Eexterveenschekanaal

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

eexterveenschekanaal_plaatsnaambord_blauw_oud_met_hoofdletters_en_afbreekstreepje.jpg

Eexterveenschekanaal, een heel lange plaatsnaam met een heel lange lintbebouwing. Op de oude borden stond de naam in - vinden wij - lelijke hoofdletters. Bij herindelingen wordt de nieuwe gemeentenaam er vaak overheen geplakt. Dat scheelt een hoop geld.

Eexterveenschekanaal, een heel lange plaatsnaam met een heel lange lintbebouwing. Op de oude borden stond de naam in - vinden wij - lelijke hoofdletters. Bij herindelingen wordt de nieuwe gemeentenaam er vaak overheen geplakt. Dat scheelt een hoop geld.

eexterveenschekanaal_plaatsnaambord_blauw_nieuw_zonder_afbreekstreepje.jpg

In 2012 komen er nieuwe komborden in Eexterveenschekanaal. Mét hoofd- en kleine letters. Maar de bordenmaker is het afbreekstreepje vergeten waardoor het líjkt of het 2 woorden zijn. Waarom stuurt de gemeente dat bij ontvangst niet terug ter correctie?...

In 2012 komen er nieuwe komborden in Eexterveenschekanaal. Mét hoofd- en kleine letters. Maar de bordenmaker is het afbreekstreepje vergeten waardoor het líjkt of het 2 woorden zijn. Waarom stuurt de gemeente dat bij ontvangst niet terug ter correctie?...

eexterveenschekanaal_einde_bebouwde_kom_bord_met_afbreekstreepje.jpg

Áls je een fout maakt, doe het dan consequent fout, zou je denken. Maar nee, als je het dorp verlaat, is Eexterveenschekanaal wél goed afgebroken, mét afbreekstreepje dus...

Áls je een fout maakt, doe het dan consequent fout, zou je denken. Maar nee, als je het dorp verlaat, is Eexterveenschekanaal wél goed afgebroken, mét afbreekstreepje dus...

eexterveenschekanaal_plaatsnaambord_wit_met_afbreekstreepje.jpg

Gebieden 'buiten de bebouwde kom' worden aangegeven met witte borden (tegenover komborden, die altijd blauw zijn). Aan de Annerveenschekanaal-kant heeft Eexterveenschekanaal ook een buiten de bebouwde-komdeel, vandaar naast de blauwe borden een wit bord.

Gebieden 'buiten de bebouwde kom' worden aangegeven met witte borden (tegenover komborden, die altijd blauw zijn). Aan de Annerveenschekanaal-kant heeft Eexterveenschekanaal ook een buiten de bebouwde-komdeel, vandaar naast de blauwe borden een wit bord.

eexterveenschekanaal_plaatsnaambord_wit_zonder_afbreekstreepje.jpg

En als kers op de taart vinden we, komend vanuit het W buurdorp Annerveenschekanaal, eerst nog een ander model wit bord, ook nog met fout: een ontbrekend afbreekstreepje. De bordenondubbelzinnigheid is in Eexterveenschekanaal dus ver te zoeken...

En als kers op de taart vinden we, komend vanuit het W buurdorp Annerveenschekanaal, eerst nog een ander model wit bord, ook nog met fout: een ontbrekend afbreekstreepje. De bordenondubbelzinnigheid is in Eexterveenschekanaal dus ver te zoeken...

eexterveenschekanaal_dorpsgezicht.jpg

Het dorp Eexterveenschekanaal is een kilometerslange lintbebouwing langs het Grevelinkskanaal, langs de grens met de provincie Groningen direct N hiervan.

Het dorp Eexterveenschekanaal is een kilometerslange lintbebouwing langs het Grevelinkskanaal, langs de grens met de provincie Groningen direct N hiervan.

eexterveenschekanaal_dorpshuis_de_kiep_kopie.jpg

Dorpshuis De Kiep is de enige voorziening en het bruisende dorpshart in het kleine veenkoloniale lintdorp Eexterveenschekanaal

Dorpshuis De Kiep is de enige voorziening en het bruisende dorpshart in het kleine veenkoloniale lintdorp Eexterveenschekanaal

Eexterveenschekanaal

Terug naar boven

Status

- Eexterveenschekanaal is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Anloo.

- De kern van Eexterveenschekanaal, d.w.z. het dichtstbebouwde gedeelte, vanaf het O buurdorp Bareveld richting W, is een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden. Vanuit het W buurdorp Annerveenschekanaal is er eerst een lang zeer dunbebouwd lint, dat daarom buiten de bebouwde kom ligt en daarom witte plaatsnaamborden heeft. Vanuit Annerveenschekanaal staat er na elkaar (met een grote afstand er tussen) twee keer een wit bord. Wat daar het nut van is ontgaat ons. O.i. zou één keer volstaan.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Eexterveensche kanaal, Eexterveensche Compagnie.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging N van het dorp Eexterveen, aan het Grevelinkskanaal, dat vroeger ook wel Eexterveensch en Annerveensch Kanaal werd genoemd, naar de ligging N van de dorpen Eexterveen en Annerveen.

Terug naar boven

Ligging

Eexterveenschekanaal ligt ZW van Veendam en Wildervank, NO van Eexterveen, rond het Grevelinkskanaal, dat het dorp doorsnijdt. Het betreft lintbebouwing aan de Semsstraat N langs het kanaal en de Polderweg Z langs het kanaal. Het dorp grenst in het N aan de provincie Groningen. De grens loopt hier langs de Kielsterachterweg (N385).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Eexterveenschekanaal heeft ca. 100 huizen met ca. 220 inwoners, op een oppervlakte van 216 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eexterveenschekanaal dankt zijn ontstaan aan de systematische vervening van dit gebied. Het noordelijk deel van de Eextervenen wordt in het laatste kwart van de 18e eeuw aangekocht door de Annerveensche Heeren Compagnie, onder leiding van Lambertus Grevijlink. Sinds 1800 wordt er door de compagnie in de Eextervenen verveend. De eerste bewoners van de anno begin 19e eeuw nieuwe nederzetting zijn dan ook hoofdzakelijk veenarbeiders. In 1812 neemt een Groninger, S.M.S. de Ranitz, grote delen van het bezit van de compagnie over. De naam verandert in de Annerveense Compagnie. Het grootste deel van het bezit ligt echter in de Eextervenen.

Het nieuwe bedrijf is niet zo gericht op het produceren van turf. Het richt zich met name op de verkoop van onroerende goederen oftewel percelen veen en het aanleggen van infrastructuur zoals kanalen, wijken en slootjes. Ook een verkaveling wordt door het bedrijf aangebracht. Kleinere kavels veen komen daardoor beschikbaar voor een grote groep boeren-verveners. Per openbare verkoping, vaak in Huize Bareveld, worden de veenpercelen verkocht. Toch komen er aanvankelijk nog maar weinig boerderijen in Eexterveenschekanaal. De oorzaak hiervan is dat een groot gedeelte van de steeds nieuw ontgonnen landbouwgrond gekocht wordt door boeren uit Eexterveen. Doordat de arbeiders met de verveningactiviteiten meetrekken, verlaten zij na korte tijd het dorp weer.

In 1870 wordt de dam bij Bareveld geruimd, waardoor het Grevelingskanaal aansluit op het Stadskanaal en het Wester- en Oosterdiep. Dit is van grote invloed op de bevolkingsontwikkeling van Eexterveenschekanaal. In 1873 zijn er nog slechts 26 woningen met 157 inwoners, 20 jaar later is dat uitgegroeid tot 50 resp. 342. Na aanvankelijke terugval van de bevolking naar 230 in 1901 neemt het inwonersaantal weer toe na de bouw van aardappelmeelfabriek Wildervank en Omstreken in 1903. De piek van meer dan 300 inwoners wordt echter niet meer gehaald. Momenteel telt het dorp ca. 100 huizen met ca. 220 inwoners. In de loop der jaren zijn winkels e.a. voorzieningen zoals basisschool De Wegwijzer uit het dorp verdwenen. De enige voorziening in het dorp is nog dorpshuis De Kiep (zie hieronder bij Links).

Zie verder de pagina Geschiedenis van Eexterveenschekanaal op de dorpssite.

- In 2004 heeft een lid van de toenmalige activiteitencommissie ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het dorp in dat jaar het boek '200 jaar Eexterveenschekanaal 1804 – 2004' samengesteld (144 pag.).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op 18-12-2015 heeft de PvdA-fractie het dorp bezocht. Een citaat uit hun verslag: "Eexterveenschekanaal timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg. Het kleine dorp is er in een paar jaar tijd in geslaagd om de sociale cohesie een geweldige zwieper te geven. Drie jaar geleden was het dorp op sterven na dood. Eigenlijk is dat niet teveel gezegd. Wethouder Jur Wiersum stond op het punt de sleutels van dorpshuis De Kiep in ontvangst te nemen. Een dorpshuis zonder activiteiten heeft immers geen bestaansrecht. Zo kon het dus niet langer, besefte men in het dorp. Maar tegelijkertijd werd dat de omslag.

Een aantal energieke mensen heeft vervolgens de schouders er onder gezet. Het enthousiasme verspreidde zich als een olievlek. Sindsdien ging het heel snel bergopwaarts en breidden de activiteiten zich in snel tempo uit. Hoogtepunt is het periodieke Kiepbuffet (samen koken, samen eten tegen een hele scherpe prijs), waar heel veel dorpsbewoners op afkomen. Een aantal mensen is verantwoordelijk voor het wel en wee en zorgt er voor dat iedereen in beeld is en er bij betrokken wordt. Er wordt scherp op toegezien dat dorpsbewoners niet vereenzamen. Verder darten voor de jeugd, kaarten, line dance etc. Enfin, teveel om op te noemen. Voor de buitenwacht bleeft dat niet onopgemerkt: Het dorp is recentelijk genomineeerd voor een jaarlijkse prijs van het Oranjefonds: de Appeltjes van Oranje. Ze hebben daar in Eexterveenschekanaal, in een tijd van vrije markt en individualisering, ruimschoots bewezen dat de sociale gedachte nog springlevend is. En dat is nu juist wat de PvdA ook hoog in het vaandel heeft."

In het kader van de hiervoor vermelde Appeltjes van Oranje-nominatie is een mooie visualisatie gemaakt van het tegenwoordig weer bruisende dorp, middels de videoreportage over wat er allemaal te doen is in dorpshuis De Kiep (2015), "een dorp zonder voorzieningen maar met een bruisend dorpshuis" en dorpshárt rondom het dorpshuis, sinds de herinrichting van 2015. Aan het eind van het filmpje verschijnt de mooie slogan 'Veen'omenaal Eexterveenschekanaal'.

- In 1996 hebben het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de - toen nog - gemeente Anloo plannen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in het dorp, en wel op recreatiepark Aqualanda (Oude Tolweg 1-179, voor de postadressen formeel nog nét op grondgebied van het O buurdorp Nieuwediep gelegen, voorheen lag dit adres voor de post nog nét in het Z buurdorp Eexterveen, maar geografisch gezien ligt het tegen Eexterveenschekanaal aan en daarom 'gevoelsmatig' daartoe behorend. Het park ligt namelijk precies op een driedorpenpunt: ZO ervan is formeel Nieuwediep, in de praktijk Bareveld, ZW ervan is het dorpsgebied van Eexterveen, en de grens met het N buurdorp Eexterveenschekanaal loopt door de Polderweg).

De verkoop van de recreatiewoningen viel namelijk nogal tegen (er was in die tijd nog maar een 'handvol' woningen verkocht), en door de beoogde vestiging van 275 asielzoekers, met mogelijke uitloop naar 400, zou het park in één klap volledig bezet zijn. De dorpelingen zitten hier echt niet op te wachten. Vanwege enerzijds de - ten opzichte van de grootte of beter gezegd kleinte van het dorpje - grootschaligheid (het inwonertal van het dorpje zou er in één klap maximaal door verdrievoudigen. De inwoners hebben niets tegen - de komst van - asielzoekers, maar niet zovéél) en door het totale gebrek aan voorzieningen (behalve het bescheiden dorpshuisje, dat ook totaal niet op zoveel mensen is berekend). Ook de 3 huisartsen in het verzorgingsgebied van buurdorp Wildervank stellen niet zoveel mensen erbij te kunnen hebben. Het AZC is er toch gekomen, en kennelijk op enig later moment weer ontmanteld.

Want 13 jaar later, in 2009, lezen wij dat de verkoop van de recreatiewoningen kennelijk nog altijd tegenvalt. Het complex van op dat moment 33 vakantiewoningen is daarom in januari 2009 via een executieverkoop voor 2,5 miljoen euro verkocht aan een nieuwe eigenaar. Kennelijk is het park sindsdien fors uitgebreid, want de huidige eigenaar prijst het park op zijn site aan als "150 luxe gemeubileerde woonhuizen voor werknemers, arbeidskrachten en expats die tijdelijke woonruimte in Groningen zoeken."

- In 2003 is Eexterveenschekanaal opgeschrikt door een invasie van "glibberige krioelende beesten". Ze scharrelen rond over straat, rond en in huizen, slaapkamers, en andere plekken waar je ze liever niet tegen komt. Het blijkt te gaan om de zogeheten wolhandkrab. In 2003 komen die in extreem grote aantallen uit het Grevelingskanaal kruipen. De familie Daams die bij de sluis woont, heeft het meeste last gehad van de kriebelende beesten. De krabben kunnen vanwege de ligging niet weg komen, waardoor ze verdwalen en zo de huizen binnendringen met alle onplezierige gevolgen van dien. Dit alles aldus een bericht destijds van RTV Noord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De lintbebouwing van de aaneengesloten gelegen dorpen Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal is in 2009 benoemd tot beschermd dorpsgezicht.

- Eexterveenschekanaal heeft 8 rijksmonumenten, zijnde 2 draaibruggen, 3 brugwachterswoningen, een voormalige marechausseekazerne met paardenstal, en een schutsluis.

- In 1903 wordt op Semsstraat 26 in Eexterveenschekanaal de 'Coöperatieve Aardappelmeelfabriek Wildervank en Omstreken' gevestigd. De fabriek is al jaren buiten bedrijf, maar van de gebouwen staat nog een groot deel overeind. Direct aan het kanaal staat een grote houten loods voor de opslag van aardappelmeel. Daarachter staat een langgerekt in baksteen opgetrokken fabrieksgebouw van drie bouwlagen. De grote, in baksteen opgetrokken fabriekshallen dateren uit de jaren dertig, toen de fabriek fors werd uitgebreid. Het voormalige machinehuis met de schoorsteen is afgebroken. Aan de straatzijde staat het voormalige kantoorgebouw uit ca. 1920, met fraaie hardstenen sierelementen in de voorgevel. De vroegere directiewoning is in de jaren zeventig sterk verbouwd. Het complex is nu voor een deel nog in gebruik als manege.

- "De (voormalige) marechausséekazerne op Semsstraat 147-151 is gebouwd in 1908/10. Het verzoek van het bestuur van de coöp. aardappelmeelfabriek "Wildervank e.o." te Eexterveenschekanaal om tijdelijk een brigade marechaussée te stationeren dateert van 1905. Thans ingericht als drievoudige woning. De bescherming betreft het hoofdvolume en de detaillering van het exterieur. Beeldbepalend gelegen aan het kanaal. Omschrijving. Kazerne opgetrokken in baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond over één bouwlaag onder een met bouletpannen gedekt afgeknot schilddak met steekkappen. De voorgevel is nagenoeg symmetrisch, de rechter risaliet steekt meer naar voren dan de linker. In de middenrisaliet de gewijzigde entree onder een rondboog met natuurstenen sluitsteen. Hoek- en middenrisalieten worden beëindigd met een dakkapel onder een afgewolfde steekkap, in de toppen schuifvensters. Aan weerszijden van de middenrisaliet en in de hoekrisalieten een rechtgesloten tweelichtvenster, met zesruits bovenlicht, onder een segmentboogvormige strek. Tussen de tweelichtvensters een T-venster met achtruitsbovenlicht, eveneens onder een segmentboogvormige strek.

De bij de kazerne horende paardenstal is opgetrokken in baksteen onder een wolfdak. In de voorgevel een dubbele inrijdeur met bovenlicht onder een segmentboog. Aan weerszijden rechtgesloten tweelichtvensters met vierruits bovenlichten onder segmentbogen met verblendsteen in de boogvelden. In de top een tweelichtvenster. Waardering. De voormalige marechausseekazerne met paardenstal is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: in de ontwikkelingsgeschiedenis van de vervening; vanwege de beeldbepalende ligging in een gebied van bijzondere waarde; vanwege de typologie; vanwege de gaafheid; vanwege de zeldzaamheid." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De marechausseekazerne is dus gebouwd op aanvraag van de aardappelmeelfabriek in het dorp. Verschillende inwoners van Eexterveenschekanaal konden zich namelijk, vooral na meerdere borrels, in de avonduren niet altijd gedragen en gingen als vertier herrie schoppen rondom de fabriek. De bereden politie moest dan vanaf de dichtstbijzijnde post in Annen komen om de rust te herstellen, maar ze waren eigenlijk altijd te laat. Vandaar dat een eigen marechausseekazerne voor het dorp handiger was. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de militaire politie in het dorp. Na de oorlog is het gebouw verkocht en kwam het in particuliere handen, waarna er drie woningen in kwamen.

De woningen zijn de afgelopen jaren niet optimaal onderhouden, om het eufemistisch te zeggen. Twee van de drie panden staan anno 2020 te koop. Dorpsbelangenvoorzitter Thijs Kroontje: "We hebben met de aardappelmeelfabriek en de veenvaart een prachtige dorpsgeschiedenis. De marechausseekazerne hoort daar ook bij. Als die is opgeknapt, kan dat weleens voor meer toeristen zorgen." Een investeerder, waar gesprekken mee gaande zijn, wil het liefst het hele complex kopen, om het te renoveren en te herbestemmen tot seniorenwoningen, waar in Eexterveenschekanaal grote behoefte aan is. Wordt vervolgd dus...

- In 2015 is de restauratie van het burgwachtershuisje op Semsstraat 2 in Eexterveenschekanaal gereed gekomen. Laatste bewoonster Siertje Boer kon er niet langer zelfstandig blijven wonen, nadat ze er 45 jaar lief en leed had gedeeld met haar dochters en haar inmiddels overleden man. Omdat de buitenkant vervallen was, zou restauratie voor een particulier een kostbare klus worden. Daarom heeft Het Drentse Landschap het pand aangekocht, gerestaureerd en er een nieuwe bewoner voor gevonden. De brugwachtershuisjes - waar tol werd geheven - en de draaibruggen zijn in 1998 tot rijksmonument benoemd, omdat ze in samenhang met het kanaal een kenmerkend onderdeel zijn van de ontwikkeling van het veengebied.

- In 1985 heeft kunstenaar Jef Depassé het kunstwerk 'Veengraversgezin met veenbaas' vervaardigd: vader die turf steekt, moeder die stapelt en zoon die de turf wegkruit met boven hem een toezichthoudende veenbaas. Na diefstal van het beeld in 2013 is het in 2015 door de kunstenaar opnieuw gemaakt en herplaatst.

- In een parkachtig bosje vlak bij de sluis, de 'Loksverloat', in Eexterveenschekanaal, tussen de Semsstraat en de Kielsterachterweg, staat het kunstwerk 'Boog' van kunstenaar Adriaan Rees. Het ligt bijna bovenop de Semslinie, nog net in Drenthe. Nadere informatie over de beide kunstwerken vind je op de pagina van het dorpshuis.

- Klaas de Vries (1842-1915) is zoon van een tapper in Groningen. Hij gaat varen met zijn zwager Pieter Hoekstra en heeft later eigen schepen. Per schip komt Klaas ook langs ‘Lok's verlaat’ bij Eexterveenschekanaal, waar Jan Lok sluismeester is. Hij leert zo Lok's stiefdochter Geessien de Jonge kennen. In 1868 trouwen ze in Anloo. In 1891 laat Klaas een nieuw schip bouwen in Alphen aan den Rijn. Zijn zoon Roelof neemt het schip later van hem over. In 1927 lijdt Roelof met zijn gezin schipbreuk voor de kust van Zweden. Wladimir de Vries (1917-2012), zoon van Roelof, trekt in de jaren tachtig naar Zweden en vindt daar sporen van het schip 'Godt met ons'. Een restant van de boeg wordt in 1989 door hem naar Nederland gehaald. Eind jaren tachtig is het verlaat in Eexterveenschekanaal gerestaureerd. Als vanuit de provincie Drenthe een oproep komt voor een kunstwerk in het dorp, is de link door Wladimir met de geschiedenis van het dorp en zijn familie snel gelegd. Hij ontwerpt een beeld van een scheepsboeg. Het bronzen werk herinnert aan de boeg die hij uit Zweden heeft gehaald. In de zandstenen voet staat de inscriptie "Lok’s verlaat". (bron en ©: kleinzoon van Wladimir: Ronn Boef)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Als onderdeel van het regionale project 'Van Turfroute naar Toervaart' is in 2008 ook het Grevelinkskanaal in Eexterveenschekanaal opengesteld voor de recreatievaart.

- De Knapzakroute Eexterveen - Eexterveenschekanaal is 12,5 km lang en kan vanuit beide dorpen worden gestart.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Eexterveenschekanaal (2011) door de jongeren Bram Koster (presentatie) en Joep Sloot (camera). Als toelichting bij deze satirische reportage schrijven ze: "Dit dorp wordt door velen gezien als een niet bijzonder hoog aangeschreven, niet bijster gezellige en bovendien niet uitmuntend hoog opgeleide nederzetting, vakkundig doormidden gespleten door een vies bruin kanaal. Bram & Joep gaan in een uitgebreide reportage dieper in op deze vooroordelen om ze vervolgens te kunnen bevestigen. Dit alles met speciale dank aan de 3 inwoners die zich beschikbaar hebben gesteld voor een kort interview, genaamd Simon van Slooten, Dina Fekken en Wijsbert zonder Achternaam (let wel: dit is niet de gehele populatie van het dorp). De taken zijn deze keer verdeeld. Bram heeft zich met hart en ziel gestort op het gezellig aan elkaar praten van de items, terwijl Joep zich heeft geconcentreerd op de scherpstelling en andere technische zaakjes."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Eexterveenschekanaal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Eexterveenschekanaal.

- Nieuws: - Nieuws uit Eexterveenschekanaal op de site van het dorpshuis. - Dorpskrant Kiepnieuws verschijnt ca. 6x per jaar en is via de link ook online te lezen als pdf-bestand. Sinds oktober 2019 ook oudere nummers, vanaf jaargang 2017: "Want wat is er nou leuker dan teruglezen wat voor spannends er allemaal in het dorp is gebeurd? Natuurlijk ook gewoon leuk voor nieuwe bewoners of andere mensen die nieuwsgierig zijn naar ons mooie dorp. :) "

- Belangenorganisatie: - Op de dorpssite noch op de site van het dorpshuis (die ook veel informatie over het dorp in bredere zin bevat) vinden wij enige informatie over Vereniging Dorpsbelangen Eexterveenschekanaal. Dat gebeurt vaker: maakt Dorpsbelangen van een dorp een mooie site over het dorp, vergeten ze iets over zichzelf te vertellen... Een pagina over Dorpsbelangen op de dorpssite zou handig en nuttig zijn lijkt ons: wanneer opgericht, wat heeft men door de jaren heen zoal gedaan/bereikt, wat zijn de huidige activiteiten en aandachtsgebieden.

- Dorpshuis: - Vroeger stond op Semsstraat 95 een klein huis, dat na jarenlange leegstand door de jeugd in gebruik is genomen. Later is er een groter pand gebouwd, dat geleidelijk als dorpshuis voor alle dorpelingen is gaan fungeren. In 2000 is dit pand afgebrand. Na een jaar hard werken is in 2001 het huidige Dorpshuis De Kiep in gebruik genomen. Een Kieper was een venter die vroeger langs de deuren in Eexterveenschekanaal en aangrenzende dorpen langs de deuren zijn waren kwam aanprijzen. In 2015 is het terrein van het dorpshuis uitgebreid met een amfitheater, een 'ontdekkingsbos', fitnesstoestellen en een sportveld waar bewoners kunnen voetballen of tennissen, en waarop in de winter kan worden geschaatst.

Het dorpshuis is een multifunctioneel activiteitencentrum waar je dagelijks kunt deelnemen aan tal van activiteiten. In overleg met de activiteitencommissie kun je ook in De Kiep terecht voor je eigen activiteit. Variërend van vergaderingen tot danstrainingen, markten, tentoonstellingen en shows. Dorpshuis De Kiep heeft de volgende ruimten: Begane grond; ruime ontvangsthal, grote zaal (voor bijv. het draaien van muziek of een presentatie), keuvelhoek met bar, stamtafel en een grote keuken. Door het openschuiven van een wand kan van twee ruimten één zaal worden gemaakt worden. Kleinere ruimte. Eerste verdieping: fitnessruimte, vergader- en algemene zaal. De bovenhal geeft ook toegang tot de gezellige grote disco-/soosruimte met eigen geluidsapparatuur en een kleine keuken.

In het dorpshuis is o.a. iedere 4e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur het Repair Café, waar je gratis je kapotte spullen kunt (laten) repareren. Want repareren is beter voor het milieu en voor de portemonnee. De reparaties worden uitgevoerd door (deskundige) vrijwilligers. - Nieuws van Dorpshuis De Kiep op Facebook.

- Jeugd: - Jeugdsoos De Kiep.

- Welzijn: - "In 2016 hebben BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en dorpshuizen) en Groninger Dorpen binnen 'Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK)' het project ‘Ruimte voor Toekomst’ opgepakt. Het doel van dit project is om met zes (groepen) Drentse en Groninger dorpen in het werkgebied van de KvdVK initiatieven te ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. De dorpen zijn hierbij leidend, Ruimte voor Toekomst sluit aan bij de energie die bij de bewoners leeft. Een van de initiatieven in Drenthe is het opzetten van burenhulp in Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal in samenwerking met Impuls Welzijn (lokale welzijnsorganisatie) en de twee lintdorpen aan het Grevelingskanaal, een bijzonder deel van de Drents-Groningse Veenkoloniën en daarbij het enige gebied dat vanuit Drenthe ontwikkeld is.

Hoe het begon
In 2015 begon het initiatief bij het gevoel van een aantal bewoners en de Dorpsbelangenvereniging in Eexterveenschekanaal dat er iets moest gebeuren rondom de zorg voor elkaar in het dorp. Het idee was dat iedereen op een onbekommerde manier in het dorp moet blijven kunnen wonen, ook met een veranderde rol van de overheid in de zorg. Om inspiratie op te doen is een tweetal bewoners met BOKD en Impuls welzijn op werkbezoek gegaan bij de zorgcoöperatie in Austerlitz. De ervaringen in Austerlitz hebben het gevoel in het dorp versterkt dat het mogelijk is om als bewoners een rol te spelen in de zorg voor elkaar. Hierbij was wel het besef dat het dorp te klein is (110 huishoudens) om een zorgcoöperatie à la Austerlitz op te zetten.

Vanuit Impuls is daarop contact gelegd met 8 omliggende (veen)dorpen in de gemeente en een avond georganiseerd om de bevindingen uit Austerlitz met hen en gemeente Aa en Hunze te delen. In een aantal van de aanwezige dorpen leefde ook hetzelfde gevoel en dat ze dit eerst in hun eigen dorp op wilden pakken. In Eexterveenschekanaal heeft men besloten om klein te beginnen en het initiatief organisch te laten groeien. Er is een werkgroep van 8 personen uit verschillende kanten van het dorp gevormd om te bekijken of er behoefte was aan een burenhulporganisatie in het dorp. Het buurdorp Annerveenschekanaal heeft in een later stadium dezelfde stap gezet, daarbij profiterend van de lessen van hun buren. Beide groepen zijn begeleid door BOKD en Impuls welzijn.

Hoe pak je het aan?
Als eerste stap heeft de werkgroep nagedacht over wat men wil bereiken met zorg voor elkaar in het dorp. Hierbij hebben beide dorpen de insteek gekozen om in te zetten op informele zorg, oftewel burenhulp. De echte zorgvragen zijn voor de specialisten. Uiteraard is in de dorpen al spontaan naoberschap aanwezig. Burenhulp is aanvullend daar waar dit niet vanzelfsprekend is. Voor burenhulp zijn twee partijen nodig: de hulpvragers en degenen die hulp willen bieden. De tweede stap die de werkgroep heeft opgepakt, is de inventarisatie van hulpvraag en -aanbod. Hiervoor heeft de werkgroep een korte vragenlijst samengesteld en is vervolgens in het dorp van deur tot deur gegaan. Hierbij is gezocht naar een goede verdeling in het dorp gebaseerd op de klassieke naoberschap gedachte; 5 deuren links en 5 deuren rechts.

De inventarisatie op zich heeft al een aantal effecten opgeleverd; buren die elkaar voorheen niet kenden, kwamen met elkaar in gesprek of gingen samen activiteiten oppakken, zoals als een rondje fietsen. En het heeft ook een potentieel nieuw bestuurslid voor de Dorpsbelangenvereniging opgeleverd. De uitkomsten van de inventarisatie leverden een duidelijk beeld op van de burenhulp in Eexterveenschekanaal: Er kan nog gerekend worden op spontane burenhulp, de buren staan in veel gevallen voor elkaar klaar. Er is een groot aantal bewoners dat wil meewerken aan de burenhulporganisatie door het aanbieden van hulp op vele gebieden, van luisterend oor en hond uitlaten tot het doen van kleine klusjes in en om het huis. Een kleinere groep bewoners heeft aangegeven een hulpvraag te hebben, nu of in de toekomst.

De derde stap van de werkgroep is het uitwerken van de (lichte) spelregels voor de burenhulp, met punten zoals dat de burenhulp gratis is maar dat de onkosten (zoals benzinekosten) aan de hulpbieder vergoed moeten worden. Daarnaast gaat het om kortdurende hulp, zodat burenhulp geen concurrent wordt van lokale dienstverleners. Als de behoefte en de spelregels van de burenhulp duidelijk zijn, kan de belangrijke vierde stap worden gezet: het koppelen van vraag en aanbod. De werkgroep heeft de hulpvragen op een rijtje gezet en hier een aantal urgente vragen naar boven gehaald, die zijn verbonden aan het aanbod. Daarnaast zijn enkele vragen via Impuls Welzijn doorgespeeld naar het Sociaal Team.

