Landschap en plaatsnamen van de Veluwe

Publicatietype:

Book

Auteurs:

D. Otten

Bron:

Gysbers & Van Loon (1991)

Samenvatting:

Dr. D. Otten heeft van 1987-1991 vier boeken geschreven die wij, gezien hun onderlinge samenhang, hier gemakshalve als één bron hebben ingevoerd.
Het betreft:
- Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe, 1989;
- Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe, 1991;
- Landschap en plaatsnamen van de Noordoost-Veluwe, 1987;
- Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom, 1988.

Vanuit de landschapsgeschiedenis wordt duidelijk dat nagenoeg alle nederzettingen een praktische en voor de hand liggende naam kregen. De auteur legt uit dat en waarom herkomst en betekenis van plaatsnamen niet eenzijdig taalkundig kunnen worden verklaard. Plaatsnamen hebben te maken met de geschiedenis van het landschap, met de ontginningen en met het gebruik van de gronden. Velden en nederzettingen kregen doorgaans praktische namen, die aanduidden waardoor een bepaald punt in het omringende landschap opviel.