Monumenten in Nederland: Flevoland

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.320 (2006)

Samenvatting:

Het twaalfde en laatste deel van de serie Monumenten in Nederland is gewijd aan de provincie Flevoland. Niet eerder werden de monumenten van deze provincie zo breed en informatief in beeld gebracht. Het deel Flevoland is een onmisbare bron van informatie voor de inwoners in de provincie en voor allen die er graag vertoeven.
De in 1986 gestichte provincie Flevoland is de jongste Nederlandse provincie, maar kent met het vissersdorp Urk, het UNESCO-werelderfgoed monument Schokland en de wederopbouwarchitectuur van de Noordoostpolder een oudere geschiedenis. Tevens komt ook de architectuur van de andere polders - Oostelijk en Zuidelijk Flevoland - aan de orde.
Omdat met dit deel over Flevoland de serie wordt afgesloten, is de gelegenheid aangegrepen om een korte terugblik op de wording, het concept en het belang van de serie toe te voegen en zijn tevens totaalregisters opgenomen op de behandelde Nederlandse plaatsen en de vermelde architecten en kunstenaars.
In de serie Monumenten in Nederland zijn inmiddels verschenen de delen over de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. De serie vormt een naslagwerk waarin per provincie op beknopte wijze feitelijke gegevens over cultuurhistorisch waardevolle objecten te vinden zijn.

NBD|Biblion recensie
Flevoland is de twaalfde en laatste provincie die in de serie 'Monumenten in Nederland' aan bod komt. Deze door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uitgebrachte reeks is begonnen in 1996 met Utrecht. In deze uitgave in groot formaat wordt een overzicht gegeven van de bouwhistorische monumenten van Nederlands jongste provincie, bestaande uit de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en Urk. Na inleidingen over de regionale geschiedenis volgt een lexicon met een gedetailleerde beschrijving van alle van belang zijnde en nog bestaande historische gebouwen, alfabetisch per plaats en steeds voorafgegaan door een historische typering ervan. Het feitelijke deel over Flevoland beslaat 87 pagina's. Verder bevat dit laatste deel een korte terugblik op het concept, de wording en aard evenals het belang van de serie. Tenslotte zijn er cumulatieve registers op de gehele reeks opgenomen (vanaf pagina 120), nl. alle behandelde Nederlandse plaatsen, architecten en kunstenaars evenals op kastelen en meest aansprekende categorieen gebouwen. Zoals gebruikelijk is het boek rijk geillustreerd met zwart-witfoto's, kaarten en plattegronden van steden en gebouwen.

- Boek 'Monumenten in Nederland: Flevoland' (online te bestellen).