Nieuw-Loosdrecht

Plaats
Dorp
Wijdemeren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

nieuw-loosdrecht_plaatsnaambord.jpg

Het dorp Nieuw-Loosdrecht bestaat niet in de postadressen, in die zin ligt het dorp 'in' Loosdrecht. In de praktijk bestaat het dorp Nieuw-Loosdrecht nog altijd, ter plekke is dat ook te zien aan de officiële blauwe plaatsnaamborden. (© H.W. Fluks)

Het dorp Nieuw-Loosdrecht bestaat niet in de postadressen, in die zin ligt het dorp 'in' Loosdrecht. In de praktijk bestaat het dorp Nieuw-Loosdrecht nog altijd, ter plekke is dat ook te zien aan de officiële blauwe plaatsnaamborden. (© H.W. Fluks)

Nieuw Loosdrecht-MSD-20101021-213356.jpg

Nieuw-Loosdrecht, tegenover de Beukenhof

Nieuw-Loosdrecht, tegenover de Beukenhof

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_kasteel_sypesteyn.1.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_kasteel_sypesteyn.2.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_kasteel_sypesteyn.3.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Loosdrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. T/m 2001 provincie Utrecht en gemeente Loosdrecht.

- De voormalige gemeente Loosdrecht heeft in de jaren 1970 kennelijk geen eigen postcode met bijbehorende plaatsnaam aangevraagd voor de dorpen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht ten behoeve van het in 1978 in werking getreden postcodesysteem, waardoor de inwoners van beide dorpen sinds die tijd niet alleen in de gemeente, maar voor de postadressen - en voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - ook in de 'woonplaats' Loosdrecht wonen. De kernen Nieuw- en Oud-Loosdrecht hebben nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden), en hebben ook nog altijd een eigen identiteit, maar vaak spreekt men gemakshalve ook van 'Loosdrecht' als plaatsnaam (wellicht mede ingegeven door het feit dat de afzonderlijke plaatsnamen voor de postadressen niet meer bestaan), waarmee men dan in feite op beide dorpen doelt als twee-eenheid.

- Onder het dorp Nieuw-Loosdrecht vallen ook de buurtschappen Boomhoek en Muyeveld; voor de postadressen vallen deze buurtschappen echter onder de 'postale plaats' Loosdrecht. De buurtschap Breukeleveen, Z van Muyeveld, heeft een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee ook formeel een aparte woonplaats.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuw-Loosdrecht ligt direct ZW van de stad Hilversum. W van het dorp liggen de zo bekende Loosdrechtse Plassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nieuw-Loosdrecht 95 huizen en 763 inwoners en de buurtschap Muyeveld 8 huizen en 62 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners, met daarnaast nog de buurtschappen Boomhoek met ca. 300 inwoners, Breukeleveen met ca. 200 inwoners en Muyeveld met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nieuw-Loosdrecht, kun je terecht bij de Historische Kring Loosdrecht (HKL). "De HKL is opgericht in 1972 en houdt zich bezig met de geschiedenis van deze voormalige gemeente in de ruimste zin. Dat betekent de geschiedenis vanaf de oudste tijden tot heden. Alles wat met de Loosdrechtse historie te maken heeft wordt verzameld door een enthousiaste groep vrijwilligers. Zo is een aantal medewerkers bezig met het conserveren van voorwerpen, het inventariseren van archieven, met genealogie, archeologie, kunst, het ordenen van de bibliotheek of documenteren van audio, video, foto’s en krantenknipsels. Sinds augustus 2017 heeft de HKL een eigen onderkomen in De Magneet, dat mede gefinancierd werd door veel begunstigers en de gemeente Wijdemeren en waar een groot aantal vrijwilligers heeft meegeholpen bij de verhuizing en inrichting. Dank aan allen! De HKL-collectie breidt zich nog dagelijks uit met schenkingen van particulieren, bedrijven en instellingen. U bent van harte welkom voor onderzoek of gewoon als belangstellende tijdens onze openingstijden of op afspraak."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Loosdrecht heeft 44 rijksmonumenten.

- Loosdrecht heeft 60 gemeentelijke monumenten (dat is een lijst voor Oud- en Nieuw-Loosdrecht gezamenlijk, waarbij je dus aan de hand van de huisadressen moet bekijken welke objecten onder welke van de twee dorpen vallen).

