Spijk (Wijk en Aalburg)

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Spijk (Wijk en Aalburg)

Terug naar boven

Status

- Spijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1972 gemeente Wijk en Aalburg. In 1973 over naar gemeente Aalburg, in 2019 over naar gemeente Altena.

- De buurtschap Spijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wijk en Aalburg.

- De buurtschap Spijk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1287 gebied: inden spike, in des heren lande van altena, 1865 Spijk.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse spike = spijk 'in water uitstekend stuk land, landtong', gelegen in de bocht van de Afgedamde Maas.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Spijk ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Perzikstraat (deze straat voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Wijk en Aalburg), Maasdijk (het gedeelte van deze weg tussen de bebouwde kommen van de dorpen 'Wijk en Aalburg' en Veen), Grote Kerkstraat (de noordwestelijkste en NO takken van deze straat), de Kroon, Wijksestraat, Groeneweg (het gedeelte van deze weg Z van huisnummer 5), Rivelstraat, Korvertweg, Den Oudert, Engelsestoof, Bloklandhof, Bloklandsingel en Robberdestraat. De buurtschap ligt direct N en direct NW van het dorp Wijk en Aalburg, in de W nabijheid van de Afgedamde Maas, direct ZO van het dorp Veen, Z van het dorp Aalst, WNW van het dorp Nederhemert-Noord en NO van het dorp Genderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Spijk omvat ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 is hier een klein nieuwbouwwijkje gerealiseerd van 8 panden: "In plan Oud Spijk worden 8 woningen gerealiseerd op ruime tot riante percelen. De 4 halfvrijstaande woningen en 4 vrijstaande woningen passen qua uitstraling uitstekend in de landelijke omgeving. De ligging aan Den Oudert en Spijk*, onder aan de prachtig gelegen Maasdijk die romantisch slingert langs de Afgedamde Maas, is uniek. De naam van het plan refereert aan de beide straatnamen, met een knipoog naar de oude timmerfabriek die op de planlocatie heeft gestaan." Aldus de brochure van de makelaar.
* In de N oksel van de T-splitsing van deze wegen, red.

- Het geldende Bestemmingsplan 'Spijk en omgeving' is in 2014 vastgesteld. - Toelichting door de gemeente bij het bestemmingsplan. - Inspraakverslag voorontwerpbestemmingsplan. - Bezwaren van enkele omwonenden bij Raad van State tegen bestemmingsplan, met uitspraak Raad van State, 8-7-2015.

In februari 2013 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de gemeente Aalburg een bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd in de plangebieden ‘Spijk e.o.’ te Wijk en Aalburg en ‘Wielstraat e.o.’, t.b.v. de vast te stellen bestemmingsplannen. Het onderzoek heeft de grote archeologische potentie van het gebied bevestigd. De onderzoeksresultaten hebben echter ook afwijkingen en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is gebleken dat de begrenzingen van de stroomgordels zoals vastgesteld op de gemeentelijke archeologiekaart zowel in horizontale als verticale zin kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Verder is gebleken dat de ligging in historische bewoningskernen een goede indicator vormt voor de aanwezigheid van bewoningssporen op plekken waar dat op basis van de landschappelijke kenmerken niet direct zou worden verwacht. Een verklaring hiervoor is dat na de middeleeuwse bedijking van het gebied de door de mens zelf aangelegde elementen, zoals dijken en kades, het landschappelijk substraat als het ware ‘overruleden’. Op basis van de onderzoeksresultaten is geadviseerd om bodemingrepen dieper dan de diepte van het archeologisch niveau te voorkomen door (waar mogelijk) de plannen aan te passen. Indien dit niet mogelijk is wordt aanvullend onderzoek nodig geacht.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Spijk, met laagsteprijsgarantie!

Reacties

(2)

den Outert moet zijn: Den Oudert

Dank voor uw correctie! Ik heb het aangepast, en de pagina tevens aangevuld met wat ik over deze buurtschap op het internet heb kunnen vinden (helaas is dat niet veel bijzonders...).

Reactie toevoegen