Monumenten in Nederland: Fryslân

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.364 (2000)

Samenvatting:

Het zesde deel van de serie Monumenten in Nederland is gewijd aan Friesland met zijn elf steden, vier waddeneilanden en vele plaatsen en dorpen.
Het boek biedt een bondig en informatief overzicht van alle cultuurhistorisch waardevolle monumenten in de provincie Friesland. Begeleid door ongeveer 400 afbeeldingen komen bekende, maar ook minder bekende hoogtepunten aan bod: van de laatgotische Oldehove in Leeuwarden tot de in gewapend beton uitgevoerde belvédère in Oranjewoud, van de romaanse kerk van Hijum tot de imposante stadhuizen van Franeker en Bolsward, van de oude terpdorpen in het noorden tot de jonge veenontginningsdorpen in het zuiden. In totaal worden ruim 300 historische steden, dorpen en gehuchten behandeld, evenals de drie regio´s waarvan ze deeluitmaken: Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland en de Friese Wouden.
Niet eerder werden de monumenten van een van onze meest karakteristieke provincies zo helder en informatief in kaart gebracht. Monumenten in Nederland Friesland is een feest van herkenning en een onmisbare bron van informatie voor alle inwoners in de provincie en voor allen die Friesland in het hart heben gesloten.

NBD|Biblion recensie
Dit door een team van deskundigen toegankelijk geschreven naslagwerk biedt een breed publiek een informatief overzicht van de cultuurhistorisch meest waardevolle monumenten in Friesland, inclusief de Friese Waddeneilanden. In vier inleidende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan: algemeen historische achtergrond, stijl en verschijningsvorm, toegepaste materialen en constructies en de eigenheid van de drie Friese regio's. Het omvangrijkste deel van het boek bevat beknopte beschrijvingen van de belangrijkste bouwwerken (vanaf de Middeleeuwen tot ca. 1940) van alle steden en vrijwel alle dorpen, alfabetisch op plaatsnaam geordend. De beschrijvingen geven informatie over adres, functie, bouwdatum, architect, opdrachtgever, stijl en historische ontwikkeling. Ook wordt kort ingegaan op de historische en stedenbouwkundige ontwikkeling van elke plaats. Het boek is rijk geillustreerd met enkele kaartjes en speciaal gemaakte plattegrondtekeningen en zwartwitfoto's, maar niet alle beschreven objecten zijn afgebeeld. Met bibliografie, verklarende lijst van bouwkundige termen en topografische en personenregisters.

- Boek 'Monumenten in Nederland: Fryslân' (online te bestellen).