Clinge

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Clinge in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Clinge in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Clinge in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Clinge

Terug naar boven

Status

- Clinge is een dorp in deels de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst en deels België. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970.

- Het dorp wordt doormidden gesneden door de Belgische grens, het Nederlandse deel wordt dan ook wel Hulster-Clinge genoemd, dit ter onderscheid van het Belgische deel, dat ook wel Vlaamsche of Waessche Clinge wordt genoemd. Officieel heet het Belgische gedeelte De Klinge, met een k dus.

- Onder het dorp Clinge vallen ook de buurtschappen Halfeind, Statenboom en Zeegat.

- Wapen van de voormalige gemeente Clinge.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
3e kwart 13e eeuw Clinc, 1326 Clinghe, 1424 Clinghen, 1665 Clinghe, De Clinge.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse clinge 'hoogte, heuvel, geaccidenteerde geestgrond', hier een oude pleistocene zandrug. De naam hangt samen met het vlak over de grens gelegen De Klinge, oudtijds ook Walsche Clinge genoemd. In het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde wordt aan deze zandige rug gerefereerd als een berch hoge ende lanc. Langs de Hollandse kust noemt men duinen wel klingen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Clinge ligt ZO van de stad Hulst, O van het dorp Sint Jansteen, NO van het dorp Kapellebrug, N van de plaats Sint Gillis-Waas in België, ZW van de dorpen Nieuw-Namen (in Nederland) en Kieldrecht (in België) en ZZW van het dorp Graauw.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Clinge 318 huizen met 1.547 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 131/692 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Capellebrug of Oude Capelle 24/154 en Hollandsche Cauter (= het latere Nieuw-Namen) 163/701. De gemeente omvatte verder de buurtschap Emmadorp. Tegenwoordig heeft het Nederlandse deel van het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

‘De inwoners vinden meestal hun bestaan in den landbouw, vlasteelt, spinnerij, het maken van klompen en het zouten van ansjovisch; welke laatste tak van nijverheid tevens met de visscherij op mosselen en andere schelp- en platvisch, alleen door de inw. van het geh. de Hollandsche Kauter gedreven wordt, in welk geh. een overzetveer op het eil. Zuid-Beveland bestaat, terwijl van daar twee marktschuiten op Rotterdam varen’ (Van der Aa, 1840).
In 1840 was er nog geen kerk en school. De inw. waren meest RK, zij gingen ter kerke in het Belgische Clinge. De inw. van de Hollandsche Kauter en de polder van Saeftinge gingen in Kieldrecht naar de kerk. De enkele Protestanten, dit waren allen ambtenaren, gingen met een enkel Herv. huisgezin in Hulst naar de kerk. De kinderen genoten onderwijs in het Belgische Clinge, Kieldrecht en enige in Sint Jansteen.

Door het dorp loopt van het W naar het O een kreek, waar voor de omwenteling van 1795 een fortje stond, genaamd de Kijkuit. Van dit fortje was in 1840 nog slechts een gedeelte van de aarden borstwering zichtbaar.

Ooit was er binnen de gem. Clinge ook nog sprake van een heerl. Maelstede, behoord hebbende aan een beroemd geslacht van dezelfde naam. Deze heerlijkheid is echter al sinds 1326 vervallen.

De polder Clinge wordt ook Rietveld genoemd en is in 1616 ingedijkt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Clinge, kun je terecht op de volgende site:

- Kenneth Colleman studeerde in 2004 af aan de geschiedenisfaculteit van de Universiteit van Gent op een scriptie over Clinge en De Klinge in de 19e eeuw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Clinge heeft 4 rijksmonumenten.

- Mariakapel O.L. Vrouwe van Clinge bid voor ons.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Videoreportage carnavalsoptocht Clinge 2018.

- Op het Sterreterrein van Tragel Zorg in Clinge zijn er op een zondag begin juni jaarlijks de Sterrefeesten.Van 11.00 tot 17.00 uur is er van alles te doen op het Hofplein en bij de kinderboerderij. Voor kinderen en de Sterrebewoners zijn er spelletjes en is er een schminkhoek, er spelen bandjes, er is een kindercircus en er staan foodtrucks. Bij de kinderboerderij wordt het traditionele Schaapscheerdersfeest gehouden en gasten kunnen aanschuiven voor een mosselmaal.

- Kermis (4 dagen in juli) met iedere avond live bands en artiesten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Clinge ligt in een landschappelijk mooi gebied. Het is omringd door polders, weiden, akkers en bossen. Vier van de vijf uitvalswegen die het dorp kent (van en naar Hulst, Graauw, Nieuw-Namen en Sint Jansteen) bieden ieder bepaalde aspekten van dit landschappelijk schoon. De vrij lange hoofdstruktuur van het dorp wordt gevormd door lintbebouwing van ca 2.100 m aan de ’s-Gravenstraat. Het lint vertoont hier en daar gaten, waardoor je uitzicht hebt op de daarachter gelegen landelijke gebieden en de daarin aanwezige bosschages.

- In de Clingse Bossen (ook wel gespeld als Clingense Bossen) is in 2012 een speelbos gerealiseerd.

- In het bos van Clinge heeft beheerder Het Zeeuwse Landschap speciaal voor natuurfotografen en -filmers een oude jagershut omgebouwd tot een locatie waar je perfect bosvogels kunt fotograferen of filmen. Terwijl je zelf verblijft in de ruime hut, verschijnen tot enkele meters voor je lens talloze vogelsoorten en andere bosdieren. De hut staat aan de rand van een open plek in het bos en is gecamoufleerd en verduisterd. De vogels komen op ooghoogte terwijl je achter je camera zit. Je kijkt uit op takken en boomstronken, waarop de vogels neerstrijken. Vlak voor de hut is een vijver waar vogels kunnen drinken en badderen. Regelmatig strooien vrijwilligers wat voer, waardoor er vrijwel continu vogels aanwezig zijn.

De boshut van Clinge ligt middenin een waterwingebied met ca. 120 ha naald- en loofbos. De hut bevindt zich in een gedeelte van het bos dat niet toegankelijk is voor bezoekers. Vanuit de hut kijk je uit op een open plek in het bos, omzoomd met struweel en bomen. Enkele meters voor de hut ligt een vijver, met aan de rand hier en daar een grote tak. Er zijn diverse voederplanken opgesteld. De vogels landen vaak eerst op een tak alvorens ze naar de voederplank gaan. Deze takken zijn ideaal om de vogels op te fotograferen. De hut is dus te huur voor natuurfotografen en -filmers. Op afspraak begeleidt een vrijwilliger of medewerker van Het Zeeuwse Landschap je naar de hut. Vanaf de openbare weg is het nog 1 km lopen over een onverhard bospad.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Clinge streeft ernaar om op een actieve wijze het dorpskarakter te beheren en te behouden, door onder meer het geven van advies zowel gevraagd als ongevraagd aan het college van de gemeente Hulst. Op een actieve manier zorg dragen voor het leefmilieu in ons dorp. Wij doen niet aan politiek: al onze informatie moet komen uit onze achterban: het dorp. Al onze vergaderingen zijn openbaar."

- Dorpshuis: - Stichting Gemeenschapscentrum Malpertuus heeft ten doel een gebouw te beheren en te exploiteren dat voorziet in de redelijke behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van plaatselijke verenigingen, stichtingen, groeperingen en personen (blijkens de link zijn dat er maar liefst meer dan 25). Het gemeenschapscentrum beschikt over vier aparte zalen: gymzaal en toneel-/feestzaal met bar: capaciteit 550 personen; foyer met bar: capaciteit 90 personen; multifunctionele ruimte: capaciteit 40 personen; biljartzaal: capaciteit 78 personen. Je kunt beschikken over beamer, whitebord, flipover en projectiescherm.

- Onderwijs: - De St. Bernardusschool beschikt ook over een peuterspeelzaal. Tevens kunnen kinderen voor- en naschools terecht in de buitenschoolse opvang (BSO) en is er opvang voor kinderen van 0-4 jaar in het kinderdagverblijf, tevens B.S.O. Basisschool Sint Bernardus biedt daardoor onderdak voor onderwijs aan kinderen van 0-12 jaar. De school is een zogeheten Talentenkrachtschool en ze draaien ook mee in het Nautilusproject.

- Muziek: - ClingtBekend is een 11-koppige all-round coverband met blazerssectie. Ze zijn in te huren om je feest op te luisteren.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Clinge.

- Zorg: - In mei 2018 hebben bewoner Jeroen Piessens en wethouder Jean-Paul Hageman van gemeente Hulst het nieuwbouwcomplex van De Sterre in Clinge, onderdeel van zorginstelling Tragel, officieel geopend. In de nieuwbouw is er voor iedere bewoner een eigen woonruimte, met de zorg en ondersteuning van medewerkers van Tragel en zorgspecialisten dichtbij. De 32 studio’s en vier huiskamers zijn voor bewoners met specifieke, intensieve zorgvragen. De nieuwbouw sluit tot in de puntjes aan bij de behoeften van de bewoners, hun vertegenwoordigers en begeleiders. Ze zijn nauw betrokken en dachten mee tijdens de bouw. Bouwbedrijf Van Driessche & De Koster B.V. zette met een aantal onderaannemers de schouders onder de nieuwbouw. Het duurzame complex is in de fabriek voorbereid en in één dag geplaatst. (bron: Tragel)

Reactie toevoegen