Bunnik

Plaats
Dorp en gemeente
Bunnik
Kromme Rijnstreek
Utrecht

bunnik_collage.jpg

Bunnik, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Bunnik, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Bunnik.JPG

Het kerkje van Bunnik

Het kerkje van Bunnik

Bunnik (4).JPG

Bunnik in de zomer

Bunnik in de zomer

bunnik_als_je_de_witte_boerderijen_ziet_ben_je_bijna_in_rhijnauwen.jpg

Bunnik, als je de witte boerderijen ziet, ben je bijna bij Landgoed Rhijnauwen

Bunnik, als je de witte boerderijen ziet, ben je bijna bij Landgoed Rhijnauwen

bunnik_nieuw_amelisweerd_met_sneeuwklokjes.jpg

Bunnik, Nieuw Amelisweerd, met sneeuwklokjes

Bunnik, Nieuw Amelisweerd, met sneeuwklokjes

bunnik_oud_amelisweerd_en_de_kromme_rijn.jpg

Bunnik, Oud Amelisweerd en de Kromme Rijn

Bunnik, Oud Amelisweerd en de Kromme Rijn

bunnik_rhijnauwen_collage.jpg

Bunnik, collage Landgoed Rhijnauwen (© Jan Dijkstra, Houten)

Bunnik, collage Landgoed Rhijnauwen (© Jan Dijkstra, Houten)

bunnik_zitten_en_genieten_op_het_bankje_langs_de_kromme_rijn.jpg

Bunnik, zitten en genieten op het bankje langs de Kromme Rijn

Bunnik, zitten en genieten op het bankje langs de Kromme Rijn

UT gemeente Bunnik in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Bunnik in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Bunnik in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Bunnik

Terug naar boven

Status

- Bunnik is een dorp en gemeente in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek.

- De gemeente Bunnik is per 8-9-1857 vergroot met de gemeente Rhijnauwen, en per 1-9-1964 met de gemeenten en dorpen Odijk en Werkhoven. Onder de gemeente valt verder vanouds - dus al vóór de genoemde herindelingen - de buurtschap Vechten.

- Wapen van de gemeente Bunnik.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Bunnik.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Bunninchem, 1239 Bunnike.

Naamsverklaring
Wordt teruggevoerd op het Germaanse Bunningahaim*, dat wil zeggen heem 'woonstede' van de lieden van de persoon Bunno. De oudste vorm laat zien dat het om een oude ingaheem naam gaat, een naamtype dat productief is van de 7e tot de 10e eeuw, wat strookt met ter plekke gedane archeologische vondsten uit deze periode.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Bunnik ligt O van Utrecht, ZW van Zeist, aan de rivier de Kromme Rijn en grenst in het Z aan de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Bunnik 88 huizen met 824 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 61/555 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Vechten 26/261 en Ter Hull 1/8. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 6.000 huizen met ca. 14.500 inwoners, waarvan ca. 2.600 huizen met ca. 6.500 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van de gemeente Bunnik was al vroeg bewoond. Kort na het begin van onze jaartelling vestigden de Romeinen hier hun castellum Fectio (Vechten) (zie verder bij Vechten). Het gelijknamige dorp is, net als Odijk en Werkhoven, 'pas' ontstaan in de 8e/9e eeuw. Deze nederzettingen werden dorpen door de bouw van kerken in de 12e/13e eeuw.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'. "Onze vereniging richt zich op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van ons werkgebied. De vereniging bestaat sinds 1966 en heeft als doelstelling iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen. Ben je geïnteresseerd in de historie van de Kromme Rijnstreek? Dan bieden we je uitstekende mogelijkheden om je daarin te verdiepen en daarvan te genieten. De vereniging informeert haar leden over de rijke geschiedenis van het gebied door middel van: Lezingen. Circa 6 maal per jaar afwisselend in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten. Publicaties. Vier maal per jaar het tijdschrift 'Het Kromme Rijngebied'*, toegezonden aan de leden; een eigen boekenreeks onder de naam “Historische Reeks Kromme Rijngebied”; publicaties van de archeologische werkgroep; artikelen in kranten.
* Oudere jaargangen van tijdschrift Het Kromme-Rijngebied, vanaf het begin (1967!) tot enkele jaren geleden, zijn via de link ook online te lezen.

