Codex Nederlands-Limburgse toponiemen

Publicatietype:

Book

Bron:

Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG), p.951 (2014)

Samenvatting:

Omvangrijk plaats- en veldnamenboek van Limburg, levenswerk van Arthur Schrijnemakers. De geboren Gelener, sinds 1952 in New York wonend, is sinds zijn jeugd druk bezig geweest met het verzamelen en vastleggen van (historische) gegevens over de omgeving waar hij geboren werd en opgroeide. Talrijke publicaties heeft hij het daglicht doen zien en hij staat hoog aangeschreven om zijn deskundigheid. Zijn grote passie en uitdaging was het vinden van verklaringen voor de namen die aan plaatsen, velden, straten werden gegeven. Op dat gebied is hij uitgegroeid tot een autoriteit en veel geraadpleegde vraagbaak. Het was zijn grote wens om de resultaten van de decennialange onderzoeken toegankelijk te maken voor het publiek. Dat heeft geresulteerd in dit boek. Een deel van het door de auteur aangeleverde werk is vanwege plaatsgebrek niet in het boek opgenomen.

Inmiddels is dhr. Schrijnemakers op 19 april 2015 op 97-jarige leeftijd overleden. Bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag (22 oktober 2017) is het ontbrekende deel eveneens door Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG) in een boekwerk uitgegeven. Het boek omvat bijna 400 pagina’s en is getiteld: 'Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie. Aanvulling op de Codex Nederlands-Limburgse toponiemen'. Het omvat twee delen, namelijk 'Aspecten van Nederlands-Limburgse toponymie (plaatsnamen) en hodonymie (straatnamen)' en 'Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving'. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. identieke rivier- en nederzettingsnamen, de invloed van ontbossing, toponymische import, de rol van dialect, oude namen van Limburgse wegen en straten en het ontwerpen, verklaren en vertalen van hodoniemen.