Namen op de kaart. Oorsprong van geografische namen in Nederland en Vlaanderen.

Publicatietype:

Book

Bron:

Atlas, p.254 (2009)

Samenvatting:

Hoe zijn de dorpen, steden en rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? In Namen op de kaart laat Riemer Reinsma onder andere zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat woud moeten voorstellen. Hoe is het mogelijk dat er midden in de provincie Utrecht een stadje ligt met een naam die uit het Frans komt? Hoe zit het met de eeuwenoude namen die men halverwege de twintigste eeuw toebedeelde aan de – toen fonkelnieuwe – dorpen in de Noordoostpolder, zoals Nagele? Ook hedendaagse thema's passeren de revue. Als twee of meer gemeenten besluiten samen te gaan, is het soms een hele toer om het eens te worden over de nieuwe naam. Etten en Leur werden Etten-Leur, maar als er vijf gemeenten samengaan is zo'n optelsom niet vol te houden. En hoe is het gesteld met de carnavalsnamen? Zijn die allemaal bedacht door de Raden van Elf? Dit boek beschrijft alle fascinerende wetenswaardigheden van de plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen.

Riemer Reinsma publiceert regelmatig over taal. Hij is vaste medewerker van het maandblad Onze Taal en van het Nederlands-Vlaamse tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu.