Zeijerveen

Plaats
Buurtschap
Assen
Drenthe

zeijerveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Zeijerveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. T/m 1997 gemeente Vries. De buurtschap is in 1998 niet met Vries overgegaan naar de nieuwe gemeente Tynaarlo, maar door een grenscorrectie toegevoegd aan de gemeente Assen.

Zeijerveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. T/m 1997 gemeente Vries. De buurtschap is in 1998 niet met Vries overgegaan naar de nieuwe gemeente Tynaarlo, maar door een grenscorrectie toegevoegd aan de gemeente Assen.

zeijerveen_op_kaart_openstreetmap.jpg

De buurtschap Zeijerveen (= binnen de oranje lijn) grenst direct aan de stad Assen. Het O 2/3 deel van het grondgebied van de buurtschap wordt tegenwoordig in beslag genomen door het terrein van de Drentsche Golf & Country Club en Arboretum Assen.

De buurtschap Zeijerveen (= binnen de oranje lijn) grenst direct aan de stad Assen. Het O 2/3 deel van het grondgebied van de buurtschap wordt tegenwoordig in beslag genomen door het terrein van de Drentsche Golf & Country Club en Arboretum Assen.

Zeijerveen

Terug naar boven

Status

- Zeijerveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. T/m 1997 gemeente Vries. De buurtschap is in 1998 niet met Vries en de meeste kernen van die gemeente overgegaan naar de nieuwe gemeente Tynaarlo, maar - samen met nog 4 buurtschappen van de gemeente Vries, zijnde Rhee, Ter Aard, Ubbena en Zeijerveld - door middel van een grenscorrectie toegevoegd aan de gemeente Assen..

- De buurtschap Zeijerveen heeft een eigen postcode (9489) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt de plaats vanouds als buurtschap onder het dorp Zeijen, en maatschappelijk is dat nog altijd zo, getuige de kop van de hieronder onder Links gelinkte dorpssite van Zeijen. Tegenwoordig valt de buurtschap formeel onder de gemeente en stad Assen, zoals in de volgende alinea nader wordt toegelicht.

- De buurtschap Zeijerveen zal oorspronkelijk ongetwijfeld buiten de bebouwde kom hebben gelegen. Tegenwoordig is het huizengroepje dat de kern van de buurtschap vormt, aan de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen vastgegroeid. Daarom heeft de gemeente Assen dit kerntje van de buurtschap gemakshalve ook maar bij de bebouwde kom van Assen getrokken; dat wil zeggen bij de entree van het kerntje staat, als je vanuit het noorden komt, een blauw plaatsnaambord (kombord) genaamd Assen.

Formeel is dit dus enigszins misleidend omdat je hier de bebouwing van de buurtschap en formele woonplaats Zeijerveen binnenkomt, en daarna pas de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen. Een formele woonplaats die binnen de bebouwde kom van een andere woonplaats ligt is natuurlijk een beetje curieus. Als de gemeente dit netjes zou willen oplossen, d.w.z. met respect voor de identiteit van de buurtschap en haar inwoners, zou ze onder het blauwe plaatsnaambord Assen een wit onderbordje kunnen plaatsen met de naam van de buurtschap (zoals men bijv. ook bij het dorp Nuth heeft gedaan met de buurtschappen binnen dat dorpsgebied) (voorbeeld) en even verderop, waar men het grondgebied van de nieuwbouwwijk Kloosterveen betreedt, een wit plaatsnaambord met een schuine rode streep erdoor ten teken dat men de buurtschap verlaat. Andersom, komend vanuit Kloosterveen, volstaat dan aan dezelfde paal een wit bordje (omdat je dan immers al binnen de bebouwde kom zit) met de naam van de buurtschap, ten teken dat men die dan binnenkomt.

Als je vanuit het noorden, dus vanuit Zeijerveld, het grondgebied van buurtschap Zeijerveen binnenkomt, op de driesprong Minister Cremerstraat / Koelenweg / Jan Wittestraat, staan er wél witte plaatsnaamborden met de naam van de buurtschap, omdat dat eerste gedeelte landbouwgrond zonder bebouwing is en dus wél buiten de bebouwde kom ligt.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de jaren zeventig van de 20e eeuw verschijnt de spelling Zeyerveen op de kaarten, eigenlijk ten onrechte, want vermoedelijk onder invloed van het in 1978 in werking getreden huidige postcodesysteem, waarbij aanvankelijk in de plaatsnamen (en ook straatnamen) alle ij's waren vervangen door y's. Dit als ruimtebesparing in de computersystemen, omdat de bytes toen nog duur waren. Rond 2000 zijn die taalkundig foutieve y's in de plaats- en straatnamen in het postcodeboek weer veranderd in ij's. De nabijgelegen verzorgingsplaats aan de A28 heet wél nog altijd Zeyerveen.

Oudere vermeldingen
1866 Zeijerveen.

Naamsverklaring
"Betekent veen 'veengebied' behorend bij Zeijen."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct W van het oudere gedeelte van de stad Assen, en direct NO van de Asser nieuwbouwwwijk Kloosterveen, rond de Jan Wittestraat. De buurtschap grenst in het O aan de A28, met ter plekke de Verzorgingsplaats Zeijerveen. Het O ca. 2/3 deel van het grondgebied van de buurtschap wordt tegenwoordig in beslag genomen door het terrein van de Drentsche Golf & Country Club en Arboretum Assen. De buurtschap ligt verder ZW van de dorpen Zeijen en Vries, ZO van de dorpen Peest, Norg en Westervelde en NO van het dorp Bovensmilde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zeijerveen omvat ca. 15 woonhuizen (deels boerderijen) met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Zeijerveen als veengebied is ontstaan doordat een dicht aan de oppervlakte liggende keileemlaag de waterafvoer dusdanig belemmerde dat daardoor een dik pakket hoogveen werd gevormd. Sinds 1844 is het gebied op bedrijfsmatige wijze verveend. Daartoe is voor de afwatering en ontsluiting de van de Drentse Hoofdvaart afgetakte Asserwijk tot in het veen doorgetrokken.

Zeijerveen is de enige plaats in de voormalige gemeente Vries waar op bedrijfsmatige wijze turf werd gewonnen. De verveningen werden uitgevoerd in opdracht van drie heren uit Assen, Zuidlaren en Ter Aard, die de grond in 1830 hadden gekocht van de markegenoten van Zeijen. In 1937 is de turfgraverij voltooid. Sindsdien resteert een in noord-zuidstroken verkaveld gebied met dalgronden, bestemd voor de akkerbouw.

De meeste bebouwing in deze nederzetting, die rond 1850 is ontstaan, ligt aan de Jan Wittestraat met de vaart Asserwijk. Het betreft voornamelijk ontginningsboerderijen zoals Oudheide, Dollyhoeve, Anniehoeve en Julianahoeve. Rond 1920 is Zeijerveen met een bestrate weg verbonden met moederdorp Zeijen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Koelenweg, gelegen tussen de weg Norgervaart in Huis ter Heide en de Minister Cremerstraat en jan Wittestraat in respectievelijk Zeijerveld en Zeijerveen, is sinds oktober 2021 afgesloten voor doorgaand verkeer. Met de maatregel wil het college van b en w van de gemeente Noordenveld een einde maken aan de onveilige situatie voor omwonenden. Alleen landbouwverkeer, hulpdiensten en bewoners en ondernemers van Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen mogen de weg nog gebruiken. Wethouder Alex Wekema hoopt dat het afsluiten van de weg de onveilige situaties oplost: "De Koelenweg wordt al jarenlang veel gebruikt door sluipverkeer, maar de weg is absoluut niet geschikt voor zoveel verkeer. Dit heeft gevolgen voor de staat van de weg, maar nog belangrijker voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Koelenweg. Bewoners ervaren de verkeersveiligheid en leefbaarheid als slecht", stelde de wethouder in een persbericht.

Eerdere oplossingen brachten niet het gewenste resultaat. Bewoners en ondernemers van de Koelenweg en de Norgervaart kunnen voor drie kentekens een ontheffing aanvragen. Inwoners van Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen kunnen een ontheffing aanvragen voor één kenteken. Met camera’s wordt toegezien op de naleving. Mensen die geen ontheffing hebben krijgen een boete. In eerste instantie wordt de weg een jaar afgesloten. Daarna volgt een evaluatie over het effect van de maatregel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Recreatiepark Zeijerveen is in 2013 gerealiseerd. Het park bevindt zich vlak bij de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen. Op het terrein bevinden zich verschillende plekken waar men kan recreëren. Zo zijn er skate- en voetbalplaatsen, is er een dirt-bikepark voor fietscrossers en een sleeheuvel. Daarnaast is er een zand- en waterplein, waar kinderen zich kunnen vermaken met het zelf pompen van water en het graven van geultjes. Ook is in het park een nestenwand voor oeverzwaluwen aangelegd. Naast de bestaande wandelpaden is een wandelpadenstructuur aangelegd met een trimparcours.

De dirt-bike-baan is in oktober 2011 al gereedgekomen. Dit is een ruige variant van een fietscrossbaan, waarop spectaculaire sprongen gemaakt kunnen worden. Door de opening van de dirt-bike-baan in Zeijerveen is een kleinere baan bij Baggelhuizen gesloten. De baan is officieel geopend door Jeremy Struik. Struik is voormalig Nederlands Kampioen freestyle mountainbiken en een van de initiatiefnemers van deze baan.

- Recreatiepark Zeijerveen heeft in 2014 een eigen schaapskudde gekregen. De gemeente Assen kiest hiermee voor duurzaam en milieuvriendelijk onderhoud van het park. Een schaapskudde van 200 tot 250 dieren wordt ingezet ten gunste van ecologische ontwikkeling van de vegetatie. Tevens onderhouden de schapen de heuvels die lastig te maaien zijn met machines. Een gedeelte van het recreatiepark is afgerasterd en er zijn klaphekjes en wildroosters geplaatst, zodat de schapen vrij rond kunnen lopen zonder dat de herder de hele dag aanwezig hoeft te zijn.

- "In 1997 is het initiatief genomen om een bijzondere bomentuin in Assen te ontwikkelen. In 2005 is Arboretum Assen in buurtschap Zeijerveen officieel in gebruik genomen. We zijn bijzonder trots op onze bijzondere bomencollectie. Een Arboretum, het Latijnse woord voor bomentuin, is een met wetenschappelijke bedoeling bijeengebrachte verzameling van houtige gewassen. Onze bomentuin is verzameling van bijzondere bomen uit drie werelddelen; Amerika, Azië en Europa. In totaal heeft het Arboretum honderden verschillende soorten bomen uit deze werelddelen in hun natuurlijke groeivormen. Gekweekte cultuurvariëteiten zult u er niet vinden. Het duurt jaren voordat alle bomen in het Arboretum zijn volgroeid. Ondanks dat kunt u toch al heerlijk wandelen over onze zorgvuldig aangelegde paden langs de meest exotische bomen en struiken. Voel u vrij om het Arboretum te ontdekken.

Drie werelddelen. Onze bomentuin is opgedeeld in drie werelddelen. In het Arboretum vindt u honderden bomen- en plantensoorten uit Amerika, Azië en Europa in hun natuurlijke groeivormen. De werelddelen van het Arboretum Assen zijn weer onderverdeeld in 17 regio’s. De drie delen zijn onderling met elkaar verbonden en ontsloten door een systeem van lanen. Met de grond uit de gegraven vijvers zijn heuvels opgeworpen. In het werelddeel Europa vindt u een uitkijktoren waarbij u het hele Arboretum kunt overzien. In het werelddeel Azië staat tussen de bijzondere bomencollectie een Chinese pagode. Het ontwerp. Het verhaal achter het ontwerp van het Arboretum is simpel. We hebben niet alle eiken en populieren bij elkaar gezet, maar we hebben alles geordend naar herkomst. Dit is een voor Nederland uniek ontwerp.

Wandelen. Arboretum Assen in Zeijerveen is een zeer ruim opgezette bomentuin van zo'n 22 hectare. Daarom is het park zeer aantrekkelijk voor wandelaars, waarbij honden ook van harte welkom zijn. Er is een wandelroute uitgezet van 2,7 kilometer, waarbij vanaf twee plekken gestart kan worden. Een mooi startpunt voor een wandeling is het restaurant behorend bij de Drentse Golf- & Countryclub aan de Ten Oeverstraat. De tweede startplek is de entree van het Arboretum aan de Pitteloseweg. Herdenkingsbomen. U kunt in het Arboretum een herdenkingsboom planten of een bestaande boom adopteren als herdenkingsboom. In beide gevallen verzorgen wij de boom voor u. Lees meer over de mogelijkheden op de Herdenkingsboom-pagina.

Vrijwilligers. Onze bijzondere bomentuin in Zeijerveen is door de jaren heen erg gegroeid. Er komen steeds meer bomen bij, en dat zal naar verwachting de komende jaren niet veranderen. Iedere dinsdagochtend komt een vrijwilligersploeg bijeen om verschillende onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Omdat vele handen licht werk maken, zoeken wij altijd wel mensen die ons willen helpen. Trekt het u aan om lekker buiten bezig te zijn onder deskundige begeleiding en daarnaast ook nog eens iets op te steken over het groeien, bloeien en verzorgen van bomen? Schroom niet en neem contact met ons op. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld."

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over het dorp Zeijen en de praktisch gezien nog altijd Zeijer (en formeel tegenwoordig Asser) buurtschappen Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld.

- Zorg: - "Evert en Rineke Koops zijn in 2005 gestart met het opvangen van kinderen in het autistische spectrum. Als ervaringsdeskundigen wilden zij deze kinderen en hun ouders ontlasten en een stimulans geven om zich verder te ontwikkelen. Vanuit het motto ‘Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten’ gingen zij enthousiast aan de slag met deze opvang, toen nog aan huis en naast hun eigen werk. Ondertussen is er veel veranderd. Nog altijd zijn Evert en Rineke de bestuurders van Ko-Bus, zoals de opvang is gaan heten. Evert is manager over het geheel en Rineke regelt alles wat met de zorg heeft te maken.

In 2008 is de huidige hoofdlocatie aangekocht; de boerderij in de Asser buurtschap Zeijerveen. Vanaf toen is het bedrijf en de naamsbekendheid van Ko-Bus hard gegroeid, want waar Evert en Rineke in 2005 met z’n beiden zijn begonnen is Ko-Bus ondertussen een bedrijf van rond de 50 medewerkers. De hoofdlocatie is in 2019 herbouwd, voldoet aan de nieuwste bouwbesluiten en is energieneutraal. Tegenwoordig hebben we ook locaties in de Asser wijken Peelo en Pittelo0 en in het tegen Assen gelegen dorp Bovensmilde. Ondanks dat we zijn gegroeid hebben we wel altijd onze huiselijke sfeer behouden." - Kijk hier voor een video-impressie van deze locatie.

- Energie: - "Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Ook Transformatorstation Zeijerveen* wordt uitgebreid om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen.
* Het transformatorstation heet zo omdat het tegen deze buurtschap aan ligt. Formeel ligt het echter nét in het stadsgebied van Assen.

Waarom. Transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Het is een belangrijke schakel in ons landelijke elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogeheten energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220kV verbinding). Het transformatorstation is in 1966 gebouwd, en is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

Wat. De aanpassing en uitbreiding van Transformatorstation Zeijerveen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Enexis plaatst vijf nieuwe transformatoren en drie grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogeheten E-houses. Daarvoor is het nodig dat TenneT een bestaande koppeltransformator vervangt voor een nieuwe transformator met meer vermogen. Een koppeltransformator zet de hoogspanning (220kV) om naar een lagere (midden)spanning (110kV) voor Enexis.

Daarnaast legt TenneT een nieuw transformatorveld aan. Dat is de ruimte die nodig is om een aantal transformatoren te plaatsen en aan elkaar te koppelen. In een latere fase worden nog twee nieuwe koppeltransformatoren geplaatst. In totaal plaatst TenneT dus drie nieuwe transformatoren met meer vermogen, die in een U-wand komen te staan. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op termijn versterken we de bestaande hoogspanningslijnen, de zogeheten verbindingen, tussen Zeijerveen en Beilen. Dit om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.

Wanneer. Najaar 2021 - fase 1: - variantenstudie naar kabels die van het station afgaan (Enexis); - aanleg nieuw transformatorveld (Tennet), voor aansluiting transformatoren Enexis; - graafwerkzaamheden verleggen kabels op het station; - komst van twee nieuwe transformatoren (Enexis) naar het station (in bedrijf: medio 2022); - gemeenteraad bespreekt fase 2 uitbreiding station (november 2021). Daarna zienswijzeperiode ontwerp omgevingsvergunning (6 weken). 2022-2023 - fase 2: - start werkzaamheden maart of juli 2022. Dit hangt af van eventuele zienswijzen op het bestemmingsplan; - nieuwe transformatorcellen en transformatorvelden (Tennet, gereed: 2023); - drie nieuwe transformatoren en twee E-houses (Enexis, gereed: eind 2022).

Onze werkzaamheden vinden vooral plaats 'binnen de hekken' van het station. Om het station zoveel mogelijk aan het zicht van omwonenden te onttrekken, hebben we de beplanting op en rondom het station in 2021 aangepast. Het groenplan is aangepast in overleg met mevrouw Bakker, inwoonster van de Pitteloseweg en met een landschapsontwerper van Dolmans Landscaping Group. Samen hebben zij een mooie mix van bomen en struiken gekozen. Het plan is door de bezoekers van de bewonersavonden positief ontvangen." (bron: TenneT)

Reacties

(4)

L.S.
Zeijerveen valt, na de gemeentelijke herindeling, onder de gemeente Assen.
Het plaatsnaambord aan de noordzijde is een blauw bord met plaatsnaam Assen.
dus de buurtschap is tegenwoordig onderdeel van de bebouwde kom van Assen.
met vriendelijke groet,
J. Thijms
Zeijerveen, 31 oktober 2021

Dank voor uw reactie! Ik zie op Google Maps inderdaad dat vanuit het noorden bij het begin van het kerntje, direct N van de Zwarteweg, een blauw bord Assen staat. Daamee valt dat kerntje van de buurtschap inderdaad onder de bebouwde kom van Assen (hoewel het formeel woonplaats Zeijerveen blijft natuurlijk). Staat het witte plaatsnaambord met de naam van de buurtschap op de driesprong met de Koelenweg en de Minister Cremerstraat er nog wel? Dat hoop ik wel. Dat klopt immers ook, omdat men daar vanuit Zeijerveld en Huis ter Heide het onbebouwde en dus buiten de bebouwde kom-gebied van de buurtschap binnenkomt (zie de kaart elders op deze pagina). Ik denk het nu hierboven goed te hebben beschreven, en heb de pagina tevens nog verder met wetenswaardigheden aangevuld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

De nabijgelegen verzorgingsplaats langs de A28 heet Zeyerveen, met een y.
Zoals bijvoorbeeld te zien op deze foto: (xxx)

Dank voor de tip Harry! Ik heb het y/ij-gebeuren nu nader toegelicht onder het kopje Naam > Spelling.

Reactie toevoegen