Excursies. Meerdere malen per jaar; onder deskundige begeleiding naar interessante historische plaatsen binnen en buiten de Kromme Rijnstreek. Eenmaal per jaar is er een grote excursie naar een interessante bestemming in binnen- of (nabij) buitenland; deze duurt een dag en wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner. Exposities. Jaarlijks worden er kleinschalige exposities georganiseerd. Deze worden voornamelijk gehouden in het Oude Station van Houten. Verder stelt de vereniging haar leden in staat om in groepsverband actief bezig te zijn met de streekgeschiedenis. Dat kan o.a. in de werkgroepen: Archeologie, Monumenten, Oral History en Genealogie en Historisch Onderzoek. De vereniging is incidenteel actief in educatieve geschiedenisprojecten voor de jeugd.

Als je lid wordt van Historische Kring Tussen Rijn en Lek geniet je van een aantal voordelen. Ruim 550 anderen gingen je al voor: drie tot vier keer per jaar het tijdschrift Het Kromme Rijngebied; gratis bezoek aan lezingen; nieuws en informatie via een persoonlijke papieren en digitale nieuwsbrief; eventuele korting op uitgaven van de historische reeks; deelname aan excursies (hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd); deelname aan een van de werkgroepen. Daarnaast steun je met je lidmaatschap het opkomen van belangen op cultureel historisch gebied in het Kromme Rijngebied. Het lidmaatschap bedraagt € 25 per jaar. Geef je op voor de elektronische nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bunnik als plaats heeft 78 rijksmonumenten.

- Bunnik heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Oude Dorpskerk (in de volksmond het 'Witte kerkje') (Kerkpad 2) dateert uit de 12e of 13e eeuw. Het is een van de eerste bakstenen kerken van Nederland. De romaanse toren vormt het oudste deel. In 1566 is het koor van de kerk vervangen. Bij de kerk bevond zich een kerkhof dat gebruikt is tot de algemene begraafplaats in Bunnik geopend werd. Daarna is het geruimd. Ook de graven in de kerk zijn in de loop der jaren allemaal geruimd. De kerk is sinds 1828 voorzien van een orgel. Het huidige orgel is in 1912 gebouwd door J. de Koff uit Utrecht.

In de loop van de eeuwen zijn er diverse verbouwingen geweest. Het huidige aanzicht van de kerk dateert van 1954. Bij een grote restauratie kreeg het kerkdak toen een ander uiterlijk en is het gebouw witgepleisterd. Ook de ramen zijn toen teruggebracht naar een meer oorspronkelijk uiterlijk. Ook is de scheiding tussen koor en schip van de kerk duidelijker aangegeven door een aan de buitenzijn inspringende pleisterlaag, en een iets hogere plaatsing van de ramen in het koor. Van 2011-2013 is de kerk opnieuw flink onderhanden genomen. Daarbij is een nieuwe vloer in de kerkzaal aangebracht en is de inrichting van het interieur sterk gewijzigd. Een modern multifunctioneel ontwerp verving de traditionele inrichting uit 1954.

- Voormalig raadhuis van de gemeente Bunnik aan het begin van de Burgemeester v.d. Weyerstraat.

- Landhuis Oud Amelisweerd in Bunnik (Koningslaan 9) is in 1770 als buitenverblijf gebouwd, en ligt in een 18e-eeuws parklandschap. Het huis is grotendeels in oorspronkelijke staat behouden en het 18e-eeuwse Chinese behang verkeert in zeldzaam goede staat. Extra bijzonder is dat in 2013 onder het Chinese behang nóg oudere schilderingen zijn ontdekt. Sinds 2014 was het pand in functie als Museum Oud Amelisweerd (MOA), met naast het landhuis als zodanig en de Chinese behangsels tevens de Armandocollectie, die was overgekomen vanuit het voormalige Armandomuseum dat tot 2007 in Amersfoort was gevestigd. Museum Oud Amelisweerd is medio 2018 failliet verklaard. Eigenaar gemeente Utrecht bezint zich op een nieuwe bestemming. Zij realiseert zich dat het lastig is om een herbestemming te vinden vanwege het Chinese behang, dat onder specifieke klimaatomstandigheden moet worden bewaard, wat voor het behang dus wel een ideaal klimaat is, maar niet bepaald voor bezoekers. Zij onderzoekt anno 2019 daarom of het behang eventueel verwijderd en elders bewaard kan worden, wat herbestemming van het pand zou vergemakkelijken. De Commissie Cultureel Erfgoed van vereniging Oud Utrecht laat daarop in een open brief d.d. 8-4-2019 weten dat zij vinden dat het behang en Oud Amelisweerd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In februari 2021 wordt bekend dat Stadsherstel Utrecht de komende tien jaar verantwoordelijk wordt voor landhuis Oud Amelisweerd. De gemeente Utrecht heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Utrecht laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat het onder meer zo lang duurde om een geschikte partij te vinden vanwege de hoge monumentale waarde die Oud Amelisweerd vertegenwoordigt. Zo beschikt het landhuis over kwetsbaar Chinees behang. Daardoor is het niet of nauwelijks mogelijk om aanpassingen te doen aan de vertrekken in het landhuis. Met Stadsherstel Utrecht denkt de gemeente nu de juiste partij te hebben gevonden. De organisatie beschikt over veel ervaring in het renoveren, behouden en herbestemmen van monumenten. Stadsherstel wordt verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van het pand. Daarbij blijft het landhuis 150 dagen per jaar open voor het publiek. Het landhuis moet wisselende tentoonstellingen gaan krijgen op het gebied van beeldende kunst, wetenschap en geschiedenis.

- Fort bij Rijnauwen in Bunnik, het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is gebouwd tussen 1867 en 1869 en diende samen met de andere forten rond Utrecht ter verdediging van de stad en als afsluiting van de Houtense Vlakte. - Reportage van een rondleiding over Fort bij Rijnauwen. Van september 1945 t/m januari 1948 is direct W van het fort sprake geweest van Bewarings- en Verblijfkamp Rhijnauwen. NSB’ers en anderen die in de oorlog de kant van de bezetter kozen, werden hier gehuisvest in afwachting van hun berechting.

- Begraafplaatsen in Bunnik.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Het in 2018 geopende Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is hét Nederlandse kennis- en behandelcentrum voor kinderen met kanker. Nog steeds overlijdt er in Nederland iedere twee dagen een kind aan de gevolgen van kanker. Het Prinses Maxima Centrum wil en kan hier verandering in brengen. Voor wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen van kanker bij kinderen blijft dus geld nodig, heel veel geld. Daar zetten wij ons graag voor in door het organiseren van het jaarlijkse fietsevenement Bunniks Ride (op een zaterdag in september, in 2020 voor de 4e keer), want iedere euro helpt. Lees hier hoe dit evenement een vliegende start heeft gemaakt en sindsdien ieder jaar groter wordt: "2017 - 2 mannen raken aan de praat en daar ontstaat een gedeelde passie: racefietsen voor een goed doel. Chris de Graaf, eigenaar van Visspeciaalzaak C-Vis Bunnik en Gerrit van Heusden, eigenaar van Mijlpaaltje.nl, gaan de uitdaging aan en op 25 juni 2016 wordt de eerste Bunniks Ride verreden, met een opbrengst van 12.000 euro. #trots.

2018 - Wat een succes was 2017 en dat geeft meer energie en inspiratie. De mannen gaan door en organiseren de mogelijkheid dat iedereen met een fiets welkom is. Op de racefiets werden de 75 & 100 km verreden, op de toerfiets de 25 & 50 km en voor de kleine spruiten op de weg werd er een Dikke Banden Race georganiseerd. Dat leverde een geweldige opbrengst van 14.000 euro op! #goeddoel . 2019 - Het is een succes, het bestuur wordt uitgebreid en Ronald Tubbe, eigenaar van Gereedschapsverhuur.nl, voegt zich met veel enthousiasme bij de heren. 2017 een route gemaakt, in 2018 rijden we deze tegengesteld, wordt er in 2019 een nieuwe route gereden over de Utrechtse Treek, met de mogelijkheid tot 150 km door de polder van Huizen/Nijkerk. Het deelnemersveld breidt zich uit; deelnemers komen nu uit alle hoeken van Nederland naar Bunnik voor de Bunniks Ride. We bereiken dit jaar de magische grens van 300 deelnemers, wat ons 16.000 euro oplevert! #volledigeopbrengstvoorPMC. 2020 - wordt vervolgd..."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Topografisch bijzonder aan landgoed Amelisweerd is dat het - net als buurlandgoed Rhijnauwen - op grondgebied van de gemeente Bunnik ligt, maar in eigendom is van de gemeente Utrecht. Die gemeente heeft namelijk Oud Amelisweerd aangekocht in 1951 en Nieuw Amelisweerd in 1963. Oorspronkelijk was Amelisweerd een buurtschap van de gemeente Rhijnauwen. In 1840 omvatte de buurtschap Amelisweerd 4 huizen met 32 inwoners. Tegenwoordig wordt Amelisweerd niet meer als buurtschap maar alleen nog als landgoed gezien. Amelisweerd is een oud landgoedbos op rivierklei. De Kromme Rijn stroomt langs en door het landgoed. Het heeft een bewogen geschiedenis in de loop der eeuwen en bij de aanleg van de A27 door het bos waren er veel protesten.

Maar ook nu zijn de bedreigingen nog niet van de baan. Er zijn plannen om een ringweg door een deel van het bos aan te leggen en ook zijn er plannen voor verbreding van de A27. Amelisweerd bevat veel oude gebouwen waaronder monumentale boerderijen en de landhuizen Oud Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd. Het bos is ook bekend vanwege zijn fantastische stinzenflora in het voorjaar. Zeer veel sneeuwklokjes, winteraconieten, narcissen, bostulpen en gevlekte aronskelken zijn er te vinden. Ook is er een ecologische tuinderij met winkel en een bezoekerscentrum. - Fotoreportage van Amelisweerd van fotograaf Martin Stevens.

- Topografisch bijzonder aan landgoed Rhijnauwen* is dat het - net als buurlandgoed Amelisweerd - op grondgebied ligt van de gemeente Bunnik, maar eigendom is van de gemeente Utrecht. Rhijnauwen was oorspronkelijk een gemeente. De gemeente Rhijnauwen is in 1812 toegevoegd aan de gemeente Bunnik (en daarna van 1818 t/m 7-9-1857 weer een zelfstandige gemeente geweest). Landgoed Rhijnauwen ligt direct NW van de dorpskern en grenst in het N aan De Uithof, in het W aan landgoed Amelisweerd en in het Z aan de Kromme Rijn en de buurtschap Vechten. In 1840 had de gemeente Rhijnauwen 9 huizen met 79 inwoners, verdeeld in de buurtschappen Rhijnauwen 5/47 (= huizen/inwoners) en Amelisweerd 4/32. Tegenwoordig wordt Rhijnauwen, evenals Amelisweerd, niet meer als buurtschap maar alleen nog als landgoed beschouwd. Landhuis Rhijnauwen is sinds 1933 in gebruik als jeugdherberg, tegenwoordig Stayokay geheten.
* Het Fort - waarvoor zie het kopje Bezienswaardigheden - wordt zonder h gespeld, het landgoed mét h. De gemeentenaam was officieel ook met h, maar kwam in de loop der jaren ook zonder h voor. Ook de spellingen Rhynauwen en Rijnaauwen zijn in het verleden in gebruik geweest.

- Het Jaagpad langs de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik heeft in 2013 een opknapbeurt gekregen. Medewerkers van leerwerkbedrijf Biga Groep hebben 7,5 kilometer pad opgehoogd met 5.800 kruiwagens puin. Het pad langs de oude grens van het Romeinse Rijk trekt ieder jaar bijna 1 miljoen wandelaars.

- "Op een ochtend in juni 2020 zag Bram ter Keurs uit Bunnik in zijn achtertuin een zeer grote bij. Het bleek een Virginische houtbij: een Noord-Amerikaanse bijensoort die tot dat moment nooit eerder in ons land is gezien. Ongetwijfeld is deze door menselijk toedoen in Nederland verzeild geraakt. Als dit vaker gebeurt, dan bestaat de mogelijkheid dat deze spectaculaire verschijning vaste voet aan de grond krijgt. De Virginische houtbij lijkt wel op de in Nederland inheemse blauwzwarte houtbij. Beide soorten zijn zeer groot (groter dan onze hommels bijvoorbeeld) en hebben een zwart lichaam met blauwe metaalglans.

Bij de Virginische houtbij is de rugzijde van het borststuk echter geheel rossig behaard, met uitzondering van een rond, kaal zwart plekje op het midden. Het eerste achterlijfssegment is licht behaard. De vleugels zijn grijs berookt, iets lichter aan de basis met een donkere rand aan het uiteinde van de vleugels. Het achterlijf is zwartglanzend. Aangenomen wordt dat deze dieren worden meegevoerd met hout uit Noord-Amerika. Een kilometer ten zuidoosten van de vindplaats in Bunnik is een houthandel gevestigd die ook hout uit Noord-Amerika importeert. Mogelijk is dit de bron van deze waarneming, maar de herkomst van de eerste Virginische houtbij voor Nederland valt natuurlijk niet met zekerheid te achterhalen." (bron en voor nadere informatie zie EIS Kenniscentrum Insecten, juni 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bunnik, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bunnik (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bunnik. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / Nieuws: - "Slotstad RTV is in 1985 opgericht als Radio Zeist. De eerste uitzending vond plaats in 1988. In 1994 kwam de gemeente Bunnik bij het uitzendgebied en werd de naam veranderd in Slotstad Radio. In 1995 kwam kabelkrant Slotstad TV erbij. Ambitie. Slotstad RTV is een lokale omroep in verandering, die draait met ruim 40 vrijwilligers en een betaalde parttime tekstredacteur. Wij hebben de ambitie om in de samenleving een belangrijke rol te spelen als het gaat om lokale informatie, betrokkenheid, sociale communicatie en maatschappelijke samenhang. Ongeacht of het sport, cultuur of politiek betreft, radio of tv, de hoofdplaatsen of de andere kernen, dat maakt niet uit. Hoewel we beseffen dat dit voor een lokale omroep een grote uitdaging is binnen het moderne medialandschap, is dit onze missie."

- Jongeren: - Jongerenwerk De Schoudermantel/Stichting Jeugdwerk Bunnik organiseert activiteiten voor jongeren in de gemeente in de leeftijd van ca. 9-21 jaar. Het jongerencentrum van De Schoudermantel staat in Odijk (de boerderij achter het Gemeentehuis). Daar vinden activiteiten plaats zoals het inloopcafé op woensdagmiddag en vele andere dingen waar je aan mee kunt doen. De jongerenwerkers organiseren steeds weer nieuwe activiteiten zoals disco’s, lasergamen, een DJ-workshop, een beautymiddag, voetbaltoernooi of talentenjacht. Als jij zelf een leuk idee hebt voor een activiteit dan kunnen ze dat ook samen met jou organiseren. Zo kan De Schoudermantel ook een plek zijn waar jij je talent kunt ontwikkelen. Ook als je een vraag of probleem hebt kun je altijd bij hen terecht, aarzel niet om contact met een van hen op te nemen. Ze denken graag met je mee. Je vindt op de site ook tips en websites voor hulpvragen.

- Muziek: - "Muziekschool De Kromme Rijn is opgericht in 1972 en heette toen nog Muziekschool Bunnik. In de Hoofdenkamer van de Anne Frank school gaven de docenten M. Miera, A. Kolb, A. Reijnders en J. Boereboom Algemene Muzikale Vorming, blokfluit en piano. In de eerste jaren van haar bestaan heeft de muziekschool op diverse locaties onderdak gevonden. Na de Anne Frank school werd er gemusiceerd in bejaardentehuis ‘De Regenboog’, vanaf 1985 aan de Langstraat naast het gemeentehuis en vanaf 1996 aan de Laan van Broekhuyzen bij de Camminghaschool. In 2013 is de muziekschool verhuisd naar MFA Kersentuin. Tot een aantal jaren geleden was het een gemeentelijke muziekschool d.w.z. volledig gesubsidieerd door de gemeente. Na het grotendeels afbouwen van de gemeentelijke subsidie is de muziekschool in schooljaar 2005-2006 overgegaan in een Maatschap, wat betekent dat alleen de faciliteiten en ensembles nog door de gemeente worden gesubsidieerd.

De docenten werken nu als zelfstandig ondernemers in de Maatschap onder de naam Muziekschool De Kromme Rijn. Het aanbod omvat een ruime keuze aan instrumentale en vocale lessen en diverse cursussen voor jong en ouder. Alle lessen worden gegeven door bevoegde docenten. Bij voldoende belangstelling kan er ook voor nieuwe instrumenten worden gekozen: daar zoeken we dan een docent voor. Naast de lessen op diverse locaties van de Muziekschool - de hoofdlocatie is in Bunnik, met nevenlocaties in Odijk en Werkhoven - zijn de docenten ook op de basisscholen actief, en wel via het project “Muziek in de klas” (MIK). In samenwerking met de muziekschool in Houten zijn we dit project in 2008 met groot succes als pilot gestart. Muziekschool De Kromme Rijn wil dé plaats zijn waar mensen liefde voor muziek wordt bijgebracht; een plaats waar iedereen die iets over muziek wil leren of die muziek wil (leren) beoefenen, terecht kan."

- Sport en bewegen: - "De buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt werken inspirerend, enthousiasmerend, verbindend en ondersteunend. We werken samen met scholen, sportverenigingen, kinderopvangorganisaties, zorgaanbieders en bedrijven aan een gezonde leefstijl van alle inwoners. Wanneer je je lekker fit voelt, ben je vrolijker en presteer je beter. Gezonde voeding, goed slapen en voldoende bewegen helpt hierbij. Wij brengen graag “Heel Bunnik in beweging”."

- Duurzaamheid: - "Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Het liefst op eigen dak, langs spoorlijnen en snelwegen, maar dat lukt niet overal. Er is meer nodig om de energieambities te behalen. Zonnevelden (maar ook windmolens en toekomstige energie-innovaties) spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente geeft ruimte aan initiatiefnemers om in zonnevelden te investeren, rekening houdend met de vele belangen in het Bunnikse buitengebied. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie het agrarische karakter. Het online beleidskader Zonnevelden Bunnik geeft inzicht in hoe de gemeente de diverse belangen afweegt, waar een initiatief voor een zonneveld kansrijk is qua omgeving, en in welke gebieden het lastig wordt een zonneveld in het landschap in te passen. Ook stelt het kader een grens aan de oppervlakte aan zonnevelden."

- Veiligheid: - "Met Buurtwhatsapp groepen in de gemeente Bunnik zorgen we voor meer ogen en oren op straat. Mensen die een nieuwe groep willen starten helpen we daar graag bij."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bunnik alg. en - idem Stationsweg.

Reactie toevoegen