Moskou

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

moskou_richtingbord.jpg

In de omgeving van Moskou staan keurige richtingborden die je vertellen welke kant je op moet om er te komen. Maar ter plekke staan alleen geen plaatsnaambordjes om te vertellen dat en wanneer je er bent aangekomen. Da's dan weer minder...

In de omgeving van Moskou staan keurige richtingborden die je vertellen welke kant je op moet om er te komen. Maar ter plekke staan alleen geen plaatsnaambordjes om te vertellen dat en wanneer je er bent aangekomen. Da's dan weer minder...

moskou_donkerbroek_kaart_openstreetmap.jpg

Moskou is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, in grotendeels gemeente Ooststellingwerf. De buurtschap Moskou ligt rond de gelijknamige weg, NW van en grotendeels vallend onder het dorp Donkerbroek. (©www.openstreetmap.org)

Moskou is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, in grotendeels gemeente Ooststellingwerf. De buurtschap Moskou ligt rond de gelijknamige weg, NW van en grotendeels vallend onder het dorp Donkerbroek. (©www.openstreetmap.org)

moskou_donkerbroek_stobbenwal_peelrugtunnel.jpg

Dit is de in 2015 gereedgekomen Peeltunnel onder de N381, W van de buurtschap Moskou. Bijzonder element is de 'stobbenwal' langs het fietspad, waardoor kleine (zoog)dieren en reptielen veilig onder de nieuwe N381 door kunnen lopen dan wel kruipen.

Dit is de in 2015 gereedgekomen Peeltunnel onder de N381, W van de buurtschap Moskou. Bijzonder element is de 'stobbenwal' langs het fietspad, waardoor kleine (zoog)dieren en reptielen veilig onder de nieuwe N381 door kunnen lopen dan wel kruipen.

Moskou

Terug naar boven

Status

- Moskou is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, in grotendeels gemeente Ooststellingwerf, deels gemeente Opsterland.

- De buurtschap Moskou valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Donkerbroek, deels onder het dorp Wijnjewoude.

- De buurtschap Moskou heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijjnamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Moscou.

Naamsverklaring
Vernoemd naar de Russische stad Moskou. Oorspronkelijk de naam van een boerderij, die zijn naam gekregen had nadat aan de overzijde van het kanaal de buurtschap Petersburg was ontstaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moskou ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Moskoureed, Moskouwei (alleen de huisnrs. 1-5 en 6-8, dit is het Wijnjewoudese deel van de buurtschap) en Peelrug, NW van Donkerbroek, en grenst in het O aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. Aan de overkant van de vaart ligt de buurtschap Petersburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Moskou omvat ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Moskou grenst in het O aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. Ter plekke ligt een ophaalbrug over de vaart, in de weg Peelrug, die nog altijd met de hand wordt bediend. De brug heet niet de Peelrug-brug, wat je gezien de straatnaam zou verwachten, maar Petersbrug (althans volgens een artikel dat nu helaas niet meer op de site van de Bruggenstichting te vinden is), naar de aan de O kant van de vaart gelegen buurtschap Petersburg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- T.b.v. de in 2015 gereedgekomen gereconstrueerde en deels nieuw aangelegde N381 Drachten - Drentse grens - waarvoor in deze omgeving het pand Peelrug 10 is gesloopt - zijn veel voorzieningen getroffen voor mens en dier om deze weg veilig te kunnen oversteken. Een heel bijzondere voorziening is getroffen in de Peelrugtunnel in de weg Peelrug, onder de N381 W van buurtschap Moskou. Voor het geval je er langskomt en je afvraagt wat die boomstronken langs het fietspad in die tunnel daar doen: deze zogeheten stobbenwal is daar bewust aangelegd als bijzondere vorm van faunapassage. Via deze stobben kunnen namelijk kleine (zoog)dieren en reptielen de nieuwe N381 ongelijkvloers kruisen. Op deze manier kunnen ze onder deze beschutting en dekking veilig door de tunnel lopen dan wel kruipen.

"Stobbenstroken tunnels N381 in trek. In de tunnel Bûtewei (Wijnjewoude), Peelrug (Donkerbroek, bij buurtschap Moskou) en Kraaiheidepollen (Appelscha) zijn stobbenstroken aangelegd, zodat dieren veilig de weg kunnen passeren. Onlangs zijn de tunnels onderzocht op gebruik door zoogdieren, amfibieën en reptielen. Met name de passages in de Bûtewei en Peelrug worden vrij intensief gebruikt door marters, egels en muizen. Ook werd een vos geregistreerd.

Welke soort gebruikt welke tunnel? Bûtewei: steenmarter, wezel, bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, bosspitsmuis en witte kwikstaart. Peelrug: vos, steenmarter, wezel, egel, mol, bruine rat, bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis en roodborst. Kraaiheidepollen: bosmuis, huisspitsmuis, bosspitsmuis, roodborst, winterkoning, woelrat/rat/mol.

Door het gebruik van de faunapassages passeren de dieren veilig de N381 en staan de populaties met elkaar in verbinding. Hierdoor kan uitwisseling van genen plaatsvinden aan beide zijden van de weg. Muizen vormen ook een voedselbron voor bijvoorbeeld de wezel en de steenmarter, waardoor het gebruik van de passages door deze soorten marters wordt gestimuleerd. Provincie Fryslân heeft Buro Bakker, adviesburo voor ecologie, gevraagd een drietal faunapassages met stobbenwallen in fietstunnels te onderzoeken op gebruik door zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het onderzoek is in samenwerking met Faunatech uitgevoerd." (bron: Provincie Fryslân, 10-3-2020)

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in de buurtschappen Moskou en Petersburg (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Beeld

- © van de foto van de Peelrugtunnel W van buurtschap Moskou: weblog Afanja.

Reacties

(2)

De brug wordt inderdaad nog met de hand bediend.
Beide links in het artikel werken helaas niet meer.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt.
Dank ook voor de melding van de 'dode links'. Helaas is het hele weblog waar het boeiende stuk op stond over de geschiedenis van de brugwachters in Moskou, van het internet verdwenen. Het stuk is helaas ook niet elders op het internet te vinden (soms gaat men verder op een ander www-adres). Ik heb het hele internet afgezocht of er elders nog iets vermeldenswaardigs over deze buurtschap te vinden is, met het bovenstaande magere resultaat. Het zij zo.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen