Schuilingsoord

Plaats
Buurtschap
Tynaarlo
Drenthe

schuilingsoord_wit_plaatsnaambord.jpg

Schuilingsoord is een buurtschap en tegenwoordig ook wijk in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Zuidlaren. De buurtschap valt onder het dorp Zuidlaren.

Schuilingsoord is een buurtschap en tegenwoordig ook wijk in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Zuidlaren. De buurtschap valt onder het dorp Zuidlaren.

schuilingsoord_op_kaart_ca._1850.jpg

Op deze kaart uit ca. 1850 is het huizengroepje dat later als buurtschap Schuilingsoord is gaan heten al wel afgebeeld, in het Z van de Lageweg, ZO van de tol op de kruising Oude Tolweg/Hogeweg. De plaatsnaam is kennelijk pas in of rond 1899 toegekend.

Op deze kaart uit ca. 1850 is het huizengroepje dat later als buurtschap Schuilingsoord is gaan heten al wel afgebeeld, in het Z van de Lageweg, ZO van de tol op de kruising Oude Tolweg/Hogeweg. De plaatsnaam is kennelijk pas in of rond 1899 toegekend.

Schuilingsoord

Terug naar boven

Status

- Schuilingsoord is een buurtschap en tegenwoordig ook wijk in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Zuidlaren.

- De buurtschap Schuilingsoord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zuidlaren.

- Het huidige Schuilingsoord ligt tegenwoordig grotendeels binnen de bebouwde kom van Zuidlaren. Slechts het kleine oorspronkelijke deel, dat wordt beschreven onder het hoofdstuk Ligging, ligt nog buiten de bebouwde kom. Vroeger had deze plaats eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). Tegenwoordig staan er, komend vanuit Annen, aan de Hogeweg en de Lageweg blauwe plaatsnaamborden (komborden) genaamd Zuidlaren, zonder nadere aanduiding dat je binnen deze kom de buurtschap of wijk Schuilingsoord binnenkomt. In de omgeving stónd, buiten de bebouwde kom, nog wel een wit plaatsnaambord met de plaatsnaam erop (zie foto). Eind 2021 heeft een onzer correspondenten geconstateerd dat ook díe er helaas niet meer staat.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Schoelingsoord.

Oudere vermeldingen
Tot heden is de oudst bekende vermelding van de naam Schuilingsoord in 1899. Het was volgens (1)(1e editie 1899) toen alleen nog een huisnaam. De plaatsnaam maar ook de bebouwing alhier is nog jong; op de Kuijperkaart van de gemeente Zuidlaren uit ca. 1870 staat hier nog geen bebouwing, en is het alleen nog 'woeste grond', zoals men dat in die tijd noemde, tussen de gemeentegrens met de gemeente Anloo en de tol aan de Oude Tolweg. Op een kaart uit ca. 1850 zien wij het huizengroepje al wél afgebeeld, maar kennelijk is de plaatsnaam er pas na 1899 aan toegekend.

Naamsverklaring
Betekent oord 'plaats' van het geslacht Schuiling.(2)

Terug naar boven

Ligging

De oorspronkelijke buurtschap Schuilingsoord ligt als een zeer bescheiden lintbebouwing in het Z van de Lageweg, voor zover binnen de gemeente Tynaarlo en voor zover buiten de bebouwde kom van het dorp Zuidlaren, dat wil zeggen: gerekend vanaf de bebouwde kom van Zuidlaren, na huisnummer 95 aan de W zijde en na huisnummer 12 aan de O zijde van deze weg (dit is in beide gevallen ter hoogte van de weg Entinge). In het dorpsgebied van Annen (in de gemeente Aa en Hunze) begint deze weg opnieuw te nummeren met de huisnummers 2 (aan de W zijde) en 1 (aan de O zijde); deze huisnummers liggen op enige afstand van elkaar. De buurtschap ligt direct ZZO van het dorp Zuidlaren, NNW van het dorp Annen, ZW van het dorp Zuidlaarderveen, W van het dorp Annerveenschekanaal, N van het dorp Anloo, NO van het dorp Gasteren, O van het dorp Zeegse en OZO van het dorp Schipborg. Verder was er nog zeer bescheiden bebouwing, beide van niet meer dan een handvol panden, in het Z van de Hogeweg, en aan de Oude Tolweg (op de kruising met de Hogeweg is daadwerkelijk tot medio 20e eeuw een tol geweest).

In diverse 'rondes' is de bebouwing in en rond het oude Schuilingsoord uitgebreid, tot het uiteindelijk aan de oude dorpskern van Zuidlaren is vastgegroeid; in de jaren zestig verrijst het wijkje in de 'omgekeerde v' in het gebied waar Hogeweg en Oude Anloërweg bij elkaar komen. In de jaren tachtig komt er een wijk rond de Oude Tolweg en wordt het tussengebied tussen Lageweg en Hogeweg bebouwd. Begin 21e eeuw wordt ook het N deel daarvan bebouwd, waardoor het geheel aan de oude dorpskern van Zuidlaren is vastgegroeid en het er een 'wormvormig aanhangsel' van is geworden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Schuilingsoord, d.w.z. het buiten de bebouwde kom-deel, omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners. De omvang van het deel binnen de bebouwde kom van Zuidlaren (dat wellicht tegenwoordig als wijk wordt beschouwd), zowel en welk deel daarvan men wel of niet redelijkerwijs nog tot deze buurtschap rekent, zijn ons niet bekend.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schuilingsoord is in de geschiedenisboeken bekend van de moord in 1780 op de kort daarvoor afgestudeerde predikant Johannes Ledeboer. Een gedeserteerde soldaat beroofde Ledeboer van zijn zilveren horloge en zijn beurs met zilvergeld, en besloot hem gelijk maar te vermoorden. De Etstoel van Drenthe te Assen wist wel raad met zo iemand, en veroordeelde moordenaar Anton Link tot de doodstraf. De uitvoering daarvan ging er in die tijd niet zachtzinnig aan toe, omdat men een "afschrikwekkend voorbeeld" wilde stellen. Op 9 februari 1781 werd het vonnis publiekelijk aan Link voorgelezen, waarna het vonnis daadwerkelijk werd voltrokken. Hij werd geradbraakt op het executieterrein buiten Assen. Vervolgens kreeg hij met het moordgeweer een slag op het hart. Daarna werd zijn hoofd met een bijl door de scherprechter er afgeslagen en werd zijn hoofd en lichaam, met het moordgeweer daartussen, ter afschrikking van anderen met eventuele verkeerde bedoelingen, aan een paal gehecht.

De Lageweg is in 1955 verhard.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Toneel
- Toneelvereniging Ons Genoegen is opgericht in 1930 in Café Kanon te Schuilingsoord. De vereniging kent leden en medewerkers die allen actief zijn bij de toneelproducties. Jaarlijks brengen ze een nieuw stuk op de planken. Ze verzorgen ook optredens voor bedrijven en groepen. Ons Genoegen brengt veelal stukken in de eigen streektaal: Drents/Grönnings. Een spelprogramma, klucht, blijspel, musical, eenakter, straattheater of avondvullend programma voor je feest? Ons Genoegen verzorgt het!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Stichting Activiteiten Schuilingsoord (SAS) is opgericht om activiteiten te ontplooien in deze kern onder het motto het is leuk om samen dingen te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een muziekpodium met live muziek, kinderen- en jongerenactiviteiten, een buurtbarbecue etc. SAS heeft geen leden, alleen een zevenkoppig bestuur "de heren van SAS" en vrijwilligers. SAS wil het sociale cement in de wijk zijn. SAS wil de sociale cohesie en saamhorigheid bevorderen. De activiteiten van SAS zijn vrij toegankelijk, voor iedereen uit de wijk

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Schuilingsoord.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool OBS Schuilingsoord biedt een prettige en sfeervolle omgeving waar rust, regelmaat en persoonlijke aandacht belangrijk zijn en waarin leren leuk is. Met een gevarieerd lesprogramma waarin kennis, de omgang met elkaar, sport/spel, cultuur en ICT. Met onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van het kind. Met vernieuwend onderwijs, op een kritische en weloverwogen wijze. En met een team dat gemakkelijk aanspreekbaar is en samen met de ouders werkt aan de ontwikkeling van hun kind. In 2017 heeft de gemeente besloten dat de school een nieuw gebouw krijgt, waar nu sporthal De Zwet staat, en dat basisschool CBS De Tol wordt verbouwd en vernieuwd. Sinds schooljaar 2017/2018 is dat Kindcentrum De Tol, waar sindsdien ook voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden. - Filmpje m.b.t. de lagere school in 1950.

- De kinderopvang is ondergebracht in De Schoel, dit is het voormalige dorpshuis, en daarvoor lagere school. Het gebouw is eind jaren negentig aangekocht en fors uitgebreid. Zo ontstond er flink wat ruimte voor het kinderdagverblijf en de BSO. De royale tuin is volledig omheind. Kinderen kunnen er veilig naar hartelust buiten spelen. Buitenschoolse opvang BSO De Buitelaar werkt samen met Basisschool Schuilingsoord en Basisschool De Tol. De BSO heeft 4 groepen, die globaal naar leeftijd zijn ingedeeld. Daarnaast zijn er 16 plaatsen voor flexibele opvang, speciaal voor ouders met wisselende werktijden.

Het Schoel-gebouw kon de recente groei niet meer aan. Daarom is in 2008 Villa Buitelaar bijgebouwd. Het houten gebouw staat op het terrein van het kindercentrum. Het is bedoeld voor de oudere BSO-ers en is speciaal ingericht voor de 8+groep. Er kan worden gekookt en geknutseld. Op de zolderverdieping kunnen de kinderen tafeltennissen of spelen met het reusachtige tafelvoetbalspel. En de BSO heeft een speciale Natuur BSO “De Bosbengels”; een prachtige, nieuwe, gezonde vorm van naschoolse kinderopvang voor kinderen van 5-8 jaar. Kinderen van De Tol en Schuilingsoord gaan na schooltijd naar het van Weringsbos aan de Hogeweg en worden daar opgevangen en begeleid in de natuur. 'Scharrelkinderen' worden ze ook wel genoemd: gewoon vrij spelen in de natuur, scharrelen en spelen met de materialen die de natuur je geeft.

Reacties

(4)

Is de herkomst van de naam Schuilingsoord bekend? Misschien afgeleid van een familienaam? En wat is de oudste vermelding van deze buurtschap? m. vr. gr.

We hebben het even opgezocht en toegevoegd (en de plaats gelijk nog wat verder uitgewerkt) en u zit goed met uw vermoeden. Zie het kopje Naam.

Goede morgen, op mijn fietstocht op zoek naar plaatsnaamborden heb ik rond Schuillingsoord gefietst en ontdekt dat ook het laatste plaatsnaambord er niet meer staat, tocht was op 14 dec 2021.
mvg Joop de Vos

Dank voor uw melding! Helaas, het zij zo. Ik heb de beschrijving onder het kopje Status er op aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen