De Snipperij

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

de_snipperij_doopboek_1805.jpg

De tot heden oudst bekende vermelding van de plaatsnaam De Snipperij is bij de doop op 26 december 1805 van de op 6 december geboren Roelf, zoon van Derk Roelfs en Sybrig Aries, 'egtelieden in de Snipperij'.

De tot heden oudst bekende vermelding van de plaatsnaam De Snipperij is bij de doop op 26 december 1805 van de op 6 december geboren Roelf, zoon van Derk Roelfs en Sybrig Aries, 'egtelieden in de Snipperij'.

De Snipperij

Terug naar boven

Status

- De Snipperij is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Grootegast.

- Buurtschap De Snipperij valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kornhorn.

- Buurtschap De Snipperij ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spellling
Tegenwoordig spellen de plaatsnaamborden consequent De Snipperij. Voor 2012 stond op de plaatsnaamborden ter plekke aan de ene kant de naam zonder voorzetsel, en aan de andere kant met voorzetsel. De weg ter plekke heet echter Snipperij, en het voorvoegsel 'De' is een 'volksmond-toevoeging' die bij buurtschappen vaak wordt gebruikt: men woont 'op de Snipperij' - een buurtschap woon je vaak 'op' in plaats van 'in', waarbij men het voorvoegsel 'de' vaak toevoegt - maar in princie hoort dat voorvoegsel niet in de formele naam thuis. Maar als men dat hier kennelijk wél vindt, dan conformeren wij ons daaraan.

Oudere vermeldingen
1866 (Kuijperkaart) Snipperij. De tot heden oudst bekende vermelding van de plaatsnaam is in het doop- en trouwboek 1790-1811 van Doezum en Grootegast, waar op 26 december 1805 de doop wordt vermeld van de op 6 december geboren Roelf, zoon van Derk Roelfs en Sybrig Aries, "egtelieden in de Snipperij onder Doezum". Zie de afbeelding.

Naamsverklaring
Men heeft gedacht dat deze naam gegeven zou zijn, omdat in vroeger tijden hier snippenjachten werden gehouden. Eerder is het een boerderijnaam van een geslachtsnaam Snip of van sniep 'stuk land dat in een scherpe punt uitloopt', bij het werkwoord snippen 'snijden'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Snipperij ligt N van de dorpen Marum en Noordwijk en Z van het dorp Kornhorn, rond de splitsing van de provincialeweg Noordwijkerweg (N980) met de doodlopende zijweg Snipperij.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt buurtschap De Snipperij niet vermeld, ondanks dat de plaats in ieder geval in 1805 al bekend is (zie daarvoor bij Naam) en andere buurtschappen in dat jaar wél worden vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
Op Noordwijkerweg 23 heeft een windmolen gestaan van het type stellingmolen, met de functie korenmolen. De romp was een achtkante bovenkruier. Oorspronkelijk was het een bergmolen. In 1900 is deze omhoog gebracht tot stellingmolen. In 1903 is een petroleummotor geplaatst, die in 1917 is vervangen door een stoommachine van 60 pk. In de jaren dertig is er een ruwoliemotor geplaatst. In 1916 is de molen onttakeld. Het restant staat nog in de achtertuin van het vermelde adres.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Aan de Leidijk, op de hoek bij de Zuiderweg, ligt het meertje de Snipspoel. Het is een zogeheten pingoruïne, die wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Een pingoruïne is een overblijfsel van de Weichsel-ijstijd, meer dan 15.000 jaar geleden. Pingo’s waren heuvels van ijs, ook wel 'ijslenzen' genoemd, in de permafrost-bodem ontstaan door opborrelend grondwater, en bedekt met een laag aarde. Toen het ijs smolt, werden de heuvels gaten en vervolgens meertjes. De waterplassen zijn vandaag de dag een paradijs voor insecten, salamanders en kikkers. Er zijn in het noorden vele pingo’s.

Via een smal paadje kun je een wandelroute langs deze pingoruïne volgen. Naast het water staat een schuilhut. Handig voor als het regent, en ook uitnodigend voor een picknick.

Reacties

(2)

in de doop en trouwboek 1790-1811 van Doezum en Grootegast wordt voor zo ver mij nu bekend bij de doop (26 dec 1805) van ene Roelf, de zoon van Derk Roelfs en Sybrig Aries de naam de Snipperij voor het eerst gebruikt. Geboren 6 Dec 1805
Er staat vermeld egtel. in de Snipperij.

Groet Paul Snip

Dank voor de tip Paul! Ik heb het erbij vermeld. En ik heb het doop- en trouwboek in kwestie op het internet gevonden en de afbeelding van de doop-aangifte erbij geplaatst als bewijs. Gek genoeg wordt (de) Snipperij niet vermeld in de Volkstelling van 1840, omdat andere kleine buurtschapjes van de gemeente Grootegast in dat jaar daarin wél worden vermeld (niet alle gemeenten gaven in dat jaar al hun buurtschappen op, sommige waren daar wat laks in), want het plaatsje bestond toen dus al wél.

Reactie toevoegen