- Hervormde (PKN) Sijpekerk (Nieuw-Loosdrechtsedijk 171). De Sijpekerk (ten onrechte vaak geschreven als Sypekerk en daardoor foutief uitgesproken als ‘Siepekerk’) dateert uit 1400. In dat jaar werd Nieuw-Loosdrecht een zelfstandige parochie (voorheen viel zij kerkelijk onder Oud-Loosdrecht). Driebeukige kerk met toren. Inwendig met hout overwelfd. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter uit 1675, diameter 118,2 cm. "De Sijpekerk in de huidige vorm verschilt niet veel met die van midden 15e eeuw. Uiterlijk zijn er kleine wijzigingen aangebracht zoals bijvoorbeeld de aanbouw van de consistoriekamer, het dichtmaken van een toegangsdeur en het afbreken van het portaaltje bij de zij-ingang. Restauraties zijn er veel en regelmatig geweest. Nog vers in het geheugen liggen die van 1963 voor het totale kerkgebouw en die van 1995 voor een definitieve oplossing voor de verzakkende grafzerken in de kerk: een nieuwe vloer. Momenteel mag de Sijpekerk gezien worden als een bouwwerk dat de tand des tijds nog heel veel eeuwen zal kunnen doorstaan. Onze ‘kerkschatten’ zijn het bezichtigen waard: de drie koperen kronen, de oude eikenhouten preekstoel, de belleman, de beide rouwborden uit 1725 en het oude doopvont dat al genoemd werd in de stichtingsakte van 1400. Alles bij elkaar een goede reden om onze Sijpekerk eens op een open dag te bekijken." (bron en voor nadere informatie zie de pagina over de geschiedenis van de Sijpekerk op de site van de kerk en Hervormde Gemeente).

- Gereformeerde (PKN) Kerk (Nieuw-Loosdrechtsedijk 55). "In 1888 werd een klein kerkje gebouwd op de huidige plaats. In 1926 werd het bestaande gebouwtje aanzienlijk uitgebreid en in 1936 volgde een nieuwe verbouwing waarbij het aantal zitplaatsen werd vergroot tot 350. In 1978 werd de kerk opnieuw vergroot met 70 zitplaatsen tot zijn huidige vorm. Het interieur heeft later nog weer verschillende veranderingen ondergaan, waarbij o.a. de banken werden vervangen door stoelen en het aantal zitplaatsen weer is teruggebracht. Het aantal leden van de kerk is in de eerste eeuw van haar bestaan geleidelijk gegroeid, natuurlijk samenhangend met de groei van het inwonertal van het dorp. Het grootste aantal leden, ongeveer 800, werd bereikt omstreeks 1980. Daarna ontstond er, zoals vrijwel overal in ons land, een gestage daling van het ledental. In Loosdrecht werd die daling nog versterkt door geringe werkgelegenheid in de burgerlijke gemeente en weinig en dure woningbouw. De daling heeft zich in de afgelopen veertig jaar verder voortgezet en momenteel bedraagt het ledental nog ca. 300." (bron: Gereformeerde Kerk Nieuw-Loosdrecht)

- De RK Pauluskapel (Nootweg 79), uit 1953, is begonnen als een als 'noodkerk' beoogd en verbouwd achterhuis en veestal van boerderij Paulushoeve. Uiteindelijk is dit toch de permanente kapel van de Loosdrechtse katholieken geworden. De kapel maakt deel uit van RK Parochie Emmaus-Paulus, die in 2014 is ontstaan uit een vrijwillige fusie tussen de toenmalige Emmausparochie te Hilversum en de H. Paulusparochie te Loosdrecht. De Paulusparochie is daarmee terug bij haar 'roots' waaruit zij is ontstaan. Deze parochie omvat nog altijd de beide kerklocaties van de voorgaande parochies: de Emmauskerk te Hilversum en de Pauluskapel te Nieuw-Loosdrecht. In beide kerken vinden ook nog altijd vieringen plaats.

- Kasteel-Museum Sypesteyn is tussen 1911 en 1926 gebouwd door de laatste mannelijke telg van de familie Van Sypesteyn; deze C.H.C.A. (Henri) jonkheer Van Sypesteyn (1857-1937) wilde een vermeend voorvaderlijk stamslot doen herrijzen op de oorspronkelijke plek. Om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te krijgen gebruikte hij originele bouwmaterialen die afkomstig waren van de sloop van oude gebouwen en het kasteel liet hij rusten op oude fundamenten. Het geheel moest de sfeer van rond 1600 ademen. Hiervoor maakte hij onder andere gebruik van een aquarel van Jan de Beyer met het huis Sypesteyn anno 1568. Rondom het kasteel legde de jonkheer een prachtig park aan, eveneens in een 17e-eeuwse stijl. Hierbij maakte hij gebruik van oude, uitheemse boomsoorten, vormbomen van buxus en taxus en originele tuinornamenten. In het park ontbreken ook een doolhof en een slottuin niet.

Het kasteel diende zo als eerbetoon aan het voorgeslacht, maar het kreeg ook meteen een museale functie. Henri van Sypesteyn was namelijk een groot kunstverzamelaar en zijn prachtige collectie werd in het kasteel ondergebracht. Reeds in 1926 werden de eerste bezoekers verwelkomd, waaronder diverse personen van vorstelijke afkomst. De collectie is zeer gevarieerd en bestaat onder andere uit familieportretten, glas, zilver, keramiek (waaronder het vermaarde Loosdrechtse porselein), meubels, sculpturen en klokken. Tevens is er een wapenkamer aanwezig. De objecten dateren van de late middeleeuwen tot midden 19e eeuw, met de nadruk op de 17e en 18e eeuw, en staan opgesteld in vertrekken die elk een andere tijd en sfeer weergeven. Zo dwaalt de bezoeker van de middeleeuwen naar de gouden eeuw en via de pruikentijd naar de romantiek.

- Landgoed Eikenrode (Nieuw-Loosdrechtsedijk 21). Huis Eikenrode is een op een rechthoekige plattegrond gesitueerd hoofdgebouw van twee bouwlagen onder plat dak met opvallend forse kroonlijst. Het hoofdgebouw, uit 1845, is opgetrokken in neoclassicistische stijl. De op het westen gelegen voorgevel kent vijf vensterassen met een middenrisaliet van drie assen, ingedeeld en begrensd door vier natuurstenen pilasters van de kolossale orde en voorzien van basement en kapiteel.

- Recreatiewoning De Kikkert (Nieuw-Loosdrechtsedijk 256) is een rijksmonument en in 1934 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het maakt deel uit van een reeks van dergelijke (zij het minder gave) huisjes langs de Loosdrechtse Plassen.

- Het oorlogsmonument uit 1946 aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk (in de bebouwde kom van Nieuw-Loosdrecht), ontworpen door beeldhouwer Paul Grégoire, is een natuurstenen beeld van een stervende mannenfiguur met een duif op zijn rechterarm. Om zijn armen en een been draagt hij gebroken boeien. Het beeld symboliseert een gevallen strijder die zich van zijn aardse banden ontdoet. De duif verbeeldt zijn bevrijding. De zuil bevat de namen van tien door de bezetter gefusilleerde personen en van andere oorlogsslachtoffers uit Loosdrecht en omstreken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert IJsclub Loosdrecht het schaatsen op hun ijsbaan (tegenover Nieuw Loosdrechtsedijk 195).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Aan de Luitgaardeweg in Nieuw-Loosdrecht ligt een bos waar gewandeld en gespeeld wordt: het Bos van Sprenger. Er staat een aantal oude beuken en een zeer oude tamme kastanje. Het bosje is moeilijk toegankelijk en is eigenlijk alleen in gebruik bij de omwonenden. Gek genoeg is er weinig te vinden over de historie. Het moet een buitenplaats zijn geweest zijn, want er is sprake van een koetshuis in het bos.

- Buurttuin Nieuw-Loosdrecht is gestart als kruidentuin. Inmiddels is er ook een moestuingedeelte met een waterpomp. Naast het stimuleren van biodiversiteit en natuureducatie is het ook een ontmoetingsplek voor de buurt. Buurtbewoners kunnen zelf kruiden en groenten oogsten en helpen met het onderhoud. Sinds mei 2021 beschikt de tuin ook over een Plantenbieb, waar planten neergezet, meegenomen en geruild kunnen worden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuw-Loosdrecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - De Sterrenwachter is een kleinschalige basisschool in Nieuw-Loosdrecht waar ze lesgeven volgens het jenaplanprincipe: leren, spelen en vieren staan centraal. "Wij zijn trots op onze school waar we specifiek gekozen hebben voor het Jenaplanonderwijs. In de eerste plaats zijn wij er voor de kinderen: met hart en ziel. We vinden het geweldig om er aan mee te werken dat kinderen in acht jaar tijd uitgroeien tot kritisch denkende jongeren met een goedgevulde tas met kennis en vaardigheden. Allemaal verschillend, want elk kind is uniek. Onder 'Onze school' kunt u zien waar het in ons onderwijs om draait en wie het verzorgen. Bij 'Actueel' vindt u een bloemlezing uit berichten voor de ouders. Onder 'Groepen' vindt u met name informatie voor huidige ouders en kinderen. Het onderdeel 'Ouders' geeft informatie over de verschillende manieren waarop ouders zich inzetten voor de school. Wilt u meer informatie, kijk dan vooral bij 'Contact' en maak gerust een afspraak. We vertellen graag over ons onderwijs."

- Na een fusie tussen de Rehobothschool en de Terpstraschool in Nieuw-Loosdrecht per 1-8-2019, is er een nieuwe school onstaan met tegen de 300 leerlingen. "Het voormalige gebouw van de Rehobothschool is in 2020 totaal vernieuwd, met 12 lokalen, 4 kinderopvangruimtes en een leerplein. Het gebouw is ingericht met schuifwanden zodat uitwisselen tussen groepen makkelijk is. Het gebouw met zonnepanelen wordt gasloos verwarmd en heeft een luchtcirculatie-systeem volgens de nieuwe normen. Ook zijn de ingangen zo gepland dat ze aansluiten bij het halen en brengen met 1-richtingsverkeer. De school is verbouwd en uitgebreid tot integraal kindcentrum IKC WereldWijs, het eerste IKC in de gemeente Wijdemeren. Het nieuwbouwproject is een samenwerking van gemeente Wijdemeren, Stichting Proceon, Kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer en Sineth Engineering." - Bekijk hier de virtuele rondleiding door IKC WereldWijs. - Bekijk hier de videoreportage over IKC WereldWijs door GooiTV t.g.v. de officiële opening op 1 maart 2021.

- Kinderopvang Kleintje Kikker.

- Muziek: - Fanfare Nieuw Leven is al 85 jaar een begrip in Loosdrecht. Ze hebben een eigen clubhuis aan de Rading in Nieuw-Loosdrecht. De fanfare heeft een afwisselend repertoire, van (neo)klassiek tot (neder)pop. Nieuwe leden zijn welkom. Je hoeft nog geen instrument te kunnen bespelen. Er kunnen lessen kunnen worden verzorgd door professionele docenten.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Loosdrecht.

- Watersportvereniging Het Witte Huis (HWH) in Nieuw-Loosdrecht is ontstaan in 1930. Met circa 400 leden behoort het tot de negen grootste wedstrijd gevende zeilverenigingen van Nederland. HWH kent een gezellig verenigingsleven waaraan vele leden hun steentje bijdragen, met activiteiten die variëren van het geven van lessen aan de jeugd, het organiseren van grote zeilevenementen en HWH-wedstrijden, alsmede gecombineerde wedstrijden samen met de Loosdrechtse zusterverenigingen, tot en met het runnen van het clubhuis. Bij de vereniging staat wedstrijdzeilen centraal. Mede daardoor telt HWH veel jonge (en oudere) talenten. Maar bovenal staat het plezier in het zeilen voorop.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Loosdrecht Kerk. - Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1645-1812.

Reacties

(4)

Het verbaast mij dat u met geen woord rept over de mannencamping die in Nieuw-Loosdrecht gevestigd is. Dit is een unieke camping speciaal voor (gay)mannen: Holland Men Camp. Het is toch niet meer van deze tijd om dit te verzwijgen. Foei!

De website Plaatsengids.nl is voor bezoekers geheel gratis. Om onze kosten van IT en redactie te dekken, kunnen lokale (o.a. toeristische) instanties voor een zeer schappelijk bedrag per jaar een advertorial plaatsen op 'hun' plaatspagina. Zie https://www.plaatsengids.nl/adverteren-doneren . Het is dus aan henzelf of zij ja of nee op deze pagina vermeld willen worden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Zoveel van die campings zijn er niet in Nederland. Iets bijzonders van een plaats lijkt me het vermelden waard zonder daarvoor te hoeven betalen. Heeft Watersportvereniging Het Witte Huis wel de portemonnee getrokken? Bekijkt u het artikel op nhnieuws eens: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/289986/in-de-regen-als-naturist-op-de-cam... . Die zijn niet zo bekrompen.

Die krant vermeldt het als nieuws-item, en mijn site is geen nieuwssite.
Zoals gesteld kunnen alle (o.a. toeristische) bedrijven zich profileren met een advertorial, welke bedragen ik juist vanwege de vele kleine MKB'ers in het toerisme bewust zeer laag heb gehouden, zodat iedereen het zich zou moeten kunnen permitteren. Als ik daarbinnen onderscheid moet gaan maken door bijzondere (bijv. overnachtings- en horeca-)instanties gratis te vermelden, is het eind zoek. Dus daar begin ik niet aan, en waar ligt de grens. Wat is er dan nog meer: overnachten in een watertoren, in een molen, eten in de top van de watertoren bij Zwolle etc. Gezien mijn tarieven vind ik dat alle overnachtings- en horecagelegenheden dit zouden moeten kunnen en willen bekostigen om zich bij mijn bezoekers 'op de kaart te zetten'. Ik heb er van mij uit alles aan gedaan om het qua kosten/baten aantrekkelijk te maken. Maar dat is uiteraard aan hen. En het staat los van mijn sympathie voor de aard van de instantie, want ik heb mij jaren ingezet voor de B-poot van de LHBT, dus ik vind het een sympathiek initiatief. En verenigingen vermeld ik inderdaad gratis, omdat ik o.a. het lokale verenigingsleven promoot in het kader van de sociale cohesie.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen