Donkerbroek

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

donkerbroek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Donkerbroek is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf. (© H.W. Fluks)

Donkerbroek is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf. (© H.W. Fluks)

donkerbroek_kaart_openstreetmapjpg.jpg

De oranje lijn geeft de grens van het dorpsgebied van Donkerbroek aan.Tot voor kort liep de drukke N381 strak langs het dorp. De afgelopen jaren is deze verlegd, wat de verkeersveiligheid en -doorstroming en de rust in het dorp ten goede is gekomen.

De oranje lijn geeft de grens van het dorpsgebied van Donkerbroek aan.Tot voor kort liep de drukke N381 strak langs het dorp. De afgelopen jaren is deze verlegd, wat de verkeersveiligheid en -doorstroming en de rust in het dorp ten goede is gekomen.

donkerbroek_actief.jpg

In het dorp Donkerbroek is door het jaar heen van alles te doen qua evenementen en verenigingsleven. Een van de organisaties die door het jaar heen van alles organiseert voor jong en ouder in het dorp, is Actief Donkerbroek.

In het dorp Donkerbroek is door het jaar heen van alles te doen qua evenementen en verenigingsleven. Een van de organisaties die door het jaar heen van alles organiseert voor jong en ouder in het dorp, is Actief Donkerbroek.

donkerbroek_collage.jpg

Donkerbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Donkerbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Donkerbroek..JPG

Donkerbroek, met de Laurenstsjerke

Donkerbroek, met de Laurenstsjerke

Donkerbroek. (2).JPG

Donkerbroek, de Laurenstsjerke, met de dubbele klokkenstoel van dichtbij

Donkerbroek, de Laurenstsjerke, met de dubbele klokkenstoel van dichtbij

Donkerbroek.JPG

Donkerbroek ligt aan de Opsterlandse Compagnonsvaart

Donkerbroek ligt aan de Opsterlandse Compagnonsvaart

Donkerbroek

Terug naar boven

Status

- Donkerbroek is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Donkerbroek vallen ook de buurtschappen Bovenveld, De Koelanden, Drie Tolhekken (deels), 't Hoogezand en Moskou en een groot deel van de buurtschap Petersburg. Bij elkaar zijn dit 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Donkerbroekemer (aldus vermeld op de Facebookpagina van de 'burgemeester' van het dorp, Sietse Dijkstra).

Oudere vermeldingen
1408 Dunckbrueck, Dumbraech, Dongbroec, Dungebroec, 1500 Dumbroeck, 1508 Dunckerbroeck, 1509 Dombroeck, 1567 Donckerbrouck, 1841 Donkerbroek of Dombroek.

Naamsverklaring
In de 16e eeuw komt regelmatig Dombroek als naam voor deze plaats voor. De oudste vorm lijkt te wijzen op donk 'zandige opduiking in moerassig terrein', maar qua ligging valt deze naam buiten het normale verspreidingsgebied van de donk-namen. Misschien eerder te verbinden met het etymolgisch verwante dong, dat in de secundaire betekenis 'mest' in Friesland en Groningen, maar ook in de Meierij, nog tot zeker in de 17e eeuw werd gebruikt. Door reïnterpretatie aan het bijvoeglijk naamwoord donker 'niet licht' gekoppeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Donkerbroek ligt NW van Oosterwolde, ZO van Drachten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Donkerbroek 124 huizen met 669 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende sites, literatuur en instantie:

- Beschrijving van de geschiedenis van Donkerbroek op de lokale dorpssite. Plus op dezelfde site nog een aantal artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van het dorp.

- In de jaren negentig van de vorige eeuw begint de lokale heemkundige Anne J. van der Helm met het verzamelen van documentatie over heden en verleden van zijn dorp. In 2003 brengt hij alles onder in wat sindsdien Documentatiecentrum Donkerbroek heet (en wat later een stichting is geworden). Bewust is gekozen voor ‘documentatiecentrum’ en niet voor ‘archief’. De reden hiervoor is dat niet alleen originele stukken, maar ook fotokopieën van heel veel (oude) stukken uit diverse archieven zijn en worden verzameld. Zo zijn bijvoorbeeld alle microfilms met de nummers van de ‘Ooststellingwerver’ (1895-1940) en van de ‘Nieuwe Ooststellingwerver’ (1945-1990) doorzocht op het trefwoord ‘Donkerbroek’. Dat leverde duizenden fotokopieën van relevante pagina’s op. En via het archief van de Leeuwarder Courant zijn 250 jaargangen nagezocht op de dorpsnaam, wat ook nog eens "bergen" info opleverde. Ook is en wordt gezocht, maar dan meer gericht, in andere dag-/week- en maandbladen, zowel regionaal, provinciaal als landelijk. In april 2019 heeft dhr. Van der Helm het beheer van het documentatiecentrum overgedragen aan dhr. Kas Holwerda. Wekelijks op vrijdag kun je vrij binnenlopen in het documentatiecentrum (Fruitier de Talmaweg 15, aan de achterzijde van Sil's Home) voor het inwinnen van informatie. Ook kun je bellen voor een afspraak op een ander tijdstip (tel. 06-55722009) of de vraag schriftelijk stellen aan dhr. Holwerda via e-mail holwk02@home.nl.

- Het jubileumboek van Dorpsbelang "Donkerbroek, de laatste 100 jaar" bevat interessante verhalen over het leven in het dorp in de laatste eeuw. Het is geen chronologische opsomming van feiten maar meer een verhalenboek over verschillende aspecten en onderwerpen. Zo zijn er er verhalen over de lokale kerkgeschiedenis, over de Tweede Wereldoorlog, over het vertier in het dorp. Ook de burgemeesters, het koninklijke bezoek, het wandelbos en huis Ontwijk en natuurlijk grepen uit een eeuw "Dorpsbelang" komen voorbij. En ook de buurtschappen Petersburg en Moskou worden niet vergeten. Een prettig leesbaar boek met nog niet eerder gepubliceerd (foto)materiaal. uit. Het boek is voor slechts € 7,50 te koop bij Bloemenhuis Carin.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is de N381 tussen Drachten en de Drentse grens verbreed en deels verlegd, wat de verkeersveiligheid en -doorstroming ten goede moet komen. Het moet ook de dorpen Wijnjewoude* en Donkerbroek ontlasten van doorgaand verkeer. Bij laatstgenoemd dorp heeft het echter geleid tot sluipverkeer, met name op de Herenweg, waar het dorp overlast van ondervindt. Inwoners willen graag dat daar maatregelen voor worden genomen. Om daar extra de aandacht op te vestigen, heeft de oudejaarsploeg Nachtdravers met oudjaar 2018 als jaarlijkse 'oudjaarsstunt' verkeersborden en remmingswerken uit de omgeving gehaald en tijdelijk in het dorp geplaatst (zie hierover ook dit bericht en dit bericht (klik daar ook op 'volgende' voor de volgende foto's en berichten en klik dat scherm dan met het kruisje dicht om het bijbehorende bericht te zien).
* Onder deze link vind je een beschrijving van de herinrichting bij dat dorp in relatie tot de N381.

- Dorpsbelang Donkerbroek heeft in 2019 een alternatief verkeersplan uitgewerkt, waarin de Schoolstraat en de kruising van de Herenweg met de Schoolstraat worden ontlast. Dit is in de zomer van 2019 bij de commissievergadering van de gemeenteraad gepresenteerd. Aan het eind van de Schoolstraat komen straks 200 kinderen samen in de verbouwde fusieschool De Twirrewyn. Volgens het verkeersplan van de gemeente moeten auto’s, fietsers en voetgangers door de Schoolstraat naar de school en na een nieuwe draailus langs dezelfde route terug. Dorpsbelang stelt dat de straat daar niet op is berekend. Door aanpassingen aan de N381 is de verkeersdruk op de Herenweg al flink toegenomen.

- De Dorpsvisie Donkerbroek beschrijft de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Donkerbroek heeft 7 rijksmonumenten.

- Donkerbroek heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Laurenstsjerke (Geert Wolter Smitweg 5) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1714, gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse kerk die gewijd was aan Laurentius. De geveltoren dateert uit 1860. Boven de ingang een gevelsteen met het wapen van de familie Lycklama à Nijeholt, dat tijdens de Bataafse Revolutie van 1796 is beschadigd. De westgevel is in 1914 vervangen. De preekstoel en het doophek dateren uit de 17e eeuw. Het orgel uit 1721 is gemaakt door Matthijs Verhofstadt en is in 1879 overgebracht uit de RK kerk van Jutphaas. Het is in 1986 gerestaureerd door Bakker & Timmenga. Het Verhofstadt orgel is een uniek en nog vrijwel geheel authentiek vroeg 18e- eeuws orgel dat samen met het Schnitger orgel van buurdorp Wijnjewoude een buitengewoon rijk orgelbezit is in dit gedeelte van de provincie. Klokkenstoel met 2 klokken. De klokkenstoel staat afgebeeld op een tekening uit 1723, dus toen was de klokkenstoel in ieder geval al aanwezig. Nadien diverse malen aangepast en vervangen.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Herenweg 72) uit 1912 (sinds eind 2013 Sintrumtsjerke geheten) en de Hervormde kerk behoren beide tot de Protestantse Gemeente Donkerbroek - Haule. De vorige Gereformeerde kerk (Herenweg 98) dateerde uit 1850 en is in 1912 buiten gebruik gesteld i.v.m. het gereed komen van de huidige kerk. Het pand is tegenwoordig een bijgebouw bij een woning.

- Gevelstenen in Donkerbroek.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Actief Donkerbroek organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor jong en ouder.

- Toanielselskip Spilersnocht is formeel opgericht in 2002 maar bestaat in de praktijk al sinds 1977. De vereniging heeft ca. 30 leden plus nog een aantal vrijwilligers. Jaarlijks brengen zij in februari een nieuw stuk op de planken, op het toneel van restaurant Het Witte Huis of ergens anders op locatie. Incidenteel wordt er ook elders opgetreden. Maar ook zet Spilersnocht zich in voor andere projecten: in het verleden hebben spelers zich bijvoorbeeld uitgegeven als Lotus-patiënten tijdens EHBO- en brandweeroefeningen en is deelgenomen aan Eenakter-festivals.

- Verkoop je speelgoed en vul je spaarpot of scoor zelf nieuw speelgoed op de Kindervrijmarkt op Koningsdag bij Dorpshuis Oan e Feart. Naast de vrijmarkt is er ook een springkussen en gratis suikerspin voor de kinderen. Voor de ouders is er koffie te koop.

- HD Tentfeest Donkerbroek (weekend in september).

- Het Iepenlofstspul Donkerbroek was er in 2009, 2012 en 2015. Of en wanneer er een volgende editie is, is (ons) niet bekend.

- Elke 5 jaar is er een schitterend Dorpsfeest in Donkerbroek. Met veel activiteiten, een optocht, een daverend tentfeest en nog veel meer. De laatste keer was in 2018, dus de eerstvolgende keer is in 2023.

- Oudejaarsvereniging De Nachtdravers is opgericht in 1968, aanvankelijk met als doel om het vandalisme tijdens de jaarwisseling in Donkerbroek tegen te gaan. Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot een vereniging die zich middels diverse evenementen en activitetien met veel energie inzet voor het dorp. Ze plaatsen ieder jaar in december een grote kerstboom in het dorp, geven jaarlijks giften aan het dorp, de ouderen kunnen ieder jaar op oudejaarsdag ’s morgens bij de Nachtdravers koffiedrinken, ze geven de ouderen en zieken in het dorp ieder jaar een presentje en/of een bos bloemen, op oudejaarsdag organiseren ze een kindermiddag, en na de jaarwisseling geven ze een show op de brug. Deze dag wordt altijd afgesloten met een feest voor het hele dorp in het dorpscafé. Al met al een actieve vereniging dus, die ieder jaar weer vol energie werkt aan een geslaagde oudejaarsdag en -nacht.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van Donkerbroek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vogelwacht Donkerbroek is opgericht in 1989 en is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelwachten. De vereniging heeft als doel de instandhouding en waar mogelijk uitbreiding van de flora en fauna en avifauna in het bijzonder met name in de gebieden ressorterende onder het dorpsgebied. In en rond het dorp hangen nestkasten van de vogelwacht, o.a. in het bos langs de kerkreed en in Ontwijk. In totaal beheren verschillende vrijwilligers ruim 200 nestkasten. Jaarlijks worden de broedresultaten geïnventariseerd en de nestkasten schoongemaakt. In de kerstvakantie wordt er meestal een timmerochtend voor de basisschooljeugd georganiseerd om de voorraad nestkasten weer aan te vullen. In mei mogen de makers mee om te kijken naar de resultaten.

Om de huiszwaluw een handje te helpen worden kunstnesten opgehangen. Een voorbeeld hiervan kunt je zien bij de oude melkfabriek. Sinds een paar jaar hangt daar ook een gierzwaluwkast die sinds 2018 jaar bewoond wordt door gierzwaluwen. Heb je ook zwaluwen aan huis of weet je nestplaatsen van gierzwaluwen, dan kun je dit melden bij W. Meijerhof. Ruim twintig mensen zijn actief betrokken bij de weidevogelbescherming in en rond Donkerbroek. Na afloop van de eierzoekperiode markeren zij de legsels zodat de boeren er tijdens hun werkzaamheden rekening mee kunnen houden. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni. De resultaten worden vastgelegd op formulieren en provinciaal verwerkt. Elk jaar in februari wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na het zakelijke gedeelte is er meestal een gast die een lezing of diavoorstelling verzorgt. Voor de leden wordt in mei een excursie georganiseerd naar een natuurgebied in de buurt en soms wat verder weg. Voor slechts € 5,- per jaar kun je het goede werk van deze vereniging steunen door lid te worden.

- De N381 Drachten - Drentse grens is in 2015 en de voorgaande jaren heringericht (deels verlegd, deels verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken met max. snelheid van 100 km/u). De leefomgeving voor flora en fauna die hierdoor wordt aangetast, moest elders in de omgeving worden gecompenseerd. Zo zijn in 2012 langs de Tsjonger bij Donkerbroek 2 poelen aangelegd voor de poelkikker, en langs de Peelrug, 't Hoogezand en de Tsjonger zijn zandruggen aangelegd om de dassen extra mogelijkheden te geven voor het graven van dassenburchten.

Maar het was niet alleen 'halleluja'; inwoners in het buitengebied Z van de dorpskern van Donkerbroek, met name rond de Balkweg, de Tjabbekamp en 't Hoogezand, ervoeren door de bocht ter plekke in de weg en de onderbrekingen in de geluidswal 's avonds en 's nachts een soort 'flitslichten' van het over de N381 rijdende verkeer. Verder hadden ze last van het klapperende geluid van de dekzeilen van vrachtwagens. De Provincie wilde de geluidswal wel verlengen, maar had hier geen wettelijke verplichting toe omdat het kennelijk toch aan de normen voldeed, en kon ook de verkoop van de hiervoor benodigde grond door de eigenaar niet afdwingen. Toch is men het daar in 2017 over eens kunnen worden. De geluidswal is aan de oostzijde 300 meter verlengd; aan de westzijde 150 meter. Ze zijn beplant met bladhoudend groen, zodat ze ook in de winter licht en geluid tegenhouden. Verder betreuren de omwonenden in kwestie natuurlijk dat het ondanks de genoemde maatregelen geen 'stiltegebied' meer is, wat het voorheen was.

- Donkerbroek is sinds 2016 een fiets-/voetgangersbrug, vissteiger, picknicktafel voor mindervaliden en recreatieterrein rijker. Bovendien is de Opsterlânske Kompanjonsfeart dankzij het Friese Meren Project gebaggerd en voorzien van nieuwe walbeschoeiing. Hierdoor is wederom een deel van de gebiedsontwikkeling rondom de N381 klaar. Vanaf het water gezien heeft het dorp een metamorfose ondergaan. Aannemer Jansen Venneboer legde de nieuwe fiets-/voetgangersbrug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart aan. Onderaannemer De Boer en de Groot legde een vissteiger aan ter hoogte van de Vicariestraat. Evenals een picknicktafel voor mindervaliden en recreatieterrein met kanosteiger aan de Petersburg.

- Z van Donkerbroek, tussen de Opsterlânske Kompanjonsfeart en de Balkweg (eeuwenoude weg naar Makkinga) ligt een uitgestrekt bos, genaamd: De - neen, niet: Het, aldus de dorpssite - Wandelbos van Ontwijk. Aanvankelijk was het veel kleiner. Aanplant was er niet alleen in de 19e eeuw: tot in de Tweede Wereldoorlog vond er jaarlijks een zekere aanplant plaats door de schooljeugd. Bij de ingang aan de Vaart Oostzijde bevindt zich het door Remelius Lucius Fruitier de Talma gestichte Huize Ontwijk. Voordien woonde zijn vader Sjoerd G. in een huis op dat plekje. Beide Fruitier de Talma’s zorgden voor de aanplant in de eerste helft van de 19e eeuw. In het gebied is een wandelroute van ca. 3,5 km uitgezet. Ook tref je er een grote zwerfsteen aan met de namen van notabelen uit het dorp die in 1927 bos en huis hebben aangekocht om verkoop in delen door nazaten van de Talma's te voorkomen.

In 2015 is een wandelpad aangelegd vanaf de Tjabbekamp naar De Wandelbos van Ontwijk. Hierdoor kunnen wandelaars, naast de bestaande ingang, ook vanaf de Tjabbekamp beginnen aan een wandeling door het bos. Bovendien kan nu een grotere ronde van ongeveer 5 kilometer worden gelopen. Sinds 2016 kan ook het pad langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart aansluitend op deze route worden bewandeld.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Donkerbroek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Donkerbroek op Facebook.

- Film over Donkerbroek anno 1954 deel 1 (27 min.). - Deel 2 (20 min.). - Film anno 1964 (27 min.).

- Mooie actuele foto's uit Donkerbroek.

- Dorpsbelang heeft een aantal dorpsfilms op DVD laten zetten: Dorpsfilm 1954-1964 3 delen van ca. 20 min., Dorpsfilm (feest) 1988 3 delen van resp. 45/25/35 min., Dorpsfilm van eind 20e eeuw, en Dorpsfeest 2003. De DVD's zijn voor € 10,- te koop bij Bloemenhuis Carin. De Dorpsfilms van 1954 en 1964 staan op één DVD. Dank aan Roel en Lenny Veldkamp, die de nodige tijd en energie aan de productie van de DVD’s hebben besteed.

- © van de kaart op deze pagina: OpenStreetMap.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Donkerbroek.

- Nieuws: - Nieuws uit Donkerbroek (van de afgelopen jaren) in de Drachtster Courant.

- De gratis Dorpskrant Op’e Hichte bestaat sinds 1992, verschijnt 10x per jaar en draait geheel op vrijwilligers. Heb je kopij voor de krant? Dat kun je mailen naar dorpskrant.opehichte@gmail.com. De krant wordt in het dorp huis aan huis bezorgd en is via deze link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- 'Burgemeester': - Iedere 5 jaar wordt er een 'Burgemeester' gekozen die het dorp bij allerlei gelegenheden vertegenwoordigt en promoot. Voor 2017-2021 hebben de Nachtdravers Sietse Dijkstra als Burgemeester benoemd, die op het moment van benoeming 30 jaar was en daarmee de jongste Burgemeester van Donkerbroek ooit is.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Donkerbroek zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het dorp.

- Dorpshuis/MFC: - Dorpshuis Oan 'e Feart bestaat sinds 1990. Nadat Jeugdsoos De Trochsetters werd opgeheven, is het gebouw aan de Fruitier de Talmaweg verbouwd tot dorpshuis. Het dorpshuis werkt met vrijwilligers. Je kunt in het dorpshuis terecht voor allerlei activiteiten zoals vergaderingen, recepties, partijen, bingo, buurtfeesten, kaarten, koersbal, volksdansen, kinderdisco etc. Verschillende verenigingen en clubs gebruiken het dorpshuis als uitvalsbasis. In de Dorpsagenda vind je een overzicht van activiteiten die de komende tijd in het dorp te doen zijn, waaronder in het dorpshuis. Je kunt het dorpshuis ook huren voor eigen activiteiten. De huur van het dorpshuis bedraagt doordeweeks € 17,50 per dagdeel. Zaterdag kost een dagdeel € 27,50. Op zondag is het dorpshuis gesloten.

- Dorpsbelang heeft in de zomer van 2019 een plan bij de gemeente ingediend voor een nieuw dorpscentrum in Donkerbroek. Ondanks dat het dorp in een 'krimpregio' ligt, is het inwonertal de laatste jaren wel licht gegroeid. De voorzieningen dorpshuis, sportzaal en het gereformeerde verenigingsgebouw Pro Rege zijn echter verouderd, wat op termijn problematisch kan worden om het rijke verenigingsleven in het dorp passend te blijven faciliteren. Om de leefbaarheid in het dorp te behouden en een extra impuls te geven lijkt het hen daarom zinvol om de genoemde accommodaties te vervangen door één multifunctioneel centrum (MFC). Dorpsbelang gelooft dat het beoogde dorpscentrum vrijwilligers en activiteiten in het dorp nog meer kan verbinden, doordat er nog meer, betere en centralere ontmoetingsruimte zal zijn. Het college stuurt het ingediende plan na zomer 2019 voorzien van een advies door aan de raad.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool 't Startblok en Basisschool De Peggebult in Donkerbroek zijn sinds schooljaar 2018-2019 gefuseerd. Fusie werd wenselijk geacht omdat de leerlingenaantallen terugliepen en De Peggebult dan op korte termijn van 4 naar 3 naar 2 klassen zou teruggaan, wat weleens tot opheffing zou kunnen leiden, omdat voortzetting niet alleen materieel - het pand is verouderd en grote investeringen voor zo'n kleine school zijn niet te verantwoorden - maar ook pedagogisch dan niet meer verantwoord is. En zo zijn er nog veel meer argumenten, o.a. dat alle kinderen uit het dorp op één school beter is voor de sociale cohesie, en dat het vormgeven van een integraal kindcentrum (met kinderopvang erbij), wat momenteel de trend is, ook een stuk makkelijker is in te passen in één grotere school in plaats van op twee kleine. Meer enkelvoudige klassen in plaats van combinatieklassen is ook beter, mede met het oog op de toekomst waar dat een grotere rol gaat spelen. En het personeel is flexibeler in te zetten naar gelang ieders talenten en behoeften.

De nieuwe school heet Basisschool De Twirrewyn. De school is een fusie van een openbare en een prot.chr. school. Hoe beide gremia nu tot hun recht komen hebben ze als volgt verwoord: "Op onze school leren we met en van elkaar. Hier mag ik ontdekken wie ik ben en wat ik kan. Ik leer de ander te ontmoeten en goed naar elkaar te luisteren. Zo ken ik jou en waardeer ik je ook. Ik leer samenwerken en samenleven met anderen die net zo uniek zijn als ik. Daardoor wordt mijn belevingswereld vergroot. Als je mag zijn wie je bent is er ruimte voor diversiteit. Respect, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en ontwikkeling zijn de basis voor de omgang met elkaar.

Levensbeschouwelijk onderwijs is een aandachtsgebied dat in de nieuwe school een plek krijgt voor alle kinderen, verweven in het curriculum en de schoolcultuur en verbonden met het pedagogisch handelen. We vinden het van belang dat kinderen leren samen te leven en respect te hebben voor elkaar en elkaars mening. De lessen levensbeschouwing worden gegeven door alle teamleden binnen de gedeelde visie. In het team zijn onderlinge levensbeschouwelijke verschillen aanwezig. Vanuit deze diversiteit zullen zij ook verschillende accenten leggen in het onderwijs zodat zij authentiek les kunnen geven, maar zijn in staat om het onderscheid tussen hun eigen individuele identiteit en de professionele identiteit van de school te maken. De lessen levensbeschouwing staan op het rooster van alle groepen. De lessen levensbeschouwing worden vormgegeven vanuit maatschappelijke thema’s waar alle (externe) leerkrachten zich aan verbinden. De school biedt de kinderen kennis over andere culturen, religies en achtergronden. Binnen die thema’s wordt ook als bron gebruik gemaakt van bijbelverhalen, tradities en andere verhalen. Daarnaast wordt eens per week door een externe docent Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO) of Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) aangeboden. Ouders maken eens per jaar kenbaar welke verdieping zij wensen voor hun kinderen." Nadere informatie over dit alles en nog veel meer vind je in de Schoolgids.

De fusieschool in Donkerbroek wordt fysiek gerealiseerd door verbouwing en uitbreiding van de locatie van 't Startblok. De verbouw gaat ca. 2,4 miljoen euro kosten, ruim twee keer zoveel als eerder door de gemeente Ooststellingwerf is geraamd. Oorzaak zijn de stijgende bouwkosten en eisen voor duurzaamheid. Dorpsbelang en de ouders van beide scholen hadden liever vervangende nieuwbouw in combinatie met een multifunctioneel centrum gezien, om zo een nieuwe frisse start te maken. De gemeente koos echter voor verbouwing en uitbreiding van het pand van 't Startblok. De vernieuwde school, die vermoedelijk medio 2020 gereedkomt, krijgt zonnepanelen en heeft geen aansluiting op het gasnet meer nodig.

- Muziek: - "Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1945. We hebben een periode in Haule gerepeteerd maar sinds 2011 oefenen we wekelijks in Donkerbroek. Omdat we een fanfare zijn hebben we geen vaste bezetting (dit is de huidige bezetting), dus als het je leuk lijkt om mee te spelen: kom gerust een keer langs op een repetitieavond om eens kennis te maken."

- Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1922 en kan bogen op een rijke geschiedenis. Het is vandaag de dag nog altijd een levendige club van piepjonge tot wat belegener blazers.

- Gospelband Sinjael heeft deze naam gekozen om Gods woord als signaal bij de mensen te brengen. De teksten worden, evenals de muziek, door de groepsleden zelf geschreven en zijn zowel Nederlands- als Friestalig. "In 1993 is de band begonnen met een kleine bezetting van drie zangeressen. De huidige bezetting bestaat uit 6 bandleden. Het doel van een optreden is om de mensen met het evangelie in aanraking te brengen. We treden als gospelband op bij diverse gelegenheden en bij verschillende kerken, openluchtdiensten etc. In 2016 is onze vijfde cd verschenen. Sinjael werkt met moderne professionele geluidsapparatuur en instrumenten die volledig zijn af te stemmen op de grootte van de (kerk)zaal. De muziek is daarom geschikt voor elke kerkelijke gemeente. We vinden het heel belangrijk dat de boodschap vanuit de nederlandstalige teksten goed verstaanbaar is."

- "Noord Nederlands Jagers Koor Prins-Hendrik is opgericht in 1991. Genoemd naar Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, vanwege zijn verdiensten als natuurbeschermer en als deskundige in de bosbouw. Wij zijn een mannenkoor en zingen uitsluitend 2-, 3- en 4-stemmig a-capella. Het repertoire bestaat uit romantische Nederlands- en Duitstalige volksliederen over de natuur en de jacht, soms met een ondeugend tintje. Met onze optredens wil het koor op artistieke wijze zingen over de verbondenheid met de natuur, waarbij de jager, boer en visser een bijzondere plaats innemen. De koorleden komen uit heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). De repetities worden gehouden in kerkcentrum Pro Regge in Donkerbroek. Wij treden op in verzorgingshuizen, bij ouderenverenigingen, St. Hubertus vieringen, in de groene sector waaronder Wild Beheers Eenheden, en bij alle andere feestelijke gebeurtenissen." Zie ook deze video t.g.v. het 25-jarig bestaan in 2016.

- Sport: - Omnivereniging SV Donkerbroek omvat de afdelingen voetbal, gymnastiek (met ook freerunnen en volleybal) en korfbal.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Donkerbroek.

Reacties

(4)

Geachte heer Van den Hoven,
Graag uw aandacht voor enige opmerkingen bij de teksten.

