Stramproy

Plaats
Dorp
Weert
Peelland
Limburg

LB gemeente Stramproy in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Stramproy in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Stramproy in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Stramproy

Terug naar boven

Status

- Stramproy is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Stramproy.

- Onder het dorp Stramproy vallen ook de buurtschappen Breyvin, Crixhoek, De Berg, De Boberden, De Horst, Hei, Houtbroek, Rietbroek en Wisbroek. Dat zijn 9 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Rooj.

Oudere vermeldingen
1299 Stramprode, 1447 Stramproede, 16e eeuw Stramproijen, ca. 1652 Stamproy, 1867 Stamproij, ca. 1936 Stamprooi.

Naamsverklaring
Stramp
wijst op de begroeiing en duidt volgens het WNT 'een stomp van een tak of boom met één of meer vertakkingen', synoniem van stobbe en strubbe. Een vermoedelijk jongere betekenisontwikkeling in het Rijnland (Duitsland) is 'stengels van harde grassoorten en heideplanten'. Rode betekent 'rooiing van bos, ontginning'. Van der Aa vermeldt dat men vóór de Franse tijd de naam altijd als Stramproy schreef en dat men nu (d.w.z. 1847 = verschijningjaar van het boek van Van der Aa) abusievelijk de r weglaat (een vorm van dissimilatie) en algemeen Stamproy spelt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Stramproy ligt Z van Weert en grenst in het Z aan België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Stramproy 234 huizen met 1.268 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp (dat in die tijd ook bekend stond als buurtschap Torenroth) 67/384 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Bergerroth 40/238, Breijvensroth 41/198, Heijenroth 41/206 en Molenbroekroth 45/242. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, ca. 2.000 huizen met ca. 5.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
Vóór de Franse Tijd is dit dorp een van de 4 kwartieren van het kleine vorstendom Thorn. De andere 3 zijn Thorn, Grathem-Baexem en Ell-Haler-Ittervoort. Het werd begrensd ten oosten door de Vrijheerlijkheid Kessenich, waaronder de buurten Hunsel en Kinrooi, ten zuiden door het vrijdorp Neeritter waartoe Molenbeersel behoorde, ten zuidwesten door het graafschap Loon met de grensplaatsen Tongerloo, Bree, Beek en Bocholt, ten noordoosten door Hunsel en tenslotte ten noordwesten door Weert. Tussen Weert en Stramproy vormde een keten van zandheuvels een natuurlijke grens. Rond 1800 wordt het dorp een zelfstandige gemeente. Na de Franse Tijd wordt het ingedeeld bij het departement Nedermaas in het Kanton Weert.

De rothen
Tot medio 19e eeuw is Stramproy een dorp met 5 gehuchten of rothen: Bergerroth, Torenroth, Brijvinsroth, Heijerroth en Molenbroekroth. Elk roth had een rothmeester die werd gekozen door de burgemeester. Elk roth had ook een schans waar vrouwen, kinderen en waardevolle bezittingen in tijd van nood veilig gesteld konden worden. De schans was ongeveer 1 ha groot en was doorgaans gelegen in een moerassige streek. Om het perceel lag een diepe gracht. Aan de binnenkant werden palen in de grond geslagen en daartussen vlocht men twijgen. Achter deze twijgen werd de grond uit de gracht opgeworpen tot een hoogte van ca. 2 meter. Aan de ingang was een ophaalbrug. Binnen de schans konden hutten gebouwd worden. De schans kon bescherming bieden tegen rovers en plunderende bendes.

Geslachtsnaam Stramrood
Op 22-3-1609 vaardigt Anna, gravin van der Marck, vorstin van Thorn, een verordening uit waarmee de aangelegenheden van de lakenweverijen in Stramproy wettelijk worden geregeld. Zonder vergunning van de vorstin mogen in het vorstendom Thorn nergens lakenweverijen worden opgericht, behalve in dit dorp. Met name in de 2e helft van de 16e eeuw wordt deze regio geteisterd door de strijd tussen de calvinisten en roomsen, wat leidt tot onrust, onveiligheid en armoede. Velen besluiten hun geluk elders te beproeven. Zo vestigen een aantal lakenwevers zich in Utrecht, vooral in de buurt van de Geertekerk. Hun trefpunt is herberg Wiert in de Geertesteeg, waar zij informatie uitwisselen over mogelijke werkgevers en vrijkomende arbeidsplaatsen. O.a. het geslacht Stramrood komt hieruit voort. Ar Stramrood uit Bilthoven had op zijn - helaas inmidddels opgeheven - website de genealogieën van dit geslacht uitgewerkt. Bij zijn onderzoek is Ar ook nog gestuit op een Gadert van Stramprade / Stramprode die omstreeks 1400 muntmeester van Gelre was. Voor zover bekend is dit geslacht eind 15e eeuw uitgestorven, dus een relatie met het geslacht Stramrood is er niet.

Boek over Stramproyers in de loop der eeuwen
"In april 2021 is mijn boek "Ik ben van Stramproij - migratie tussen 1300 en 1800" verschenen. Behalve een hoofdstuk over de geschiedenis van Stramproy en de migratie in de loop der eeuwen, bevat het boek vele verhalen over Stramproijers die de plaats verlieten en elders belangrijk werden. Zoals de munt- en rentmeester Gadert van Stramprode (1350-1400), de franse baron Antoine de Schacken, geboren in 1701, Willem van Stramproij, de schout van Gilze (1435-1500), een trompettersfamilie van Stramproij (5 generaties van 1600-1730), herders uit Stramproij in Vlaanderen en nog veel meer. Het boek heeft ruim 200 blz., een hard cover met omslag en illustraties en kost 25 euro excl. verzendkosten. Interesse? Stuuur een e-mail naar ar.stramrood@gmail.com."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Stramproy, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Actuele situatie

- Beschrijving van het huidige Stramproy.

Het voorzieningenniveau in Stramproy is bovengemiddeld, voor een plaats van dergelijke omvang. Dit is te danken aan de regiofunctie die het vervult voor omliggende dorpen zoals Ell, Haler, Tungelroy, Altweerterheide en de Belgische dorpen Molenbeersel en Kinrooi. Een belangrijke pijler in het dorp is ook de gemeenschapszin. Het dorp heeft maar liefst ca. 60 verenigingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stramproy heeft 8 rijksmonumenten.

- Stramproy heeft 24 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel.

- 7 buurtbewoners uit buurtschap de Hei richten in 1937 een commissie op met als doel de versleten Smeetskapel te slopen en op dezelfde plaats een nieuwe kapel te bouwen. Omdat het een initiatief van de buurtbewoners uit de Hei was, kreeg de nieuwe kapel de toepasselijke naam Heyerkapel. De commissieleden vormden, nadat de werkzaamheden waren voltooid, het bestuur van de kapel. Het bestuur werd de kapelraad genoemd. Vanaf de herbouw werd er jaarlijks in mei een mis in de kapel opgedragen. Nadat pastoor Adams in 1965 in Stramproy pastoor werd, kwam aan deze traditie een einde. De kapelraad kwijnde weg. Een drietal jongere buurtbewoners bracht daar in 1976 verandering in en blies de kapelraad nieuw leven in. Vanaf die tijd wordt er in de meimaand jaarlijks weer een kerkdienst in de Heyerkapel gehouden.

De familie Lempens die in boerderij Smeets pal naast de kapel woonde, was eigenaar van de grond waarop de kapel stond. In 1983 werd de boerderij verkocht en de kapelraad maakte zich grote zorgen over de toekomst van de kapel. De verkoop was voor hen de reden om Stichting Heyerkapel op te richten. De drie leden van de kapelraad vormden het eerste bestuur van de nieuwe stichting. Aanvankelijk was het doel van de stichting om de Heyerkapel te beheren en te onderhouden. Geleidelijk aan heeft Stichting Heyerkapel haar activiteiten uitgebreid, waardoor zij vandaag de dag een 20-tal religieuze monumentjes onder haar hoede en in eigendom heeft.

Als er een monument gerestaureerd moet worden, kan de stichting een beroep doen op een aantal enthousiaste vrijwilligers die zich de corpusgroep noemen. De groep heeft een goed geoutilleerde werkplaats tot haar beschikking. Het beheer van een monumentje is in handen van een verzorger. Deze toegewijde vrijwillig(st)ers verzorgen vaak over een periode van enkele tientallen jaren een kapel of een wegkruis. Ook voor het maken van publicaties kan de stichting rekenen op de inzet van zeer kundige mensen. Door de tomeloze inzet van al die vrijwilligers lukt het Stichting Heyerkapel om religieus en cultureel erfgoed in Stramproy (zoals kapellen, (weg)kruisen en heiligenbeelden) te behouden. En dat beschouwt zij ook als haar taak.

