Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten.

Publicatietype:

Book

Bron:

Friese Pers / Noordboek, p.288 (2007)

Samenvatting:

Beschrijving
Plaatsnamen hebben een geschiedenis. Waar komt bijvoorbeeld de naam Akkrum vandaan? Het volksverhaal wil dat twee reuzen die de rivier de Boarn groeven, op zeker moment achterom keken en verzuchtten: 'Ah, krom'.

Dit historisch lexicon verklaart de herkomst van meer dan 1200 namen van steden, dorpen en gehuchten in Fryslân. Ook komen delen van plaatsnamen aan de orde. Van iedere nederzetting geeft dit boek zowel de Fries- als Nederlandstalige naam en van sommige plaatsen ook de streekvariant.

Recensie
Dit boek geeft de betekenis van de namen van nederzettingen (steden, dorpen, gehuchten) in Friesland. Na de trefwoorden, die alfabetisch zijn geordend, volgt vermelding van de naamsvarianten, gevolgd door korte historische of geografische informatie en een verklaring van de betekenis(sen). Er is een uitvoerige inleiding, waarin o.a. wordt ingegaan op de vorming van plaatsnamen, de typen nederzettingsnamen en de belangrijkste elementen die daarin voorkomen. Ten slotte is er aandacht voor de bronnen, kaarten en beschrijvingen waaruit voor dit lexicon is geput. De samensteller - gepromoveerd op een proefschrift over waternamen in Friesland - presenteert de informatie zo dat die ook voor een breder publiek goed te volgen is. De uitgave, die in een lacune voorziet, is heel mooi verzorgd (zwart-witfoto's) en stevig genoeg om als naslagwerk veelvuldig geraadpleegd te kunnen worden. Het boek besluit met een alfabetisch plaatsnamenregister en een lijst van geraadpleegde bronnen. (NBD|Biblion, drs. D.H. Veenstra)

- Het boek 'Friese plaatsnamen' is uitverkocht maar via de link indenteel nog tweedehands verkrijgbaar.