NAAM:
Oudere vermeldingen:
O.a. 1408 Duncbrueck
Hoe komt u aan die info?
In 1408 is een geschil tussen Stellingwerf/Schoterwerf/Oesterzemgerland enerzijds en de bisschop van Utrecht anderzijds beslecht. Daarbij zijn 3 oorkonden opgemaakt. Daarin de namen:
Oorkonde 'dedingslude': dungebroec
Idem Stellingwarf enz.: Dongbroec
Idem bs. Utrecht: Dunckbrueck.
Een foto (ingelijst en op werkelijk formaat) van de 2e oorkonde hangt in mijn woonkamer aan de wand. De originelen van de 1e en 2e oorkonde berusten in het bissch. archief Utrecht. De 3e oorkonde is 'zoek'. Nog slechts een afschrift in Utrecht.

Dan nog:
Mijn naam wordt genoemd voor info bij het Documentatiecentrum. Deze info behoeft correctie:
- naam sinds enkele jaren: Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek
- Sinds 01-04-2019 heb ik, na vele jaren, de sleutel overgedragen aan de Heer Kas(per) Holwerda. Binnenkort staat zijn tel. nummer op de dorpssite.

STATUS:
De termen 'buurtschappen' hebben geen enkele functie meer en worden niet meer gebruikt.

GESCHIEDENIS
Geschiedenis van het dorp op de site Stellingwerf enz. Als je er op klikt krijg je een foutmelding op het scherm.

ONDERWIJS
De twee basisscholen zijjn per 01-09-2018 gefuseerd. Zie de dorpssite.

Vriendelijke groeten,
Anne J. van der Helm
(amateur)historicus Stellingwerf
Donkerbroek

Geachte heer Van der Helm,
Hartelijk dank voor uw aanvullingen en correcties! Hier mijn reacties:
- De spelling van 1408 had ik - met toestemming - overgenomen van http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/donkerbroek. Kennelijk betrof dit een overnamefout. Ik heb het aangepast.
- Documentatiecentrum: beschrijving uitgebreid en aangepast.
- Buurtschappen: deze bestaan nog wel degelijk, net als dorpen en steden. Alleen hebben al deze termen wettelijk geen betekenis meer en zijn er in die zin nog slechts 'woonplaatsen'. Voor de van toepassing zijnde wetten zijn buurtschappen meestal geen 'woonplaatsen', maar cultuurhistorisch, geografisch en maatschappelijk zijn zij dat nog wel degelijk, ondanks het doorgaans ontbreken van een eigen postcode/postale plaatsnaam en soms/vaak ook het ontbreken van plaatsnaambordjes - omdat ze vaak buiten de bebouwde kom liggen hoeven er wettelijk geen plaatsnaamborden te staan, maar het mág wel, ter visualisering van de identiteit van de buurtschap - en/of atlasvermeldingen (waar buurtschappen vaak zomaar zijn uitgegumd hoewel ze in de praktijk nog wel degelijk bestaan. Voor vele voorbeelden zie https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-niet-de-atl...). Dat is allemaal puur 'administratief gemakshalve' negeren van de kleinste categorie woonplaatsen in ons land: de buurtschappen. Dat maakt hun daadwerkelijke bestaan er niet minder op. En voor mij is dat negeren júist - vanwege mijn affiniteit met de cultuurhistorie van de kleine kernen = dorpen én buurtschappen - reden te meer om niet alleen aandacht te besteden aan de 2.500 min of meer bekende steden en dorpen, maar ook aan de 4.000 buurtschappen, die ook een eigen identiteit hebben met hun naam, geschiedenis, bezienswaardigheden e.d. Voor de bijzonderheden omtrent het begrip 'plaats' en daarbinnen de soorten stad/dorp/buurtschap, verwijs ik u voor de nuances die daarbij te maken zijn, en die ik zo goed mogelijk heb getracht te duiden, naar de pagina https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/wat-een-plaats-en-welke-soorten-p....
- Geschiedenis: de site heemkunde Stellingwerf is gereorganiseerd en heeft geen plaatsbeschrijvingen meer. Ik heb de alinea in kwestie verwijderd.
- Onderwijs: aangepast.
Verder heb ik de pagina nog in bredere zin op een aantal onderdelen nader uitgewerkt, waardoor de inhoud qua hoeveelheid tekst bijna is verdubbeld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

(...)

Dank voor uw aanvullingen! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen