Schenkeldijk ('s-Gravendeel)

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Schenkeldijk 's-Gravendeel plaatsnaambord [640x480].jpg

Schenkeldijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard.

Schenkeldijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard.

schenkeldijk_s_gravendeel_tavenu_in_vroeger_tijden_kopie.png

Schenkeldijk, muziekvereniging T.A.V.E.N.U. in vroeger tijden

Schenkeldijk, muziekvereniging T.A.V.E.N.U. in vroeger tijden

schenkeldijk_tavenu_nu_kopie.jpg

Schenkeldijk, muziekvereniging T.A.V.E.N.U. in de huidige bezetting

Schenkeldijk, muziekvereniging T.A.V.E.N.U. in de huidige bezetting

schenkeldijk_s_gravendeel_tavenu_1990-2015.jpg

Schenkeldijk, muziekvereniging T.A.V.E.N.U. is in 1990 heropgericht en heeft daarom in 2015 het 25-jarig bestaan gevierd

Schenkeldijk, muziekvereniging T.A.V.E.N.U. is in 1990 heropgericht en heeft daarom in 2015 het 25-jarig bestaan gevierd

schenkeldijk_s_gravendeel_basisschool_juliana_kopie.png

Buurtschap Schenkeldijk had sinds 1865 een eigen lagere school. In 2018 is Basisschool Juliana opgeheven. Sinds schooljaar 2018-2019 gaan de kinderen uit de buurtschap naar school in buurdorp Mookhoek.

Buurtschap Schenkeldijk had sinds 1865 een eigen lagere school. In 2018 is Basisschool Juliana opgeheven. Sinds schooljaar 2018-2019 gaan de kinderen uit de buurtschap naar school in buurdorp Mookhoek.

schenkeldijk_s_gravendeel_halloween_2013_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in Schenkeldijk is Halloween. Deze foto is van Halloween 2013.

Een van de jaarlijkse evenementen in Schenkeldijk is Halloween. Deze foto is van Halloween 2013.

schenkeldijk_s_gravendeel_vlasroterij_kopie.jpg

Schenkeldijk, de voormalige vlasroterij uit 1947 aan de Kooilandsedijk (© www.renehoeflaak.com)

Schenkeldijk, de voormalige vlasroterij uit 1947 aan de Kooilandsedijk (© www.renehoeflaak.com)

Schenkeldijk ('s-Gravendeel)

Terug naar boven

Status

- Schenkeldijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 2006 grotendeels gemeente 's-Gravendeel (in 2007 over naar gemeente Binnenmaas, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard), t/m 2018 tevens voor een klein deel gemeente Strijen.

- De buurtschap Schenkeldijk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp 's-Gravendeel en voor een klein deel onder het dorp Strijen (zie daarvoor verder het hoofdstuk Ligging). Gezien de ligging, de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke voorzieningen is het een tweelingdorp samen met buurdorp Mookhoek. In dat kader vinden wij de naam van pension-café De Schenkhoek goed gekozen, als woordspeling op het feit dat het pand op de grens ligt van het dorp Mookhoek met de buurtschap Schenkeldijk. En daarnaast is het ook, gezien de ligging op een hoek en het feit dat er geschonken wordt, in praktische zin een 'schenkhoek'.

- De buurtschap Schenkeldijk heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Schenkeldijk.

Naamsverklaring
Een schenkeldijk is een dijk die twee andere dijken met elkaar verbindt.(1)

Naam komt ook elders voor
Er zijn nog veel meer wegen/dijken met deze naam in ons land. Alleen in de Hoeksche Waard zijn er al drie. Er is nl. nog een buurtschap Schenkeldijk onder Zuid-Beijerland, en een gelijknamige dijk ZO van Strijen (zie aldaar bij Links). En aan de overkant van de Dordtse Kil, in Dordrecht, ligt ook nog een weg/dijk met deze naam.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schenkeldijk ligt in een uiterste, ZW hoek van de voormalige gemeente 's-Gravendeel en ZO van het dorp Mookhoek, als een langgerekte lintbebouwing rond de V-vormige gelijknamige dijk, met halverwege, in de bocht van de dijk, een bescheiden komvorming rond de Zweedsestraat. Dit (grootste) deel van de buurtschap viel t/m 2018 onder de gemeente Binnenmaas.

Z van de genoemde bocht, grenzend aan de bebouwde kom van de kern, ligt nog een handvol panden aan de Kooilandsedijk en de aangrenzende Noord Kavelsedijk, en ZO daarvan nog een handvol panden aan de Meeuwenoordseweg. Deze kleine delen van de buurtschap vielen t/m 2018 onder de gemeente Strijen (de grens tussen beide gemeenten liep ter plekke Z langs de Schenkeldijk en de Meeuwenoordseweg) en vallen voor de postadressen onder het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Schenkeldijk 45 huizen met 360 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De Schenkeldijk is aangelegd tussen 1600 en 1603, bij de inpoldering van de Mookhoeksepolder en Trekdam. Prins Maurits heeft bevel gegeven tot het bouwen van een redoute, op de plek waar nu het huis met nummer 95 staat. Hoe deze redoute er precies uit heeft gezien is niet bekend, maar een vrij algemene beschrijving is dat het een soort fort, schans of aarden wal was, vanwaar men de wijde omgeving kon overzien. In het geval van onze redoute weten we wel dat het geen aarden wal was, maar wel iets meer om handen had. Men stuitte bij het aanleggen van de waterleiding in 1914 namelijk op de stenen resten. Deze zitten er nog steeds.

Komvorming
Lange tijd omvatte de buurtschap enkel de lintbebouwing aan de Schenkeldijk. Na de Watersnoodramp van 1953 is in de 'oksel' van de dijk een kerntje ontstaan, met o.a. de Zweedsestraat. In 1953 zijn er veel houten 'noodwoningen' uit Zweden gekomen om de woningnood door de watersnoodramp in deze regio te lenigen. In veel dorpen en buurtschappen waar dat het geval is geweest, is dat, zoals ook hier, nog aan de straatnaamgeving te zien.

Voorzieningen
Tot 1865 is er geen school in de buurtschap. De kinderen gaan gezamenlijk met de jeugd uit Mookhoek naar een klein schooltje, dat later postkantoor en nog later schilderswinkel wordt. In genoemd jaar krijgt de buurtschap een eigen school. Het gebouw brandt in 1875 af. Daarna wordt tijdelijk les gegeven in een houten schuur op Schenkeldijk 9. In 1883 wordt de school herbouwd. Aanvankelijk wordt de school ook gebruikt voor buurtactiviteiten. In 1960 wordt buurthuis Ronduit gerealiseerd. In de loop der jaren raken beide gebouwen verouderd. In 1985 komt er een nieuw complex voor de huisvesting van zowel Basisschool Juliana, buurthuis Ronduit als de peuterspeelzaal. Qua voorzieningen is er in de buurtschap verder nog café/pension De Schenkhoek, dat formeel weliswaar nog net in Mookhoek ligt, maar wel precies op de grens van de kernen Mookhoek en Schenkeldijk (vermoedelijk beoogt de naam dat ook tot uitdrukking te brengen). In 2018 is Basisschool Juliana opgeheven omdat zij kennelijk te klein was geworden. De school is gefuseerd met de school in buurdorp Mookhoek, waar de kinderen sinds schooljaar 2018-2019 naar school gaan. De naast het buurthuis gelegen school is inmiddels afgebroken, maar het buurthuis hebben ze gelukkig laten staan, dus die gaan gewoon door.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het voormalige zogeheten kruithuisje aan de Melkweg is in de jaren dertig van de 20e eeuw gebouwd voor opslag van kruit en granaten. Deze waren bestemd voor de kanonnen die opgesteld stonden aan onder meer de Boomdijk en de Sassedijk, ter bescherming van de Dordtse Kil en de Moerdijkbrug. De barakken van de soldaten die deze kanonnen bemanden, bevonden zich aan de Schenkeldijk ter hoogte van waar nu de Zweedsestraat is. Na de oorlog is een gezin met 3 kinderen in het huisje gaan wonen, wat we ons nu niet meer kunnen voorstellen, te meer daar het huisje niet over stromend water en elektriciteit beschikte en het golfplaten dak aanvankelijk ook nog lekte... Het huisje is tegenwoordig in gebruik als opslag van een landbouwer.

- De voormalige Coöperatieve Warmwatervlasroterij Schenkeldijk (zie ook de 'vorige' en 'volgende' hoofdstukken onder de link) (Kooilandsedijk 43a, op grondgebied van Strijen) is in 1920 door 15 Schenkeldijkse vlasboeren opgericht. De vlasindustrie is van grote betekenis geweest voor ’s-Gravendeel, zo ook voor de buurtschap Schenkeldijk. Het huidige roterij-pand is gebouwd in 1947. Vóór die tijd was er ook al een roterij, maar in de oorlog stond de schoorsteen een uitkijkpost in de weg en moest daarvoor om. Dit gaf de coöperatie na de oorlog ruim baan voor een nieuwe roterij. Na de teloorgang van de vlasindustrie, door de opkomst van synthetische stoffen, is de roterij geleidelijk in verval geraakt. De roterij is tegenwoordig in bezit van architectenbureau Roos & Ros die het tot woonhuis heeft verbouwd. De markante schoorsteen is behouden gebleven en is gerestaureerd.

Terug naar boven

Links

- Buurthuis: - "Buurthuis Ronduit in buurtschap Schenkeldijk is een prachtige plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit wordt aangemoedigd door vaste momenten dat het buurthuis open is maar ook door speciale activiteiten die georganiseerd worden. Deze activiteiten stimuleren de saamhorigheid en leefbaarheid van onze buurtschap. Er is een vaste oefenavond voor muziekvereniging TAVENU en de band Looking Sharp en sinds oktober 2018 komt er ook een toneelgroep in het buurthuis. Het buurthuis is ook te huur voor verjaardagsfeestjes, vergaderingen, cursussen of andere gelegenheden. Als je het buurthuis huurt dan kun je gebruik maken van de hele accommodatie inclusief complete keuken met serviesgoed. Verder is het gebruik van tafels, stoelen, slingers en diverse elektrische apparatuur natuurlijk ook inbegrepen. Voor meer informatie mail mij dan gerust. Bellen kan ook (tel. 06-51669034). Wees welkom in ons buurthuis! Kim Sint-Nicolaas, beheerder Buurthuis Ronduit." Het buurthuis heeft een eigen bestuur, dat door het jaar heen allerlei activiteiten organiseert.

- Muziek: - Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. (fanfare) is oorspronkelijk opgericht in 1920. Vele jaren heeft de vereniging gebloeid als sociaal belangrijk bindend element in de kernen Schenkeldijk en Mookhoek, maar in 1968 is de vereniging door gebrek aan voldoende leden ontbonden. In 1990 probeert men oud-leden bij elkaar te krijgen voor een optreden t.g.v. de reünie van de in dat jaar 125-jarige basisschool. Dat wordt een groot succes, waardoor men besluit de vereniging opnieuw op te richten. In den beginne was het een mannenclub, tegenwoordig doen de vrouwen volop mee en is het aantal mannen en vrouwen gelijkelijk verdeeld.

Bij T.A.V.E.N.U. staat plezier in het met elkaar muziek maken voorop. Er is altijd plaats voor muzikanten die het leuk vinden om elke week met elkaar muziek te maken. Ervaren muzikanten, maar ook mensen die willen beginnen met het bespelen van een instrument zijn van harte welkom. Een eigen instrument is geen vereiste: dat kan desgewenst in bruikleen worden verkregen van de vereniging. Kom eens langs om de sfeer te proeven of om meteen gezellig mee te doen! - Uitvoering van het nummer Sempre / Vrij Zijn van Marco Borsato door fanfare T.A.V.E.N.U. uit Schenkeldijk.

Reacties

(2)

Goedemorgen, wat een leuke site.
Aanvulling voor Schenkeldijk.
Skos bestaat al 5 jaar niet meer. Buurthuis Ronduit heeft een eigen bestuur en die organiseren nog steeds allerlei activiteiten het hele jaar door.
De school naast het buurthuis is inmiddels afgebroken, maar het buurthuis gaat gewoon door.
De school.in Mookhoek heet nu Het Talent.

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Dank voor uw actualiseringen ook! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!
Met vriendelijke groet en veel succes gewenst met het buurthuis, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen