Broek op Langedijk

Plaats
Dorp
Langedijk
West-Friesland
Noord-Holland

NH gemeente Broek op Langedijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Broek op Langedijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Broek op Langedijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Broek op Langedijk

Terug naar boven

Status

- Broek op Langedijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Langedijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1941.

- Wapen van de voormalige gemeente Broek op Langedijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
12e eeuw kopie ca. 1420 Broec, 1216 Franlorebroech, 1338 Broec, 1414 Broec, 1424 Broeck opten dijck, 1639 Brock, Langhendyck, 1680 herdruk 1745 Broeck.

Naamsverklaring
Betekent broek 'moerassig, drassig land' gelegen aan de Langedijk (1309 van den Langedicke, 1343 Langhendijc) van Sint Pancras noordwaarts.(1)

Terug naar boven

Ligging

Broek op Langedijk ligt NO van Alkmaar, N van Heerhugowaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Broek op Langedijk, die slechts het dorp omvat, 153 huizen met 700 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.100 huizen met ca. 5.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Broeker Veiling
De Broeker Veiling is de oudste doorvaar-groentenveiling ter wereld. Op deze historische plek in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. De herinnering wordt levend gehouden door Museum BroekerVeiling met het historische veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water gebouwd zijn. In het seizoen vinden er dagelijks rondleidingen plaats, kunt u meedoen aan een echte veiling in het afmijnlokaal en een rondvaart maken in het Rijk der Duizend eilanden waar het museum aan grenst. Op bepaalde tijden kunt u een bezoek brengen aan de smederij en het palingroken meemaken. Ook het buitenmuseum is prachtig. Met akkers, een boomgaard, dieren, een schuitenhelling en oorspronkelijke bruggetjes. Een picknick waard! Op het land staan de producten van het seizoen. Bloemkool, aardappelen, uien, bieten, prei, witte kool, rode kool en boerenkool.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Broek op Langedijk heeft 3 rijksmonumenten.

- Molen D in Broek op Langedijk (Oosterdijk 1) is een van de poldermolens van de polder Geestmerambacht, die samen met 10 andere molens afdeling D van de polder bemaalde op de Raaksmaatsboezem. De voorganger van deze molen stond aan het zuideinde van het dorp en is in 1867 afgebrand. Omdat de biotoop van de molen al was verslechterd, is besloten hem niet op dezelfde plaats maar aan de noordzijde van het dorp te herbouwen. Wegens bepalingen van de brandverzekering moest de molen wel in dezelfde plaats worden herbouwd. In 1924 is de molen buiten gebruik genomen op proef, wat in 1926 definitief is geworden. De molen heeft vlak na de Tweede Wereldoorlog nog gemalen. Na een restauratie in 1974/1975 draait en maalt de molen weer regelmatig. De molen is bewoond en is niet te bezoeken.

- In de wijk Mayersloot bevindt zich een moderne overhaal of overtoom, om inwoners met hun boot vanuit hun lagergelegen sloten de hogergelegen wateren in de omgeving te kunnen laten bevaren.

- Gevelstenen in Broek op Langedijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In Broek op Langedijk is Koningsdag onderdeel van de Broeker Feestweek, met in de dagen voorafgaand aan Koningsdag ook allerlei festiviteiten.

- Het BroekerBouwdorp is een 4 dagen durend knutselfestijn voor ca. 250 kinderen in de basisschoolleeftijd aan het eind van de schoolvakantie. Dankzij vele sponsoren krijgen de kinderen ook allerlei lekkers te eten en te drinken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Aan Stichting Veldzorg Oosterdel is de Zilveren Maanprijs 2010 toegekend. Deze prijs beloont jaarlijks baanbrekende activiteiten of het meest geslaagde project op het gebied van natuur, milieu of landschap in Noord-Holland. Stichting Veldzorg Oosterdel is namens Staatsbosbeheer de beheerder van de Oosterdel, een waterrijk gebied O van Broek op Langedijk. De hoofddoelstelling van Stichting Veldzorg Oosterdel is het cultuurhistorisch landschap bij het dorp te behouden door het karakteristieke patroon van land en water intact te houden en daar waar nodig in de oude staat terug te brengen. Het landschapsreservaat Oosterdel is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied maakt deel uit van de Blauwe Loper.

In 2005 heeft de stichting met Staatsbosbeheer een convenant ondertekend met een looptijd van 10 jaar. In deze periode is het landschap weer langzaam veranderd in het cultuurlandschap dat de Oosterdel eens was. Het is het laatste stukje onverkaveld gebied van het Geestmerambacht. Elk akkertje is een eiland op zich, gelegen in een waterrijk veenweidegebied. De stichting werkt aan het cultuurhistorisch herstel van de eilandjes door het verwijderen van vuil en ruigte, het verbeteren van de bodemstructuur en daar waar nodig herprofileren van het eilandprofiel. De landschapstructuur is hersteld door het openmaken van een deel van de dichtgegroeide sloten. Waar nodig zijn gronddammen hersteld en plasdras zones aangelegd. In 2009 is bovendien besloten om in het hele Oosterdelgebied in één keer om te schakelen naar biologische landbouw. Volgens Veldzorg is dit beter voor de natuur. Daarnaast zouden de tuinders een betere prijs kunnen krijgen voor hun producten. Professionele tuinders zullen in de toekomst elk jaar andere gewassen verbouwen op de kleine akkers in het gebied. (bron: Noordhollandsegrond, 22-12-2010)

- Winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk omvat meer dan 35 winkels, van de bekende landelijke formules tot minder bekende, maar zeker niet minder aantrekkelijke kleinere winkels. Het winkelcentrum biedt een grote productdiversiteit, vergelijkbaar met het artikelaanbod in de binnensteden. Bovendien parkeer je gratis de auto en zijn ze perfect bereikbaar met het openbaar vervoer.

- Samen met meer dan 1000 vrijwilligers beheert hulpverleningsorganisatie Dorcas meer dan 30 kringloopwinkels door heel Nederland. Hier verkopen ze tweedehands goederen die niet geschikt zijn voor hun hulpverlening in het buitenland, zoals boeken, speelgoed, spellen, serviesgoed, meubelen e.d. Met de opbrengst ondersteunen zij verschillende projecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Er is ook een Dorcas-winkel in Broek op Langedijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Broek op Langedijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "De Phoenix is een openbare basisschool voor daltononderwijs, met locaties in Broek op Langedijk en Sint Pancras. Beide locaties zijn een officiële daltonschool, gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Op De Phoenix ontdekken kinderen hun talenten. Wij geven hen een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Je kind stroomt uiteindelijk met een goedgevulde rugzak vol kennis en vaardigheden door naar het vervolgonderwijs. Het heeft vertrouwen in zichzelf, weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn en gaat zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Daar zijn wij meer dan trots op!

Op onze school leren wij van en met elkaar, zowel op leerling- als op leerkrachtniveau. Je kind wordt gestimuleerd om oplossingsgericht te leren denken. Bij vragen kiest het zelf zijn hulpbronnen, bijvoorbeeld de leerkracht, een leerling uit een hogere groep of het maatje aan wie het per week gekoppeld wordt. Zo is ieder kind actief in zijn of haar leerproces. Op De Phoenix is iedereen welkom. Je kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. We gaan respectvol om met ieders levensbeschouwing of godsdienst. Op onze school werken kinderen, leerkrachten en ouders intensief met elkaar samen."

- Sport: - Voetbalvereniging Csv BOL is een zaterdagvereniging waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Broek op Langedijk.

Reactie toevoegen