Liempde

Plaats
Dorp
Boxtel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

NB gemeente Liempde in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Liempde in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Liempde in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Liempde

Terug naar boven

Status

- Liempde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boxtel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995.

- Wapen van de voormalige gemeente Liempde.

- Onder het dorp Liempde vallen ook de buurtschappen Hezelaar (grotendeels), Kasteren en Vrilkhoven. Deze buurtschappen hebben, net als die onder Boxtel, in 2009 fraaie informatiepanelen gekregen met de plaatsnaam groot erboven, zodat je sowieso weet dat je in dat plaatsje bent aanbeland (wat voorheen nergens aan te zien was, behoudens een evt. straatnaambordje wat vaak gelijk is aan de buurtschapsnaam) en tevens kunt lezen wat er nu zo bijzonder is aan de buurtschap in kwestie. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten!

- De buurtschap Kleinder Liempde valt niet, zoals de naam zou doen vermoeden, onder de kern Liempde maar onder de kern Boxtel en heeft ook altijd onder de gemeente Boxtel gevallen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Liemt.

Oudere vermeldingen
1309 kopie 17e eeuw Lyemde, 1311 kopie 17e eeuw Limde, 1312 kopie 1350 Liemde, 1397 Lyemde, 1504 Liempde(r wout), 1883 Liemde, 1901 Liempde.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk gevormd door middel van het verzamelsuffix -de, ontstaan uit -iþi*, bij het Germaanse lîm* 'kalk, bindmiddel voor specie' (vergelijk het Nederlandse lijm), of anders misschien het Germaanse lima* (Oudengels lim) ''boomtak, bebladerde tak' en dan mogelijk een plaats waar men voederloof sneed. De huidige -p- in de naam betreft een latere ontwikkeling.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Ploegersland.

Terug naar boven

Ligging

Liempde ligt ZO van Boxtel en grenst in het W aan de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Liempde 211 huizen met 1.319 inwoners, verdeeld in dorp Loeëind 42/268 (huizen/inwoners) en de buurtschappen Vrilkhoven 29/184, Casteren 27/177, Berg 64/382, Hezelaar 20/125 en Koestraat 29/183*. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners.
* De plaatsen als zodanig, hun spelling, en hun status (dorp of buurtschap) zijn allemaal volgens hoe de gemeente het in 1840 kennelijk zag, conform haar opgave in het kader van de Volkstelling van dat jaar.(2) Curieus is met name dat zij Looëind (toen gespeld als Loeëind) als dorp opgaf, terwijl dat toch altijd een buurtschap is geweest en gebleven (en tegenwoordig in de bebouwde kom van het dorp is opgegaan). Berg was het oude 'centrum', later is dit meer naar het huidige centrum verschoven.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van Liempde bestaat oorpronkelijk uit een stel verspreid gelegen buurtschappen. Van een dorpskern is nog geen sprake. De eerste kapel is de Sint-Janskapel, nabij de Dommel in buurtschap De Berg (oudste vermelding 1440). In 1474 krijgt de kapel een eigen rector. Het patronaatsrecht blijft aanvankelijk in handen van het kapittel van Boxtel. Pas sinds 1603, als de bisschop de kapel tot eerste parochiekerk van Liempde verheft, kan men los van dit kapittel een pastoor kiezen.

Na de Vrede van Munster (1648) raakt de kerk in handen van de protestanten en raakt in verval. In 1827 wordt hij gesloopt. De RK parochianen kerkten overigens sinds 1672 in een zogeheten schuurkerk, die werd opgericht aan de huidige Dorpsstraat / Toose Plein. Deze schuurkerk is in 1770 gedeeltelijk in steen (toren) herbouwd. Om deze schuurkerk ontwikkelt zich een klein centrum met enkele ambachtslieden. Deze kerk is op 23 mei 1864, samen met de toenmalige pastorie en 13 huizen in de omgeving, door een korte felle brand verwoest. De huidige RK kerk komt in 1867 gereed.

In 1787 wordt te midden van de 'herdgangen' Kasteren, Vrilkhoven, Looëind, Berg, Hezelaar en Koestraat een nieuw raadhuis gebouwd (thans Raadhuisplein 1). Het ontwerp is van de Boxtelse architect, cartograaf, landmeter en waterstaatkundige Hendrik Verhees. Het huidige centrum van Liempde ontwikkelt zich om dit raadhuis heen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie, sites en literatuur:

- Geschiedenis van Liempde op de site van het Liempdese antiquariaat Duthmala.

- De Liempdse heemkundekring Stichting Kèk Liemt is opgericht in 1974, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van fanfare Concordia dat jaar. Ter gelegenheid daarvan, alsook de 100e verjaardag van Mieke van der Velden, was een overzichtstentoonstelling ingericht over het Liempde van vroeger onder de titel "Kèk Liemt". Daarmee was het dorp in de kijker gezet en de aanzet voor een heemkundekring geboren. Als doelstelling koos de stichting "Om het waardevolle te bewaren dat het dorp heeft van vroeger en nu en om de belangstelling te bevorderen voor Liempde en het Liempdse." Een doelstelling die thans nog niets aan kracht heeft ingeboet. Als logo werd destijds de torenloze duiventoren van het Groot Duijfhuis op Kasteren gekozen.

Om een bredere belangstelling te kweken voor erfgoed in het algemeen en het Liempdse erfgoed in het bijzonder, maar vooral om meer mensen direct bij de lokale geschiedenis te betrekken is, precies 44 jaar na de oprichting van de stichting, op 18 december 2018, de Erfgoedvereniging Kèk Liemt opgericht. De erfgoedvereniging richt zich vanaf 2019 op alle erfgoedactiviteiten die voorheen de stichting oppakte. De stichting concentreert zich vanaf 2019 op grotere projecten zoals boekuitgaven, de exploitatie van expositieruimte De Kleuskes en de ceremonie rond het geboorteklokje in het voormalig raadhuis van Liempde. Daarnaast beheert de stichting de omvangrijke collectie van Kèk Liemt.

De heemkundekring houdt zich onder meer bezig met archeologie, genealogie, archiefonderzoek, beheer en inventarisatie foto- en boekencollectie, beheer bidprentjescollectie, erfgoededucatieprojecten, en begeleide wandel- en fietstochten. Daarnaast heeft Kèk Liemt in de loop der jaren een reeks publicaties over Liempde uitgegeven. De heemkundekring heeft een heemkamer, die op maandagavond van 19.30-21.30 uur te bezoeken is (voormalige raadzaal oude raadhuis, Raadhuisplein 1).Voor afspraken buiten openingstijden kun je bellen naar archiefbeheerder Jan Hazenberg (tel. 0411-632127). Tijdens de openingstijden van de heemkamer op maandagavond is hij te bereiken op 0411-631284.

- Verhalen over de geschiedenis van Liempde op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Na enkele jaren onderzoek te hebben verricht, heeft Jean Coenen in 2004 het boek 'Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde' gepubliceerd, waarin dankzij zijn onderzoeken veel nieuwe gegevens over de geschiedenis van deze kernen boven water zijn gekomen, die deels een nieuw licht werpen op de geschiedenis ten opzichte van voorheen, en tevens een aantal misverstanden oplossen. Via de link is het boek deels ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpswinkel (en voorheen ook smederij) Saris, die bijna een eeuw lang door de familie Saris is bestierd, is er eind 2018 mee gestopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Liempde heeft 45 rijksmonumenten.

- Liempde heeft 23 gemeentelijke monumenten.

- RK kerk Johannes Onthoofding (Dorpsstraat 36) is een grote driebeukige neogotische kruiskerk, gebouwd in 1867 naar ontwerp van H.J. van Tulder. Deze kerk wordt door kenners als een van de betere werken van Van Tulder beschouwd. De bouw van de westtoren, met vier geledingen en ingesnoerde naaldspits, is begonnen in 1893-1894, eveneens door Van Tulder, en in 1899 voltooid door architect J. Heykants. Inwendig gestucte kruisgewelven. Tot het interieur behoort een hoogaltaar uit 1879-1880, vermoedelijk van Van Tulder. Orgel met neogotische orgelkas uit 1876, gemaakt door Gebr. Franssen (Roermond). Bij de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1932. - De kerk valt tegenwoordig onder de Heilig Hartparochie.

- De eerste parochiekerk van Liempde is in 1827 gesloopt en stond op de hoek van de Pastoor Dobbeleijnstraat met de Kerkakkers. Bij het 400-jarig bestaan van de parochie in 2003 is deze plek heringericht en zijn de contouren van de kerk in het maaiveld aangebracht. De contouren van de in 1864 afgebrande schuurkerk aan de Dorpsstraat / Toose Plein zijn in het wegdek zichtbaar gemaakt. In 2003 ontdekte men dat die op de verkeerde plek lagen. Dat is toen gecorrigeerd.

- Mariakapellen.

- Beschrijving orgel Sint-Jans Onthoofdingskerk.

- In Museumboerderij De Kleuskes wordt het Brabantse familieleven en dat van de klompenmakers uit Liempde zichtbaar gemaakt. De langgerekte boerderij, ingericht met stolpen, beelden, borden, biezematten stoelen en een met bedstee en goei kamer gesierd voorhuis, is nog immer in tact, zoals het in 1982 verlaten werd. Het betreft de boerderij van wijlen de kinderen Van der Velden, lokaal beter bekend onder de naam 'De Kleuskes'. In de stal klinken thans de houten sleegers van de beugelclub. De hooizolder is ingericht als tentoonstellingsruimte en wordt beheerd door de heemkundekring.

- D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4) is een traditionele langgevelboerderij en een rijksmonument. De boerderij is in 1877 gebouwd, nadat er een grote dorpsbrand in het centrum van Liempde had gewoed. Zeven huizen werden hierbij verwoest, waaronder het huis van burgemeester Van de Sande. Direct na de brand nam de gemeenteraad een verordening aan dat er geen huizen met een rieten of strooien dak meer mochten worden gebouwd. D’n Liempdsen Herd is in dat jaar herbouwd en daarom ook voorzien van een dak met pannen. De indeling van de langgevelboerderij bestaat van links naar rechts (vanaf het Concordiapark bezien) uit een woongedeelte (met beneden d’n herd, goei kamer, opkamer, kelder, geut en slaapkamer en boven een zolder), stal met hierboven de schelft en helemaal rechts de schuur. D’n Liempdsen Herd ligt aan het Concordiapark met de kiosk, ook wel lummelenkooi genoemd. Dit is een driehoekig park dat van oorsprong gebruikt werd om vee in te drijven voordat het naar de gemeenschappelijke gronden werd gedreven waar het kon weiden. In 2017 is D'n Liempdsen Herd geopend als bezoekerscentrum, waarvoor zie het hoofdstuk Landschap etc.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Prinsenvereniging De Ploegers is opgericht in 1967. Voorheen was er nog geen (openbaar) carnaval in het dorp. - In 1998 is Carnavalsvereniging De Vivantjes erbij gekomen. - Voorafgaand aan het carnaval zijn er de zittingsavonden, met optredens van buutreedners. Als je daar bij wilt zijn moet je snel zijn, want de 750 toegangskaarten zijn altijd snel uitverkocht. - "Feesten en De Kromploegers, dat hoort bij elkaar sinds de oprichting in 1967, toen De Ploegers een hofkapel zochten en er een groep muzikanten vol enthousiasme aan de slag ging. We hebben veel gefeest, niet alleen tijdens carnaval in Ploegersland, maar ook bij alle activiteiten daar omheen, waaronder meerdere memorabele acts tijdens De Zittingsavonden. Inmiddes meer dan 50 jaar van lachen, soms een traan, maar centraal stond en staat altijd een hechte groep van muzikanten die genieten van optreden om jullie en onszelf te vermaken."

- "Loeriefoepe is dé ludieke kroegentoch op caranavalsmaandag, bedoeld voor alle carnavalszotten van 18+. Afhankelijk van het beleid van de kastelein mogen ook 16+ deelnemen maar dan helaas voor hen geen alcohol. Je kunt alleen Loeriefoepe, maar het is natuurlijk veel leuker om met een groep vrienden Loeriefoepend alle kroegen te bezoeken. Kaarten zijn te koop voor € 10,- op de dag zelf vanaf 12.00 uur bij de centrale kassa voor Kapsalon Plein 6 (Raadhuisplein 6). Deelnemende kroegen: De Durpsherberg, Het Hof van Liempde, Café 't Huukske en Het Wapen van Liempde. Reglement Loeriefoepe: 1. Niks moet, alles meug, mêr wel op eigen risico. 2. Om te meuge Loeriefoepe hêdde ’n stempelkaart nodig. Hiervur krêdde in elke deelnemende kroeg ’t urste pilske gratis. 3. Vat in ieder kroeg minimaal inne consumptie en maximaal inne stempel. 4. Ge kunt willekeurig starte bij elke deelnemende kroeg. 5. Gao ongemotoriseerd van kroeg naor kroeg, de volgorde maokt nie uit. 6. Klééit oew eigen carnavalesk aon en vur groepen zo uniform meugelijk. 7. As ge oew volle stempelkaart inlevert bij de centrale kassa kredde 'n skon herinnering. Op = op. 8. Nie dringen en netjes waachten op oew pilske. 9. De centrale kassa bleft ope van 12.00-17.00 uur. Tusse die ure kende stempelkaarte kope. 10. Veul plezier en zörgt goewd vur mekaore!"

- De Liempdse Boeremèrt (tweede paasdag) is een markt uit grootmoeders tijd. De hele dag zijn er tal van activiteiten voor jong en ouder die bol staan van nostalgie. Een Mèrt met ouderwetse waren en goede boerenkost voor weinig geld. Veel van de ca. 20.000 bezoekers komen ieder jaar terug om de echte Brabantse sfeer te proeven die de Liempdse Boeremèrt zo bijzonder maakt. De Boeremèrt is ook: de echte spekstruif eten; echte boerenkost tegen betaalbare prijzen; worstebrood, appelflappen, broodjes worst en wafels. Alles is ambachtelijk bereid. Dit zal de bezoekers het water uit de mond doen lopen (aldus de website van het evenement). De Mèrt, die meer dan 100 kramen omvat, begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

- De Brabantse Oldtimerdag (tweede pinksterdag) wordt georganiseerd door vereniging Terug in d'n Tèd Liemt (zie daarvoor bij Links). Op deze dag staat het centrum van Liemt vol met oldtimers, motoren, klassieke bromfietsen, solexen en tractoren. Deze voertuigen zijn gedurende de hele dag te bezichtigen. Voor de deelnemers aan dit prachtige evenement zijn fraaie toertochten uitgezet. Een deskundige jury beoordeelt welke deelnemers de mooiste voertuigen hebben. Voor de jeugd staat er een prachtige nostalgische zweefmolen en draaimolen opgesteld. Om de sfeer te verhogen is er natuurlijk nostalgische muziek te horen. Aanvang 9:00 uur. Gratis entree.

- Live in Liempde (op een zondag in juni) is er sinds 2015, en laat zich het beste omschrijven als een cultureel huiskamerfestival. Op verschillende plekken in het dorp zijn voorstellingen die te bezoeken zijn door een bepaalde route te lopen. De voorstellingen variëren van live muziek en toneel tot cabaret. Het doel is natuurlijk om bezoekers te vermaken met een aantal mooie voorstellingen, maar tegelijkertijd willen ze door middel van het lopen van de route mensen beter laten kennismaken met al het moois dat Liempde te bieden heeft (zowel voor inwoners als voor mensen 'van buiten'). Het kleinschalige festival kan maar 200 bezoekers aan. De editie 2016 was - net als die van 2015 - op de eerste avond dat de kaarten beschikbaar kwamen direct uitverkocht. Sympathiek van de organisatie is dat de mensen op de wachtlijst het jaar erna voorrang krijgen.

- Buurtvereniging Looeind organiseert jaarlijks op een zondag eind augustus een leuke snuffelmarkt in de vorm van een Kofferbaksale.

- Eveneens jaarlijks op een zondag eind augustus is er de Dag van het Levend Erfgoed op landgoed Velder. Er zijn dan tal van activiteiten rond ca. 70 bijzondere dierenrassen die je ter plekke kunt bewonderen.

- De Kribkesroute (half december tot begin januari, in 2018 voor de 7e keer) leidt je langs inmiddels meer dan 200 kerststallen in het dorp. Het is een initiatief van inwoner Anton van de Ven, die dit had gezien in het Zuid-Limburgse Epen. Het leek hem een goed idee om dit ook in zijn eigen dorp te realiseren. En zo geschiedde (voor het eerst in 2012, destijds begonnen met ca. 50 kerststallen, terwijl Van de Ven op ca. 20 had gerekend).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Ommetje De Maai gaat door het NO buitengebied van Liempde, en steekt 2 keer de Dommel over. De eerste oversteek gaat met een trekpontje. Dit pontje is in 2008, gelijk met dit ommetje, in gebruik genomen. Wandelaars trekken zichzelf naar de overkant. Bij zeer hoog water gaat het ommetje niet verder: dan wordt het pontje uit de vaart genomen. Vanaf dit oversteekpunt heb je een mooi uitzicht over de Dommel met haar brede rietkraag, waarin vogels broeden als kleine karekiet en rietgors. De oversteek terug over de Dommel gaat over een fietsbrug. Vanaf deze brug is het meanderen van de Dommel mooi te zien. Onder de link vind je nadere informatie over de bijzonderheden die je onderweg tegenkomt, o.a. over het gebied De Maai en boerderij Groot Duijfhuis.

- De Boerenlandweggetjesroute Liempde (9 km) sluit hier mooi op aan - dus sportievelingen kunnen ze desgewenst achter elkaar lopen - want deze gaat door het ZO buitengebied van het dorp. 96 procent van de route zijn zandpaden! - Diaserie Boerencultuurroute bij Liempde door Loes Westgeest.

- Wandelroute Rondje Dommeldal (naar keuze 7,5 of 10 km) gaat vooral langs het Dommeldal, dat N langs het dorp loopt.

- Wandelroute Groene Wissel Liempde (13 km). Na de gezellige Dorpsstraat wandel je over een oud kerkepad en graspad naar het Sint Janspontje waarmee je de Dommel oversteekt. Langs prachtige boerderijen kuier je naar het Duits Lijntje waar je over een prachtig wandelpaadje een flink stuk langs loopt. Daarna ga je over stille boswegen en landwegen op de rand van bos en boerenland op weg naar en ook door stiltetuin De Eschdonck. Over smalle paadjes en graslandranden geniet je van het zicht op de meanderende Dommel en wandel je over een doorgaans rustig fietspad en over grassige landwegen over hoge akkers weer naar de bushalte. Op de bebouwing van dorp en buurtschappen na is de route grotendeels onverhard.

- MTB-route Ploegersroute (37 km) vanuit Liempde omvat veel brede zandpaden tussen landbouw- en bosgebieden. De routes zijn vooral ontwikkeld voor de recreatieve mountainbiker. Zomers moet rekening gehouden worden met stukken met veel los zand. In de winter kunnen deze stukken erg modderig worden. Je rijvaardigheid en conditie worden dus zowel 's zomers als in de winter op de proef gesteld. De route is voor 80% onverhard en heeft nagenoeg geen hoogteverschil.

- Natuurwerkgroep Liempde (NWG) is in 1988 opgericht. De ca. 125 leden zetten zich in voor het bevorderen van het natuurbewustzijn en het behartigen van het belang van natuur en landschap in het dorpsgebied.

- Landgoed Velder.

- Het Sint Janspontje is een zelfbedieningstrekpontje van Liempde naar de N van het dorp gelegen buurtschap Kasteren, over de rivier de Dommel.

- De rijksmonumentale, traditionele langgevelboerderij D’n Liempdsen Herd (waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden) is sinds 2014 eigendom van SPPiLL (waarvoor zie het hoofdstuk Links). Sindsdien is het pand door vrijwilligers geheel gerestaureerd en opnieuw ingericht als ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en voor bezoekers van Het Groene Woud. In drie jaar tijd is de boerderij omgetoverd tot een multifunctionele voorziening met veel moderne faciliteiten. Oud en modern zijn hierbij op passende wijze gecombineerd. Op 7 oktober 2017 is D’n Liempdsen Herd officieel geopend door gedeputeerde Johan van den Hout en burgemeester Mark Buijs onder het toeziend oog van ruim tweehonderd vrijwilligers. Wil je informatie over de omgeving of over een wandel- of fietsroute? Een expositie bekijken? Of even relaxen met een kopje koffie of thee? Je bent van harte welkom! D'n Liempdsen Herd is iedere dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00-16.00 uur. Adres: Barrierweg 4.

- In 2013 is de 'natte natuurparel' De Scheeken ZO van Liempde gerealiseerd. De wens om De Scheeken, onderdeel van het Groene Woud, weer te laten vernatten bestond al enige tijd. Een grondruil heeft voorzien in het afstaan van een aantal percelen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door een boomkwekerij en delen van percelen door twee andere eigenaren aan het Brabants Landschap. Waterschap de Dommel, het Brabants Landschap en Bureau Beheer Landbouwgronden hebben percelen buiten de EHS, maar grenzend aan de Scheeken, afgestaan. Met de aanleg van een nieuwe waterloop is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de natte natuurparel en de landbouwgronden daarbuiten. Het Brabants Landschap beheert het gebied. Voor nadere informatie zie persbericht Het Brabants Landschap.

- Met de aanplant van ruim 200 jonge eiken, elzen, hazelaars en lijsterbessen, als onderdeel van een oude grenswal, is in oktober 2016 in natuurgebied De Geelders een stuk eeuwenoud groen erfgoed in ere hersteld. De wal ligt precies op de vroegere grens van de eerste gronden van Staatsbosbeheer en die van de familie Marggraff, in het noordelijkste puntje van Liempde. Een grenswal is een door mensen aangebrachte verhoging in het landschap, destijds bedoeld als scheiding tussen verschillende gronden, en om het vee binnen, en het wild juist buiten te houden.

"Ger van den Oetelaar was twaalf jaar wethouder. Nu is hij natuurontwikkelaar bij ARK Natuurontwikkeling, dat robuuste natuurgebieden realiseert waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Ger wil het oorspronkelijke leembos terug in de Geelders bij Liempde, in het Brabantse Groene Woud tussen pakweg Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel. “We gaan er onder meer de mooiste boom van Nederland planten: de fladderiep. Het bos krijgt de hoogste biodiversiteitswaarde. In het voorjaar wordt het zo kleurrijk als een Keukenhof in het wild, met miljoenen bosanemonen, duizenden sleutelbloemen, de salomonszegel. Ook het oerbosplantje van Brabant, de eenbes, zal er een geweldig bestaan hebben.” Het enthousiasme van Ger van den Oetelaar is bijna niet te stuiten. In het najaar van 2020 wordt een begin gemaakt met de aanleg van vijftig hectare leembos in de Geelders. Als natuurontwikkelaar bij ARK coördineert Ger deze ontwikkeling. Natuurbos. “Het is niet iets dat je nu doet en daarna met de wind verwaait. Wij maken een bos dat steeds groter en robuuster wordt. Zijn maximale effect heeft het bos pas over vijftig tot honderd jaar. In feite doen we dit voor de generaties die nog geboren moeten worden.” De natte natuurparel De Geelders is het ultieme voorbeeld.

“Er spelen een aantal ontwikkelingen,” somt Van den Oetelaar op. “In het gebied zijn verschillende agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf. We kochten onlangs nog een boerderij met veel grond. Het woonhuis blijft staan, de agrarische grond wordt natuur. Het gebied heeft daarnaast een hoge cultuurhistorische waarde. En de problemen rond water en verdroging spelen hier ook, waardoor ook klimaatadaptatie een belangrijk item is. Met al deze gegevens gaan we het gebied proberen te versterken. De ondergrond was altijd al van leem, dat nemen we nu als basis voor het leembos. Een leembos heeft een enorm hoge biodiversiteitswaarde en bestaat niet alleen uit bomen. Er komen ook waterpartijen en open plekken. Een heel natuurlijk bos dus, dat zichzelf in stand kan houden en waar de mens nauwelijks iets aan hoeft te doen.” (bron en voor nadere informatie zie Provincie Noord-Brabant, augustus 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Liempde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van en filmpjes over Liempde.

- Fotoreportage van Liempde door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Liempde.

- Nieuws: - Nieuws uit Liempde op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De in 2011 opgerichte Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) wil de leefbaarheid en de lokale economie in het dorp versterken. Samenwerking tussen ondernemers, inwoners en verenigingen is hierbij het uitgangspunt. De projecten lopen uiteen van investeringen in natuur, cultuurhistorie, recreatie tot aan investeringen in de openbare ruimte. De projecten verschillen enorm van elkaar. Toch zijn ze allemaal opgesteld vanuit één gedachte. De investeringen zorgen er voor dat het dorp aantrekkelijker wordt voor de huidige en toekomstige bewoners. Daarnaast heeft het dorp hierdoor ook steeds meer te bieden voor recreanten en toeristen. Al deze effecten zijn goed voor de lokale economie en hiermee ook voor de leefbaarheid in het dorp, dat zo aantrekkelijker wordt voor (nieuwe) bedrijven en detailhandel, waardoor de voorzieningen in het dorp op peil blijven. En dat zorgt ervoor dat de leefbaarheid van het dorp in stand blijft. Voor nu en in de toekomst. SPPiLL bestaat uit een bestuur, een projectenbureau en een vijftal projectgroepen. Alle projecten en activiteiten zijn verdeeld over deze vijf projectgroepen: Liemt in Uitvoering; Natuur- en Cultuurprojecten; Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd; Het Wij-gevoel; Promotie ‘Liempde, gastvrij hart in Het Groene Woud’.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Keefheuvel. - Buurtvereniging Klein Hoekje / Nieuwe Wijk. - Buurtvereniging Roderweg. - Buurtvereniging Kerkeind. - Buurtvereniging Looeind schrijft zo te zien zijn naam verkeerd, want er horen twee puntjes op de e. Althans in de gelijknamige straatnaam is dat wél het geval. ;-)

- Dorpshuis: - Sociaal cultureel centrum De Serenade biedt ruimte voor muziek, dans, toneel, exposities, kaarten, repetities, uitvoeringen etc.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Oversteek en Peuterspeelzaal De Peuterhof zijn trots je mee te kunnen delen dat we vanaf schooljaar 2019-2020 samen vorm gaan geven aan Speelleercentrum De Oversteek. Onder één dak, met één bestuur, als één team en met één visie bieden wij straks peuterwerk, kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (BSO) en onderwijs aan. Een plek dus waar kinderen in een leerrijke omgeving kunnen spelen en in een speelrijke omgeving kunnen leren."

- Jeugd en jongeren: - J.A.S. Liempde is een vereniging die allerlei activiteiten organiseert voor alle Liempdse kinderen van groep 3 t/m groep 7. - KPJ Liempde.

- Muziek: - "Fanfare Concordia is een oude vereniging (opgericht in 1874), maar jong van samenstelling. Ongeveer een derde van de leden is jonger dan 19 jaar. Daarmee is de gemiddelde leeftijd laag in vergelijking tot andere muziekverenigingen. De Liempdse fanfare staat onder andere bekend omdat zij grote waarde hecht aan haar functie als dorpsfanfare. Hierdoor zul je Fanfare Concordia vaak zien en horen tijdens belangrijke gebeurtenissen in Liempde. Daarnaast ziet zij het verzorgen van podiumconcerten op bijzondere locaties of met verschillende thema's als belangrijke uitdaging. Hierin weet de vereniging een goede balans te vinden tussen het maken van kwalitatief goede muziek en de gezelligheid van het samen musiceren."

- Popkoor Voices is opgericht in 2003. Het is een gemengd koor met leden uit de regio. Met veel plezier zingt het koor moderne popsongs, begeleid door een muziekcombo. De meeste nummers worden 4-stemmig gezongen.

- Sport: - "Voetbal is een aantrekkelijke, leuke en gezonde sport voor mensen in alle leeftijdscategorieën. Voetbal kijken is leuk. Zelf voetballen op een pleintje of een grasveld in de buurt is nog leuker, maar het mooiste is toch echte wedstrijd spelen, op een officieel voetbalveld onder leiding van een scheidsrechter. Jouw team dat het op neemt tegen een andere club, met de spanning van het winnen of verliezen. En na afloop samen wat drinken en napraten in de kantine. Bij onze gezellige en sociale voetbalvereniging ben je van harte welkom! Voor iedereen vanaf 4 jaar is het mogelijk om lid te worden van VoetbalVereniging DVG. DVG is opgericht in 1928 en betekent “De Vooruit Gang”, hoewel velen zeggen dat het ook kan betekenen “Door Vrienden Gesticht”. Na enkele verhuizingen is sportpark De Roode Bleek thans gevestigd aan de Sportlaan te Liempde. Het ledental van DVG is sinds de oprichting gestaag gegroeid en bedraagt momenteel zo'n 600 leden."

- Tennisvereniging De Peppelieren.

- Hockeyclub.

- Handboogschutterij L'Union is opgericht in 1866. Voorheen was de vereniging op meerdere plaatsen gehuisvest, voor zover bekend onder andere bij de oude Liempdse Barrière, die eind jaren zestig is afgebroken vanwege de verbreding van de rijksweg. Later is men bij Café v.d. Velden aan de Barrierweg gehuisvest geweest. Van 1974 tot 1986 zijn ze gehuisvest geweest bij manege De Rekkendonken. Sinds 1986 hebben ze een eigen accommodatie (Heidezoom 2). Begonnen als semi-overdekt is het later uitgebreid naar de huidige situatie; 10 banen overdekt met buitenterein waar ze afstanden tot 90 meter kunnen schieten.

- Volkscultuur: - Het doel van vereniging Terug in d'n Tèd Liemt is om Brabantse leefwijzen, creaties en dorpsfiguren uit de jaren 1900-1940 voor de toekomst te bewaren en deze op gepaste wijze bij gepaste evenementen uit te dragen.

- Gilde Sint Antonius Abt.

- Zorg: - Dorpshuis De Vlaswiek is een kleinschalig verpleeghuis dat zorg en ondersteuning biedt aan mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding en intensieve verzorging nodig hebben vanwege ernstige geheugenproblemen. Professionals werken nauw samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Er zijn twee wooneenheden, die elk plaats bieden aan zestien cliënten. De kleine locatie kan rekenen op grote betrokkenheid van inwoners van Liempde.

- Welzijn: - Stichting BOL (Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde) is een vrijwilligers-welzijnsorganisatie en heeft als doelstelling: het bevorderen van de zelfredzaamheid van de ouderen in het dorp. Stichting BOL exploiteert een toekomstbestendig, open en eigentijds dienstencentrum de Koosterhof waar activiteiten voor de generatie 55+ worden gefaciliteerd. Deze ruimtes en voorzieningen zijn ook te huur door derden. Dankzij de inzet van zo’n 60 vrijwilligers kan Stichting BOL inhoud geven aan haar doelstellingen. Stichting BOL organiseert diverse activiteiten waaronder maaltijdverzorging, handwerken, biljarten, kaarten, koffiedrinken. Ook incidentele activiteiten, zoals films, lezingen en cursussen, staan regelmatig op de agenda.

- Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor De Zonnebloem afd. Liempde. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of wil je je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - OndernemersVereniging Liempde (OVL) is opgericht in 1989 en is een ondernemersvereniging waarin alle voorkomende branches zijn vertegenwoordigd. Een vereniging met meer dan 150 leden, die volop leeft, activiteiten organiseert, netwerken creëert en het centrale aanspreekpunt is voor ondernemersbelangen in het dorp.

Reacties

(4)

Bij Statistische gegevens staat een fout. Berg was het oude "centrum", later is dit meer richting het huidige centrum gegaan. Verder is Loeëind geen dorp geweest, maar een buurtschap. het huidige Liempde is ontstaan door het samenvloeien van deze diverse buurtschappen.

Dank voor uw toelichting. Het is geen fout, want dit is door de gemeente destijds zelf zo opgegeven bij de Volkstelling van 1840. Maar dat kon u ook niet ruiken natuurlijk. Daarom heb ik dat ter plekke nader toegelicht. Ik had Liempde nog niet echt uitgewerkt, dit was nog maar een beginnetje. Ik heb de pagina nu wel geheel uitgewerkt. Mocht er nog iets cruciaals ontbreken, dan hoor ik dat graag. De ontwikkeling vanuit de buurtschappen tot het huidige dorp heb ik onder Geschiedenis nader uitgewerkt. Ik heb nog wel één vraag, daar weet u als inwoner vast het antwoord wel op: "Er zijn ook plannen om de contouren van de in 1864 afgebrande schuurkerk aan de Dorpsstraat / Toose Plein in het wegdek zichtbaar te maken (of is dit inmiddels al gerealiseerd?, red.)."

De contouren van de oude kerk, welke in de brand in 1864 is verloren gegaan, liggen al meer dan 10 jaar in het wegdek aangegeven, waarbij in 2003 geconcludeerd is dat ze op de verkeerde locatie lagen. Dit is inmiddels gecorrigeerd.

Dank! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen