Colmont

Plaats
Buurtschap
Voerendaal
Heuvelland Parkstad
Limburg

colmont_straatnamen_en_huisnummers_op_actuele_kaart.jpg

In buurtschap Colmont is sprake van een - hoe zeggen we dat netjes - enigszins curieuze straatnaamgeving, -indeling en huisnummering. En dat alles ook nog eens nauwelijks bestraatnaambord. Zie verder het kopje Naam, Straatnamen. (© OpenStreetMap auteurs)

In buurtschap Colmont is sprake van een - hoe zeggen we dat netjes - enigszins curieuze straatnaamgeving, -indeling en huisnummering. En dat alles ook nog eens nauwelijks bestraatnaambord. Zie verder het kopje Naam, Straatnamen. (© OpenStreetMap auteurs)

DK_20110817_3326_Boerderij_in_kunradersteen_Colmont_Zuid_Limburg.jpg

Colmont, hoeve in kunradersteen, met zadeldak en trapgevel

Colmont, hoeve in kunradersteen, met zadeldak en trapgevel

DK_20110817_3322_Koeien_omgeving_Colmont_Zuid_Limburg.jpg

Colmont, de Kolmonderberg biedt een weids uitzicht over het Heuvelland

Colmont, de Kolmonderberg biedt een weids uitzicht over het Heuvelland

colmont plaatsnaambord (Kopie).jpg

De buurtschap Colmont heeft een 'bebouwde kom' met 30 km-zone

De buurtschap Colmont heeft een 'bebouwde kom' met 30 km-zone

Colmont richtingbord naar Ubachsberg ea (Kopie).jpg

W van Colmont, bij de Kruishoeve, fraaie richtingbordjes naar Ubachsberg, Wijlre en Ransdaal

W van Colmont, bij de Kruishoeve, fraaie richtingbordjes naar Ubachsberg, Wijlre en Ransdaal

Colmont

Terug naar boven

Status

- Colmont is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Voerendaal.

- De buurtschap Colmont valt onder het dorp Ubachsberg. Voor de postadressen liggen beide 'in' Voerendaal.

- De buurtschap Colmont heeft een eigen bebouwde kom met derhalve blauwe plaatsnaamborden (komborden). Het is ook een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Koalmet.

Oudere vermeldingen
Kollemonde, 1444 en 1451 Coelmont, 1840 Colmond, ca. 1850 Kolmont, ca. 1890 Colmond, ca. 1900 Colmont, ca. 1925 Kolmont, ca. 1935 Kolmond, ca. 1965 Colmont.

Naamsverklaring
Evenals de buurtschap Kelmond (bij Beek LB) te verklaren uit het Latijnse calvum montem ‘kale berg’. (3083) De naam duidt erop dat hier geen bos was maar heide, die aanvankelijk als gemeenschappelijke weidegrond voor schapen is gebruikt.

Straatnamen (en hun huisnummers)
De naamgevingen en nummeringen ter plekke zijn enigszins ehh rommelig. Sterker nog: wij weten niet eens zeker wélke straatnamen ter plekke gelden. Volgens Google Maps namelijk heet de hele hoofdweg door de buurtschap, inclusief de delen W en O ervan, Kolmonderweg (wat gezien de vorige spelling van de plaatsnaam - waarvoor zie 2 alinea's hierboven - zóu kunnen). Volgens OpenStreetMap daarentegen heet die weg binnen de bebouwde kom van de buurtschap Colmont, en heet hij W en O ervan Colmonterweg. Dat klinkt aannemelijker. Want/en ook in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG is sprake van de straatnaam Colmont.

Welke namen de enige juiste zijn, kunnen wij ter plekke niet verifiëren omdat, voor zover wij het kunnen zien met Google Street View, de gemeente Voerendaal in deze omgeving erg karig is met straatnaambordjes; die ontbreken namelijk geheel. Alleen in het centrum van de buurtschap staat een richtingbordje naar de Geerweg. Het is een kleine moeite en wel zo netjes om aan dezelfde paal een straatnaambordje te monteren met de naam van de 'hoofdstraat' in de buurtschap, zodat voorbijgangers kunnen zien hoe die heet. Maar kennelijk is onze logica niet de logica van de gemeentelijke beborders. Ook W en O van de bebouwde kom kunnen wij geen straatnaambordjes ontdekken betreffende de kennelijke Colmonterweg dan wel Kolmonderweg...

Een andere curiositeit is de huisnummering; de zijweg van de hoofdweg in het centrum van de buurtschap heet volgens het richtingbordje ter plekke en volgens de hiervoor genoemde 'elektronische kaarten' Geerweg, maar aan die weg liggen nog de huisnummers Colmont 1, 3 en 4. Inclusief subnummers zijn dat 8 panden. Curieus is eveneens dat direct achter nr. 4a aan de W kant de enige 2 panden van de Geerweg liggen, met als huisnummers... 31 en 33. Andere huisnummers zijn er aan die weg niet. Wat lijkt te suggereren dat hier ooit panden zijn afgebroken? Of heeft men doorgenummerd vanuit Colmont en op enig moment de straatnaam van die panden gewijizigd?, maar dan nog hou je een flink 'gat', want daar is het hoogste huisnummer 21...

Nog één curiositeit dan, nu we toch bezig zijn, is dat men aan de N en aan de Z kant doornummert (huisnrs. 1-9 aan de N kant, huisnrs. 10-21 aan de Z kant), wat ook niet heel gebruikelijk is in ons land. Normaal gesproken nummert men immers alleen door mits er maar aan één kant van de weg bebouwing is, en anders is het even nummers aan de ene kant en oneven nummers aan de andere kant (zie de afgebeelde kaart elders op deze pagina).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Colmont ligt W van het dorp Ubachsberg, N van het dorp Eys, NO van het dorp Wijlre, ZO van het dorp Ransdaal en Z van de dorpen Kunrade en Voerendaal, rond de gelijknamige weg en de Geerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Colmont 15 huizen met 87 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 35 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 85 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Colmont is een zeer oude nederzetting. Op het Stokveld heeft een Romeinse villa gestaan, waarnaar in 1922 opgravingen zijn gedaan. Er zijn vele stukken van pannen en gedeelten van fundamenten uit de Romeinse tijd gevonden.

De Karstraat (nu in ere hersteld) is een oude handelsweg die de Romeinen gebruikten. Hij zorgde o.a. voor de aansluiting van de villa in het Stokveld (tegenover de Kruishoeve, die W van de kern van buurtschap Colmont ligt) op het uitgebreide heerbanen systeem. Ook aan deze Karstraat zijn in Colmont fundamenten gevonden van een grote Romeinse boerderij.

Tegen het einde van de eerste eeuw na Christus zijn er in Zuid Limburg vele Romeinse villa’s gebouwd. De Romeinen vonden, in hun tijd al, dat de Limburgse lössbodem uitermate geschikt was voor het op grote schaal verbouwen van graan. Ze hadden al geprobeerd om de verschillende stammen te onderwerpen en een belastingstelsel in natura op te leggen. Dit had echter te weinig succes. Het leverde te weinig kwaliteit en hoeveelheid op om de talrijke manschappen van het Romeinse leger te voeden. Er werd daarom een aantal villa’s gebouwd, dicht bij de heerbanen en de rustplaatsen waar het leger gebruik van maakte. Onder leiding van de Romeinen werd de landbouw nu georganiseerd. De villa’s vormen dus een wezenlijke schakel in de kolonisatiepolitiek van de Romeinen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Colmont heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de 18e-eeuwse hoeve van Kunradersteen en vakwerk op nr. 5, de 18e-eeuwse hoeve van Kunradersteen en baksteen op nr. 13, en een archeologisch monument (waar bovengronds vermoedelijk niets van te zien is), zijnde een terrein waarin de overblijfselen van een Romeinse villa, nabij de Kruishoeve, die W van de kern van de buurtschap ligt, en die ook hierboven onder Geschiedenis al wordt vermeld.

- De kleine, open kapel van Kunradersteen, gelegen in het centrum van de buurtschap, is in 1946 gesticht uit dankbaarheid voor de redelijk geweldloze bevrijding van deze omgeving. De kapel is gewijd aan de H. Cornelius. Het feest van de H. Cornelius wordt gevierd op 16 september, de dag dat Colmont in 1944 is bevrijd.

- Bescheiden wegkruis direct na Geerweg 33 aan de - vanuit de kern van Colmont gezien - rechterkant. Afhankelijk van de staat van onderhoud van het omringende struikgewas moet je soms even zoeken om hem ertussen te ontwaren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De beklimming die wij wielrenners bekend staat als 'de Colmont' betreft in werkelijkheid de Korenweg, direct O van de bebouwde kom van de buurtschap richting Z. Deze beklimming loopt parallel aan die van de Vrakelberg. Weinig wielrenners kiezen voor de Colmont, omdat deze een stuk korter is en daarbij halen de maximale stijgingspercentages niet die van de Vrakelberg. Toch is het met een steil stuk van 10% nog best een pittig klimmetje.

Reactie toevoegen