- Molen Sint Jan in Stramproy (Molenweg 16) is een standerdmolen uit 1783. In 1804 is de molen verplaatst naar een locatie dichter bij het dorp. De molen is tot 1978 in gebruik geweest. Als eerbetoon aan de laatste molenaar staat er een beeld van hem naast de molen. In 2008/2009 is de molen geheel gerestaureerd.

- Molen De Nijverheid / Molen van Nijs (Veldstraat 54) is een ronde bakstenen beltmolen uit 1903. In 1921 komt de molen in handen van Jaques Nijs, die de molen vernieuwt. Vanaf ca. 1960 raakt de molen buiten gebruik en raakt geleidelijk in verval. De gemeente Stramproy koopt de molen in 1974 en laat hem het jaar erop restaureren. In 2009 is wederom een grote restauratie uitgevoerd. De molen wordt gebruikt als instructiemolen en is te bezoeken wanneer deze draait.

- De Broekmolen is een watermolen op de Abeek, aan de grens met België. Het is een onderslagmolen, die behoort tot een landgoed waarop ook een grote boerderij is gelegen. De watermolen wordt gevoed door de Abeek. De molen, met drie koppels maalstenen, is tot midden jaren vijftig van de 20e eeuw in bedrijf geweest. De sluizen en het waterrad waren enkele jaren daarvoor vernieuwd. Na sluiting raakt de molen snel in verval. In 1971 wordt hij verkocht aan een particulier, die de watermolen met overheidssteun laat restaureren. Door overlijden van de toenmalige eigenaar is de molen daarna opnieuw in verval geraakt en heeft de houtworm zich meester gemaakt van grote delen van het houten gangwerk.

In 2010 is de Broekmolen geschikt gemaakt voor de opwekking van elektriciteit. Dit is gedaan om de watermolen een zinvolle functie te geven in een tijd waarin ons klimaat centraal staat in maatschappelijke discussies. Om dit te realiseren zonder blijvende veranderingen aan te brengen aan de originele constructie van de molen en er tevens voor te zorgen dat de molen volledig maalvaardig blijft, is aan de binnenlageras van de wateras een koppeling bevestigd, die een tandwielkast aandrijft. Om slijtage aan het houten gangwerk te voorkomen, zijn een aantal staven uit het rondsel van het spoorwiel genomen, zodat deze niet meer meedraait. Jan Moonen is gediplomeerd molenaar en sinds augustus 2015 werkzaam op de Broekmolen. Op dat moment was de molen door gebrek aan onderhoud niet maalvaardig. Jan heeft met heel veel vakmanschap, inzet en passie de molen voor een groot deel gerestaureerd en maalvaardig gemaakt. Dit alles met veel oog voor detail en met respect voor traditie. Openingstijden: iedere 2e woensdag en 4e zondag van de maand van 11.00-16.00 uur. Adres: Grensweg 8, Stramproy. Voor groepen is de molen op afspraak te bezichtigen (Jan Moonen, tel. 06-51125207).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Zoatmaale.

- "Kunstroute Mooi Rooj (weekend eind augustus, alleen in de oneven jaren) is ontstaan als vervolg op exposities die Jeannie Hoovers met haar cursisten jaarlijks in een mooie tuin in Stramproy hield. De eerste plek werd uitgebreid met een tweede locatie, een derde en daarna werd het zelfs een echte (fiets)route. In die opzet kwamen ook meerdere kunstenaars van buiten het dorp hun werken laten zien. Op mooie plekjes in het buitengebied, in prachtige tuinen bij mensen thuis en langs de mooie fietsroutes werd kunst getoond. Het publiek wist dit te waarderen, want op drukke dagen kwamen er bijna 1000 mensen kijken. Door deze drukte werd de organisatie ook steeds lastiger en omvangrijker voor het echtpaar Hoovers, dat alles regelde voor 2 weekenden kunstroute. Om die reden besloot men in 2015 te stoppen.

Het wegvallen van de Kunstroute werd door menigeen toch als een gemis ervaren. Een groepje enthousiaste kunstenaars raakte in gesprek met Dorpsraad Stramproy en besloten werd om samen een doorstart te maken. Als werkgroep van de Dorpsraad werd begonnen met de organisatie van editie 2017. Door de positieve energie die meteen aanwezig was, werd besloten om de kunstroute ook een andere vorm te geven. De route werd dichter in de dorpskom gelegd, de locaties lagen weer op bijzondere plekken in het dorp en de omlijsting werd belangrijker dan voorheen. Het evenement was een groot succes met 1500 bezoekers en positieve evaluaties door de bezoekers en deelnemende kunstenaars. Dit was voldoende reden om het evenement structureel voor te zetten in een tweejaarlijks evenement en onder te brengen in Stichting Mooi Rooj."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 heeft in Stramproy een kavelruil plaatsgevonden, om de verdere ontwikkeling van de landbouw en van het natuurgebied Kempen-Broek mogelijk te maken. Bij de kavelruil waren 31 grondeigenaren betrokken met in totaal bijna 247 hectare grond op 150 verschillende percelen. Voor stichting Ark is de grondruil onderdeel van het realiseren van Grenspark Kempen-Broek, dat zich uitstrekt van Maaseik tot bij Eindhoven, met een aaneengesloten oppervlakte van 25.000 hectare.

- De voormalige landbouwenclave Siëndonk, gelegen W van Stramproy, is in het kader van de gebiedsontwikkeling Kempen-Broek omgevormd tot een natuurgebied dat een belangrijke aanvulling vormt op de omliggende natuur- en bosgebieden. Na het opstellen van het inrichtingsplan heeft OmniVerde BV ook in opdracht van ARK Natuurontwikkeling de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden begeleid. Oorspronkelijke vennen en moerassige laagten zijn weer uitgegraven en vlak gekilverde zandruggen weer hersteld. De afwateringssituatie is aangepast, waardoor het gebied ook weer langer water kan vasthouden. Met de vrijgekomen bouwvoor is een nabij gelegen landbouwperceel verbeterd. Het resultaat is een afwisselend terrein van ongeveer 20 ha dat zich nu verder kan ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied. Voor nadere informatie zie het Uitvoeringsplan Siëndonk (2014).

"In juni 2020 is de behaarde bijenwolf gezien in natuurgebied Siëndonk bij Stramproy. Deze kever wordt zelden gezien in Nederland. ARK Natuurontwikkeling werkt in het Kempen-Broek al jaren aan het vergroten, vernatten en aaneensluiten van natuurgebieden. Steeds meer planten- en diersoorten profiteren daarvan en keren sindsdien terug naar dit natuurgebied op de grens van België en Nederland. De kever profiteert vrijwel zeker van klimaatopwarming en heeft zich mogelijk door de warme jaren vanaf 2018 verder verspreid in Nederland. Maar voor de aanwezigheid van de behaarde bijenwolf is meer nodig dan alleen warmte. Het landschap moet bloemrijk zijn en er moeten zwijnenwroetplekken, zandbaden van paarden en stierenkuilen met steile wandjes zijn, als nestplaats voor de graafwespen waarop wordt geparasiteerd. Dus profiteert de soort ook van de extensief begraasde landschappen in het Kempen~Broek. Daar houden kuddes grote grazers het landschap open, maken ze open zandplekken en groeien dankzij de grazers veel meer bloeiende planten."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stramproy, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Stramproy (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Stramproy van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisaties: - Naast de Dorpsraad Stramproy heeft het dorp ook nog een Jeugddorpsraad. De Dorpsraad is opgericht in 1997. "Een goede communicatie met het college van B&W maar vooral ook met de ambtelijke organisatie is van wezenlijk belang, werd toen al vastgesteld, en dat werd de lijn die gevolgd werd, dus vanuit een gelijkwaardige positie en met een gezamenlijke doelstelling. Dat geldt tot de dag van vandaag nog steeds. De Dorpsraad heeft zich altijd gesteund geweten door de inwoners. In het begin was dat ietwat afwachtend, zo van... eerst maar eens kijken wat ze voor elkaar krijgen. Maar al snel waren de steun en waardering voelbaar.

Stramproy is als zelfstandige gemeente altijd een dorp geweest waarin het gemeentebestuur de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners heeft gestimuleerd. Samen zaken tot stand brengen en activiteiten opzetten. Dat is altijd zo gebleven. Kijk maar naar de wijze waarop bijv. Koningsdag en Dodenherdenking op 4 mei worden georganiseerd, hoe de bevrijding d.d. 22 september 1944 wordt herdacht, en naar de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Evenementen die in ons dorp niet zijn weg te denken!"

Op hun site heeft de Dorpsraad een mooi stukje over vrijwilligerswerk, dat wij hier graag citeren: "Vrijwilligerswerk maakt veel mensen blij en is ook gewoon gezellig. Daar wil je toch bij horen. Of het nu gaat om helpende ouders op school, ouderwetse naoberhulp, EHBO-ers, vrijwillige brandweer, mensen die zich inzetten voor de kerk, of activiteiten voor senioren verzorgen, mensen die hun cluppie een warm hart toedragen met hand- en spandiensten of als bestuurder... Als je het wil zien, zie je ze opeens overal. Ze maken het verschil. En we zijn daar blij mee. Sommige mensen vinden vrijwilligerswerk heel gewoon - de kal neet waerd -, maar het is en blijft het cement dat ons dorp Stramproy net wat fijner maakt om in te wonen. Als jij het nu ook te pakken krijgt: er is altijd en voor iedereen wel iets leuks en nuttigs dat je kunt doen. Sluit gewoon ergens aan. Gezellig. Thuis zitten kan altijd nog. En wat natuurlijk ook altijd mag: geef die vrijwilliger gewoon eens een gemeend schouderklopje of een knipoog. Fijn toch!"

- Dorpshuis: - Gemeenschapscentrum De Zaal (Mariastraat 1).

- Onderwijs: - Basisschool De Firtel. - Jenaplan Basisschool De Duizendpoot.

- Muziek: - Fanfare St. Willibrordus is opgericht in 1909 en speelt in de 1e divisie. De fanfare heeft ca. 95 leden en kent daarnaast nog een jeugdfanfare, een damescomité en een jeugdfanfare. De muzikanten krijgen hun opleiding bij Kreato in Thorn.

- "Da Capo is een gemengd koor uit Stramproy, met ca. 70 zingende leden, waarbij alle stemgroepen goed zijn vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen we muziekstukken met veel dynamiek brengen. We zingen uitvoeringen dan ook altijd zonder map, wat de kwaliteit sterk ten goede komt en ook mogelijkheden schept voor choreografie. Het koor is opgericht in 1996 en heeft een uitgebreid en afwisselend repertoire zoals musical, pop, licht klassiek, en dat in diverse talen. Ook al zijn wij zij geen kerkkoor, voor kerst maken wij een uitzondering voor wat betreft kerkmuziek. Wat maakt ons zo’n bijzonder koor? We zijn een hechte groep, gezelligheid vinden we erg belangrijk waardoor iedereen met plezier komt zingen. We streven ernaar om de lat steeds hoger te leggen, zowel de zang als de bewegingen van het koor moeten het publiek boeien.

Voor en door koorleden worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, zoals bij de laatste repetitiedag voor de vakantie, of gezellige uitjes met soms een overnachting. Wij zoeken actief de samenwerking met andere (muziek-)verenigingen binnen en buiten ons dorp. Dit om een mooie productie, voor veel publiek, op de planken te zetten. Verder vinden we het belangrijk om iets voor de gemeenschap in Stramproy te organiseren. Om de contributie betaalbaar te houden en bijzondere projecten uit te kunnen voeren, organiseren we ieder jaar een potgrond actie. Sinds 2001 is Veerle Henkens onze gedreven dirigente, die op een heel prettige en subtiele wijze het beste uit de groep weet te halen. Het gaat dan ook niet alleen over het instuderen van muziekstukken, maar ook wordt er veel aandacht besteed aan stemvorming en totaalklank van het koor. Op piano worden we begeleid door pianist Frits Mennen."

- "Iedereen zingt zijn favoriete liedjes weleens onder de douche of op de fiets. Dat voelt alsof je even Ilse de Lange, Ed Sheeran of Justin Beeber bent. Maar hoe leuk is het om samen te zingen? In oktober 2019 hebben we een doorstart gemaakt met jongerenkoor Sing4U in Stramproy. Inmiddels zijn er ca. 20 kinderen die op de donderdagmiddag van 16:30-17:30 uur met dirigente Kristel en pianiste Minke repeteren in een zaaltje bij Rust in Roy. Zit jij op de basis- of middelbare school en wil jij ook mee komen zingen of een keertje ervaren hoe het is om samen te zingen? Stuur dan een mail naar sing4ujeugdkoor@gmail.com. Vermeld je naam en telefoonnummer, en de organisatie neemt binnen een paar dagen contact met je op."

