Charloisse Lagedijk

Plaats
Buurtschap
Rotterdam Barendrecht
Zuid-Holland

Charloisse Lagedijk

Terug naar boven

Status

- Charloisse Lagedijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Rotterdam (t/m 28-2-1895 gemeente Charlois), en, na een wegreconstructie omstreeks 1985, voor een klein deel in de gemeente Barendrecht.

- De buurtschap Charloisse Lagedijk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Rotterdam en voor een klein deel onder het dorp Barendrecht. De buurtschap ligt voor het overgrote deel binnen de bebouwde kom van de stad Rotterdam, maar ligt zodanig afgescheiden van de Rotterdamse wijken, dat lijkt te rechtvaardigen, Charloisse Lagedijk als een op zichzelf staande woonplaats op te vatten.

- De buurtschap Charloisse Lagedijk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Deze dijk werd soms ook wel Smitshoeksedijk genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Charloisse Lagedijk ligt rond de gelijknamige weg en rond de Smitshoekseweg (het gedeelte van deze weg Z van het Havenspoorpad). De buurtschap ligt direct Z van de stad Rotterdam, N van de A15 en het dorp Barendrecht en ONO van het dorp Rhoon.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Charloisse Lagedijk omvat ca. 130 huizen en ca. 20 bedrijfsgebouwen, met ca. 290 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Charloisse Lagedijk is een van de authentiekste en bekendste lange wegen van de gemeente Rotterdam. De historie gaat zelfs terug tot omstreeks de 13de eeuw. De historie van de dijk, die oorspronkelijk een waterkering was, hangt nauw samen met de ontwikkeling van de polder Charlois, waar het de buitendijk van was. In de laatste 50 jaar is er veel veranderd aan de Charloisse Lagedijk, die mede bekend is geworden vanwege de nieuwe wijk Pendrecht in de buurt.

De oude spelling was Charloissche Lagedijk. Vroeger had je ook nog de Charloissche Hoogedijk, later Schulpweg. De Schulpweg liep tot in de jaren vijftig door tot aan de Driemanstee. Daarna is het stuk van de Groene Kruisweg tot aan de Driemanstee omgenummerd en werd het Charloisse Lagedijk. De oude dijk liep van de Dordtsestraatweg bij de Oosthoek (pand staat er nog op de hoek) langs Tuindorp de Vaan en Zuiderbegraafplaats, boerderij de Beukhoeve naar boerderij de Kapel, langs Smitshoek tot aan de Driemanstee. Het is een dijk vol verhalen. Een must voor historisch geïnteresseerden is het boekje van de bekende architect J. Verheul, die in de jaren dertig vaak wandelde door het landelijk gebied onder Rotterdam-Zuid. De titel is 'Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om de Charloisschen Polder te Rotterdam'. (bron van deze alinea: Hans Grootenhuijs op Rotterdam Vandaag & Morgen, 6-9-2016)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende Bestemmingsplan Charloisse Lagedijk is in 2016 vastgesteld.

- "De Charloisse Lagedijk Zone - hierna te noemen CLD-zone - is een bijzonder gebied. Een belangrijke kracht ervan ligt in het groen en in het cultuurhistorische karakter van de dijk. Cultuurhistorisch erfgoed is schaars in Charlois en in heel Rotterdam. De CLD-zone biedt dit erfgoed in overvloed, iets wat dit gebied zo speciaal maakt voor Rotterdam. Geen wonder dat de bewoners met veel plezier in dit bijzondere deel van Charlois wonen. Een ander belangrijk kenmerk van de CLD-zone is dat er goede ontwikkelmogelijkheden zijn, waar veel vraag naar is. Hoe kunnen deze twee kenmerken zo worden gefaciliteerd dat er geen conflict, maar juist een synergetische meerwaarde ontstaat? Dat is de vraag die de conceptvisie Charloisse Lagedijk Zone 2030 (2013) beantwoordt. Hierin zijn de globale richtlijnen opgenomen voor het toekomstperspectief voor dit gebied.

Met het opstellen van deze visie staat de Charloisse Lagedijk Zone in de schijnwerpers. Het unieke karakter van het gebied blijkt een prachtig uitgangspunt te zijn voor verdere ontwikkeling. Het beeld dat ontstaat is dat als uitgegaan wordt van de huidige kwaliteiten, het gebied nog meer toegevoegde waarde kan krijgen voor Charlois en voor de hele stad. Toekomstige ontwikkelingen dienen daartoe met de nodige zorg plaats te vinden. Het bestuur heeft daarnaast sterk de wens dat deze visie tot stand komt in goed overleg en in goede samenwerking met de bewoners en alle partijen die iets met de CLD-zone hebben, of willen gaan hebben. Juist die werkwijze zorgt voor de fundering, en voor een duurzame ontwikkeling van het gebied.

De Visie Charloisse Lagedijk Zone moet niet alleen nu het gebied tot bloei brengen, maar ook in de toekomst een gereedschapskist bieden om het gebied te laten blijven bloeien. Inhaken op wat er nu al plaatsvindt en dat in samenhang versterken, ook voor de lange termijn deze ontwikkeling borgen: dat is wat wij duurzaam beleid noemen. Geen ‘hit and run’ strategie, maar een manier van kijken die zich steeds kan aanpassen aan de eisen van de tijd. Te beginnen bij vandaag: wat zijn nú de kansen en noden van het gebied, in samenhang met zowel Rotterdam Zuid als Barendrecht? Wij nodigen de lezer uit om met ons te kijken naar die kansen en noden en vooral: in de invulling hiervan een actieve rol te spelen. Zodat de Charloisse Lagedijk Zone op een duurzame manier de toekomst in gaat." Aldus Alaattin Erdal, de toenmalige Portefeuillehouder Economie en Ruimtelijke Ordening Rotterdam-Charlois, in het Voorwoord van de visie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Zuiderkapel (Charloisse Lagedijk 593) is een neogotisch zaalkerkje zonder toren en is gebouwd in 1910. Momenteel is de kapel in gebruik bij de Zuiderkapelgemeenschap. De uitvoerige kerkelijke geschiedenis van deze kapel kun je lezen onder de link.

- De geschiedenis van Protestantse Begraafplaats Charlois (Charloisse Lagedijk 680) begint eigenlijk al aan de Charloisse Kerksingel in Rotterdam-Charlois: heel vroeger, toen Charlois nog een zelfstandig dorp was, werden de overledenen in en rondom de kerk begraven. Er zijn bij de Oude Kerk nog grafstenen aanwezig van mensen die in de kerk begraven zijn. Met de groei van het dorp en de noodzaak tot allerlei hygiënische maatregelen werd besloten niet meer rondom en in de kerk te begraven, maar een begraafplaats in te richten aan de Sluisjesdijk. Die begraafplaats heeft gefunctioneerd tot 1924.

In die tijd werd door de gemeente Rotterdam besloten om de Waalhaven te graven en daarom moest de begraafplaats worden verplaatst naar de plek waar hij nu is gevestigd. Direct na binnenkomst door het hek van de huidige begraafplaats staat ter linkerzijde een monument dat aangeeft dat de overblijfselen die in 1924 nog aan de Sluisjesdijk zijn aangetroffen, zijn overgebracht naar de Charloisse Lagedijk. Gezien de ontstaansgeschiedenis waren de kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente Charlois verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. Vandaar dat altijd de aanduiding 'Hervormde Begraafplaats Charlois' is gehanteerd.

Als in 1965 een aantal Hervormde Gemeenten, waaronder die van Charlois, wordt samengevoegd tot de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid, komt het beheer van de begraafplaats te liggen bij het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid. De naam blijft gehandhaafd. In 2008 komt in navolging van de landelijke kerken een fusie tot stand tussen de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid en een aantal Gereformeerde Kerken op hetzelfde grondgebied. Zo ontstaat de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid. Bij deze fusie wordt de begraafplaats ondergebracht in een zelfstandige stichting, conform de generale regeling voor stichtingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). (bron: Protestantse Begraafplaats Charlois)

- Ook de kapel bij de begraafplaats dateert uit 1925.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk (BOCL) komt op voor de belangen van alle inwoners en ondernemers van de wijk Charlois Zuidrand. Deze wijk omvat de straten Charloisse Lagedijk, Driemanssteeweg, Krabbendijkestraat, Hansweertstraat, Dorpshof, Heulweg en Smitshoekseweg. - Nieuws van BOCL op Facebook.

Reactie toevoegen