Bregtdorp

Plaats
Buurtschap
Bergen NH
Regio Alkmaar Kennemerland
Noord-Holland

Bregtdorp

Terug naar boven

Status

- Bregtdorp is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de Regio Alkmaar, en in de streek Kennemerland, gemeente Bergen NH. T/m 2000 gemeente Schoorl.

- De buurtschap Bregtdorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schoorl.

- De buurtschap Bregtdorp heeft witte plaatsnaambordjes, echter niet die van het type dat de tegenhanger vormt van de officiële, blauwe plaatsnaamborden (die een bebouwde kom aangeven).

- De buurtschap Bregtdorp lag van oorsprong ook zuidoostelijker dan dat wij hier aangeven. Dat zuidoostelijker gedeelte is echter zodanig opgegaan in de bebouwde kom van het dorp Schoorl, dat dit gedeelte redelijkerwijze niet meer als onderdeel van de buurtschap kan worden beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Bregdorp.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bregtdorp ligt rond de wegen Oorsprongweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Achterpad en Bobbeleweg), Bobbeleweg (W zijde), Idenslaan (W zijde), Heereweg (het gedeelte van deze weg W en NW van het kruispunt met de Bobbeleweg en Idenslaan, tot circa de NW helft van de subnummers van huisnummer 169, ongeveer 3/5 van deze huisnummers uitmakend, exclusief huisnummer 169 zelf, en t/m huisnummer 140), Achterpad, Koningsweg, Voorweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de Heereweg en de Idenslaan), Smeerlaan en Dertiende Notweg. De buurtschap ligt direct NW van het dorp Schoorl, ZO van de dorpen Groet, NNW van het dorp Bergen, NO van het dorp Bergen aan Zee, OZO van de badplaats Hargen aan Zee, WZW van het dorp Warmenhuizen en ZW van het dorp Krabbendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bregtdorp 18 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 145 huizen, ca. 30 verblijfsaccommodaties en ca. 30 woonzorgwoningen, met ca. 400 inwoners.

Reactie toevoegen