- Sport: - Voetbalvereniging Brevendia is opgericht in 1923.

- Handboogvereniging St. Hubertus. Handboogschieten is geschikt voor jong en ouder. Hou jij wel van een uitdaging? Dan is handboogschieten misschien wel iets voor jou. Voel je vrij om eens bij St. Hubertus binnen te lopen en met eigen ogen te zien wat handboogschieten inhoudt.

- Tennisvereniging LTV De Grensmeppers.

- "Het begon met een plan om een beugelclubgebouw te bouwen, een beugelbaan met een kantine. Door het open staan voor en actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden staat er nu een multifunctioneel clubgebouw met een goede bezetting. Daarbij is verder gekeken dan samenwerkingen met andere sportverenigingen. Doordat de vergrijzing in het dorp toeneemt, zou het lokale gemeenschapshuis de vraag niet meer aankunnen. Het bestuur van Beugelclub Stramproy is daarom het gesprek aangegaan met de Katholieke Bond voor Ouderen, wat heeft geresulteerd in een samenwerkingsconvenant. Nu heeft het clubgebouw een dagelijkse bezetting waarin meerdere partijen participeren en is het gebouw door een extra bijdrage van het Oranjefonds voorzien van een gezellige aankleding."

- Senioren: - "ZijActief afd. Stramproy is een dynamische vereniging met ca. 250 leden. De leeftijden variëren van 40+ tot 90+. Buiten onze ledenavonden zijn er nog diverse activiteiten. Er is een culturele groep en twee volksdansgroepen. Zowel de culturele groep als de volksdansgroepen treden op tijdens jaarvergaderingen en kerstvieringen, maar ook op uitnodiging van andere verenigingen of verzorgingstehuizen. Er worden verschillende cursussen/workshops aangeboden. Buiten deze ledenactiviteiten doet de vereniging ook nog aan vrijwilligerswerk. We worden ook gevraagd om te helpen tijdens feesten van andere verenigingen.

Inmiddels hebben we vier groepen, totaal zo’n 60 leden, die iedere week enthousiast hun oefeningen doen tijdens de Cesargymnastiek. In de wintermaanden gaat een groep leden een keer in de veertien dagen gezamenlijk handwerken. In de zomermaanden wordt er op de maandagavonden gefietst door de liefhebbers. Zoals je ziet een heel scala aan activiteiten, waar genoeg te kiezen valt. Lid worden van ZijActief afd. Stramproy betekent maatschappelijke betrokkenheid en natuurlijk vooral veel gezelligheid. Je bent van harte welkom om eens op een ledenavond te komen kijken. Je kunt ook een paar keer komen kijken voor je besluit of je al dan niet lid wordt. Je kunt zo binnenlopen in De Zaal of, als je dat liever doet, neem je eerst contact op met een van de bestuursleden."

- Schutterijen: - "Schutterij St. Catharina is een van de oudste schutterijen van Limburg en een van de twee schutterijen uit Stramproy. Een schutterij met een rijke geschiedenis en traditie van meer dan 500 jaar. Het clubgebouw, het “Sjöttersheim”, biedt de leden en andere gezelschappen een gezellige ambiance en sfeer bij diverse activiteiten. De schutterij beschikt over zware buksen om buiten op de kogelvanger te schieten. Hiermee wordt in het zomerseizoen geschoten op houten bölkes van 15x15 mm en 10x10 mm. Elke zaterdagavond van 18.30-20.30 uur wordt er geoefend bij ons clubgebouw. De exercitiegroep bestaat uit diverse leden van de schutterij. Zij oefenen militaire handelingen, waarbij zij de commando’s van de commandant volgen. Door de handelingen zo correct mogelijk uit te voeren kan men extra punten verdienen tijdens de schuttersfeesten. Het Fluit- en Tamboerkorps treedt uit bij diverse gelegenheden o.a. Schuttersfeesten, Oud Limburgs Schuttersfeest, Patroonsfeest, Pleinfeest, Vogelschieten, Recepties en Huldigingen. Elke woensdag wordt er van 19.30-20.30 uur door het korps gerepeteerd."

- Schutterij St. Antonius is opgericht in 1475 en bestaat dus ook al meer dan 500 jaar. De vereniging is gevestigd in buurtschap de Hei in het buitengebied van Stramproy. De vereniging telt ruim 50 leden. - Hier kun je lezen over de verschillende onderdelen van de schutterij. - Hier kun je lezen over de geschiedenis van de vereniging.

- Zorg: - "Groene Kruis Wijkverpleging Team Stramproy is er voor mensen die het hard nodig hebben. Jong en oud. Zij kunnen rekenen op onze professionele zorg, ook 's nachts en in het weekend. Uitstekende zorg bieden en persoonlijke aandacht geven, dat is waar onze wijkverpleging om draait. Om mensen die, ondanks hun eigen inspanningen en hulp van mantelzorgers, de ondersteuning van Groene Kruis Wijkverpleging goed kunnen gebruiken. Goede zorg en tevreden klanten, dat is waar wij voor staan. Dankzij de diensten van Groene Kruis Wijkverpleging kunt u vaak langer zelfstandig thuis blijven wonen. Samen met u kijken we wat er nodig is, waar u behoefte aan heeft en hoe dit het beste ingevuld kan worden door uw persoonlijke netwerk – kinderen, familie, vrienden, buren – en onze wijkverpleging. Door inzet van kleine teams die zelfstandig in uw wijk werken, kunnen we snel schakelen en inspelen op de situatie, ook als deze verandert."

- "Voor de meeste inwoners van Stramproy is Rust in Roy van zorginstelling Land van Horne een bekend begrip. Het bejaardentehuis van weleer is uitgegroeid tot een zorgcentrum waar alle vormen van ouderenzorg geboden worden. Rust in Roy heeft appartementen waar we zorg met verblijf (verzorging) en zorg met verblijf en behandeling (verpleging) bieden. Daarnaast zijn er in Rust in Roy appartementen speciaal voor ouderen met dementie. Aangrenzend aan het zorgcentrum bevinden zich 52 huurappartementen van woningstichting St. Joseph. Ook kortdurend verblijf behoort tot de mogelijkheden. Rust in Roy wil een tolerant huis zijn. Land van Horne vindt dat iedereen, zowel cliënten, medewerkers als vrijwilligers, zichzelf moet kunnen zijn ongeacht geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Wij hebben dit in ons beleid verweven en willen dat bekronen met de Roze Loper."

- "De Hoeve van Visio Stramproy is een karakteristieke, Limburgse carréhoeve uit 1700, die in 2005 volledig is gerenoveerd. Het hele pand is zo ingericht dat slechtziende en blinde bewoners zo zelfstandig mogelijk hun weg kunnen vinden. Verlichting is aangepast en er zijn contrasterende kleuren gebruikt om de restvisus te stimuleren. Ook is gelet op de akoestiek, omdat veel bewoners zich op hun gehoor oriënteren. Er wonen cliënten vanaf ongeveer 18 jaar van hoog tot een wat lager niveau. Het gaat om mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

We streven er naar zo optimaal mogelijk mee te doen aan het dagelijks leven in het dorp. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de vele lokale vrijwilligers. Ze betrekken onze bewoners erbij, met een wandeling, fietsen, kerkgang of andere sociale activiteiten, een terrasje pikken of gewoon een praatje op locatie. In de hele dienstverlening staat centraal dat we zoveel mogelijk kijken naar de mogelijkheden van onze bewoners en dat we zo min mogelijk de nadruk leggen op hun beperkingen. Koken doen we zelf, met verse ingrediënten. Als het even kan uit de naast de woning gelegen boerentuin met fruitbomen en groenten. Bewoners denken zelf mee over wat er op het menu komt. Zo werkt de kleinschaligheid van de locatie op een positieve manier door in het leven en de beleving van onze bewoners."

- Veiligheid: - EHBO vereniging Stramproy - Tungelroy.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Stramproy, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(4)

Bij deze wil ik onze vereniging ook even doorgeven: Schutterij St. Antonius.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Ik vind het jammer dat het van oudsher zo bekende Groene Kruis Thuiszorg (Zorggroep) die bij de Rooijer bevolking een bekend begrip is niet wordt genoemd onder het kopje Zorg...

Zoals ik hierboven n.a.v. de vorige reactie al schrijf: "Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!" Dat geldt dus ook voor uw aanvulling. Ik heb de door u genoemde instantie toegevoegd, want die hoort er inderdaad zeker bij, maar had ik nog niet 'getraceerd'.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen