Broek (Mariahout)

Plaats
Buurtschap
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Broek (Mariahout)

Terug naar boven

Status

- Broek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. T/m 1996 gemeente Lieshout.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mariahout.

- De buurtschap Broek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837-1838 Broek.

Naamsverklaring
Een broek is 'laaggelegen, slecht afwaterend, veelal drassig of onderstaand grasland'. Het woord is etymologisch verwant met het Nieuwengelse brook 'beek'. Een 15e-eeuws glossarium omschrijft broek met het Latijnse palus 'zompland'. Als het moeras werd drooggelegd, werd het meestal gebruikt als gemeenschappelijk hooiland, terwijl de benaming broek gehandhaafd bleef. In deze verschoven betekenis treffen we het onder meer in Brabant.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Broek ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Broeksteeg (met uitzondering van rond de kruispunten met de wegen het Moorselen en Ginderdoor), Knapersven en Meerven (deze laatste twee wegen voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Mariahout), Torrenven, Ketelkampweg, Bosven en Stekkermortel. De buurtschap ligt direct ZW van het dorp Mariahout, NW van het dorp Lieshout, ONO van de dorpen Breugel en Son, NNO van de dorpen Gerwen en Nuenen en WZW van het dorp Beek en Donk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Broek omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Reactie toevoegen