Topografische Atlas Gelderland

Publicatietype:

Book

Auteurs:

ANWB

Bron:

ANWB i.s.m. Topografische Dienst Kadaster (2004)

Samenvatting:

In deze topografische atlas staan de recentste edities van de kaarten 1:25.000 van de Topografische Dienst Kadaster. Deze topografische kaarten geven een nauwkeurig beeld van de werkelijkheid - het bladeren door de atlas is dan ook een ontdekkingstocht door uw provincie. Vrijwel alle landschappen, wegen, grenzen, gebouwen en objecten van uw provincie zijn in deze atlas opgenomen. Al deze elementen staan in de legenda. Maar wat is bijvoorbeeld een kilometerraaibord? En hoe ziet een grondduiker eruit? Het antwoord vindt u in een uitvoerige verklaring met foto die bij element uit de legenda staat. Verder staan in de atlas een plaatsnamenregister en onderwerpen als: hoe wordt een topografische kaart gemaakt, hoe maak ik gebruik van de kaart en hoe werkt GPS?

Recensie
In de jaren negentig gaf de Topografische Dienst van iedere provincie een atlas schaal 1:25.000 uit. Hoog tijd dus voor een heruitgave. De samenwerking met de ANWB heeft een veel lagere prijs opgeleverd, bovendien is de atlas nu wat groter. Door de gebruikte schaal zijn boerderijen, molens, bruggetjes, sluizen enz. gemakkelijk te vinden. De kleuren zijn wat bleker geworden waardoor o.a. voetpaden beter zichtbaar zijn. Dat maakt de atlas met provinciegrenzen overschrijdende kaarten nog geschikter om voet- en fietstochten te plannen. Jammer is dat niet meer onderaan elke dubbele pagina het jaar van uitgave en het jaar van verkenning wordt aangegeven. Alle delen bevatten dezelfde 26 bladzijden grote inleiding waarin wordt uitgelegd hoe de kaarten tot stand komen en waarin, uitgebreid voorzien van toelichtende kleurenfoto's en kaartdeeltjes, wordt getoond waar de diverse symbolen voor staan. Deze inleiding wijkt slechts op ondergeschikte punten af van die in de 1:50.000 atlas van Nederland. Een zeer betaalbaar, voortreffelijk naslagwerk. (NBD/Biblion)