Buitenhuizen

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Buitenhuizen

Terug naar boven

Status

- Buitenhuizen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinerwold.

- De buurtschap Buitenhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ruinerwold.

- De buurtschap Buitenhuizen heeft geen plaatsnaamborden en is ter plekke daarom slechts herkenbaar aan de straatnaamborden Buitenhuizerweg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Franse kaart van Drenthe (1811-1813) vermeldt de spelling Buiterhuizen, 1867 (Kuijperkaart) Buitenhuizen.

Naamsverklaring
Betekent huizen 'nederzetting', aan de buitenkant van de cultuurgronden gelegen. Vormt een toponymisch kwartet met de in dezelfde voormalige gemeente gelegen kernen Berghuizen, Broekhuizen en Dijkhuizen (= het huidige Ruinerwold voor zover gelegen langs de Wolddijk, red.).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Buitenhuizen ligt Z van Ruinerwold, rond de enkele kilometers lange Buitenhuizerweg. Deze weg loopt O van de weg en buurtschap Blijdenstein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Buitenhuizen niet (apart) vermeld, in tegenstelling tot diverse andere buurtschappen van de gemeente Ruinerwold. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Reactie toevoegen