Negenhuizen

Plaats
Buurtschap
Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

negenhuizen_op_kaart_ca._1980.jpg

Negenhuizen is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Midden-Delfland. De buurtschap valt onder het dorpsgebied van Schipluiden en ligt ZO van de dorpskern, rond een deel van de Zouteveenseweg. (© www.kadaster.nl)

Negenhuizen is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Midden-Delfland. De buurtschap valt onder het dorpsgebied van Schipluiden en ligt ZO van de dorpskern, rond een deel van de Zouteveenseweg. (© www.kadaster.nl)

Negenhuizen

Terug naar boven

Status

- Negenhuizen is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Midden-Delfland. T/m 1811 gemeente Zouteveen. In 1812 over naar gemeente Vlaardingen, per 1-4-1817 over naar de heropgerichte gemeente Zouteveen, per 1-9-1855 over naar gemeente Vlaardinger-Ambacht, per 1-8-1941 over naar gemeente Schipluiden, in 2004 over naar gemeente Midden-Delfland.

- De buurtschap Negenhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schipluiden.

- De buurtschap Negenhuizen heeft geen plaatsnaamborden (in tegenstelling tot de iets zuidelijker gelegen buurtschap De Kapel), en ook geen gelijknamige straatnaam(bordjes), zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt (en weer verlaat).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1712 De Negen Huyzen.

Naamsverklaring
Betekent 'nederzetting bestaande uit negen huizen', naar het oorspronkelijk aantal huizen ter plaatse.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Negenhuizen ligt N van Vlaardingen, ZO van Schipluiden, rond de Zouteveenseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Negenhuizen niet apart vermeld. Kennelijk zat het destijds bij de tellingen van Zouteveen inbegrepen. Oorspronkelijk heeft de buurtschap dus 9 huizen. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners (alrthans kijkend op oudere kaarten lijken ons de panden aan de Zouteveenseweg met huisnrs. 25-45b en 18-34 redelijkerwijs tot deze buurtschap te behoren, maar wellicht valt er ook nog enig gebied N en Z hiervan toe te rekenen)..

Terug naar boven

Geschiedenis

De 9 oorspronkelijke boerderijen van de buurtschap Negenhuizen staan al aangegeven op de kaart van Kruikius uit 1712. Deze 9 boerderijen staan er nog altijd. Inmiddels is de buurtschap uitgegroeid tot ca. 25 woningen. De meeste boerderijen zijn inmiddels getransformeerd tot burgerwoningen. Er zijn nog enkele melkveebedrijven als zodanig actief.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De grotendeels slechts één auto brede - of beter gezegd smalle - Zouteveenseweg is lange tijd populair geweest als sluiproute tussen de A20 bij Vlaardingen en de A4 bij Den Hoorn. Sinds de in 2006 aangelegde poller aan de Holyweg in Vlaardingen zijn de inwoners van buurtschap Negenhuizen hier nu grotendeels van verlost. Wat verder heeft bijgedragen aan de vermindering van sluipverkeer door de buurtschap is het gereedkomen van de A4 Schiedam - Delft in 2015.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het vrij lage land rond de Keen moet al vroeg een plaats geweest zijn waar het waterwild zich graag ophield. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men juist hier na 1561 twee eendenkooien heeft aangelegd. Het landschap behoefde hiervoor nauwelijks aangepast te worden. Men verdiepte de natuurlijke laagte van een deel van de Keeneloop tot een permanent meertje en bracht wat meer beplanting aan. De eerste eendenkooi vanaf de Zuidka, NO van de lintbebouwing van buurtschap Negenhuizen, is tot nu toe bewaard gebleven. De tweede, een stukje Z hiervan gelegen, raakte in de loop van de 19e eeuw in onbruik, maar luchtfoto’s geven de ligging hiervan nog duidelijk aan. Ook staat er nog één boom op de locatie van deze kooi. De eerste eendenkooi maakte in de 17e eeuw deel uit van het bezit van de heren van de Keenenburg.

Tot ca. 1975 werden er jaarlijks enige duizenden eenden gevangen. Mede door de oprukkende stadsbebouwing en de aanleg van het zandlichaam van de A4 heeft de kooi al heel lang haar oorspronkelijke functie verloren. Er is geen kooiker meer die zijn broodwinning vindt in het vangen en verkopen van eenden. Sinds Natuurmonumenten in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw eigenaar werd van dit unieke stukje natuurgebied bij Negenhuizen, is het voortbestaan van de kooi verzekerd. Naast een grote verscheidenheid aan planten vindt men er talloze vogels, zoals de steenuil, de ransuil, de torenvalk en de boomvalk. Het is te hopen dat het open polderlandschap rond de kooi bewaard zal blijven.

Hoewel de oostelijke Keensloot ter verbetering van de waterhuishouding enigszins is aangepast, is het patroon van deze oude waterloop behouden. Keen en kooi vormen met elkaar een bijzondere combinatie, waarvan we in de overvolle Randstad geen tweede voorbeeld vinden." (bron en voor nadere informatie zie het artikel 'Eendenkooi. Keen en Kooi geen toevallige combinatie' op de site van Historische Vereniging Oud-Schipluiden) - Nog een informatieve pagina over Eendenkooi Schipluiden. - Pagina over Eendenkooi Schipluiden op de site van beheerder Natuurmonumenten. De kooiker vangt en ringt hier nog altijd eenden. Niet voor consumptie, maar voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat de eenden rust nodig hebben, is de eendenkooi en het natuurgebied niet toegankelijk voor publiek. Wel geeft de kooiker regelmatig excursies in de nabijgelegen eendenkooi Het Aalkeetbuiten.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van markante panden in buurtschap Negenhuizen.

Reacties

(2)

Ik lees dat deze 9 boerderijen er nog steeds staan. Door wie worden deze boerderijen dan bewoond anno 2020? Ik woonde zelf in de Zouteveen in de Helena Hoeve, maar die is pas in 1933 gebouwd. Ik kom maar tot hoogstens een stuk of 6 of 7.

Die formulering heb ik ontleend aan de pagina die ik heb gelinkt onder het zojuist aangemaakte hoofdstuk Beeld. Als u daar onderaan op Colofon klikt, ziet u dat die site wordt onderhouden door dhr. Henk Groenendaal uit Schipluiden, vice-voorzitter van de historische vereniging aldaar. Wellicht kent u hem, omdat u hier immers ook hebt gewoond. Dhr. Groenendaal zal u ongetwijfeld kunnen vertellen welke 9 panden het betreft. Hier vindt u zijn contactgegevens: http://historischeverenigingoud-schipluiden.nl/de-vereniging/contact/.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen