Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda

Publicatietype:

Book

Auteurs:

Buiks, Chr.

Bron:

Koninklijke Van Gorcum (1997)

Samenvatting:

Veldnamen zijn in hoog tempo aan bet verdwijnen: overal groeien dorpen, neemt het aantal wegen en industrieterreinen toe en hierdoor verdwijnt het oude cultuurlandschap. Ook door ruilverkaveling zien we het aantal veldnamen drastisch verminderen. Hoog tijd dus om vast te leggen wat er nog over is van de vele duizenden namen die onze voorouders aan hun landerijen gegeven hebben.

Voor de Baronie van Breda is een overzichtswerk uitgebracht over de middeleeuwse veldnamen. Deze namen geven een uniek inzicht in de landschapsgeschiedenis van het gebied. Aan de hand van talloze toponiemen komen we aan de weet waar de oude bossen gelegen hebben, welke dieren er leefden, welke heesters er in de heggen rondom de akkers groeiden en zelfs welke gewassen de boeren indertijd op die akkers verbouwden.

Ook de activiteiten van de mens uit een ver verleden komen boven water door bestudering van de veldnamen die met de archeologie in verband staan. Zo getuigen de tommels van prehistorische begrafenissen, terwijl steen wijst op (Romeinse) restanten in de ondergrond. Voor de verklaring heeft de auteur zich niet alleen gebaseerd op de naamkundige literatuur maar ook gekeken naar de toestand van het benoemde stuk grond.