Beesd

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

gemeente_beesd_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Beesd anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Beesd anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

beesd_e.o._aan_de_linge_collage.jpg

Collage van landschappen aan de Linge in en rond Beesd (© Jan Dijkstra, Houten)

Collage van landschappen aan de Linge in en rond Beesd (© Jan Dijkstra, Houten)

Beest,.jpg

Skyline van Beesd

Skyline van Beesd

Beest..jpg

De Hervormde kerk van Beesd

De Hervormde kerk van Beesd

Beest.jpg

De vluchtterp middenin Beesd

De vluchtterp middenin Beesd

Beest (2).jpg

Beesd, op een vroege voorjaarsdag

Beesd, op een vroege voorjaarsdag

beest_0.jpg

Bij een hevige vloed in 1855 braken de dijken bij Beesd

Bij een hevige vloed in 1855 braken de dijken bij Beesd

beesd.jpg

Molen De Vrijheid aan de Linge in Beesd

Molen De Vrijheid aan de Linge in Beesd

beesd_2.jpg

Beesd, alles over korenmolen De Vrijheid

Beesd, alles over korenmolen De Vrijheid

beesd_en_enspijk_hulpgatpalen.jpg

De zogeheten hulpgatpalen aan  de A2 bij Beesd en Enspijk zijn respectievelijk in 2010 en 2018 herplaatst. Wat de functie van deze palen was, kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden. (© Historische Kring West-Betuwe/www.hkwb.nl)

De zogeheten hulpgatpalen aan de A2 bij Beesd en Enspijk zijn respectievelijk in 2010 en 2018 herplaatst. Wat de functie van deze palen was, kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden. (© Historische Kring West-Betuwe/www.hkwb.nl)

Beesd

Terug naar boven

Status

- Beesd is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Geldermalsen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Beesd.

- Onder het dorp Beesd valt ook buurtschap en landgoed Mariënwaerdt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1129 falsum? kopie midden 14e eeuw de Bisde, 1224 in Beseth, 1244 Beesde, 1265 en 1883 Beesd, 1840 Beest.

Naamsverklaring
Betekenis onbekend. De vorm Bisde lijkt op een afleiding van bies (plantnaam) met het verzamelsuffix iþi in de betekenis 'gebied met veel bies'. De klankstand in de jongere vormen komt daarmee echter niet overeen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Beesd ligt W van Geldermalsen, O van Leerdam en ligt ingesloten door de A2 in het O, de Linge in het Z en W en de spoorlijn Leerdam-Geldermalsen in het N.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Beesd 319 huizen met 2.094 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 204/1.282 (= huizen/inwoners), de dorpen Rhenoy 47/319 en Acquoy 50/352 en de buurtschap Mariënwaard 18/141. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van Beesd (even naar onderen scrollen tot je bij het deel over dit dorp bent of zoeken met ctrl-F).

- In 2013 is het boek Oorlog achter het front. Beesd en de Tweede Wereldoorlog verschenen. De auteurs zijn Fortu de Haas en Peter Penders.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het gebeurt bijna dagelijks dat de snelweg A2 bij Beesd vastloopt. En drukte op de A2 betekent dan ook drukte in het dorp. Vooral de bewoners van de Docter A. Kuiperweg zijn de grote hoeveelheid sluipverkeer beu. De inwoners en de gemeente Geldermalsen zijn anno 2018 met elkaar in overleg over maatregelen die het sluipverkeer moeten tegengaan. Wethouder Ton van Maanen wil wel voorkomen dat inwoners van het dorp zelf door de maatregelen met extra verkeershinder te maken krijgen. (bron en voor nadere informatie zie: Omroep Gelderland, 13-11-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beesd heeft 55 rijksmonumenten.

- "De huidige Protestantse (PKN) Sint-Pieterskerk in Beesd (Voorstraat 92), een zaalkerk, is in 1825, na een grondige verbouwing van de middeleeuwse kerk, in gebruik genomen. Aan de oostkant verwijderde men het koor. Daar verrees een nieuw ingangsportaal. Bij de restauratie is ontdekt dat men bij de verbouwing in 1825 gebruik heeft gemaakt van ouder bouwmateriaal. Zo liet men een rij van vier pilaren staan om daartussen een nieuwe muur op te metselen die vervolgens als noordelijke buitenmuur dienst ging doen. Aan de zuidkant liet men de middeleeuwse muur intact en plaatse men slechts nieuwe ramen in de gevel. Het dak werd verlaagd, maar men liet de oude kapconstructie voor een deel intact. Bij de graafwerkzaamheden in de kerk zijn de funderingsresten van een vroegere kerk aan het licht gekomen. Deze kunnen met enige zekerheid worden gedateerd in de periode 1000-1100!

Alle nieuwe “vondsten” geven ons een beter inzicht in de geschiedenis van het gebouw en daarmee ook van het kerkelijk leven in Beesd. Een van de opmerkelijkste conclusies is dat het dorpje een hallenkerk moet hebben gehad van een omvang die in menige Hollandse stad niet zou hebben misstaan. De kerk heeft een markante, forse, onvoltooide toren. In de toren waren schuilzolders gebouwd voor als de Linge buiten haar oevers trad. De prachtige mahoniehouten preekstoel en het orgelfront dateren uit 1825. De lampen zijn reproducties naar het voorbeeld van de vroegere olielampen. De Protestantse Gemeente bezit een zilveren avondmaalstel uit 1824 dat nog altijd wordt gebruikt. Bij de verschillende verbouwingen is de indeling van de kerk nogal eens gewijzigd. Vrouwen en mannen hadden gescheiden zitplaatsen. De ‘hoge’ banken waren bestemd voor de kerkenraadsleden, voor de bewoners van de heerlijkheid Mariënwaerdt en het daartoe behorende personeel.

Orgel. Op 23 oktober 1825 werd de huidige zaalkerk na een grondige verbouwing weer in gebruik genomen. Van de Waals hervormde gemeente te Vianen werd het door J.H.H. Bätz voor f. 500, – geleverde orgel uit 1756 aangekocht. Carolina barones van Wassenaar douairière O.H.W. graaf van Bijland en van Mariënwaerdt kocht dit instrument met orgelkas en liet dit door haar timmerman – rentmeester J.W.F. Snetlage plaatsen in de toenmalige Hervormde kerk. Dhr. Snetlage voegde het met een ander orgel samen. De historische orgelkas (frontzijde) is bij die gelegenheid verdiept tot aan de achtermuur van het kerkgebouw. Of er voor 1825 een orgel in de kerk aanwezig is geweest, is niet met zekerheid te achterhalen. Verschillende keren in de geschiedenis heeft reparatie en/of onderhoud plaatsgevonden. In 1913 is in de oude kas een nieuw orgel gebouwd, door fa. J.J. de Koff uit Utrecht. Dhr. de Koff was meesterknecht bij de fa. Bätz, tot dit bedrijf in 1902 werd opgeheven." (bron: Protestantse Gemeente Beesd, waar de kerk onder valt)

- RK kerk H. Kruisverheffing uit 1876. Samen met de RK kerk in Gellicum vormen zij tegenwoordig de Geloofsgemeenschap Linge, die de dorpen Acquoy, Beesd, Enspijk, Gellicum, Rhenoy en Rumpt omvat. Deze geloofsgemeenschap is op zijn beurt onderdeel van de Parochie H. Suitbertus, die het westen van de Betuwe omvat.

- Molen De Vrijheid is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door het verzet om boodschappen te versturen via de stand van de wieken. Ter herdenking hiervan heeft de tot dan toe naamloze molen na de renovatie in 1968 haar huidige naam gekregen.

- In november 2010 is het verbrede tracé van de A2 voor het gedeelte Deil-Everdingen opgeleverd. Het landschap tussen Deil en Everdingen is met de verbreding ook ingrijpend veranderd. De nieuwe op- en afritten zijn veel ruimer opgezet dan de vorige. Geluids- en zichtschermen onttrekken de snelweg aan het oog. Honderden bomen zijn gekapt en zijn in de omgeving herplant. Dankzij de oplettendheid en inzet van verschillende leden van Historisch Kring West-Betuwe kon in ieder geval één element met historische betekenis worden hersteld, namelijk de markante hardstenen markeringspalen van het ‘Beesdsche Hulpgat’.

De regio is in het verleden talloze keren getroffen door ernstige overstromingen. Onze voorouders hebben deze rampen niet alleen lijdzaam ondergaan, maar er zijn ook diverse maatregelen getroffen om de gevolgen van dergelijke overstromingen te minderen. Een ingenieus systeem van verlaagde dijken (overlaten), sluizen en gemalen moest het ‘Gelderse water’ zo snel mogelijk weer laten uitstromen uit het gebied richting het laaggelegen Dalem en Vuren en aldaar werd het weer op Waal en Merwede geloosd.

Het nadeel - de lage ligging van de West-Betuwe - werd ook gebruikt als voordeel: namelijk als middel in de landsverdediging. De Hollandse Waterlinie is een aaneengesloten keten van dijken, waterwerken en verdedigingswerken (forten) die juist gebruik maakte van het onder water zetten (inundatie) van grote delen van het gebied. Zo - dacht men - werd de ‘Vesting Holland’ over land onbereikbaar. Dit onder water zetten diende natuurlijk ook gereguleerd te gebeuren. Daartoe werden draaiboeken en scenario’s gehanteerd.

In de uiterwaarden tussen Beesd en Enspijk, dicht tegen het talud van de ‘oude’ A2, stonden in dat kader vier hardstenen grenspalen: twee aan de oostelijke, Enspijkse kant en twee aan de westelijke, Beesdse kant. De A2 is aangelegd tussen 1930 en 1940. Het verhoogde talud van de A2, dat hier omhoog loopt vanwege de overbrugging van de Linge, werkt als een ongewenste dijk die het overstromingswater tegenhield in plaats van doorgang gaf om via het winterbed van de Linge (het gebied tussen de dijken) een weg zoeken naar het westen. Daarom wees men een gedeelte van het talud aan dat in geval van nood moest worden weggegraven om het water ruimte te geven. De onderhavige palen markeerden dat ‘Beesdsche Hulpgat’.

De hardstenen palen moesten verdwijnen omdat ze in de weg stonden voor de verbreding van de A2. Ze gingen in een tijdelijk depot om t.z.t. te worden herplaatst. Door kennelijke misverstanden dreigden de palen toch door steenvergruizers te worden vernietigd. Dankzij oplettendheid en inzet van Historische Kring West-Betuwe zijn de palen net op tijd gered van de ondergang. De palen aan de kant van Beesd zijn herplaatst in 2010, die aan de kant van Enspijk in 2018. Als 'kers op de taart' bleek er nog een potje te zijn om ook een toeristisch ANWB-informatiebord bij de palen te plaatsen, zodat de Betuwse wandelaar/fietser ter plekke een beknopte toelichting kan lezen, met een QR-code voor nadere informatie. (bron: Historische Kring West-Betuwe)

- Gevelstenen in Beesd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Aan alleen Koningsdag hebben ze niet genoeg in Beesd, daarom duren de Oranjefeesten hier meer dan een wéék!, met volop sport- en spelactiviteiten, live muziek etc.

- Avondvierdaagse (eind mei).

- "Beste voetballiefhebber, jaarlijks is er op een zaterdag begin juni (in 2019 voor de 8e keer) het Robert Mars Toernooi op Sportpark Molenzicht. Dit voetbaltoernooi voor de E-jeugd wordt gehouden ter nagedachtenis aan Robert Mars. Robert was een E-pupil van v.v. Beesd en heeft op 10-jarige leeftijd de strijd tegen kanker helaas niet kunnen winnen. Wij strijden nu samen met KIKA verder tegen deze verschrikkelijke ziekte. Help je ook mee? Naast het voetbaltoernooi organiseren wij namelijk een markt met diverse activiteiten (met o.a. springkussens, verlotingen, muziek, eten en drinken, en gezellige kraampjes). Het doel hiervan is zo veel mogelijk geld inzamelen voor KIKA. KiKa doet onderzoeken waardoor de overlevingskans kan worden vergroot van 75% naar 95%. Een fantastisch doel waar met elkaar aan gewerkt moet worden! Sportieve groet, Vrienden van Robert Mars."

- De familie Eckelboom verzorgt al 130 jaar de Kermis in Beesd (do/vr/za begin juni). Hans Eckelboom zorgt er altijd voor dat er voor iedereen een leuke attractie is. "Een goede attractie laat het rammelen in je buik, maar maakt je niet misselijk", stelt Hans. Naast de wat spectaculairdere onderdelen zijn er natuurlijk ook de bekende schuif- en grijpspelletjes, de botsauto’s, de suikerspinnen- en snoepkraam, de schiettent en de bungee trampolines. De Beesdse Kermis is open op donderdag van 16.00 tot 23.00 uur, op vrijdag van ca. 9.00 uur tot 2.00 uur ’s nachts en op zaterdag van 13.00 uur tot 2.00 uur ’s nachts.

- Jaarmarkt (op een vrijdag begin juni, tijdens de Kermis).

- Triathlon Beesd (op een zaterdag in juni, in 2018 voor de 33e keer).

- Vrouwentriathlon (op een zondag in augustus).

- Voor de basisschooljeugd in Beesd is de Vakantie Spelweek (augustus) de leukste week van het jaar (aldus de site van het evenement). Een hele week knutselen, spelen, waterspellen, speurtochten én met zijn allen een nachtje op het voetbalveld blijven slapen.

- In september in de even jaren is er de tweejaarlijkse Koekeloerenmarkt.

- Op een zaterdag begin september is er de rommelmarkt Ieders Markt (voorheen bekend als Marktdag Rondom de Stompe Toren), georganiseerd door de Marktcommissie van de Protestantse Gemeente Beesd. Op een vrijdag in mei is er altijd een ophaaldag voor mensen die spullen beschikbaar willen stellen. Het gaat met name om boeken, speelgoed, servies, bloempotten en vazen, kleding, tassen en sieraden en spullen uit grootmoeders tijd. Nadere informatie is te verkrijgen via tel. 06-51672072.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Uilen- en Dierenpark De Paay, gelegen in het buitengebied van Beesd, is sinds 2000 voor het publiek geopend. De eigenaar woont zelf in een huis in het park. Zijn liefde voor dieren is er al met de paplepel ingegoten. Ook zijn vader was namelijk een verwoed dierenliefhebber. Zijn voorkeur gaat uit naar uilen, waarbij de Europese Oehoe favoriet is. Naast het uilenbos zijn er nog veel meer bijzondere dieren te vinden, allemaal door de eigenaar in de loop der jaren bijeengebracht. Eigenlijk niet met de bedoeling om publiekelijk te worden bezichtigd. Op aandrang van vrienden en bekenden heeft hij besloten zijn park toch open te stellen in het weekeinde en op afspraak. Sindsdien zijn er al vele bezoekers geweest die hebben genoten van de ongedwongen sfeer in het park.

Het park is ongeveer een hectare groot en biedt plaats aan ca. 80 verschillende diersoorten. Alle dieren zijn gehuisvest op zeer korte afstand van de paden, waardoor je als bezoeker een goed contact hebt met elk dier. Echt bijzonder is de kangoeroeweide. Hier wonen een aantal Benett Wallaby’s, een klein soort kangoeroes. Zij lopen vrij rond in de weide net als de bezoekers en daardoor is er een rechtstreeks contact mogelijk. De caviaweide biedt net zoiets. Tijdens de warme lentedagen en de zomer lopen er tientallen cavia’s los rond en vinden het heerlijk om door de bezoekers geaaid te worden.

Trots zijn ze ook op de Kolonok (in het Nederlands: Vuurwezel of Siberische wezel) die in juli 2018 uit Rusland is gearriveerd. Voorheen waren er wereldwijd slechts vijf dierentuinen die deze dieren in de collectie hebben. Daar zijn nu drie dierentuinen in Nederland bij gekomen; naast Uilen- en dierenpark De Paay in Beesd zijn dat verder nog Best Zoo in Best en Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge.

Een bijzondere ervaring zijn ook de stokstaartjes, die zijn 'kampioen wachtpost'; de hele dag staat er eentje op zijn post om de rest te waarschuwen voor een gevaar. Bij alarmfase 1 roetsen ze allemaal tegelijk hun holen in, om vervolgens na een korte tijd weer hun parmantige kopjes naar buiten te steken. Het viel toch wel mee met het gevaar... Rondlopen tussen al deze dieren is een unieke ervaring. De teksten op de infoborden met bijbehorende foto geven je een extra stukje informatie. De toegangsprijzen zijn bescheiden; voor een redelijk bedrag ben je er een middagje uit met het hele gezin. Voor de kinderen is er een leuke puzzeltocht.

Op de Facebookpagina van De Paay vinden we een mooie recensie van Jeroen de Bruijn: "De Paay ligt in een stukje ongelooflijk mooie natuur aan de Linge net buiten Beesd. Het park heeft daar op verschillende manieren geweldig gebruik van gemaakt. Ik denk daarbij aan de verblijven aan de waterkant. Ook de bomen, die het park donkerder maken dan je van de meeste parken gewend bent, hebben een mooie functie. Hoewel het de hele dag bloedheet was, heb ik er weinig last van gehad. En ook de uilen die het park rijk is, vinden de schemer wel erg prettig. In het park word je begroet door een aantal loslopende dieren: diverse pauwen (waaronder een mooie witte), een koppeltje parelhoenders, en een paar ontzagwekkend grote duiven. Daarnaast loopt er een kolossale Deense dog rond, die net zo lief is als hij groot is. Zelf hou ik wel heel erg van al die loslopers. Ze geven zo'n park net wat meer sjeu.

Ik vond de dierencollectie vrij indrukwekkend. Nog niet zo zeer in aantal als wel in soorten. Uiteraard zijn er heel veel soorten uilen, maar ook de andere dieren in de collectie zijn interessant. Een paar soorten die me goed zijn bij gebleven: Tayra's, Maleise Bonte Marters, Ocelot (een die zichtbaar was!), Grison (de enige in de Benelux, en 1 van de 3 in europa), Caracals, Mara, Dwerg Ottertjes, Canadese Oehoe, Zwarte Ooievaar, Victoria kroonduif, en Kamelen (het enige grote dier in het park. OK, de Deense dog was ook groot)."

- Bij Waterskibaan Beesd kun je lekker waterskiën of wakeboarden op misschien wel de leukste cablewaterskibaan van Nederland. Ben je een beginnend waterskiër of wakeboarder, dan leert hun instructuur je de fijne kneepjes. Ben je al meer geoefend, dan kun je je lekker uitleven op hun obstakels.

- Stichting Speeltuin Beesd onderhoudt en vernieuwt 4 speeltuinen in het dorp. Daarnaast organiseren zij diverse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. De speeltuinen bevinden zich aan de Groenzoom, Pietje Baltusstraat, Wethouder Klerkstraat en het Lage Huis. Graag willen ze iedereen die de speeltuinen en de stichting een warm hart toedraagt vragen om zich op te geven als donateur of sponsor. En ze zijn ook altijd op zoek naar 'handige handjes' die hen kunnen helpen bij het onderhoud. Alle hulp is welkom!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Beesd op Facebook. - Nog een pagina met oude foto's en ansichtkaarten van dit dorp op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Dorpskrant Beesd is via de link ook online te lezen. - Nieuws van de Dorpskrant op Facebook. - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- MFC: - In multifunctioneel centrum MFC het Klokhuis, dat zich het Trotse Hart van Beesd noemt, is regelmatig van alles te doen. Kijk maar in hun Agenda. "Sterker door Krachtenbundeling. Er breken uitdagende tijden aan voor het dorp en zijn inwoners. De overheid en gemeente die zich terugtrekken en de daaraan gerelateerde bezuinigingen. Verschraling van het voorzieningenniveau dreigt en de leefbaarheid van het dorp staat onder druk. De inwoners hebben daarom nu volop de gelegenheid om de krachten te bundelen en sámen een gevarieerd aanbod aan activiteiten, initiatieven en diensten te bedenken en te realiseren voor iedereen. Het Klokhuis heeft alles in huis om nu en in de toekomst een verbindende rol te spelen voor alle inwoners van ons dorp. In deze rol faciliteert en biedt het Klokhuis onderdak aan verschillende activiteiten, initiatieven en diensten rondom de functies welzijn, sport, cultuur en educatie." Aldus het MFC op zijn site. De activiteiten en initiatieven van het Klokhuis beogen een positieve krachtenbundeling te worden van trotse inwoners die het samen goed willen hebben.

Lekker sporten, het organiseren van een workshop, het houden van een kaartmiddag, met een groep vergaderen, het organiseren van een concert of toneelvoorstelling... Het Klokhuis biedt qua ruimten vele mogelijkheden. Overweeg je gebruik te maken van het Klokhuis voor een bepaalde activiteit, maar heb je geen idee hoe je dit moet aanpakken, neem dan gerust contact op met beheerder Joanne Bredero. Zij denkt graag met je mee! Het Klokhuis is multifunctioneel van opzet. Dat wil zeggen dat er 4 ruimten (3 multifunctionele ruimten en 1 multifunctionele sportzaal) zijn waar verenigingen, instellingen of bedrijven gebruik van kunnen maken. Vanuit de gedachte dat ze de Beesdse bevolking zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hanteren ze gereduceerde prijzen voor verenigingen en particulieren die een relatie met het dorp hebben. Het Klokhuis is immers het gemeenschapshuis van Beesd. Vanuit hun wens maatschappelijk betrokken te zijn, zorgen ze voor degelijkheid met een sociaal prijsniveau.

- Onderwijs: - Basisschool de Lingelaar heeft ca. 130 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De school is ingedeeld in groepen, volgens het lesstofjaarklassensysteem. Leerlingen die de lesstof te ‘moeilijk’ of te ‘makkelijk’ vinden bieden zij aangepaste lesstof aan, zodat ze toch op eigen niveau kunnen leren. Voor leerlingen die extra ondersteuningslessen nodig hebben bieden de remedial teachers extra individuele instructie zodat zij snel weer met de leerlingen in de klas kunnen meedoen. - St. Antoniusschool.

- Jeugd: - Het doel van Kids Club Beesd is om (minimaal) een keer per maand een leuke avond te organiseren voor de kinderen uit het dorp en omstreken. Zoals een kinderdisco, filmavond, kinderrestaurant etc.

- Ook de PJB (Protestantse Jeugdraad Beesd) is een actieve groep die zich inzet voor de jeugd in het dorp door het organiseren van leuke activiteiten.

- Muziek: - "Muziek verbindt, is gezond en maakt gelukkig! De in 2021 opgerichte Stichting Muzikale Ontplooiing Beesd en Omstreken (SMOBEO) zorgt daarom voor meer en beter muziek in het onderwijs en meer muzikale participatie. Dat bereiken we door (onder meer): - het organiseren van muzikale evenementen in onze regio; - het aanbieden van muzikale lesprogramma’s aan scholen en muziekscholen; - muziek en muziekonderwijs beschikbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Dus ook voor die mensen die om welke reden dan ook niet zomaar een muziekschool of evenement binnen zouden wandelen, zoals ouderen, mensen in een achterstandspositie of mensen met speciale zorgbehoeften.

Plannen. We zijn enthousiast van start met de sponsoringsactie ‘Geef de Muziekfabriek Vleugels’, om de muziekschool van Beesd aan een goede lespiano te helpen. Maar er staan veel meer muzikale potjes op het vuur: - concerten; - een project ter bevordering van het mentaal welzijn van ouderen; - funderen van muziekles voor kinderen uit kansarme gezinnen; - train the trainer: hulp aan basisschool-onderwijzers bij muziek in de klas; - optimalisatieproject voor muziekdocenten in de regio; - een projectkoor voor alle leeftijden; - een kerstsamenzangavond voor iedereen; - een talentenjacht voor jongeren; - maandelijkse Sing-Inn sessies. De komende tijd ga je van onze plannen ongetwijfeld meer zien, dus houd onze website in de gaten en volg ons op Facebook."

- Harmonie Concordia is opgericht in 1901. De vereniging bestaat uit een harmonie-orkest, een slagwerkgroep, een leerlingenorkest, twee blazersklassen en een blaaskapel. Zij verlenen op de eerste plaats medewerking aan dorpsactiviteiten zoals de optocht op Koningsdag en de Sinterklaasintocht. Verder werken ze mee aan de oecumenische openluchtkerkdienst en het jaarlijkse Kerstconcert.

- Zangschool Beesd is een muziekschool met de focus op zingen, gerund door enthousiaste en professionele muziekdocenten. Ze hebben een compleet lesaanbod voor leerlingen van alle leeftijden, met daarin zangles, pianoles, muziekles, gitaarles, zingen in een koor en een eigen band waarmee je kunt repeteren.

- Koor Sjier Chadasj uit Beesd is opgericht in 1987. Het repertoire bestaat grotendeels uit gospelmuziek, nederlandstalig en engelstalig. Sinds 2012 staat het koor onder leiding van Wibo Hijink.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Beesd is opgericht in 1959. - Facebookpagina A1. - Facebookpagina Dames 1.

- Sportvereniging Beesd (SVB) is een omni-sportvereniging, wat wil zeggen dat ze verschillende soorten sporten faciliteren. Voor de jeugd vanaf 3 jaar bieden ze gymnastiek (turnen) en voor de jeugd vanaf 6 jaar volleybal. Het aanbod voor senioren vanaf 16 jaar bestaat uit badminton, basketbal, volleybal, turnen en diverse groepen gym voor ouderen (40+ en 60+). Wil je eens komen kijken of meedoen? Dat kan! Je kunt vrijblijvend een aantal proeflessen volgen bij de sport naar keuze. In het Lesrooster kun je zien op welke dagen en tijden de diverse trainingen worden gegeven. Als je je aan het begin van de les even aanmeldt bij de trainer, dan kun je meteen meedoen. - SVB Supportersclub.

- Zorg: - RoosRos Architecten heeft de nieuwbouw van Woonzorgcentrum De Lingehof in Beesd ontworpen. De opdracht is een gewonnen 'Design & Build' selectie samen met Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, die je op de Facebookpagina nieuwbouw De Lingehof op de hoogte houdt van de bouwwerkzaamheden, die medio 2018 gereed komen. Vanuit het perspectief van de bewoners wordt een nieuw ‘thuis’ gecreëerd. De nieuwe Lingehof wordt een prettige plek om te wonen, werken en bezoeken. Het zorgcentrum heeft ook een brede maatschappelijke betekenis in het dorp. Dat komt terug in het ontwerp door een centrale ontmoetingsruimte die breed inzetbaar is.

De entree en ruime foyer vormen het centrale hart van de Lingehof, een bruisende ontmoetingsruimte. Het is een ruimte met veel daglicht, diverse zitjes en toegang tot de buitenruimte. Aan de linker- en rechterzijde van het hart zijn woonvleugels gesitueerd. Iedere vleugel telt 3 etages. Aan het eind van iedere etage is een meer beschutte ontmoetingsruimte. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de bewoner kan er zelfstandig gewoond worden met zorg, activiteiten en gezelligheid in de nabijheid.

De Lingehof in Beesd is een gebouw dat op de toekomst is voorbereid. Door een slimme constructie zijn de tussenwanden van de appartementen niet dragend, zodat de appartementen in de toekomst eenvoudig kunnen worden aangepast. De materialen zijn degelijk en beproefd waardoor een lange levensduur en weinig onderhoud is gegarandeerd. Bovendien is er in het ontwerp veel aandacht voor het beperken van energieverbruik en het gebruik van duurzame energie. Het bouwteam gaat voor een duurzaam gebouw zonder verlies van comfort voor de gebruikers. Het gebouw krijgt een aangenaam klimaat, goede akoestiek en installaties zijn eenvoudig bedienbaar. (bron: RoosRos Architecten)

- Welzijn: - "Beesd voor elkaar" is een krachtenbundeling van inwoners die zowel actief zijn in professionele als in vrijwilligersorganisaties. Ze matchen lokale (hulp)vragen en -aanbod van inwoners, verenigingen en organisaties op alle mogelijke gebieden, ondersteund door de kennis en expertise van de deelnemers. De kern is samen leuke en goede dingen doen met hart voor het eigen dorp.

- Het Cingelplein is een informatie- en ontmoetingspunt voor alle inwoners van Beesd e.o. Als je ergens mee zit, hulp nodig hebt, of een vraag of wens hebt over bijvoorbeeld financiën, zorg, wonen, welzijn, sociale activiteiten of hulp in en rond het huis, kun je bij het Cingelplein terecht. Het Cingelplein is er ook voor iedereen die wat te bieden heeft. Als je als ondernemer of burger een vaardigheid hebt waarmee je iemand anders, die dat net nodig heeft, kunt helpen, ben je meer dan welkom bij het Cingelplein!

- KrijgdeKleertjes Beesd ruilt alle kinderkledingmaten (ook schoenen) en zwangerschapskleding. Geen speelgoed. KrijgdeKleertjes is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen winstoogmerk. Hoe werkt het? Maak een afspraak of meld je aan voor een van de ruilochtenden. Deze zijn op de 1e zondag van de maand tussen 09.30 en 10.30 uur in de Zangschool.

- Veiligheid: - Brandweer Beesd is een vrijwilligerskorps dat zich bezighoudt met het redden van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van brand, en het verlenen van hulp bij ongevallen. Ze zijn daartoe uitgerust met een Tankautospuit (6131), een SBH (schuimblushaakarm), een AED, een Koetakel, en een 25 kV & 1500V tester.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemers Vereniging Beesd.

Reacties

(4)

Ik ben in dit dorp geboren en getogen. Maar er is weinig meer van over van oud Beesd. Van de winkels in het dorp is meer dan de helft verdwenen. Zou zo graag het wapen van Beesd willen hebben.

Ja er is flink genieuwbouwd in dit dorp in de loop der jaren. In 1840 stonden er nog maar 200 huizen, nu 1.400, dat is 7x zo veel... Wat bedoelt u met "het wapen willen hebben"? Wilt u dat afdrukken en aan de muur hangen? Onder Status heb ik gelinkt naar een pagina met diverse afbeeldingen van het gemeentewapen.

Mijn oma, Cornelia Sophia Maria van Zijl, komt uit Beesd. Is getrouwd in 1928 met Cornelis Antonius Weerdenburg garagehouder te Utrecht. Van mijn opa weten we wat meer af maar niet van onze oma. Haar vader Johannes van Zijl had daar een hotel. Wij vragen ons af of daar nog iets van te achterhalen is. Naam hotel, foto's, krantenknipsels, familie, etc.

Met vriendelijke groet,
Harry van Maarseveen

Als er iemand reageert, laat ik het u weten. Tips: 1) U zou dit ook als oproepje kunnen plaatsen op de 2e gelinkte Facebookpagina hierboven in het hoofdstuk Beeld. Daar posten veel mensen die veel weten van 'Beesd in vroeger tijden', dus de kans is groot dat zij u aan nadere informatie kunnen helpen. 2) Dit dorp en (de voormalige gemeente) Geldermalsen hebben geen eigen heemkundekring. Maar er is wel de Historische Kring West-Betuwe, die o.a. deze voormalige gemeente en dus ook dit dorp als werkgebied heeft. Zij hebben o.a. een bibliotheek en een archief, waar wellicht ook het e.e.a. te vinden is. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/west-betuwe#geschiedenis.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen