Carel Coenraadpolder

Plaats
Buurtschap
Oldambt Eemsdelta
Groningen

carel_coenraadpolder_postcodes_en_huisnummers.jpg

De Carel Coenraadpolder viel voor 1990 onder drie gemeenten: Finsterwolde, Beerta en Termunten. Niet zo praktisch is, dat al deze gemeenten bij 1 zijn beginnen te nummeren en niet in overleg hebben doorgenummerd; nu zijn er dus drie nrs. 1. © postcode.nl

De Carel Coenraadpolder viel voor 1990 onder drie gemeenten: Finsterwolde, Beerta en Termunten. Niet zo praktisch is, dat al deze gemeenten bij 1 zijn beginnen te nummeren en niet in overleg hebben doorgenummerd; nu zijn er dus drie nrs. 1. © postcode.nl

carel_coenraadpolder_plaatsnaambord.jpg

De Carel Coenraadpolder is een polder en buurtschap in het uiterste noorden van het grondgebied van Finsterwolde, Drieborg en Woldendorp. Als je nog verder naar het noorden gaat, plons je in de Dollard.

De Carel Coenraadpolder is een polder en buurtschap in het uiterste noorden van het grondgebied van Finsterwolde, Drieborg en Woldendorp. Als je nog verder naar het noorden gaat, plons je in de Dollard.

carel_coenraadpolder_sluis_in_dijk_op_grens_reiderwolderpolder.jpg

Vanuit Finsterwolde kom je na buurtschap Hongerige Wolf eerst in de Reiderwolderpolder en daarna in de Carel Coenraadpolder. Deze polders worden gescheiden door een dijk waar je doorheen kunt d.m.v. twee dijkcoupures: een in de weg en deze in het water.

Vanuit Finsterwolde kom je na buurtschap Hongerige Wolf eerst in de Reiderwolderpolder en daarna in de Carel Coenraadpolder. Deze polders worden gescheiden door een dijk waar je doorheen kunt d.m.v. twee dijkcoupures: een in de weg en deze in het water.

Carel Coenraadpolder

Terug naar boven

Status

- Carel Coenraadpolder is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en grotendeels ook gemeente Oldambt (t/m 1989 grotendeels gemeente Finsterwolde, deels gemeente Beerta. In 1990 in zijn geheel over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt), en voor een zeer klein deel (1 pand) gemeente Eemsdelta (t/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta).

- De buurtschap Carel Coenraadpolder valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Finsterwolde, deels onder het dorp Drieborg, en voor een zeer klein deel (1 pand) onder het dorp Woldendorp.

- De Carel Coenraadpolder viel voor 1990 onder 3 gemeenten; Finsterwolde, Beerta (m.b.t. het dorpsgebied van Drieborg) en Termunten (m.b.t. het dorpsgebied van Woldendorp). Niet reuze praktisch is dat al deze gemeenten hier bij 1 zijn beginnen te nummeren en niet in overleg hebben doorgenummerd, waardoor er nu 3 nrs. 1 zijn (zie de afbeelding). Dat lijkt óns althans niet handig voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten, én voor de inwoners in kwestie, die regelmatig mensen aan hun deur zullen krijgen die bij een van de andere nrs. 1 blijken te moeten zijn.

- De buurtschap Carel Coenraadpolder heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De polder is genoemd naar de toenmalige commissaris der Koningin van de provincie Groningen, Carel Coenraad Geertsema, werkzaam in die functie van 1893-1917.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Carel Coenraadpolder ligt rond de O helft van de gelijknamige weg. De buurtschap ligt in de gelijknamige polder, Z van het water de Dollard en NNO en NO van het dorp Finsterwolde, NNW en NW van het dorp Drieborg, N en NW van het dorp Nieuw Beerta en ZO van het dorp Woldendorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Carel Coenraadpolder omvat een 10-tal huizen, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de vergadering van de Staten der provincie Groningen wordt op 4 december 1923 het besluit genomen tot oprichting van het waterschap Carel Coenraadpolder. Vanaf de zeedijk van de Joh. Kerkhovenpolder tot aan de zeedijk van 1874 (Reiderwolderpolderdijk) wordt middels een nieuwe 8 km lange dijk de nieuwe Carel Coenraadpolder verkregen, die in 1925 gereed komt. Ook wordt in de nieuwe polder een zeesluis gebouwd ten behoeve van onder meer de afwatering van waterschap Reiderland. Het waterschap is per 1-5-1967 opgeheven en ondergebracht in het nieuw opgerichte waterschap Fiemel.

De Carel Coenraadpolder is de jongste polder van Finsterwolde. De inpoldering geschiedt deels als werklozenproject, een zogeheten DUW-project. De tewerkgestelden hebben met een schop en een kruiwagen de zware werkzaamheden moeten uitvoeren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Als je door buurtschap Hongerige Wolf verder gaat naar het noorden, kom je in de Reiderwolderpolder, en daarna, na de dijkcoupure, kom je in de Carel Coenraadpolder. Aan het eind van die weg kom je bij een bosje dat in de volksmond het Ambonezenbosje wordt genoemd. Aanvankelijk was het een werkkamp voor de arbeiders ('slikwerkers') die de polders hier ontginden. De inpoldering van de Carel Coenraadpolder komt in 1925 gereed. De Duitsers bouwen er Batterie Dollart Süd (4 kanonnen, een van de 16 'batterijen' voor de luchtverdediging van Emden, verwoest in de nacht van 24 op 25 april 1945 bij de bevrijding van Delfzijl). Na de oorlog zijn er NSB'ers ondergebracht. Daarna, van 1953 tot 1961, wonen er gemiddeld 300 Ambonezen die door de regering naar Nederland waren gehaald nadat Nederlands-Indië als Indonesië zelfstandig was geworden. Vandaar de huidige naam van het gemengde, ca. 2,5 ha grote bosje. Een uitvoerige geschiedenis van hoe het de Ambonezen op deze locatie vergaan is, vind je onder de link.

In 2006 heeft beeldend kunstenaar Pieter J. van der Weij (1944-2015) uit Termunterzijl hier een gedenkteken geplaatst. Met medewerking van Ambonese ouderen uit Damsterheerd, kinderen die er gewoond hebben en landbouwer Willem en zijn vrouw Titia Schilhorn van Veen, de eigenaar van het Ambonezenbosje, heeft Van der Weij een reconstructie van het kamp gemaakt zoals dat op het herinneringsbord is weergegeven. De weg loopt hier min of meer dood op de dijk, d.w.z. er is alleen een hekje waar voetgangers doorheen kunnen. Met daarnaast een hek over de weg dat kennelijk alleen voor bepaald bestemmingsverkeer toegankelijk is.

Eind 2015 is er toestemming verleend voor het bouwen van 4 trekkershutten. Dit plan maakt deel uit van ‘Kiek over de Diek’, een project van het Waddenfonds.

Terug naar boven

Beeld

- Rondje Carel Coenraadpolder (5 min.).

- Rondje Carel Coenraadpolder en de W naastgelegen Johannes Kerkhovenpolder (22 min.).

Reacties

(2)

Wij willen morgen eerst naar Nieuwe Statenzijl en dan door de Carel Coenraatpolder naar Termunten.
Kunt u mij een routebeschrijving geven? Bvd Arnold Greven

Zie
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=5...
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen