Camperduin

Plaats
Buurtschap
Bergen NH
Regio Alkmaar Kennemerland
Noord-Holland

camperduin_wrakhout_festival_2016.jpg

Tijdens het jaarlijkse Wrakhout Festival in Camperduin (eind augustus of begin september) is er van alles te doen in deze buurtschap. Daarover kun je alles lezen onder het kopje Jaarlijkse evenementen.

Tijdens het jaarlijkse Wrakhout Festival in Camperduin (eind augustus of begin september) is er van alles te doen in deze buurtschap. Daarover kun je alles lezen onder het kopje Jaarlijkse evenementen.

camperduin_plaatsnaambord.jpg

De voormalige gemeente Schoorl heeft er voor gekozen om van haar hele grondgebied, excl. Groet, een bebouwde kom genaamd Schoorl te maken, en bij de buurtschappen zeer bescheiden witte plaatsnaambordjes te plaatsen binnen die kom. Zo ook bij Camperduin.

De voormalige gemeente Schoorl heeft er voor gekozen om van haar hele grondgebied, excl. Groet, een bebouwde kom genaamd Schoorl te maken, en bij de buurtschappen zeer bescheiden witte plaatsnaambordjes te plaatsen binnen die kom. Zo ook bij Camperduin.

camperduin_oud_plaatsnaambord_kopie.jpg

Getuige deze oude ansichtkaart heeft Camperduin vroeger kennelijk wel een eigen bebouwde kom gehad

Getuige deze oude ansichtkaart heeft Camperduin vroeger kennelijk wel een eigen bebouwde kom gehad

camperduin_nieuwe_duinen_kopie.jpg

In 2015 is er een flink stuk duinen bij gekomen tussen Camperduin en Petten, in het kader van het versterken van de zeewering. Er is maar liefst 35 miljoen kuub zand opgespoten, zodat de duinen hier weer voor decennia veilig zijn. (© Lida Buijsman-Konijn)

In 2015 is er een flink stuk duinen bij gekomen tussen Camperduin en Petten, in het kader van het versterken van de zeewering. Er is maar liefst 35 miljoen kuub zand opgespoten, zodat de duinen hier weer voor decennia veilig zijn. (© Lida Buijsman-Konijn)

camperduin_nieuwe_duinen_en_zeewering_kopie.jpg

De nieuwe duinen bij Camperduin, met uitzicht op de bestaande Hondsbossche Zeewering, die dus versterking nodig had om de kust hier voorlopig weer veilig genoeg te laten zijn. (© Lida Buijsman-Konijn)

De nieuwe duinen bij Camperduin, met uitzicht op de bestaande Hondsbossche Zeewering, die dus versterking nodig had om de kust hier voorlopig weer veilig genoeg te laten zijn. (© Lida Buijsman-Konijn)

camperduin_strand_kopie.jpg

Het versterken van de zeewering was weliswaar het hoofddoel van de 'zandsuppletie' bij Camperduin, maar als 'gunstig neveneffect' hebben ze er ook een prachtig groot strand met idem lagune bij cadeau gekregen. (© Lida Buijsman-Konijn)

Het versterken van de zeewering was weliswaar het hoofddoel van de 'zandsuppletie' bij Camperduin, maar als 'gunstig neveneffect' hebben ze er ook een prachtig groot strand met idem lagune bij cadeau gekregen. (© Lida Buijsman-Konijn)

camperduin_strand_en_surfer_kopie.jpg

Het gevolg is wel dat surfers bij Camperduin nu een 'stukje' verder moeten lopen voor ze met hun plank het water in kunnen, maar dat vinden ze vast niet erg, gezien het prachtige strand dat ze erbij hebben gekregen. (© Lida Buijsman-Konijn)

Het gevolg is wel dat surfers bij Camperduin nu een 'stukje' verder moeten lopen voor ze met hun plank het water in kunnen, maar dat vinden ze vast niet erg, gezien het prachtige strand dat ze erbij hebben gekregen. (© Lida Buijsman-Konijn)

Camperduin

Terug naar boven

Status

- Camperduin is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de Regio Alkmaar, en in de streek Kennemerland, gemeente Bergen NH. T/m 1833 gemeente Groet, in 1834 over naar gemeente Schoorl, in 2001 over naar gemeente Bergen NH.

- De buurtschap valt onder het dorp Groet, maar omdat dat dorp in 1978 voor zijn buitengebied geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel Camperduin als dit buitengebied - waarin onder andere deze buurtschap ligt - voor de postadressen 'in' Schoorl.

- De buurtschap Camperduin heeft witte plaatsnaambordjes, echter niet die van het type dat de tegenhanger vormt van de officiële, blauwe plaatsnaamborden (die een bebouwde kom aangeven).

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De toeristische ondernemers alhier zetten hun vestigingsplaats op de kaart onder de naam Camperduin aan Zee. Dat is dus geen aparte badplaats maar dezelfde nederzetting als de buurtschap, die inderdaad al aan zee ligt.

Oudere vermeldingen
Kamperduin, 918-948 kopie 11e eeuw Campthorpa, 1639 Camp, 1745 Camper Duyn.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk samenstelling van het Oudnederlandse thorpa 'dochternederzetting' en camp 'kamp', ontstaan uit het Latijnse campus 'onontgonnen veld'. In sommige streken ontwikkelt kamp de betekenis 'afgesloten hooiland'. De huidige vorm met duin stamt uit latere tijd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Camperduin ligt rond de wegen Heereweg (het gedeelte van deze weg ZW en W van het kruispunt met de weg Jaagkade), Jaagkade (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de Heereweg en Kleiweg), Houtendijk (het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de Kleiweg), Kleiweg, Oude Heereweg, Munnikenweg (het gedeelte van deze weg rond en Z van het kruispunt met de Kleiweg) en Campergeestweg. De buurtschap ligt direct NW van het dorp Groet, NW van het dorp Schoorl, NO van de badplaats Hargen aan Zee, Z van het dorp Petten, ZW van het dorp Burgerbrug en WZW van het dorp Krabbendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Camperduin omvat ca. 130 huizen en ca. 150 vakantieaccommodaties, met ca. 325 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Camperduin is vroeger een dorp geweest. In 1689 wordt hier een kerk gebouwd, in de vorm van een Westfriese stolp met een toren, als vervanger van een eerder - traditioneel - kerkgebouw. Deze kerk is in 1807 voor afbraak openbaar verkocht. Bij de kerk was ook een kerkhof. Tot in de eerste decennia van de 20e eeuw zijn op het strand aangespoelde lijken op dat oude kerkhof begraven.

In 1797 krijgt dit kleine - toen nog - dorpje landelijke en zelfs internationale bekendheid, als de Zeeslag bij Camperduin plaatsvindt, tussen de Engelsen en de Nederlanders. In Nederland is deze zeeslag vrij onbekend, maar in Groot Brittannië zeker niet. In Engeland is de ‘battle of Camperdown’ een heel memorabele slag. Admiraal Duncan, bevelhebber van de Engelse vloot werd na zijn overwinning verheven in de adelstand en mocht de titel dragen ‘Lord of Camperdown’.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is de Structuurvisie Camperduin opgesteld. Dit project is een gevolg van de versterking van de Hondsbossche en Pettemer zeewering, die voorheen als 'zwakke schakel' in de kustverdediging bekend stond. Ter versterking van de zeewering is vanuit het project Kust op Kracht buitendijks ca. 200 meter breed strand en duin opgeworpen. De gemeente had daarom behoefte aan een visie op het toekomstig gebruik van deze nieuwe stranden en duinen in relatie tot de buurtschap. Ook de ruimtelijke kwaliteit van de buurtschap dient met deze visie en de benoeming van een aantal ruimtelijke bouwstenen een impuls te krijgen. Bureau Brons + Partners heeft deze visie opgesteld op basis van de identiteit van de buurtschap, de wensen vanuit de omgeving en de unieke landschappelijke ligging tussen de polders en de duinen. De visie gaat zowel in op toekomstige recreatieve functies als de gewenste, bij de buurtschap passende ruimtelijke kwaliteit.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Van begin juli tot begin september is er op de zaterdagen wekelijks een Kofferbakmarkt, op het fietspad langs de Hondsbossche Zeewering, waar tweedehands goederen te koop worden aangeboden vanuit de auto, bakfiets of uitstalling naast de auto. De ruime verkoopplaatsen strekken zich uit langs de voet van de zeedijk en bieden een prachtig uitzicht over de Hargerpolder. De toegang is gratis. Wil je er zelf staan? Dat kost slechts van € 10,00. De sterke punten van deze markt: altijd verzekerd van een grote verkoopplaats; die € 10,00 heb je met een paar verkopen al terugverdiend; bij strandweer verzekerd van zeer veel publiek! Tip: combineer een bezoek aan de Kofferbakmarkt met een dagje op het nieuwe strand van Camperduin, een wandeling over de dijk of een fietstocht door de polder.

- Het Wrakhout Festival in Camperduin (weekend eind augustus of begin september) is een voortzetting van wat traditioneel gevierd werd als Lichtjesavond. Daarbij werden de straten en tuinen versierd met lantaarns, lampions, jampotjes met waxinekaarsjes en alles wat verder licht gaf. De gedachte daarachter was een gezellig feest te bieden voor de vele badgasten die hier zomers verblijven op de vele campings en in de talrijke zomerhuisjes van particulieren. En omdat het in deze landelijke omgeving 's avonds nog donker is, en de verlichting daarom mooi tot zijn recht komt, lukte dat altijd goed.

Hoewel Stichting Wrakhout nog altijd zorgt voor de verlichting van de straten en de bewoners vraagt daaraan bij te dragen, is het Wrakhout Festival inmiddels meer dan alleen een verlichtingsavond. De verlichtingsavond concentreert zich op de vrijdagavond maar ook op zaterdagavond is er verlichting. De zaterdag staat in het teken van muziek, feest en kinderspelen, waarbij 's middags het Open Podium veel belangstelling trekt. Voorafgaand hieraan is er een spelletjesmiddag voor de kinderen. 's Avonds is er groot feest met muziek van een bekende band op het plein aan de Campergeestweg. Ook is er op zaterdag de Kofferbakmarkt, die wordt 'aangekleed' met muziek. Bovendien kun je op de vrijdagavond, wandelend door Camperduin en genietend van de gezelligheid en de aangeklede tuinen, verrast worden door een rondzwervende act.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandel- en fietsroutes rond Camperduin.

Groene Strandwimpel
"Op 29 september 2021 ontvingen drie stranden in Nederland een Groene Strandwimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland die deze wimpel mogen voeren. Met dank aan actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Een belangrijke stap in de goede richting, want het gaat helaas niet goed met de natuur op de stranden in ons land. Trots. In Noord-Holland werd in Camperduin door wethouder Eric Bekkering van de gemeente Bergen de Groene Strandwimpel gehesen onder het toeziend oog van alle genodigden. De wethouder is maar wat trots dat hier het eerste Groene Strand van Noord-Holland is: “Om vandaag de eerste groene wimpel voor het Groene Strand te mogen hijsen was een bijzondere eer. Wat een mooi project! Ik kijk ernaar uit om samen met de lokale ondernemers en vrijwilligers de natuurbeleving op dit mooie strand te verbeteren.”

Lof voor vrijwilligers. Binnen bij paviljoen Struin vertelde projectleider Marijke van Langen hoe het strand in Camperduin ‘groen’ werd en sprak Nienke Kwikkel (Landschap Noord-Holland) met de lokale partners die vanaf het eerste uur actief deelnemen in het project. De wethouder sprak vol lof en trots over de mensen die zo enthousiast dit project hier zo succesvol maken. Clifton Tuinfort van strandpaviljoen Struin legde uit dat het voor hem vanzelfsprekend is om mee te doen en te faciliteren. Hans Volkers van Vrienden van de Schoorlse duinen legde uit dat zij voor alle natuur zijn, dus ook op het strand en dat hij erg blij was met de goede vuilprikkers! Yvonne Koning, die al 18 jaar het lokale strandleven monitort met haar vrijwilligersgroep, vertelde hoe het strandleven haar na al die jaren nog steeds verwondert.

Jury onder de indruk van diversiteit. De jury, die de Groene Strandwimpel toekende, is onder de indruk van de diversiteit aan partijen die zich in een vroeg stadium al hebben gecommitteerd aan de zich nog ontwikkelende strandcommunity te Camperduin. Een quote uit het juryrapport: “Belangrijke ‘ingrediënten’ voor een succesvolle samenwerking ten behoeve van een Groen Strand zijn al aanwezig: kennis en kunde over natuurbescherming, de aanpakkersmentaliteit en organisatiekracht voor publieke opruimacties, de bevlogenheid voor educatieactiviteiten die raken en de verbinding met lokale ondernemers en de gemeente.”

Realisatie Hoogheemraadschap. De heer Siem Jan Schenk, bestuurder bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, trok samen met de wethouder, die goed voorbereid was met nieuwe laarzen en een stormparaplu, door de stromende regen richting het broedstrand dat door het hoogheemraadschap gerealiseerd is. Gewapend met jutzakken ruimden de heren onderweg nog menig stuk plastic van het strand op. Na een korte toespraak van de heer Schenk onthulden zij samen het nieuwe informatiepaneel dat bij het broedstrand is geplaatst, mede met dank aan de gemeente Bergen." (bron: Landschap Noord-Holland)

- Voor de dijk alhier is het kustversterkingsplan Kust op Kracht uitgevoerd, waardoor een nieuw strand is ontstaan. Dit nieuwe strand en de ontwikkeling van een unieke lagune (een soort meer op het strand) biedt kansen voor de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, de toeristisch / recreatieve invulling en de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Ondernemersgroep Camperduin aan Zee heeft een gezamenlijk plan aan de gemeente gepresenteerd waarin ruimtelijke en toeristische mogelijkheden voor dit nieuwe strand zijn opgenomen. In de Strandnota Camperduin wordt ingegaan op de door de ondernemers ingediende onderwerpen en de visie van de gemeente daaromtrent.

Het strandbeleid van de gemeente is gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie van (bestaande) voorzieningen. In het advies worden de uitgangspunten voor het strandbeleid aangehouden, zoals vastgesteld in de strandnota: het strand is voor iedereen; bezoekdoel is het strand; ruimte en vrijheid; innovatie en dynamiek; heldere regels en handhaving. Bij deze uitgangspunten geldt een aantal doelstellingen: de gemeente Bergen draagt bij aan en heeft zorg voor: aantrekkelijke stranden voor diverse doelgroepen; behoud en versterking van het economisch potentieel; behoud en verbetering van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden; behoud en verbetering van de kwaliteit van de waterkering. Ook voor het nieuwe strand van Camperduin worden deze uitgangspunten en doelstellingen aangehouden. De identiteit van het strand wordt gekenschetst als sterk, stoer en sober. Ook wordt het strand getypeerd als natuurlijk en sportief. Deze kwaliteiten worden ook als uitgangspunt gehanteerd voor de toekomstige ontwikkelingen.

- De Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Camperduin en Petten was de laatste 'zwakke schakel' van de Noordzeekust. De kust ter plekke is daarom - in het kader van het kustversterkingsproject 'Kust op Kracht' - versterkt met 35 miljoen kuub zand. In 2014 is begonnen met deze 'strandsuppletie' bij de zeewering, in 2015 is het project voltooid. De provincie is daardoor een oppervlakte van 400 voetbalvelden groter geworden dan voorheen. Met het project zijn twee vliegen in één klap geslagen; het primaire doel was weliswaar kustversterking, maar de gelegenheid is aangegrepen om het landschap ook aantrekkelijker te maken uit oogpunt van natuur en recreatie. Zo is er een flink stuk strand bij gekomen, met een lagune (binnenmeer), wat uniek is voor onze Noordzeekust.

Middels een prijsvraag konden mensen een naam voor het nieuwe duin- en strandgebied indienen. De naam 'Hondsbossche Duinen' is 14x voorgesteld, en dat is hem ook geworden. Over de nieuwe duinen is een ook voor mindervaliden toegankelijk voetpad aangelegd. Zie ook de videoreportage van de officiële opening van strand en lagune Camperduin / Hargen aan Zee d.d. 3-7-2015.

In 1921 is het Britse slagschip Prince George voor de kust bij Camperduin vastgelopen. Berging is er nooit van gekomen. Tot 2014 heeft het wrak hier gelegen. In het kader van de strandsuppletie is het wrak in 2014 onder het zand verdwenen. Op deze plek zijn 6 palen geplaatst en is via je smartphone informatie over het slagschip op te vragen.

- De brede stranden bij Camperduin zijn ideaal om paard te rijden. Je mag echter niet zomaar en in alle omstandigheden je gang gaan. Tijdens de drukke zomermaanden zijn paarden meestal niet toegelaten op het strand, tenzij vroeg in de ochtend of bij valavond. Maneges vind je her en der, zowel aan de kust als in de polders.

- Een van de schepen die heeft meegedaan aan de bij Geschiedenis genoemde Zeeslag bij Camperduin is de Delft. Het linieschip met 60 kanonnen en 375 bemanningsleden raakte zwaar beschadigd bij deze slag en zonk daardoor later voor de kust van Scheveningen. Stichting Camperduin aan Zee wil een vergelijkbaar schip als de Delft nabouwen, als speelschip aan de noordkant van de lagune. Het speelschip moet toegankelijk worden voor iedereen. Zowel jong als ouder kunnen gebruik maken van het speelschip. Het houten schip zal veel speelwaardes krijgen. Hierbij valt te denken aan speel- en klimnetten, touwbruggen, RVS glijbanen, stuurwiel en kanonnen. Het benodigde bedrag is anno 2016 al bijna bij elkaar; overheden en lokale instanties hebben bij elkaar ca. €100.000 gesponsord.

Overigens wordt dit prachtige 18e-eeuwse linieschip momenteel ook in Rotterdam-Delfshaven herbouwd. Met zijn 63 meter lengte wordt dit een van de langste replica's ter wereld. Stichting De Delft wil met dit leer-/werkproject een partner zijn voor de gemeente en het bedrijfsleven op het gebied van het leren werken, het opdoen van werkervaring en de uitstroom naar regulier werk en ondernemerschap. Tevens willen zij de locatie laten uitgroeien tot een centrum van Rotterdams erfgoed, kunst en cultuur. En Vereniging Equipage De Delft stelt zich ten doel om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning (‘equipage’) van ’s-lands Schip van Oorlog 'Delft' ten tijde van de Zeeslag bij Camperduin.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Camperduin, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Camperduin, op de site van Frans Vriendjes.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Wrakhout is in 1999 opgericht door een stel enthousiaste inwoners van buurtschap Camperduin. Zij zijn zich er van bewust dat zij in een unieke omgeving wonen. Zo bevinden zich in deze omgeving de Harger- en de Pettemerpolder, het brakke water van de Putten en de Leypolder, de Hondsbossche Zeewering, en het strand en de duinen. Zij willen als markant buurtschap met elkaar diverse dingen doen. Zoals het verkennen van de omgeving waar ze wonen door middel van lezingen en excursies. En iedereen er van bewust maken dat ze op een unieke plaats in het noordelijkste puntje van de gemeente Bergen wonen. Verder organiseren ze in de zomermaanden diverse evenementen voor de inwoners en de vakantiegasten.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Schrijver Kees Ketting woont sinds 2017 in Camperduin.

Reactie toevoegen