In Eexterveenschekanaal is de burenhulp nu in handen van een vrijwillige coördinator uit het dorp. De werkgroep volgt de activiteiten nu meer op afstand. De coördinator is bereikbaar op een speciaal nummer van Burenhulp EVK, dit is bekend gemaakt in de dorpskrant en er wordt nog gewerkt aan een kleine folder om de mogelijkheden van Burenhulp breder bekend te maken. Burenhulp is hier sinds februari 2017 actief en heeft reeds zijn eerste successen behaald die de basis vormen voor het vervolg. In Annerveenschekanaal heeft de werkgroep de inventarisatie afgerond en is de uitkomst hiervan aan het uitwerken.

Burenhulp in een breder perspectief
Voor dorpen die ook actief willen worden op het gebied van burenhulp kan de ervaring in beide dorpen een bron van inspiratie zijn. Met de opgedane ervaring in beide dorpen kunnen we ook de contouren van de rol van Dorpsbelangenorganisaties op het gebied van zorg voor elkaar schetsen: Signaleren: zijn er initiatiefnemers op het gebied van zorg in het dorp en is er behoefte aan ondersteuning bij bewoners. Stimuleer de vorming van den werkgroep die de (informele) zorg in kaart brengt. Vangnet: wat kun je als dorp doen om de vraag om ondersteuning te beantwoorden. Het opzetten van Burenhulp is hier een voorbeeld van. Doorverwijzen: Ondersteuningsvragen die niet in het dorp opgepakt kunnen worden, in overleg met de vrager doorverwijzen naar andere instanties, bijv. Sociaal Team of Welzijn. Een geactualiseerde sociale kaart is hierbij handig.

Burenhulp draagt ook bij aan de gezondheid van de inwoners in het programmagebied van de Kans voor de Veenkoloniën. Zeker als we kijken naar de bredere definitie, de Positieve Gezondheid. Impact is te verwachten op ten minste drie van de zes assen van de Positieve Gezondheid: Meedoen: o.a. steun van anderen, erbij horen en zinvolle dingen doen. Dit laatste zowel voor de werkgroepleden als de hulpaanbieders. Dagelijks functioneren: hulp kunnen vragen. De Burenhulp is een laagdrempelige manier van hulpaanbod; dit kan de 'vraagverlegenheid' verkleinen. Kwaliteit van leven: hoe je woont en je veilig voelt. Het hebben van een vangnet kan bijdragen aan het gevoel van geborgenheid. De kwaliteit van wonen kan versterkt worden door dat kleine beetje hulp van een ander.

Tot slot
Onbekommerd vormgeven aan je leven en je gemeenschap begint bij de bewoners zelf en kan daarmee bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Het voorbeeld van Burenhulp in Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal geeft aan dat het voortbouwen op de eigen kracht van het dorp de kans biedt aan de bewoners in de Veenkoloniën. Voor meer informatie neem contact op met Luit Hummel van BOKD Projecten." (bron: BKOD)

- Duurzaamheid: - In 2014 is het rapport 'Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal' verschenen, vervaardigd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het rapport geeft handvaten voor de inwoners welke mogelijkheden er zijn om zelf energie op te wekken en/of energie te besparen.

Reacties

(8)

Sinds 2017 is dorpskrant Kiepnieuws te zien op de Facebookpagina van Dorpshuis De Kiep.
met vriendelijke groeten redactie Kiepnieuws Petra Brands en Elma Windt

Dank voor uw melding! Maarehhh als ik de link naar de Facebookpagina van De Kiep (https://www.facebook.com/Dorpshuis-de-kiep-385681518186655/) aanklik, roept ie: "Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar. De door jou gevolgde link kan zijn verlopen of de pagina is wellicht alleen zichtbaar voor een doelgroep waarin jij niet bent opgenomen." Dus als jullie eens zouden kunnen nakijken/navragen wat hier aan de hand is...

Dit klopt inderdaad niet meer, het moet zijn:
www.dorpshuisdekiep.nl › Nieuws
Stuur een mail naar: info@ditisnu.nl. ... Kiepnieuws 2017 / 2018 nu ook op de website beschikbaar!

Dank voor de melding! Ik heb nu gelinkt naar de Kiepnieuws-pagina, waar men ook de oudere nummers nog kan lezen. Inderdaad handig voor wie nog eens wil teruglezen wat er in een bepaalde periode zoal is gebeurd, voor nieuwe inwoners en voor andere in het dorp geïnteresseerden.

De Facebookpagina is veranderd in De Kiep kiep.
Hopende hiermee van dienst te zijn geweest.

Dank! Ik heb het aangepast.

20012 moet zijn 2012 (Wladimir)

Dank voor uw melding! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen