Brillerij

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

brillerij_plaatsnaambord_op_pilaar_boerderij_kopie.jpg

De buurtschap Brillerij heeft geen plaatsnaambordjes. Aan het opschrift op deze pilaar aan de 'oprijlaan' naar boerderij Brillerij kun je wél zien dat je er bent aangekomen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2020/02/16/rondje-ezinge-19)

De buurtschap Brillerij heeft geen plaatsnaambordjes. Aan het opschrift op deze pilaar aan de 'oprijlaan' naar boerderij Brillerij kun je wél zien dat je er bent aangekomen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2020/02/16/rondje-ezinge-19)

brillerij_melkveebedrijf_bord_kopie.jpg

Bij sommige boerderijen heeft men een mooi bord vervaardigd met de naam van de boerderij, en soms ook nog een 'schilderij' erbij dat laat zien wat ze doen, zoals hier bij melkveehouderij Brillerij. Dit is tevens een mooi 'alternatief plaatsnaambord'.

Bij sommige boerderijen heeft men een mooi bord vervaardigd met de naam van de boerderij, en soms ook nog een 'schilderij' erbij dat laat zien wat ze doen, zoals hier bij melkveehouderij Brillerij. Dit is tevens een mooi 'alternatief plaatsnaambord'.

Brillerij

Terug naar boven

Status

- Brillerij is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland en de gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Ezinge. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Brillerij valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Feerwerd.

- De buurtschap Brillerij heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Bij de gelijknamige boerderij staat wel een mooi bord met de naam van de melkveehouderij, plus een gelijknamig opschrift op een van de pilaren bij de ingang naar hun boerderij, zodat je het daar tenminste nog aan kunt zien.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1851-1855 Brillerij.

Naamsverklaring
Naar de vorm waarschijnlijk de aanduiding voor een hoeve van de familie Bril. Vergelijk andere namen op -erij zoals Heuvelderij en Stadterij, met als uitzondering op de regel Binderij. Een herberg ten noorden van Uitwierde heette 1851-1855 De Natterij, gereïnterpreteerd als een afleiding van nat. Het gaat hier om een vernoeming naar een persoon Trijntje Naats.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brillerij ligt ZO van het dorp Feerwerd, langs het Aduarderdiep en de daaraan gelegen gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Brillerij omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ten noorden van de wierde van Brillerij zijn resten van een vlaknederzetting gevonden van voor de periode van de wierdenaanleg. Het gehucht werd vervolgens verplaatst naar de opgeworpen wierde (de Garwerterwier), die met Ezinge, Joeswerd, Feerwerd en Oostum behoort tot de vroegst opgeworpen wierden op de toenmalige kwelders van het huidige Middag-Humsterland. In de loop der tijd is deze wierde steeds verder opgehoogd, totdat deze uiteindelijk een omvang van ongeveer 200 bij 175 meter bereikte. Waarschijnlijk tussen 1911 en 1912 is het noordelijke deel van de wierde tot onder het maaiveld afgegraven. In de wierde zijn bewoningsresten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen gevonden, waaronder botresten en potscherven.

Op de wierde stonden vroeger 2 boerderijen, die vroeger waarschijnlijk kloosterbezit vormden. Na de Reductie van Groningen in 1594 kwamen ze in handen van de stad Groningen. Op het zuidelijk deel van de wierde staat de westelijke boerderij; de kop-hals-rompboerderij Brillerij uit 1852, met een witgepleisterd voorhuis. De zuidelijke boerderij stond ten oosten hiervan. Nadat deze boerderij was samengevoegd met de westelijke boerderij is deze nog een tijdlang door andere bewoners bewoond. In 1973 is deze boerderij afgebrand en afgebroken. In 1976 is de boerderij vervangen door een woonhuis. In 1975 is de wierde aan de noordzijde weer aangevuld met grond en zijn hierop de melkveestallen van de samengevoegde boerderij gevestigd.

Ten noordoosten van de wierde van Brillerij, nabij de later afgebrande en afgebroken boerderij De Balk, bevond zich vroeger een overzet over het Aduarderdiep (de 'Garwerder overvaart'). Ten noordwesten van de wierde en ten zuiden van het fietspad nabij de Meedenerweg bevond zich vroeger de gerechtsplaats van Garnwerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Melkveehouderij Brillerij (Aduarderdiep 13) is recentelijk verkocht. Dankzij de verkoopbrochure van de makelaar kunnen wij deze boerderij met toebehoren gedetailleerd beschrijven: "De oorspronkelijke boerderij dateert uit 1852. Het woongedeelte is gericht op het zuiden en biedt verre uitzichten richting het Middag-Humsterland, een ongerept boerenlandschap en het oudste cultuurlandschap van Nederland. Rondom het woongedeelte is een royaal gazon met een boomsingel aanwezig. Het woonhuis is opgetrokken in steensmuren, het achterhuis in halfsteens metselwerk. De woning heeft een beschoten kap (hout) en is voorzien van dakpannen. De kozijnen zijn van hardhout en voorzien van dubbelglas. Begane grond: Entree met hal, toiletruimte, douche, keuken met woonkamer, gang, opkamer met kelder, tweede woonkamer, bijkeuken en een entree tot het schuurgedeelte. Verdieping: overloop met 4 slaapkamers. Het achterhuis (ca. 14 x 29 meter) is traditioneel gebouwd en opgetrokken met houten gebinten, sporenkap en gedekt met abc-golfplaten over het riet. De voormalige koestal is thans ingericht met kalverhokken. De deel is uitgevoerd met beton en de hooivakken zijn voorzien van een lemenvloer. Tegen de westzijde van de aangebouwde schuur staat een tweede schuur (ca. 10 x 16 meter), eveneens traditioneel gebouwd. Deze schuur werd gebruikt als werkplaats.

De ligboxenstal, uitgevoerd in een 2 + 2-opstelling (ca. 25,5 x 89 meter), is gebouwd in 1976 en in de loop der tijden gerenoveerd. Opgetrokken met stalen spantconstructie (vrije overspanning) gedekt met abc-golfplaten en open nok met opvanggoot. De zuidzijde van de stal is open en voorzien van windbreekgaas. De ruime en lichte stal is voorzien van roostervloeren op de looppaden van de koeien. De stal is onderkelderd en heeft een mestopslagcapaciteit van ca. 1800 m3. In de stal zijn ca. 130 R-boxen (grootvee) en 66 R-boxen (jongvee) verdeeld over 6 groepen. Tevens is er ruimte voor extra boxen. Er zijn twee stierenhokken en voorin de stal is een ruimte voor opslag van voer en andere voorraden. De stal is voorzien van een zelfsluitend voerhek en een voergang van ca. 6 meter breed. Verder zijn er twee koeborstels, één voerbox en een mestschuif (lengte 70 meter). Daarnaast is in het midden van de stal een Alfa Laval melkrobot aanwezig.

De tweede stal (ca. 22 x 54 m), verbonden aan de ligboxenstal, is gebouwd in 1976 en 1978. Opgetrokken uit een stalen gegalvaniseerde en gepoedercoate spantconstructie, gedekt met abc-golfplaten en open nok met lichtkoepel. De zijdes zijn voorzien van windbreekgaas met luchtkleppen. Onder de stal zit ca. 1000 m3 aan mestopslag. Totale oppervlakte 66.50.47 hectare. Boerderij Brillerij is een prima melkveebedrijf met royale bedrijfsopstallen en voldoende uitbreidingsmogelijkheden. De gehele oppervlakte ligt als huiskavel rond de bedrijfsopstallen. Op het geheel rust een agrarische bestemming. Het bedrijf valt onder het besluit Landbouw (maximaal 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee). De landerijen en de grondsoort staan bekend als uitermate geschikt voor grasland." (bron: Achterhof Makelaardij, Noordhorn)

Reactie toevoegen