Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland

Publicatietype:

Book

Bron:

E.J. Brill, p.494 (1936)

Samenvatting:

Dit aardrijkskundig woordenboek bevat meer dan 40.000 aardrijkskundige namen. Niet alleen plaatsnamen, maar ook polders, waterlopen en dergelijke.

Als uitgangspunt heeft het KNAG hierbij de spelling gehanteerd volgens de regels van de Woordenlijst der Nederlandsche taal van De Vries en Te Winkel. Kort samengevat kun je stellen dat dat erop neerkomt dat men zo veel mogelijk de spelling heeft gehanteerd overeenstemmend met de uitspraak, en dat tevens overbodige letters, die niet bijdroegen aan verduidelijking van de uitspraak, zijn weggelaten.

Dus bijvoorbeeld Zutfen, Vasen, Rozendaal (NB), Bezooien, Oosterwijk (NB), Oorschot, Balgooi, Wiechen, Akkooi, Gorkum, Beuzekom en Deutekom. Helaas zijn deze spellingen nooit echt gemeengoed geworden en is men later toch weer teruggevallen op de oude veeal 'archaïsche' spellingen, dan wel de oude spellingen blijven gebruiken (sommige van deze spellingen zijn gedurende een aantal jaren wel bij instanties in gebruik geweest, bijvoorbeeld in de poststempels en op de aantekenstrookjes van de postkantoren, andere spellingen zijn nooit in gebruik genomen).