Nederlandse plaatsnamen verklaard

Publicatietype:

Book

Bron:

(2018)

Samenvatting:

Het in 2018 verschenen woordenboek 'Nederlandse plaatsnamen verklaard' is het uitvoerigste landelijke standaardwerk op dit gebied ooit verschenen. Het is vele malen uitgebreider dan welke eerdere editie van wie dan ook. Het is hét standaardwerk voor wie in deze materie geïnteresseerd is. Het is bij vele plaatsen herschreven naar de nieuwste in de afgelopen jaren voortgeschreden inzichten op dit gebied. Oudere edities over dit onderwerp - van wie dan ook - zijn daarom altijd op onderdelen verouderd. Alleen weet je natuurlijk niet wél onderdelen/plaatsen het betreft. Wil je daarom zeker zijn van de actueelste inzichten, dan is dit boek een absolute must. De redactie van Plaatsengids.nl kan dit boek dan ook van harte aanbevelen als zijnde het beste werk dat er op dit gebied is.

Het boek belicht de herkomst en betekenis van alle Nederlandse plaatsnamen. Het 754 pagina's dikke boek (hardcover, 18x25 cm) omvat ca. 9.000 toponiemen, ruim 200 toponymische grondwoorden (met informatie over de betekenis, verwanten in met name de Germaanse talen, hun productiviteit en de oudste attestaties in Nederlandse plaatsnamen), maar liefst 35.000 attestaties en 38.000 literatuur- en bronvermeldingen. De opzet is vergelijkbaar met de hieronder vermelde voorganger van dezelfde auteurs uit 2006, maar dan vele malen uitgebreider, zowel qua aantal plaatsen, attesties en literatuur- en bronvermeldingen als qua uitgebreidheid van de verklaringen. Het begrip plaatsnaam is in het huidige woordenboek ook ruimer gedefinieerd: ook wijk- en buurtnamen en een enkele gebiedsnaam zijn opgenomen.

- Via deze link is het boek online te bestellen (in de rechterkolom onder de link vind je ook een aantal versies per provincie). Het is in absolute zin een aardig bedrag, maar realiseer je dat het een hoog waar-voor-je-geldgehalte heeft; nergens anders vind je een dergelijke kwantiteit én kwaliteit aan informatie met betrekking tot dit vakgebied. Wie alleen in een specifieke provincie geïnteresseerd is, vindt onder de link in de rechterkolom ook een aantal provinciale delen, als extract uit het heel Nederland beslaande boek.

Gerald van Berkel studeerde Nederlands en Vergelijkend Oudgermaans in Groningen en IJslands in Reykjavík. Hij publiceerde met Kees Samplonius 'Het Plaatsnamenboek' (1989) en als opvolger 'Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie' (2006) (waar 'Nederlandse plaatsnamen verklaard' dus een herziene en aanmerkelijk uitgebreide editie van is) en met Saskia Horjus en Mattie Deelstra o.a. 'Het Nieuwste Voornamenboek' (1990, 2002).

Kees Samplonius studeerde Oud-Germaans en Scandinavisch aan de Universiteit van Amsterdam. Als wetenschappelijk redacteur heeft hij meegewerkt aan het Etymologische Woordenboek van het Nederlands. Ook was hij redacteur Oud-Germaans van het in 1997 verschenen Van Dale Etymologisch woordenboek. Ten slotte was Samplonius als plaatsvervangend docent enige tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (voor Oud-Noors), later ook aan de Universiteit van Groningen. In de jaren tachtig heeft hij colleges Nederzettingsgeschiedenis (met bijbehorende archiefkunde) gevolgd bij prof. Blok.