Brinkheurne

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Brinkheurne Winterswijk plaatsnaambord [640x480].JPG

Brinkheurne is er een van de reeks buurtschappen die als een krans rond het dorp Winterswijk liggen. De buurtschap beslaat een groot grondgebied, maar heeft geen 'bebouwde kom' wegens de verspreide bebouwing en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Brinkheurne is er een van de reeks buurtschappen die als een krans rond het dorp Winterswijk liggen. De buurtschap beslaat een groot grondgebied, maar heeft geen 'bebouwde kom' wegens de verspreide bebouwing en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Brinkheurne Winterswijk voormalige basisschool 640x480].JPG

Brinkheurne, de in 1977 gesloten basisschool is tegenwoordig in gebruik voor reparatie en verkoop van landbouwwerktuigen

Brinkheurne, de in 1977 gesloten basisschool is tegenwoordig in gebruik voor reparatie en verkoop van landbouwwerktuigen

Brinkheurne Winterswijk schoolpomp [640x480].JPG

Brinkheurne, de huidige schoolpomp is een replica uit 2005 van de oorspronkelijke pomp, die rond 1930 is afgebroken

Brinkheurne, de huidige schoolpomp is een replica uit 2005 van de oorspronkelijke pomp, die rond 1930 is afgebroken

Brinkheurne Winterswijk Kottenseweg [640x480].JPG

Brinkheurne, Kottenseweg. Weet iemand wat de functie van dit complex is?

Brinkheurne, Kottenseweg. Weet iemand wat de functie van dit complex is?

Brinkheurne

Terug naar boven

Status

- Brinkheurne is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Brinkheurne heeft een eigen postcode (7115) en woonplaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats'. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- Voor de postadressen valt ook een deel van de buurtschap Vosseveld onder de buurtschap Brinkheurne.

- De buurtschap heeft tegenwoordig als plaatsnaam in het postcodeboek 'Winterswijk Brinkheurne'. Ook bij alle andere buurtschappen in deze gemeente is de toevoeging 'Winterswijk' voor de plaatsnaam geplaatst. Vermoedelijk omdat men anders steeds aan deze en gene moest uitleggen dat hun relatief onbekende woonplaats bij Winterswijk ligt. Op de plaatsnaamborden staat - wat ons betreft terecht - alleen de eigenlijke plaatsnaam (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederweertse dorp Eind, waar men het postadres-voorvoegsel 'Nederweert-' wél op enig moment ook op de plaatsnaamborden heeft aangebracht).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Brinkheuren, 1840 Brink-Heurne.

Naamsverklaring
Heurne
is een variant van hoorne 'bij de hoek'. Brink betekent '(gras)rand, erf om boerenhoeve, dorpsplein'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brinkheurne ligt ZO van Winterswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Brinkheurne 37 huizen met 295 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners op een oppervlakte van 4 km2 en is daarmee zowel qua aantal inwoners als qua oppervlakte de kleinste buurtschap van de gemeente Winterswijk. De bevolkingsdichtheid is met 65 inwoners per km2 het hoogste van de 9 buurtschappen.

Terug naar boven

Geschiedenis

In vroeger tijden was Brinkheurne een belangrijke schakel voor de smokkelroute tussen Winterswijk en het net over de grens met Duitsland gelegen Oeding. Voor de meeste voorzieningen is de buurtschap aangewezen op Winterswijk, al kent het wel een eigen bakker annex supermarkt, een smid en meerdere horecagelegenheden.

School
De brink, het punt waar in Brinkheurne de wegen De Slingeweg, Huitinkbrugweg en Meester Brouwerlaan bij elkaar komen, is als centrale plek in de buurtschap het meest geschikt voor de vestiging van een school. Het allereerste schooltje wordt in 1825 omschreven als "een ellendige hut". Het is een oud schuurtje op het erf van boerderij Broekert en verkeerde blijkbaar in slechte conditie. In 1831 is het verbouwd. In 1840 komt er een nieuw gebouw, dat in 1884 tot twee lokalen wordt uitgebreid. In 1934 wordt er weer nieuwbouw gepleegd. De school moet in 1977 sluiten wegens onvoldoende leerlingen. Tegenwoordig worden in het pand landbouwwerktuigen gerepareerd en verkocht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

- Medio 2017 zijn in Brinkheurne glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Dat is natuurlijk van belang voor burgers, voor een snelle en stabiele internet- en tv-verbinding in het buitengebied, maar ook agrariërs hebben dat tegenwoordig nodig in hun bedrijfvoering.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Brinkheurne heeft 3 rijksmonumenten.

- Brinkheurne heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- De 'schoolpomp' nabij de voormalige basisschool is een replica uit 2005 van de originele pomp, die rond 1930 moest worden afgebroken om ruimte te maken voor nieuwbouw van de school. De pomp is herbouwd ter herinnering aan 75 jaar School- en Volksfeest in Brinkheurne.

- Willem Harmelink bewoonde boerderij het Hofstee op Slingeweg 9 in Brinkheurne. Hij heeft vele jaren koffiemolens en aanverwante artikelen verzameld. Hij ging alle rommelmarkten af, waardoor de collectie is gegroeid tot wel ca. 800 exmplaren. De oudste dateren van rond 1800, dat zijn de schootkoffiemolens. De wandmolens zijn vanaf 1900 in de handel gekomen. De koffiemolens zijn ook van allerlei verschillende materialen gemaakt, zoals gietijzer, bakeliet, blik en koper.

In 2010 komt Frans Schigt in contact met Harmelink omdat deze een klusjesman annex tuinman zocht. Schigt zag de verzameling koffiemolens en vond dat dat wel een museum waard was. Hij heeft een van de schuren verbouwd tot expositieruimte en sindsdien is hier dus het Koffiemolenmuseum. De wanden zijn betimmerd met gebrande houten planken en het plafond is gemaakt van jute, zaken die ook in de koffiebranderij werden gebruikt. Na het overlijden van Harmelink in 2014 is Frans Schigt beheerder van het museum geworden. Daarnaast kon hij de boerderij huren en verzorgt hij nog steeds de tuin. Schigt vond het zonde als het museum gesloten zou worden en niemand meer zou kunnen genieten van de verzameling.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Volksfeest Brinkheurne is een gezellige vereniging die handelt in het belang van haar leden, de intekenaars, en organiseert jaarlijks het Volksfeest in augustus, het Voorjaarsfeest of Julianafeest in februari, en daarnaast een aantal activiteiten als kaartavonden, en droppingen of spookavonden door de Jeugd- en Ontspanningscommissie. Daarnaast verzorgt Volksfeest een sociaal en cultureel aanbod voor haar buurtgenoten. In 1930 opgericht als School en Volksfeest, wordt het later Vereniging Volksfeest Brinkheurne, na de sluiting van School I.

De samenhang van mensen onder elkaar waarborgen is een groot goed en men doet dit hier o.a. door op allerlei manieren de gebruiken van de buurt in stand te houden. Voor jong en ouder, voor geboren inwoners of nieuwkomers, Volksfeest Brinkheurne maakt geen onderscheid en beoogt de hele lokale samenleving op een zo goed mogelijke manier samen te brengen.

Iedere buurtschap van Winterswijk heeft zijn eigen Volksfeest, en lange tijd zat iedereen op zijn eigen 'eilandje'. Gelukkig is dat tegenwoordig veranderd en is er nu een samenwerkingverband tussen alle volksfeestbesturen in de gemeente Winterswijk. Dit houdt in dat men 1 keer per jaar bij elkaar komt, ervaringen uitwisselt en elkaar helpt naar oplossingen te zoeken daar waar problemen zijn. Dit werkt erg goed en is een verrijking voor alle buurten. Spelletjes zijn ook te leen/te huur bij elkaar, en Koningsparen nodigen elkaar uit op hun “Koning-uithalen” feest.

- Ook de Brinkheurne Activiteiten Club (BAC) organiseert diverse activiteiten door het jaar heen.

- Kerstfeestcommissie Brinkheurne organiseert jaarlijks het kerstfeest in de buurtschap. Een jarenlange traditie op de laatste vrije zondag voor de kerstdagen bij zalencentrum Reuselink, voor jong en ouder. De inwoners ontmoeten elkaar hier, om terug te kijken naar het jaar dat achter hen ligt, om stil te staan bij wat er is gebeurd in de buurtschap. En te vieren dat ze samen zijn, met muziek, een woord van bezinning, een creatieve bijdrage van de Brinkheurnse kinderen. En natuurlijk met koffie, gebak van Huiskamp en na afloop voor wie dat wil een afsluitertje.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2015 de loop van de Boven-Slinge in Brinkheurne natuurlijker gemaakt. Het waterschap heeft daarvoor de ruimte gekregen dankzij de snelle ruilverkaveling die in 2013 in Winterswijk is uitgevoerd. Het doel van de herinrichting is om het beekwater langer in het gebied vast te houden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Brinkheurne, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Brinkheurne. - Voor nieuwe inwoners heeft Brinkheurns Belang een informatieve welkomst-pagina gemaakt, waar men kan lezen wat er te doen is in de buurtschap en wat de gebruiken en tradities zijn.

- Belangenvereniging: - Brinkheurns Belang.

- Sport: - Brinkheurnse Tennis League (BTL). - Schietvereniging BSV.

- Zorg: - Zorgboerderij De Zonnebloem.

- Genealogie: - Jan Kuenen heeft uitgezocht wie er in de loop der eeuwen in de buurtschap hebben gewoond. Hij heeft dat vastgelegd in het 396 pagina's dikke boek 'Genealogische gegevens van de bewoners van de Brinkheurne t/m 1938'. Op de site Genealogie Brinkheurne kun je veel van de gegevens online raadplegen. Je kunt daar ook het boek bestellen.

Reactie toevoegen