Lageland

Plaats
Dorp
Midden-Groningen Groningen
Duurswold
Groningen

lageland_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lageland is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, in deels gemeente Midden-Groningen (t/m 2017 gemeente Slochteren), deels gemeente Groningen (t/m 2016 gemeente Slochteren).

Lageland is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, in deels gemeente Midden-Groningen (t/m 2017 gemeente Slochteren), deels gemeente Groningen (t/m 2016 gemeente Slochteren).

lageland_gemeente_midden-groningen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Dit (binnen de oranje lijn) is de dorpskern van het dorp Lageland, met O en N daarvan nog een stuk buitengebied. Dit gebied valt sinds 2018 onder de gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren. (© www.openstreetmap.org)

Dit (binnen de oranje lijn) is de dorpskern van het dorp Lageland, met O en N daarvan nog een stuk buitengebied. Dit gebied valt sinds 2018 onder de gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren. (© www.openstreetmap.org)

lageland_gemeente_groningen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Dit is het W buitengebied van het dorp Lageland, oftwel de Polder Lageland, tegenwoordig ook bekend als Meerstad-Noord. Dit gebied is in 2017 door een grenscorrectie overgegaan van de gemeente Slochteren naar de gemeente Groningen. (© OpenStreetMap)

Dit is het W buitengebied van het dorp Lageland, oftwel de Polder Lageland, tegenwoordig ook bekend als Meerstad-Noord. Dit gebied is in 2017 door een grenscorrectie overgegaan van de gemeente Slochteren naar de gemeente Groningen. (© OpenStreetMap)

lageland_basisschool_de_spil.jpg

Lageland, basisschool De Spil wás meer dan 140 jaar de spil in Lageland, maar heeft in 2015 de deuren moeten sluiten. Met nog maar 20 leerlingen en twee klassen in het nieuwe jaar was het niet verantwoord om nog langer door te gaan. Helaas...

Lageland, basisschool De Spil wás meer dan 140 jaar de spil in Lageland, maar heeft in 2015 de deuren moeten sluiten. Met nog maar 20 leerlingen en twee klassen in het nieuwe jaar was het niet verantwoord om nog langer door te gaan. Helaas...

lageland_route_66_2009.jpg

Niet alleen in Amerika, ook in Lageland is kennelijk een Route 66 (foto 2009). Als iemand weet wat dit betekent, houden wij ons aanbevolen.

Niet alleen in Amerika, ook in Lageland is kennelijk een Route 66 (foto 2009). Als iemand weet wat dit betekent, houden wij ons aanbevolen.

lageland_cafe_ijzeren_klap_kopie.jpg

De naam van het niet te missen markante dorpscafé De IJzeren Klap, strategisch gelegen op de kruising in het centrum van het dorpje Lageland, verwijst naar de nabijgelegen ophaalbrug ('klap') over het Slochterdiep.

De naam van het niet te missen markante dorpscafé De IJzeren Klap, strategisch gelegen op de kruising in het centrum van het dorpje Lageland, verwijst naar de nabijgelegen ophaalbrug ('klap') over het Slochterdiep.

lageland_ophaalbrug.jpg

Lageland, de ophaalbrug (in het Gronings is dat een 'klap') waar het nabijgelegen café De IJzeren Klap naar is genoemd (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Lageland, de ophaalbrug (in het Gronings is dat een 'klap') waar het nabijgelegen café De IJzeren Klap naar is genoemd (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

lageland_gastvrij_lageland_kopie.jpg

Tijdens Gastvrij Lageland kun je bij een 10-tal  gastvrije lokale ondernemers van alles ondergaan. Er zijn o.a. bloemrijke tuinen, kunst, open ateliers, vintage en exotische meubels, sieraden en heel veel lekkere dingen om te eten en drinken.

Tijdens Gastvrij Lageland kun je bij een 10-tal gastvrije lokale ondernemers van alles ondergaan. Er zijn o.a. bloemrijke tuinen, kunst, open ateliers, vintage en exotische meubels, sieraden en heel veel lekkere dingen om te eten en drinken.

lageland_gastvrij_lageland_opa_jans_pesto_kopie.jpg

Wij lezen op de Facebookpagina van Gastvrij Lageland bijvoorbeeld dat o.a. de handgemaakte 'Opa Jan's Pesto' beroemd schijnt te zijn en 'wegvliegt', dat mensen daar uit de verre omtrek voor komen om dit in te slaan en dat het altijd uitverkocht raakt.

Wij lezen op de Facebookpagina van Gastvrij Lageland bijvoorbeeld dat o.a. de handgemaakte 'Opa Jan's Pesto' beroemd schijnt te zijn en 'wegvliegt', dat mensen daar uit de verre omtrek voor komen om dit in te slaan en dat het altijd uitverkocht raakt.

lageland_of_luddeweer_windmolentjes.jpg

Bescheiden windmolentjes bij een boerderij tussen Lageland en Luddeweer, kennelijk bestemd om energie voor de eigen behoefte op te wekken (© Harry Perton)

Bescheiden windmolentjes bij een boerderij tussen Lageland en Luddeweer, kennelijk bestemd om energie voor de eigen behoefte op te wekken (© Harry Perton)

lageland_herinrichting_slochterdiep_en_wegreconstructie_langs_slochterdiep_2016.jpg

In 2016 is het Slochterdiep ter hoogte van Lageland heringericht, t.b.v. verbeteren waterveiligheid, bevaarbaarheid en doorstroming. Tevens is de weg alhier langs het Slochterdiep gereconstrueerd. (© Google)

In 2016 is het Slochterdiep ter hoogte van Lageland heringericht, t.b.v. verbeteren waterveiligheid, bevaarbaarheid en doorstroming. Tevens is de weg alhier langs het Slochterdiep gereconstrueerd. (© Google)

lageland_nieuwbouw_ijsbaanlocatie.jpg

In Lageland is een nieuw, kleinschalig wijkje met huizen op ruime kavels in ontwikkeling, gelegen direct N van de ijsbaan, in het kader van Meerstad. De straatnamen zijn 'schaatsgerelateerd', nl. Buitenbaan, Kortebaan en Langebaan. (© Google)

In Lageland is een nieuw, kleinschalig wijkje met huizen op ruime kavels in ontwikkeling, gelegen direct N van de ijsbaan, in het kader van Meerstad. De straatnamen zijn 'schaatsgerelateerd', nl. Buitenbaan, Kortebaan en Langebaan. (© Google)

Lageland

Terug naar boven

Status

- Lageland is een dorp* in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, in deels gemeente Midden-Groningen (t/m 2017 gemeente Slochteren), deels gemeente Groningen (t/m 2016 gemeente Slochteren). De bebouwde kom van het dorp valt onder de gemeente Midden-Groningen. Het W buitengebied van het dorp is in 2017 middels grenscorrectie van de gemeente Slochteren overgegaan naar de gemeente Groningen, in het kader van het project Meerstad. Voor nadere details zie aldaar.

* Hoewel Lageland een kleine plaats is met lintbebouwing, zonder echte kern, zonder kerk en met nauwelijks voorzieningen, en je het daarom wellicht ook als buurtschap zou kunnen zien, wordt het toch als dorp beschouwd, getuige o.a. ook een eigen Vereniging Dorpsbelangen, dus conformeren wij ons daaraan.

- Lageland heeft een eigen postcode (9623) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk is het dorp voor de meeste voorzieningen aangewezen op buurdorp Harkstede, waar het vanouds vermoedelijk ook een buurtschap van geweest zal zijn.

Het W buitengebied van het dorp, dat, zoals in de vorige alinea beschreven, in 2017 middels grenscorrectie naar de gemeente Groningen is gegaan, heeft een eigen postcode gekregen (9622, omdat een postcode altijd maar onder één gemeente mag vallen, moest hier een nieuwe postcode voor worden gecreëerd) en postale plaatsnaam Lageland GN (omdat het niet wenselijk is postaal geheel dezelfde plaatsnamen in verschillende gemeenten te hebben, vanwege de misverstanden die dat teweeg kan brengen, is ervoor gekozen de plaatsnaam op zich wel te handhaven, maar hier de toevoeging GN van gemeente Groningen achter te vermelden). Iets soortgelijks is gebeurd met buurdorp Harkstede.

- Onder het dorp Lageland vallen ook de buurtschappen Bokhörn en Heidenschap. In het uiterste NW van het dorpsgebied liggen op Lagelandsterweg 13 en 15 twee panden, die gezamenlijk bekend staan als buurtje met de naam Roeksweer. Dit is de naam van een van de twee boerderijen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
't Legelaand, Lagelaand.

Oudere vermeldingen
1867 Laagland.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk streeknaam, 'laag gelegen land', tegenover de noordelijker gelegen streek Hoogeland.(1) Oorspronkelijk was de streek Lageland veel groter dan tegenwoordig.

Terug naar boven

Ligging

Lageland ligt NW van Slochteren, N van Harkstede. Het dorp heeft geen echte kern maar louter verspreide bebouwing, met een klein kerntje rond de brug over het Slochterdiep. Het grondgebied wordt begrensd door het Slochterdiep in het Z en het Eemskanaal in het NW (tot aan tegenover het dorp Woltersum). In het ZO loopt het grondgebied tot vlak vóór de buurtschap Schaaphok (die voor de postadressen onder de kern Slochteren valt). In het NO grenst het dorp aan het grondgebied van de buurtschap Luddeweer.

Curieus is dat voor de postadressen de grens met het Z buurdorp Harkstede langs het Slochterdiep loopt. Z daarvan ligt namelijk nog een 7-tal panden binnen de bebouwde kom van het dorp (waaronder het café), die hierdoor voor de postadressen zogenaamd 'in' het kilometers verderop gelegen dorp Harkstede liggen. Dit lijkt ons niet reuze handig - om het eufemistisch te zeggen - voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten, die geneigd zullen zijn om bij deze adressen in het dorp Harkstede te gaan zoeken. Tevens zal een aantal panden Z van deze bebouwde kom-grens in de praktijk wellicht ook redelijkerwijs nog tot het dorp Lageland te rekenen zijn.

Wij vemoeden dat dit zijn oorzaak heeft in de postbezorging (waar de postcodes in 1978 immers voor in het leven zijn geroepen); omdat Lageland geen eigen postkantoor had, zal de postbode van Harkstede de post hebben bezorgd tot aan de Z kant van het Slochterdiep, en de postbode van Overschild of Slochteren zal bezorgd hebben tot aan de N kant van het Slochterdiep (en voor de postsortering was het handig als dat aparte postcodes waren). De bebouwing Z van het Slochterdiep werd door de inwoners vroeger als aparte buurtschap Hamweg beschouwd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Lageland niet (apart) vermeld. Het ontstaan van de plaats(naam) is kennelijk pas van later datum. Tegenwoordig omvat het dorp qua postcodegebied ca. 95 huizen. Met de bebouwde kom-panden in het dorp die voor de post 'in' Harkstede liggen, zoals beschreven bij Ligging, plus nog een handvol panden Z hiervan die ook nog tot het dorp zullen behoren, schatten wij het werkelijke aantal Lagelandse panden op ca. 110 (waarvan sinds 2017 ca. 40 in de gemeente Groningen en ca. 70 in de gemeente Midden-Groningen) en het aantal inwoners daarmee op ca. 275.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Hoewel de geschiedenis van Lageland ongetwijfeld ver terug gaat, getuige de vondst aan de Hamweg van een pot uit de Romeinse tijd, is maar weinig bekend over de historie van dit dorp. Het gebied bestond vroeger uit onvruchtbare gronden zonder enige waarde. Door de inzet van bemaling is hier verandering in gebracht en komt ook in dit laaggelegen gebied nu vruchtbare grond voor. Bij de ophaalbrug over het Slochterdiep lag vroeger een draaibrug, de ‘Hamdraai’ genoemd. In de 19e eeuw was hierbij ook een tol- en draaihuis gevestigd. Mogelijk is hierin na de verpachting van tollen in 1895 het huidige Café De IJzeren Klap (aanvankelijk onder een andere naam) gevestigd.

Het kleine dorp is in de regio bekend geworden door zijn ijsbaan, waarop in het verleden vele belangrijke schaatswedstrijden zijn verreden. Café De IJzeren Klap heeft boven de deur het Wapen van Lageland, waarin twee kleurige vlakken te zien zijn. Groen is het symbool van de zomer en blauw de kleur van het water. Vroeger bezat het dorp ook een bakker, fietsenmaker, smid, enkele kruideniers, en een groente- en een zuivelzaak. Deze zijn in de jaren zestig allemaal verdwenen." (bron: Historisch Archief Midden-Groningen)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- ZW en W van Lageland is het nieuwe woon- en recreatiegebied Meerstad in ontwikkeling. Zie verder aldaar. In dat kader is het W buitengebied van het dorp (evenals dat van buurdorp Harkstede) in 2017 naar de gemeente Groningen overgegaan, zodat dat gebied nu grotendeels onder die gemeente valt.

- In Lageland is een nieuw, kleinschalig wijkje met huizen op ruime kavels in ontwikkeling, gelegen direct N van de ijsbaan, in het kader van Meerstad (een woon- en recreatieproject van de gemeente Groningen, waarvoor zie de link in de vorige alinea), maar wél op grondgebied van de gemeente Midden-Groningen (voor 2018: gemeente Slochteren). Dit gebied is recentelijk (in 2017 of 2018) aan het dorp toegevoegd i.v.m. dit bouwproject. Voorheen viel het onder het dorpsgebied van Harkstede. De straatnamen zijn 'schaatsgerelateerd', nl. Buitenbaan, Kortebaan en Langebaan. Voor nadere informatie zie de Brochure IJsbaanlocatie, het Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie en het Beeldkwaliteitsplan IJsbaanlocatie.

- "De gemeente Groningen gaat samen met bewoners een Gebiedsvisie opstellen voor de polder Lageland, tegenwoordig ook bekend als het gebied Meerstad-Noord. Reden hiervoor is dat het bedrijf Hardt Hyperloop hier een testcentrum wil aanleggen. Daarnaast is het gebied in beeld als energielandschap (zonnepark) voor de gemeente Groningen (beide ontwikkelingen worden hieronder beschreven, in het hoofdstuk Links, red.). Doel van de gebiedsvisie is om voor de komende 20 jaar duidelijkheid voor bewoners te scheppen. Anno 2020 zijn er nog geen vastomlijnde plannen vanuit de gemeente Groningen of Hardt Hyperloop.

Bij het maken van die plannen willen we graag met omwonenden in gesprek. Omwonenden zijn de mensen die wonen in het gebied begrensd door het Slochterdiep, Eemskanaal zuidzijde, Lagelandsterweg en Hamweg. Daarnaast willen we graag samen optrekken met Dorpsbelangen en energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland. Als aftrap was op 30 maart 2020 een informatiebijeenkomst gepland in Café De IJzeren Klap. Om uit te leggen wat de stand van zaken is en het proces toe te lichten. Het idee is om samen te kijken hoe we de toekomstige ontwikkelingen in de polder het beste kunnen intekenen. Dit moet leiden tot een gebiedsvisie voor de polder voor de komende 20 jaar. Deze bijeenkomst kon niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom is er een online presentatie met toelichting gemaakt." (bron: gemeente Groningen)

- De kleine openbare basisschool OBS De Spil in Lageland bediende ook de nabijgelegen dorpen en buurtschappen Blokum, Denemarken, Luddeweer, Schaaphok en Woudbloem. De school ging van start in 1874. In de jaren tachtig van de 20e eeuw trok de school maar amper 20 leerlingen. Rond 1987 is een noodgebouw gebouwd en is de oude school verbouwd tot twee woningen. Het noodgebouw werd later permanent. Leraren en leerlingen van OBS De Spil hebben op 1 juli 2015 gezamenlijk symbolisch de deur van hun school dichtgespijkerd. Na 140 jaar is er een eind gekomen aan basisonderwijs in het dorp. De Spil had in schooljaar 2014-2015 nog 29 leerlingen, en zou in het nieuwe schooljaar nog maar 20 leerlingen hebben (als saldo van de uitstroom van groep 8 plus ouders van 6 leerlingen die de school te klein vonden worden en hun kinderen in het nieuwe schooljaar naar een andere school zouden sturen) en nog maar 2 klassen (voorheen 3) overhouden. Dat is onder de instandhoudingsnorm van 23, en 2 klassen (1-4 en 5-8) vonden ook de leraren niet verantwoord en zelfs 'onbespreekbaar'.

Het bestuur wilde de school nog wel een jaar openhouden, maar ook voor de overgebleven ouders was de ondergrens nu toch echt bereikt. Ook zij zouden hun kinderen in het nieuwe schooljaar naar een andere school sturen. Daarmee waren er in het nieuwe schooljaar geen leerlingen meer en restte niets anders meer dan sluiting. De leerlingen uit Lageland gaan nu naar school in de omliggende kernen Harkstede, Meerstad, Kolham en Slochteren. Het scheelde overigens niet veel of het was heel anders gelopen: schoolleider Richard Wouda had in 2007 nog een ontwerp in handen van een nieuw schoolgebouw met 12 lokalen. Maar door de crisis die even later uitbrak, vielen de bouwplannen voor Meerstad en Lageland in het water en ging die nieuwbouw niet door... Vanwege de groei van het aantal leerlingen is in 2008 wel een noodlokaal bijgeplaatst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Op 't Nippertje.

- Toneelvereniging U.D.I. heeft in 2017 het 90-jarig bestaan gevierd. Jaarlijks brengen zij een nieuw stuk op de planken. Voor zover ons bekend heeft de vereniging nog geen website of -pagina op het internet.

- Gastvrij Lageland (weekend eind juni) is een fiets- of wandelroute (net wat je wilt) waarbij je onderweg bij een 10-tal enthousiaste en gastvrije lokale ondernemers kunt afstappen om van alles te ondergaan. Er zijn o.a. bloemrijke tuinen, kunst, open ateliers, vintage en exotische meubels, sieraden en heel veel lekkere lokale verse dingen om te eten en drinken. Wij lezen op de Facebookpagina van het evenement bijvoorbeeld dat o.a. de handgemaakte 'Opa Jan's Pesto' beroemd schijnt te zijn en 'wegvliegt', dat mensen daar uit de verre omtrek voor komen om dit in te slaan en dat het aan het eind van de dag altijd uitverkocht is.

- Tegenover Café De IJzeren Klap (welke naam verwijst naar de nabijgelegen ophaalbrug - in het Gronings is dat een 'klap' - over het Slochterdiep) ligt een ijsbaan waar in de winter, uiteraard mits het hard genoeg vriest, kortebaanwedstrijden worden georganiseerd door IJsvereniging Lageland-Hamweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Lageland ligt in een prachtig gebied met veel natuurschoon, daarom wordt het ook wel "de kleurrijke oase" genoemd. (bron: voormalige gemeente Slochteren)

- Het dorp is sinds kort in het bezit van een jachthaventje voor passerende vaarrecreanten.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Het kleine dorp Lageland is in de regio bekend vanwege het markant in het centrum van het dorp op de kruising gelegen 19e-eeuwse Café De IJzeren Klap (sinds de sluiting van de basisschool in 2015 nog de enige voorziening in het dorp). Niet alleen omdat het daar zo mooi ligt en ook gewoon een leuk dorpscafé'tje is, waar er helaas al teveel van zijn verdwenen, maar ook omdat ze regelmatig live muziek en andere evenementen organiseren, die bezoekers uit de wijde omgeving trekken. Ook maken in totaal zes verenigingen uit het dorp gebruik van de locatie, zoals de zangvereniging, de kaartclub, de biljartclub, de toneelclub en Dorpsbelangen.

Medio 2009 is de toenmalige exploitant er mee gestopt. Eigenaar Bert Kor - die regelmatig in zijn café optreedt als zanger/organist, al dan niet met andere artiesten erbij - zocht een opvolger. Kennelijk is dat niet gelukt, want vandaag de dag is er, getuige de titel van de hiervoor gelinkte Facebookpagina, tegenwoordig sprake van een Stichting Café De IJzeren Klap, die kennelijk als exploitant fungeert. Helaas verschijnt er in december 2018 een bericht dat het café gesloopt gaat worden omdat er inmiddels teveel aardbevingsschade is ontstaan, "maar dat kan nog wel een jaar duren", aldus eigenaar Bert Kor. Anno voorjaar 2020 staat het café er nog. Wij hebben van mensen uit de regio vernomen dat het café in de zomer van 2020 wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw (dorpscafé met grote zaal). - Café De IJzeren Klap heeft een eigen 'volkslied'. Onder de link kun je de single ervan afspelen, gezongen door de gebroeders Kor.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lageland, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Lageland heeft voor zover ons bekend nog geen website of -pagina op het internet, maar is wel via e-mail te bereiken.

- Muziek: - Mannenkoor De Lagelanders.

- Duurzaamheid: - "Energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland is opgericht in januari 2020. Wij willen in en om ons ons dorp energie opwekken. Daarnaast gaan we aan de slag om onze energieverbruik te verlagen. Door duurzaam te innoveren dragen we bij aan een groene toekomst voor ons dorp en zijn omgeving. Lees hierna over waarom je zou kunnen en willen meedoen. Mijn energienota naar nul! Door zelf op te wekken, doe je je portemonnee een groot plezier. Je mag net zoveel zon- of winddelen kopen als je zelf verbruikt. Door de teruggaaf van de energiebelasting haal je jaarlijks een rendement van meer dan 18%. Bovendien heb je niet te maken met de hoge bijkomende kosten die grote energieleveranciers rekenen. Gezamenlijke inkoopacties! Als energiecoöperatie kunnen we tegen hoge kortingen gezamenlijk zonnepanelen, isolatie en andere besparende maatregelen inkopen. Door als collectief op te treden, kunnen we samen een koers bepalen en keuzes maken om onze huizen, ons dorp en onze omgeving te verduurzamen.

Van het gas af! De gaswinning in onze provincie zorgt voor grote problemen. We moeten ons daarom voorbereiden op een toekomst zonder gas. Daarom zetten we nu in op hernieuwbare energiebronnen. Zon en wind, door en voor het dorp Lageland en omgeving. Lokale regie op de energietransitie! Laten we de grote bedrijven bepalen hoe ons energielandschap eruit komt te zien? Grote windmolens in de polder waar we alleen maar last van hebben of juist een zonnepark, aangevuld met kleinere molens? Door je aan te sluiten bij onze coöperatie, houden we de regie in handen. Energietransitie op onze voorwaarden en met een positief rendement voor de bewoners en de omgeving."

- "Het W buitengebied van het dorp Lageland is in 2005 in Masterplan Meerstad aangewezen voor woningbouw. Daarvoor is vervolgens grond aangekocht. Vanwege de economische crisis die volgde, is het Masterplan afgeslankt van 10.000 naar 6.000 woningen en is de woningbouw bij Meerstad-Noord komen te vervallen (bron: raadsbesluit 2013). Om een bestemming te zoeken voor het al aangekochte gebied is in 2012 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar energielandschappen in het gebied. Door de gemeente in te delen in zes deelgebieden, hebben we een goed beeld gekregen van de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden voor de aanleg van de verschillende typen zonnelandschappen.

We onderscheiden drie deelgebieden: Westpoort, Lageland / Meerstad-Noord en De Vork/A7, waar plek is voor het grootste deel van de opgave. Hier is plaats voor enkele grote (meer dan 10 ha) zonneparken. In de andere delen van de gemeente is alleen ruimte voor kleinschalige zonneparken, die op basis van lokaal initiatief en in combinatie met andere functies worden opgezet. De genoemde drie zoekgebieden zijn aangewezen in de Zonnewijzer. Dit is een plan met de gemeentelijke ambities en hoe die te realiseren. Ook zijn de zoekgebieden daarna opgenomen in de Omgevingsvisie van de gemeente Groningen.

Waarom Zonnepark Lageland? De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Daarvoor is een grote verandering nodig. We richten ons daarom zowel op het besparen van energie als op het opwekken en gebruiken van duurzame energie. Om het doel in 2035 te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW. Voor het halen van de doelen voor de productie van zonnestroom moeten we ook ruimte geven aan zonneparken. Naast 310 MW zonnepanelen op daken is er 500MW aan zonnepark nodig. Hoeveel ruimte dat in beslag neemt en wat de ruimtelijke impact daarvan is, hangt af van de locatie en het ontwerp van de zonneparken.

Hoeveel is 500 MW? En hoe groot wordt het zonnepark? 500MW produceert ongeveer de helft van alle stroom die we in 2035 in onze gemeente zelf willen produceren. Daarvoor is bij de huidige stand van de techniek 300-700 hectare nodig, ofwel circa vijfmaal de oppervlakte van het centrum van de stad Groningen, ofwel circa 3,6-8,4% van de totale oppervlakte van de gemeente. Het gebied Lageland wordt in zijn geheel als energielandschap ontwikkeld, met daarbij ook ruimte voor natuur, landbouw, veeteelt en recreatie. Dit proces pakt de gemeente samen met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden op. De gemeente heeft drie gebieden aangewezen voor de ontwikkeling van zonneparken. Daarvan heeft Lageland de grootste potentie om energie op te wekken, ongeveer 250 MW." (bron: gemeente Groningen)

- Innovatief vervoer: - "Het bedrijf Hardt Hyperloop wil het European Hyperloop Center (EHC) vestigen in het buitengebied van het dorp Lageland, gemeente Groningen. Het gaat om een testcentrum voor een nieuwe, duurzame manier van transport: via buizen. Wat is een hyperloop? Een hyperloop is een transportsysteem dat doet denken aan buizenpost. Capsules met personen of goederen worden met hoge snelheid door vacuüm gezogen buizen geschoten. Het gaat om snelheden tot 1000 kilometer per uur. Initiatiefnemer is het bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft. De testbuis heeft een diameter van 1,4 meter voor goederentransport. Voor de technologieën die nu voor zowel voor personen- als goederenvervoer getest moeten worden is dit formaat voldoende. De lengte van de buis is zo’n 2,6 kilometer. De buis staat op poten en de maximale hoogte is op zijn hoogste punt naar verwachting 3 meter van de grond.

Waarom Groningen? Omdat het hyperloop testcentrum goed past binnen de ambities van de gemeente en provincie Groningen om het vervoer slimmer en groener te maken, hebben we meegedaan aan een aanbesteding voor het vestigen van het testcentrum. Daarbij kwam Groningen als beste uit de bus. Locatie. Het beoogde gebied voor het testcentrum is het gebied boven het Slochterdiep, in het W buitengebied van het dorp Lageland (op grondgebied van de gemeente Groningen). Dit is hiervoor zeer geschikt. Het is in beeld als energielandschap, het is groot genoeg voor de testbaan en het is goed bereikbaar. Bovendien kent Groningen een groot aantal onderwijsinstellingen en bedrijven dat een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van de hyperloop." (bron: gemeente Groningen)

Reacties

(2)

Het deel ten zuiden van het Slochterdiep. inclusief het genoemde café De IJzeren Klap, heeft postadressen in Harkstede (maar komborden Lageland!). Deze staan ook aan de Hamweg. Er is dus een Hamweg-Harkstede en een Hamweg-Lageland (de huisnummers lopen niet door). Een stuk land achter de ijsbaan (ten zuiden van het Slochterdiep) is vrij recent bij Lageland gevoegd, omdat hier nieuwbouw gepleegd wordt.

Dank voor je aanvulling Harry. Maarehh het eerste deel van je betoog vermeld ik m.i. al onder Ligging.

Reactie toevoegen