Neerbeek

Plaats
Dorp
Beek
Westelijke Mijnstreek
Limburg

neerbeek_rommelmarkt.jpg

Op een zondag eind oktober is er de jaarlijkse Rommelmarkt van Muziekkorps Sint Callistus in het Gemeenschapshuis. De opbrengst is voor het 'goede doel', voor de instrumenten en uniformen van het korps.

Op een zondag eind oktober is er de jaarlijkse Rommelmarkt van Muziekkorps Sint Callistus in het Gemeenschapshuis. De opbrengst is voor het 'goede doel', voor de instrumenten en uniformen van het korps.

neerbeek_repair_cafe.jpg

Sinds 2017 is er in Neerbeek maandelijks het Repair Café. Je kunt er gratis o.a. je kleine elektrische apparaten en kleding laten repareren die je zonde vindt om weg te doen. De bedoeling ervan is dat we langer met onze spullen doen en minder weggooien.

Sinds 2017 is er in Neerbeek maandelijks het Repair Café. Je kunt er gratis o.a. je kleine elektrische apparaten en kleding laten repareren die je zonde vindt om weg te doen. De bedoeling ervan is dat we langer met onze spullen doen en minder weggooien.

neerbeek_kindervakantiewerk_kopie.jpg

Kindervakantiewerk Neerbeek bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die regelmatig activiteiten organiseren, met als hoogtepunt natuurlijk ieder jaar de activiteiten tijdens de laatste vakantieweek van de kids.

Kindervakantiewerk Neerbeek bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die regelmatig activiteiten organiseren, met als hoogtepunt natuurlijk ieder jaar de activiteiten tijdens de laatste vakantieweek van de kids.

neerbeek_brede_school_de_bron.jpg

Brede School De Bron in Neerbeek is een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO onder een dak. Dat is wel zo handig.

Brede School De Bron in Neerbeek is een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO onder een dak. Dat is wel zo handig.

DK_20120406_8245_Neerbeek_voormalige_gesloten_hoeve.jpg

Neerbeek, voormalige gesloten hoeve

Neerbeek, voormalige gesloten hoeve

DK_20120406_8247_Neerbeek_rk_kerk_Heilige_Calistus.jpg

Neerbeek, RK kerk Heilige Callistus

Neerbeek, RK kerk Heilige Callistus

Neerbeek

Terug naar boven

Status

- Neerbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beek.

- Het dorp Neerbeek heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Beek. Dat geldt overigens voor alle kernen in de oorspronkelijke gemeente Beek (behalve hoofdplaats Beek zelf).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Nirbik.

Oudere vermeldingen
- 1225 Nederbeke. Het dorp heeft ook zekere tijd Hollands Neerbeek geheten, ter onderscheiding van de nabijgelegen voormalige buurtschap Spaans Neerbeek. Zie daarvoor verder onder Geschiedenis.

Naamsverklaring
Betekent het neder ´lager´ (= stroomafwaarts) gelegen Beek.(1) Met de beek in kwestie wordt gedoeld op de Keutelbeek, die ontspringt in het Kelmonderbos.

Terug naar boven

Ligging

Neerbeek ligt NO van het dorp Beek en Z van de stad Geleen en grenst in het N aan de A76. Tegenwoordig loopt de grens tussen de gemeenten Beek en Sittard-Geleen hier N langs het dorp. Oorspronkelijk, t/m 1981, had de gemeente Beek hier nog een smalle noordelijke uitloper, waarin het Beekse mijnwerkersdorpje Kerensheide lag. Het dorp ligt verder W van het dorp Sweikhuizen, NW van het dorp Spaubeek, N van het dorp Genhout, W van de A2 en het dorp Elsloo en ZO van Knooppunt Kerensheide en het dorp Stein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp 103 huizen met 516 inwoners, waarvan 75/380 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Beek en 28/136 onder de gemeente Geleen (dit gedeelte werd Spaans Neerbeek genoemd. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
In de akkers tussen Beek en Neerbeek, tussen de Spaubeekerstraat en de Oude Pastorie, zijn de afgelopen decennia verschillende vondsten uit de IJzertijd gedaan. De meeste vondsten zijn aangetroffen in een fossiele bedding van de Keutelbeek. De vondsten waren onder andere een afvalkuil, mantelspelden, glazen ‘La Tène’-armbanden, fragmenten van aardewerk, natuurstenen, waaronder een maalsteen, spinklosjes (waarmee indirect is aangetoond dat de IJzertijd-boeren schapen hielden), botfragmenten van mensen en dieren: runderen, schapen/geiten, paarden, varkens, honden, edelherten en een haas. Dat deze botfragmenten zo goed zijn bewaard is redelijk uniek voor deze regio, waar skeletten normaliter helemaal vergaan in de lössgrond. In dit geval zijn ze bewaard gebleven omdat ze in de beekbedding snel zijn afgedekt door een laag slib. De vondsten geven ons een mooi inkijkje in het boerenleven in de IJzertijd: runderen, varkens, schapen en geiten werden gehouden voor vlees, melk, wol en huiden. De relatief lage hoeveelheid vondsten van wild laat zien dat men (nog maar) weinig op wild jaagde. Hoewel een nederzetting op deze plek nog niet is ontdekt, is de kans groot dat deze wel op deze plek heeft gelegen. (© Beeks Verleden)

Hollands en Spaans
De oude dorpskern is ontstaan rond een middeleeuwse hoeve, de Neerbeekerhof. Deze lag tussen de tegenwoordige Keulsteeg, Neerbekerstraat en Hofstraat. De kern groeide in noordelijke richting en overschreed daarbij de gemeentegrens met Geleen. Toen na de verovering van een gedeelte van Zuid-Limburg door Frederik Hendrik in 1632, het Land van Valkenburg in 1661 werd verdeeld middels het zogeheten Partagetraktaat, kwam Beek onder Hollands bestuur, terwijl Geleen onder Spaans bewind bleef staan. Daardoor ontstond er een dorp Hollands Neerbeek onder Beek en een buurtschap Spaans Neerbeek onder Geleen.

Het voorvoegsel 'Hollands' is in de loop der tijd verdwenen. De naam Spaans-Neerbeek is wél lang gehandhaafd, ook nadat Geleen begin 18e eeuw onder het gezag van Oostenrijk was gekomen. Na 1965 is deze buurtschap opgeslokt door de stadsuitbreidingen van Geleen. Daarmee is deze plaatsnaam met de bijbehorende plaatsnaambordjes ook verdwenen. Er is sprake geweest van een voorstel om de Dorpsstraat in het dorp te hernoemen in Hollands Neerbeek (zoals de dorpsstraat aan de Geleense kant wel is hernoemd in Spaans Neerbeek), maar na protesten is dit de Neerbeekerstraat geworden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente heeft in verband met de aanleg van een bergbezinkbassin nabij de Oude Pastorie in 2003 opgravingen laten verrichten. Bij de aanleg van een bedrijventerrein aan de andere kant van Beek in 2000, zijn overigens al ondekkingen gedaan uit de tijd van de Bandkeramiekers. Omdat er vermoedens waren dat ook in Neerbeek een opmerkelijke vondst zou kunnen worden gedaan, is een archeoloog ingeschakeld. De vondsten zijn van een verrassend goede kwaliteit. Kalkrijke lössgronden tasten namelijk archeologische resten aan, maar rivierbeddingen in beekdalen, zoals hier het geval is, brengen een beschermend laagje aan. Zo zijn bijvoorbeeld varkenspoten, paardenbotten en - voor het eerst - een gewei van een edelhert goed geconserveerd gebleven. Een ander opvallend object is een minuscuul stukje blauw glas. Volgens de archeologen gaat het om een onderdeel van een glazen armband. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft vastgesteld dat het om waardevolle vondsten gaat. De gemeente Beek had destijds plannen om de vondsten permanent tentoon te stellen. (3020 5-2-2003) (is hier inmiddels al meer over bekend?, red.)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Neerbeek heeft 2 rijksmonumenten: de Sint Callistuskerk met pastorie, en de hoeve uit 1863 aan de Spaubeekerstraat 8.

- De Sint Callistuskerk, in 1933 gebouwd naar een ontwerp van architect Alexander Kropholler uit Wassenaar, torent hoog boven de woningbouw van het dorp uit. Architectuur en lichtgebruik zijn zo geraffineerd op elkaar afgestemd dat een sfeervolle kerkruimte is ontstaan. De keuze van Sint Callistus als patroon van deze kerk is niet toevallig. Volgens een legende zou hij slaaf in de mijnen zijn geweest en daar het mijnwerkersvak hebben geleerd. Het is dan ook voor de hand liggend dat hij als patroon voor Neerbeek werd gekozen, alwaar destijds zovele mijnwerkers riante huisvesting vonden.

De kerk is gebouwd in een onder invloed van de Delftse School staande sobere traditionele bouwtrant, die een nieuwe interpretatie van de traditionele normen en waarden uit het verleden nastreefde als reactie op de moderne architectuur van het Nieuwe Bouwen. Ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht trad op als constructeur. De beoogde noordelijke kruisarm van de kerk is niet gerealiseerd. In 1982 is de zuidelijke kruisarm ingericht als dagkapel, waarbij de spitsboogvormige scheiboog tussen koor en kruisarm met geel schoon metselwerk is gedicht.

De Callistuskerk is van grote architectonische waarde vanwege de door de Delftse School beïnvloede traditionele bouwstijl. De Callistuskerk is ook van belang voor het oeuvre van de landelijk bekende architect Kropholler, die geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Delftse School. Verder worden de architectonische waarden bepaald door de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en het bijzondere materiaalgebruik. De kerk is vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van het dorp Neerbeek en van belang voor het aanzien van streek en dorp. De kerk beschikt - afgezien van de niet gerealiseerde noordelijke kruisarm - over een hoge mate van architectonische gaafheid en is van belang voor de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt de Callistuskerk in regionaal opzicht over een hoge mate van architectuurhistorische zeldzaamheid: het betreft hier het gaafst bewaard gebleven kerkgebouw van de twee, die Kropholler gedurende het Interbellum in Limburg heeft gebouwd.

- Kapel op de hoek Spaubeekerstraat-Fattenbergstraat.

- Beeld in hardsteen ‘Staats en Spaans Neerbeek’* (Gène Eggen, 1991) in het plantsoen op de hoek Spaubeekerstraat / Krijgershoek.
* Zie bij Geschiedenis voor een toelichting op deze begrippen.

- Het oorlogsmonument bij de Callistuskerk dateert uit 1946 en is ontworpen door de Maastrichtse kunstenaar Jean Weerts.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Doorzètters is opgericht in 1964. Aan het begin van ieder jaar maken ze het tijdschrift De Bookesjtok, waarin men de actiiteiten voor het komende jaar kan vinden. Op carnavalszondag hijst de carnavalsvereniging om 11.11 uur de vlag in de mast voor de Sint-Callistuskerk, waarna om 13.30 uur de traditionele dialectmis plaatsvindt.

- Op een zondag in april organiseert het wandelcomité van Muziekkorps St. Callistus in Neerbeek de jaarlijkse Notenkrakerstocht. Je kunt kiezen uit de afstanden 9, 12, 18 en 23 km. De wandeltochten voeren allemaal door een afwisselend landschap met hellingbossen en open vlaktes, met prachtige vergezichten. Ook kom je langs de Geleenbeek, die recentelijk is verlegd en weer meanderend is gemaakt. Vertrek vanaf Café De Keulsteeg. Kosten €2,50 per persoon, leden van KWBN betalen op vertoon van lidmaatschapspas € 1,50. Het rustpunt waar je kunt genieten van koffie, fris, vlaai, belegde broodjes en soep, is in het gebouw van IVN Spau-Beek, waar je eventueel een rondleiding kunt krijgen en vragen kunt stellen over de natuur waar je die dag bent geweest.

- Buurtvereniging 't Kepelke organiseert jaarlijks op een zondag in juni de Straatkermis. Voor de kinderen zijn er diverse gratis attracties. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Er is een drank- en eetbuffet. Er is een tombola waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Daarnaast steun je er de buurtvereniging mee, waardoor zij de attracties voor de kinderen gratis kunnen aanbieden.

- Kindervakantiewerk Neerbeek bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die regelmatig activiteiten organiseren, met als hoogtepunt natuurlijk ieder jaar de activiteiten tijdens de laatste vakantieweek van de kids.

- Op een zondag eind oktober is er de jaarlijkse Rommelmarkt van Muziekkorps Sint Callistus in het Gemeenschapshuis. De opbrengst is voor het 'goede doel'; voor de instrumenten en uniformen van het korps.

- Het St. Nicolaascomité bestaat uit een kleine groep enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgt dat St. Nicolaas al meer dan 50 jaar het dorp bezoekt en de kinderen van Neerbeek een onvergetelijke middag bezorgt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Neerbeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Film van Neerbeek anno 1957 deel 1. - Deel 2. - Anno 1967. Al deze 3 films duren ca. 45 minuten.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Neerbeek.

- Nieuws: - Nieuws uit Neerbeek op Facebook.

- Dorpshuis: - In Gemeenschapshuis Neerbeek is uiteraard regelmatig van alles te doen van uiteenlopende aard. Voor actualiteiten zie de link. Sinds 2017 is er ook maandelijks, op de 1e zaterdag van de maand van 10.30-14.30 uur, het Repair Café Beek. Je kunt er gratis je kleine elektrische apparaten en kleding laten repareren die je zonde vindt om weg te doen. De bedoeling ervan is dat we langer met onze spullen doen en minder weggooien. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee.

- Onderwijs en kinderopvang: - Brede School De Bron omvat naast de basisschool ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en BSO De Bron. Basisschool De Bron biedt eigentijds modern onderwijs aan waarbij de talenten van kinderen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden. Waar een ieder, ongeacht achtergrond of afkomst , welkom is, gekend en erkend wordt in authenticiteit en autonomie. Basisschool De Bron verzorgt onderwijs dat altijd dienstbaar is aan het ontwikkelingsproces van kinderen, daagt kinderen uit nieuwsgierig te zijn, houdt rekening met individuele mogelijkheden en zorgt voor onderwijskwaliteit die hoger is dan de landelijke inspectie normen. - Het bestuur van Oudervereniging Neerbeek (OVN) bestaat uit enthousiaste ouders die, in samenwerking met de teamleden van de basisschool, door het jaar heen diverse activiteiten op en voor de school organiseren.

- Muziek: - Muziekkorps Sint Callistus is opgericht in 1938.

- Gemengd Koor Neerbeek is opgericht in 1956. Behalve het musiceren zijn de belangrijkste kenmerken van het koor enthousiasme, vriendschap en het sociale aspect.

- VIG (Vocal & Instrumental Group) The Questions bestaat, zoals de naam al zegt, uit een koor en een combo. Het repertoire bestrijkt zowel popmuziek, klassieke meezingers als kerkelijke muziek. Niet alleen beschikt The Questions over een brede repertoirekeuze, er wordt ook in verschillende moderne talen gezongen. De groep wordt geleid door Ger Snackers, een gedreven dirigent, die niet alleen arrangementen schrijft, maar ook tijd besteedt aan inzing- en stemvormingsoefeningen.

- De Krijgershofzängers zijn opgericht in 1987. Het is een graag geziene groep in Limburg, die een leuk repertoire met herkenbare liedjes ten gehore brengt.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Neerbeek is opgericht in 1978, en in 1983 komt ook nog zaalvoetbalvereniging ZVV erbij. Overigens was er al eerder een voetbalclub in het dorp; S.V.N., die in 1953 kampioen in de 2e klasse afd. Limburg is geworden. Het clublokaal was Café Paumen (tegenwoordig een chinees restaurant) en het voetbalveld lag aanvankelijk naast dit café, en later er tegenover.

- Al sinds 1974 is de grote kracht van Centrum Weng het overbrengen van de karatecultuur op kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking. Karate is een verdedigingssport met een verhaal, een geschiedenis. Een allesomvattende sport. Wil je deze levenswijze en lichaamscultuur zelf ervaren? Stap dan eens binnen voor een kennismaking.

- Biljartclub Oos Heim.

- Sinds 2017 is er een jeu de boulesbaan in Neerbeek.

- Bridgeclub BC Gezelligheid Troef.

- Gymclub Ontspanning is opgericht in 1973 en bestaat uit ca. 20 dames tussen de ca. 50 en 75 jaar.

- Handbalvereniging BFC is ontstaan uit een fusie van Blauw Wit uit Neerbeek en Caesar uit Beek. Tegenwoordig spelen ze in Beek.

- Handboogschutterij HBS Oranje is opgericht in 1904. Ze trainen op woensdagavond in Café De Keulsteeg. Lijkt het je leuk om eens te komen kijken of zelf te proberen; kom gerust langs.

- Overige verenigingen: - Volksdans- en Folkloregroep De Foekepot is een demonstratiegroep van Nederlandse dansen. De groep is in 1987 ontstaan. De naam van de groep is voortgekomen uit de opmerking "we zijn een allegaartje / rommeltje bij elkaar". Dit slaat op de dansers die uit heel Limburg komen. Zo ontstond het idee de dansgroep de naam Foekepot te geven, wat een andere naam is voor 'rommelpot'. De dansleiding is vanaf het begin in handen van Anneke Smeets uit Neerbeek.

- Zorg: - Gezondheidscentrum Neerbeek is een samenwerkingsverband van vele verschillende vakgebieden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Door intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines en regelmatig overleg kan men waar nodig snel en gericht naar elkaar doorverwijzen. Je kunt er terecht voor de volgende disciplines: Huisarts, Apotheek, Tandarts, Fysiotherapie, Beweegcoach, Sportmassage, Psychotherapeut, Verloskundige, Diëtist, Maatschappelijk werk, Pedicure, Podotherapie, Ergotherapie, Gewichtsconsulent.

- Welzijn: - "De Hoeskamer / open inloop in Neerbeek is met wekelijks meer dan 500 bezoekers een groot succes. De Hoeskamer is een ontmoetingsplek waar (eenzame) mensen elkaar ontmoeten, activiteiten ondernemen en elkaar helpen. Het college van de gemeente Beek heeft daarom besloten om een eerder genomen besluit, om de subsidie aan het project te verlagen, terug te draaien. De Hoeskamer behoudt haar jaarlijkse subsidie van circa 70.000 euro per jaar. Het college hoeft niet terug naar de raad om daarvoor extra geld te vragen. De aangekondigde bezuinigingen in het sociale domein blijven overeind. De college is van mening dat de open inloop de gemeente meer oplevert dan het haar kost en dat andere duurdere voorzieningen niet nodig zijn omdat de Hoeskamer daarin voorziet.

De Hoeskamer in Neerbeek wordt sinds januari 2017 georganiseerd door Centrum WenG. Dat de open inloop / hoeskamer een succes is, bewijzen de bezoekersaantallen. In 2018 trok de hoeskamer wekelijks minimaal 522 bezoekers. In 2017 waren er dat nog 234. Deze bezoekersaantallen zijn exclusief de mensen die in de avonduren naar het gemeenschapshuis komen omdat ze lid zijn van de vele verenigingen en clubjes. Sinds de start is de open inloop / hoeskamer sterk gegroeid. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende ‘clubs’ opgericht, zoals de film-, kaart-, rummikub- en puzzelclub. Voorbeelden van andere activiteiten zijn: Tai Chi, Spaanse les, een zanggroep, de workshop ‘koken met ouderen’, een klusdienst, de Wensbus en een glas ophaalservice. Het opzetten van een open inloop / huiskamerproject in de Beekse kernen was een van de speerpunten van de transformatie in het sociaal domein. Dat met name deze voorziening zo succesvol is, heeft vooral te maken met het laagdrempelige karakter van het gemeenschapshuis." (bron: gemeente Beek, juni 2019)

- De Zonnebloem afd. Neerbeek is al sinds 1970 actief. De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking, vanaf 18 jaar, en heeft als doel deze mensen onvergetelijke momenten te bezorgen, en hun isolement op te lossen. Vrijwilligers van De Zonnebloem leggen bezoekjes af aan mensen met een fysieke beperking (contacten leggen, gezelligheid brengen), organiseren lokale activiteiten en maken (regionale en landelijke) vakanties mogelijk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Neerbeek, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Neerbeek had vroeger ook al een voetbalclub: S.V.N. Neerbeek en werd in 1953 kampioen in de 2de klas afd. Limburg.
Een foto van dit elftal met namen van spelers heb ik in bezit.
Zelf speelde ik toen in het jeugd-elftal;
Clublokaal was café Paumen, (nu chinees restaurant) en het voetbalveld lag eerst naast het café en later er tegen over.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het hierboven verwerkt.

Reactie toevoegen