Westvliet

Plaats
Buurtschap
Den Haag Rijswijk
Zuid-Holland

westvliet_op_kaart_ca._1930.jpg

Buurtschap Westvliet viel t/m 1937 grotendeels onder de gemeente Stompwijk (en deels onder de gemeente Rijswijk). Vandaar de aanduiding 'Sk' (= afkorting van de gemeentenaam Stompwijk) onder de plaatsnaam op deze kaart uit ca. 1930. (© www.kadaster.nl)

Buurtschap Westvliet viel t/m 1937 grotendeels onder de gemeente Stompwijk (en deels onder de gemeente Rijswijk). Vandaar de aanduiding 'Sk' (= afkorting van de gemeentenaam Stompwijk) onder de plaatsnaam op deze kaart uit ca. 1930. (© www.kadaster.nl)

Westvliet

Terug naar boven

Status

- Westvliet is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Den Haag en deels gemeente Rijswijk. T/m 1937 grotendeels gemeente Stompwijk, deels gemeente Rijswijk; in 1938 gaat het Stompwijkse deel over naar de gemeente Leidschendam, het andere deel blijft dan gemeente Rijswijk; in 2002 gaat het Leidschendamse deel over naar de gemeente Den Haag, waarbij ook, wegens een grenscorrectie, het Rijswijkse deel wordt verkleind en een deel daarvan ook naar de gemeente Den Haag overgaat.

- De buurtschap Westvliet valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Den Haag, deels onder de stad Rijswijk. De buurtschap ligt formeel binnen de bebouwde kommen van Den Haag en Rijswijk, maar ligt in een nog altijd zodanig van de omliggende stedelijke bebouwing afgeschermde landelijke zone dat het nog altijd als buurtschap kan worden beschouwd.

- De buurtschap Westvliet heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Westvliet ligt rond de Westvlietweg, voorzover geen onderdeel van de buurtschap Park Leeuwenbergh, dat wil zeggen: met uitzondering van de huisnummers 115 t/m 126, en rond de Jan Thijssenweg. De buurtschap is gedeeltelijk bedrijventerrein. De buurtschap ligt aan de O oever van het water de Vliet en ligt direct ZW en direct NO van de buurtschap Park Leeuwenbergh, ligt direct O van het dorp Voorburg en de stad Rijswijk, ligt aan weerszijden van de A12 en ligt W van het Haagse stadsdeel Leidschenveen, N van het Haagse stadsdeel Ypenburg, W van de A4, de knooppunten Prins Clausplein (A4/A12) en Ypenburg (A4/A13) en de A13, ZW van het dorp Leidschendam, N en NW van het dorp Nootdorp, O en Z van de overige delen van de stad Den Haag en N en NO van de stad Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Westvliet omvat ca. 70 huizen, ca. 120 verblijfsaccommodaties en ca. 180 bedrijfsgebouwen, met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Familiepark Drievliet is ontstaan op een Rijswijkse buitenplaats en is nu een attractiepark voor overwegend jeugdige bezoekers, dat door een grenscorrectie tegenwoordig onder Den Haag valt, en daarbinnen in de buurtschap Westvliet. Drievliet kreeg zijn naam vanwege zijn ligging aan het knooppunt van de Vliet naar Leiden, de Haagvliet en de Delftse Vliet. Op een kaart uit 1611 van Floris Balthasars wordt de hofstede Drievliet met een grote tuin al getoond. Het classicistische, blokvormige huis is een rijksmonument. In 1874 kocht C.H.Th.A. Hooft Graaflant, tevens eigenaar van Burchvliet, het landgoed. Hij bleef er wonen tot aan zijn dood in 1923. Na de dood van C.H.Th.A. Hooft Graaflant vestigde de nieuwe eigenaar in het huis een café, en opende in 1938 ook een theetuin met speeltuin. Dit bleek een aantrekkelijke combinatie, en toen de bezoekers na de Tweede Wereldoorlog bleven komen, werd in 1950 het landgoed aangekocht. In 1951 plaatste de eigenaar een eerste attractie, de draaimolen, en werd Drievliet attractiepark genoemd. In de loop der jaren werden diverse kermisattracties toegevoegd.

In de daarop volgende decennia werden in het park meer attracties geplaatst. Een van de oudste nog bestaande attracties in het park is de Monorail. Het is de oudste monorail van Nederland. Het park richtte zich voornamelijk op jeugdige bezoekers. Zo werden in de jaren '90 en '00 voornamelijk thrill-rides aangekocht, zoals de breakdance Star Dancer en het schommelschip De Piraat. Veel attracties in het park hadden de uitstraling van kermisattracties. Het park zag in dat attractieaanbod niet meer het enige is wat een attractiepark moet bieden, maar dat thematisering ook belangrijk is. De "kermisattracties" in het park kregen alle hun eigen thema. In 2010 werd hiervoor een aantal attracties tijdelijk gesloten en werd een deel van het park omgebouwd tot een themagebied. Een aantal attracties werd ingericht naar het thema Oceaan zoals de huidige Draaikolk, Kwal en Nautilus. In 2011 werd het nieuwe en eerste themagebied van het park genaamd Lol Atol geopend. Sindsdien is onder andere het Spookslot heringericht naar het thema Egypte en is aan het themagebied Lol Atol een fonteinenplein toegevoegd."()

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - "Kinderopvang Westvliet is gevestigd in een multifunctionele accommodatie op Westvlietweg 55. In dit pand bevinden zich naast ons verder nog een sportschool, tenniscentrum, restaurant, en een kortdurende opvang voor ouders die komen sporten. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf dat bestaat uit één verticale groep. Er is een ruimte waar de baby's een rustiger onderkomen hebben en een ruimte waar de oudere kinderen meer speelmogelijkheden hebben. Kleinschaligheid heeft als voordeel dat elke pedagogisch medewerker alle kinderen en ouders kent, dit maakt de communicatie prettig. Specifiek aan deze vestiging is dat wij gebruik kunnen maken van de peutergym, peuterjudo en andere activiteiten die binnen dit complex worden gegeven. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen en twee of drie pedagogisch medewerkers. Aan de voorkant hebben we ons buitenterrein. Er is ook een extra buitenterrein naast het pand gelegen."

Reacties

(2)

Toevoegen m.i. attractiepark Drievliet.

Dank voor de tip Hans, die hoort er inderdaad zeker bij! Ik heb het toegevoegd.

Reactie toevoegen