Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

Publicatietype:

Book

Auteurs:

P.H. Witkamp

Bron:

D. Mijs, Tiel, p.1508 (1877)

Samenvatting:

Er is ook nog een 2e editie, verschenen in 1895.