Waijen

Plaats
Buurtschap
Houten
Kromme Rijnstreek
Utrecht

Waijen 4.jpg

Tunnel onder de A27 naar de buurtschap Waijen

Tunnel onder de A27 naar de buurtschap Waijen

Waijen.jpg

In buurtschap Waijen aangekomen

In buurtschap Waijen aangekomen

Waijen

Terug naar boven

Status

- Waijen is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek, gemeente Houten. T/m 7-9-1857 gemeente Oud-Wulven.

- De buurtschap Waijen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Houten.

- De buurtschap Waijen heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Waijen. In de loop van de 20e eeuw staat de buurtschap ook onder de naam ('t) Hemeltje op de kaarten. De huidige plaatsnaam verschijnt pas (weer) in 2004 op de kaarten. In recente atlassen staan nog de spellingen Wayen en Wayensedijk, maar de actuele gemeentelijke adresbestanden spreken van Waijensedijk, met ij dus, dus laten we de bijbehorende plaatsnaam dan ook maar met ij spellen. Dat is wel zo eenduidig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Waijen ligt NW van Houten, als lintbebouwing van boerderijen en huizen rond de Waijensedijk en de Ravensewetering. De buurtschap grenst in het N aan de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Waijen 6 huizen met 39 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De ontginning van dit gebied heeft rond 1050 plaatsgevonden. In 1545 ontstaat het gerecht Oud-Wulven en Waijen.

Voor de Tweede Wereldoorlog, toen Rijksweg 12 nog moest worden aangelegd, kruiste het Houtense Pad, de belangrijkste verbinding toentertijd tussen Houten en Utrecht, de buurtschap. In de jaren zeventig van de 20e eeuw is de A27 door het oostelijke deel van Waijen aangelegd, waardoor de buurtschap in tweeën is gesplitst (een fietspad onder het knooppunt Lunetten vormt de verbinding). Het grootste deel ligt nu ten westen van de A27. Het Houtense Pad is geheel verdwenen, op restanten in de stad Utrecht na.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het direct O van de buurtschap, O van de A27 gelegen Fort 't Hemeltje wordt tot buurtschap Oud-Wulven gerekend en daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- W van Waijen liggen de recreatieplassen Laagraven. De noordelijke plas ligt in de gemeente Houten, de zuidelijke plas ligt in de gemeente Nieuwegein. Ook het bedrijventerrein Laagraven W daarvan ligt op grondgebied van de gemeente Nieuwegein.

Reacties

(2)

1. bezienswaardigheden. Frank, 't Huis te Weye staat niet geregistreerd als rijks of gemeentelijk monument.
2. naam: het buurtschap heette vroeger 't Hemeltje pas de laatste jaren is de naam op kaarten verschenen van Wayen.
3. wellicht kan bij bezienswaardigheden fort 't Hemeltje toegevoegd worden bij dit buurtschap?

Dank voor de tips Hans!
M.b.t. 1: dat huis heeft een aantal jaren zo op kaarten vermeld gestaan. Dus dacht ik dan is het kennelijk iets bijzonders. Maar op het internet wordt het pand 0,0 keer vermeld, dus kennelijk is het toch niets bijzonders/monumentaals. Daarom verwijderd.
M.b.t. 2: Dank, ik heb die alinea aangepast. Overigens komt de plaatsnaam Waijen al voor in de Volkstelling van 1840, maar ja namen wijzigen wel vaker he door de jaren heen.
M.b.t. 3: dat fort wordt tot buurtschap Oud-Wulven gerekend, maar omdat het wel een grensgevalletje is, heb ik er hierboven nu wel naar verwezen/gelinkt.

Reactie toevoegen