Buinerveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

buinerveen_en_nieuw-buinen_west_nieuwjaarsommetje.jpg

Door gemeente en inwoners wordt Buinerveen samen met het W deel van buurdorp Nieuw-Buinen als een eenheid beschouwd. Dat geheel wordt in de volksmond ook wel Nieuw-Buinerveen genoemd.

Door gemeente en inwoners wordt Buinerveen samen met het W deel van buurdorp Nieuw-Buinen als een eenheid beschouwd. Dat geheel wordt in de volksmond ook wel Nieuw-Buinerveen genoemd.

buinerveen_meraskikkers_kopie.jpg

Zoals hierboven reeds gemeld, is Buinerveen eigenlijk één kern samen met Nieuw-Buinen-West en heet dat geheel in de volksmond ook wel Nieuw-Buinerveen. Helaas zien we dat in de praktijk bijna nergens vermeld, behalve op de grote trom van De Meraskikkers.

Zoals hierboven reeds gemeld, is Buinerveen eigenlijk één kern samen met Nieuw-Buinen-West en heet dat geheel in de volksmond ook wel Nieuw-Buinerveen. Helaas zien we dat in de praktijk bijna nergens vermeld, behalve op de grote trom van De Meraskikkers.

buinerveen_centrum_met_klapbrug.jpg

Oude ansichtkaart van Buinerveen-Centrum, kruising Buinerstraat/Hoofdstraat. De klapbrug is verdwenen na het dempen van het Zuiderdiep ter plekke. Nu is daar gewoon een kruising van twee wegen, waarbij niets meer herinnert aan het diep en de brug.

Oude ansichtkaart van Buinerveen-Centrum, kruising Buinerstraat/Hoofdstraat. De klapbrug is verdwenen na het dempen van het Zuiderdiep ter plekke. Nu is daar gewoon een kruising van twee wegen, waarbij niets meer herinnert aan het diep en de brug.

buinerveen_cafe-restaurant_kroeze_suikerzakje.jpg

Suikerzakje van het voormalige Café-Restaurant Kroeze in Buinerveen, strategisch gelegen in het dorpscentrum op de kruising Buinerstraat/Hoofdstraat. Het pand bestaat nog altijd en is tegenwoordig het onderkomen van Dorpshuis De Viersprong.

Suikerzakje van het voormalige Café-Restaurant Kroeze in Buinerveen, strategisch gelegen in het dorpscentrum op de kruising Buinerstraat/Hoofdstraat. Het pand bestaat nog altijd en is tegenwoordig het onderkomen van Dorpshuis De Viersprong.

buinerveen_boek.jpg

Voor wie echt álles van het verleden van Buinerveen wil weten, is het in 2013 door Hirzo Schuurman gepubliceerde boek 'Nieuw-Buinen en Buinerveen historisch verbonden' aan te bevelen. Het boek omvat meer dan 700 pagina's en meer dan 650 afbeeldingen!

Voor wie echt álles van het verleden van Buinerveen wil weten, is het in 2013 door Hirzo Schuurman gepubliceerde boek 'Nieuw-Buinen en Buinerveen historisch verbonden' aan te bevelen. Het boek omvat meer dan 700 pagina's en meer dan 650 afbeeldingen!

buinerveen_dorpshuis_de_viersprong_kopie.jpg

Dorpshuis De Viersprong is het bruisende dorpshart van Buinerveen. Er zijn al jaren plannen om van deze plek een echt dorpshart aan de lintbebouwing te maken. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Dorpshuis De Viersprong is het bruisende dorpshart van Buinerveen. Er zijn al jaren plannen om van deze plek een echt dorpshart aan de lintbebouwing te maken. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Buinerveen

Terug naar boven

Status

Buinerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Bunerveen of 't Meras. Een inwoner van dit dorp is een Bunervener of Merasker.

Oudere vermeldingen
1762 Bunerveen, 1840 Buinerveen of Buinermoeras.

Naamsverklaring
Betekent 'veen-nederzetting behorend bij of ontgonnen vanuit Buinen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buinerveen ligt O van Borger, O van Buinen, W van Nieuw-Buinen. Het dorp bestaat uit 2 lintbebouwingen: één noord-zuid, langs de Noorderstraat en Zuiderstraat, en één west-oost, langs de Buinerstraat, Hoofdstraat en Hoofdkade, in het O overgaand in het Zuiderdiep op grondgebied van buurdorp Nieuw-Buinen. Beide kernen worden in noord-zuidrichting ontsloten door de Drentse Mondenweg.

Door de inwoners en de gemeente wordt het dorp qua gemeenschap als een eenheid beschouwd samen met het W deel van het O buurdorp Nieuw-Buinen, voor zover gelegen W van de Drentse Mondenweg (N379) (= Zuiderdiep t/m nrs. 245 en 52 en Noorderdiep t/m nrs. 45 en 134). In de volksmond wordt dat geheel ook wel Nieuw-Buinerveen genoemd.

Het Zuiderdiep (de thans grotendeels gedempte waterloop tussen Buinen en Stadskanaal) heeft oorspronkelijk Zuider Hoofdvaart en later Zuider Hoofddiep geheten. En kennelijk heeft het ook nog Buinerkanaal geheten. Want in de Vlissingse Courant van 11-12-1924 (3e kolom) is sprake van een kind dat "in het Buinerkanaal te Stadskanaal te water is geraakt en verdronken". En de site Geheugen van Drenthe stelt "dat Buinerveen vroeger aan het thans goeddeels gedempte Buinerkanaal lag".

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Buinerveen 42 huizen met 205 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 420 inwoners. Dat betreft alleen het formele deel (d.w.z. het deel dat voor de postadressen onder dit dorp valt). Het informele deel, dat - zoals beschreven bij Ligging - voor de postadressen onder Nieuw-Buinen valt, komt daar nog bij. Dat betreft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners. Totaal dus ruim 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zoals de naam al suggereert, is Buinerveen een veenkolonie. Ontstaan dus ter en door afgraving van het veen, om het te verkopen als turf. Anders dan veel andere veenkoloniën echter is het dorp niet ontstaan langs een kanaal. De eerste vervening in het gebied vindt namelijk plaats vanuit Buinen, door inwoners uit dat dorp die op de zandrug O van de Hunze gaan wonen. Van daaruit wordt begonnen met de ontginning, waarbij het gebied via een weg, en niet via een kanaal wordt ontsloten. Haaks op dit oudste deel van het dorp wordt later het kanaal vanaf Nieuw-Buinen doorgetrokken. Daardoor bestaat het dorp uit twee haaks op elkaar staande straten met lintbebouwing.

De wegveenkolonie Buinerveen is eigenlijk een voortzetting van het N van het dorp gelegen randveenwegdorp Drouwenerveen, en gaat in het Z naadloos over in het gelijksoortige buurdorp Exloërveen. Het dorp breidt zich tussen 1850 en 1940 vrij sterk uit, vooral door de aanleg van het Zuiderdiep, dat in die periode vanuit Nieuw-Buinen richting Buinen wordt doorgetrokken. Hier ontstaat de voor de veenkoloniën zo karakteristieke lintbebouwing. De plaats verandert hierdoor van een ontginningsnederzetting in een boerendorp met veenkoloniale akkerbouw. Het karakter van dit dorp is wel altijd minder agrarisch geweest dan dat van Drouwenerveen. Vooral langs het Zuiderdiep woonden veel arbeiders.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en publicatie:

- Historische Vereniging Nieuw-Buinen / Buinerveen.

- In 2013 heeft Hirzo Schuurman het omvangrijke boek 'Nieuw-Buinen en Buinerveen historisch verbonden' gepubliceerd. Het boek van meer dan 700 pagina's omvat een uitgebreide documentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van genoemde dorpen, met - dankzij uitgebreid archiefonderzoek van de auteur - veel gegevens die voorheen nog onbekend waren. Aan veel groeperingen en verenigingen wordt aandacht geschonken. Ook zijn alle boerderijen met alle vroegere en huidige bewoners er in opgenomen. De kleurrijke publicatie omvat meer dan 650 afbeeldingen met beschrijvingen. Schuurman is er in geslaagd de namen van nagenoeg alle afgebeelde personen te achterhalen. Het boek kost €40 en is zolang de voorraad strekt nog bij de auteur verkrijgbaar (via de link onder zijn naam hierboven).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Al sinds ca. 2010 staat het realiseren van een dorpskern in lintdorp Buinerveen bovenaan het verlanglijstje van Plaatselijk Belang. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, op het snijpunt van Noorderstraat en Zuiderdiep, de twee belangrijkste wegen in het dorp. Tot heden wordt het plan steeds uitgesteld wegens gebrek aan financiële middelen. Eind 2015 geeft Ben Timmermans - eigenaar van het op een steenworp afstand van het beoogde dorpshart gevestigde aannemingsbedrijf Hoornstra BV - echter naar de gemeente aan dat hij wel kansen ziet om het plan alsnog van de grond te krijgen. Onder het motto: wat in Odoorn kan, kan hier ook: "In 2013 hebben wij in Odoorn met de gemeente en bewoners het pleinplan rond de kerk gerealiseerd. In het Dorps Ontwikkelings Plan van Odoorn was daar een bedrag van rond de miljoen euro voor begroot. Dat hebben wij tot de helft kunnen terugbrengen zonder dat het ten koste is gegaan van de kwaliteit van het plan." Het college is in overleg getreden met Timmermans om de mogelijkheden te inventariseren. (bron)

Kennelijk met succes, want de afgelopen jaren (t/m 2018) heeft het centrum van Buinerveen een metamorfose ondergaan. Er is een dorpsplein gemaakt, waarbij ook de onveilige verkeerssituatie is aangepakt. En de cultuurhistorische waterlopen zijn deels weer zichtbaar gemaakt, door het openen van de wijken en het vrijstellen van de kademuur. Dit was het laatste agendapunt uit het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) dat Plaatselijk Belang samen met BOKD in 2006 heeft opgesteld. De uitvoering van het project is mede mogelijk gemaakt door LEADER Zuidoost-Drenthe.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitencommissie Buinerveen.

- Het Paasvuur is een traditie die hier nog in ere wordt gehouden. Men verzamelt takken vanuit het hele dorp, maakt daar met hulp van een kraan een hele grote en hoge hoop van, de inwoners trekken daar met een fakkeloptocht heen en ontsteken met de fakkels het vuur. - Filmreportage Paasvuur 2015 gemaakt vanuit de lucht met een drone. - Fotoreportage Paasvuur 2016.

- Spelweek (eind augustus).

- Carbidschieten (oudjaarsdag).

- In 2023 vieren Nieuw-Buinen en Buinerveen hun 200-jarig bestaan. Hiervoor is een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de organisatie van een fantastisch dorpsfeest.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Ommetje Buinerveen is ca. 6,6 km lang en start bij Dorpshuis De Viersprong.

- Voor wie een langere wandeling wil doen, is er de 16 km lange rondwandeling Buinen - Buinerveen. Tijdens deze wandeling kom je naast de genoemde dorpen ook langs het centrum van LOFAR, tussen laatstgenoemd dorp en Exloo, 's werelds grootste radiotelescoop. LOFAR staat voor Low Frequency Array, oftewel lage frequentie telescoop. LOFAR bestaat uit een glasvezelnetwerk dat zich uitstrekt over de Noordelijke provincies en daar buiten. Aan dat supersnelle netwerk worden voor wetenschappelijk onderzoek naar het heelal duizenden kleine antennes gekoppeld. Een supercomputer in Groningen (IBM Blue Gene) die biljoenen rekensommetjes per seconde kan uitvoeren, zorgt voor de verwerking van alle signalen uit het Heelal. De computer bootst als het ware een schotelantenne na met een diameter van 350 km. Daarmee kunnen voor het eerst beelden worden gemaakt van het ontstaan van het Heelal vlak na de Oerknal, ca. 15 miljard jaar geleden.

In het centrale gebied tussen Exloo en Buinerveen komen ruim 6000 kleine antennes te staan. In dat gebied zal op den duur ook een groot natuurgebied ontstaan. Op het netwerk worden ook andere meetinstrumenten (sensoren) voor wetenschappelijk onderzoek aangesloten. Met geofoons - een soort microfoontjes 10 meter diep in de grond - worden de diepe aardlagen bestudeerd en wordt bijvoorbeeld kennis verkregen over grote en kleine aardbevingen. Ook voor het gedetailleerd in de gaten houden van de groei van gewassen op een akker worden agro-sensoren aan het LOFAR-netwerk gekoppeld. In de toekomst zullen nog meer soorten sensoren worden aangesloten.

- Ruiterroute Buinerveen - Bronnegerveen start vanuit de eerstgenoemde plaats en is 20 km lang. Het is route 9 van de routestructuur 'Sprong over het Veen', die nog 9 andere routes omvat. Via route 10 en route 6 maak je ook daadwerkelijk de sprong over het Veen en geniet je van een variatie aan landschappen. Vanuit de Drentse bossen, de veenontginningen van de Boermarke Buinen en de veenontginningen door de compagnieën kom je in het fraai gestoffeerde landschap van Westerwolde. Zowel ‘oud’ als ‘nieuw’ staan centraal in deze route.

- Schaapskooi Buinerveen van Remco Kuiper is gespecialiseerd in fokken met het Schoonebeker Heideschaap.

- Direct N van de dorpskern, aan de Noorderstraat, ligt een ovale plas. Zoals de vorm al doet vermoeden, is dit de ijsbaan en visvijver van het dorp. De plas is begin jaren zeventig ontstaan als zandafgraving, omdat men de grond nodig had om het kanaal mee te dempen. Schaats- en Visvereniging Buinerveen en omstreken onderhoudt en exploiteert de plas. 's Zomers worden er viswedstrijden gehouden, en 's winters als het hard genoeg vriest, wordt er van alles op het ijs georganiseerd. Verder wordt de kantine ook nog gebruikt door jeugdsoos 't Hok. In 2016 is ook het kanaal Buinen-Schoonoord / Zuiderhoofddiep ter hoogte van het dorp voorzien van visplekken.

- "Het gebied Paardetangen ligt rond het Achterste Diepje, een van de bovenlopen van de Hunze, die de grens vormt tussen de dorpsgebieden van Buinen en Buinerveen. In 2020 hebben we dit deel van de Hunze hersteld. Ruimte voor water en betere waterkwaliteit. In Paardetangen hebben we 1,7 km Hunze weer kronkelend gemaakt. Hierdoor is de beek bijna een kilometer langer geworden. Daaromheen hebben we 46 hectare nieuwe natuur ingericht. Zo kan er in natte perioden 50.000 kuub water worden vastgehouden. Door de herinrichting is er meer variatie ontstaan in stroming en waterdiepte. Dat biedt kansen voor nieuwe soorten planten, vogels en vissen. De meanders en slenken zorgen er niet alleen voor dat het water langer wordt vastgehouden, maar dat het water ook wordt gefilterd, waardoor de waterkwaliteit omhoog gaat.

Samenwerking. We werken binnen dit project samen met de provincie Drenthe, de gemeente Borger-Odoorn en stichting Het Drentse Landschap. Bij dergelijke projecten betrekken we omwonenden en grondeigenaren. Samen komen we tot een plan dat uiteindelijk wordt uitgevoerd wordt. Paardetangen is onderdeel van het Hunzedal. Schakel voor schakel brengen we de Hunze weer terug naar een beekdallandschap. Samen met partners, inwoners en de gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie." (bron: Waterschap Hunze en Aa's) - Hier vind je het projectplan voor de herinrichting van het gebied Paardetangen tussen Buinen en Buinerveen. - Hier vind je de ontwerptekening van de herinrichting van het gebied Paardetangen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Buinerveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Reportage over Buinerveen anno 2017, als aflevering in de RTV Drenthe-serie Strunen.

- Fotoalbums van evenementen en activiteiten uit Buinerveen.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Buinerveen en Nieuw-Buinen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Buinerveen.

- Nieuws: - De 1x per 2 maanden verschijnende Dorpskrant Buinerveen is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Buinerveen / Nieuw-Buinen West.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Viersprong.

- Jeugd: - Keet Feest Compleet.

- Muziek: - Muziekensemble De Meraskikkers - Viersprong is geen officiële vereniging, maar 'gewoon' een enthousiaste groep dorpsgenoten met een HaFaBra achtergrond, die sinds 2013 af en toe samen muziek maken bij dorpsactiviteiten.

- Zangvereniging Volkszang Buinerveen is opgericht in 1946. Hier hebben ze mooi in dichtvorm verwoord hoe het ze de afgelopen 70 jaar vergaan is.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Buinerveen. De vereniging speelt niet op heel hoog niveau, maar ze spelen wél met Plezier, Instelling en Karakter.

- Daarnaast is er ook nog een voetbalvereniging v.v. BBC (Buinen Buinerveen Combinatie).

Reactie toevoegen