Boeschoten

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

Boeschoten

Terug naar boven

Status

- Boeschoten is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- De buurtschap Boeschoten valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Voorthuizen, deels onder het dorp Garderen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1326 Ricolt van Boscoten, 1424 dat goet tot Boedeschaten, 1843 Boeschoten.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse boede 'huisje, houten gebouwtje, schuur' en meervoud van schot 'afgeschoten ruimte, omheind terrein'.(1)

Achternaam
De voorouders van personen met deze achternaam en verwante spellingen zijn uit deze buurtschap afkomstig. Voor nadere informatie zie de genealogische site Boeschoten, een Veluwsche kroniek, die inmiddels meer dan 5.000 personen omvat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boeschoten ligt NO van Voorthuizen, ZW van Garderen, Z van Koudhoorn, rond het, vanuit Voorthuizen gezien, einde van de Hunnenweg (vallend onder Voorthuizen) en rond de nabijgelegen Lage Boeschoterweg en Hoge Boeschoterweg, die onder Garderen vallen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De boerderijen Groot Boeschoten (Hoge Boeschoterweg 76) en Klein Boeschoten (idem nr. 78) dateren uit 1836 en zijn beide een rijksmonument. De eigenaren van laatstgenoemde boerderij hebben een mooie site gemaakt met een uitvoerige (bewonings)geschiedenis van de boerderij en van het omringende land.

- Grafheuvels.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De fraaie wandelroute door Boeschoten (5 km) voert je door voormalige heidevelden, die begin 20e eeuw door Staatsbosbeheer zijn bebost. Dit wordt daarom ook wel een heideontginningsbos genoemd. Een steeds ouder en gevarieerder wordend bos op de Veluwe, waar onder meer edelhert en zwarte specht zich thuis voelen.

- Boeschoten is een eeuwenoude enclave in het Speulder- en Sprielderbos van ongeveer 750 hectare groot. Nog altijd ligt hier de schaapskooi (bij Hoge Boeschoterweg 76) eenzaam op het kruispunt van zandwegen, ver van de bewoonde wereld. Je wandelt of fietst er door een van de oudste bossen van Nederland en langs holle wegen: oude handelswegen die in de loop der eeuwen steeds verder uitsleten door paardenhoeven en de smalle, harde wielen van de wagens waarmee de handelswaar werd vervoerd. (bron: Staatsbosbeheer)

- In het artikel 'De geschiedenis van het bos van Boeschoten' vertelt mevr. C.E. van der Waals-Nachenius hoe zij dit Boeschoterbos in de loop der jaren heeft omgevormd van een eentonig dennenbos met weinig biodiversiteit tot een gevarieerder bos. Een citaat: "Behalve enige percelen die werden ingeplant voor eikehakhout, een voortzetting van de eikengordel met opgaande eiken en enige (later zeer fraaie) lanen van douglas en Amerikaanse eiken - werden er dus dennen geplant. Hiertoe werden kuilen gegraven en werd er geploegd. Het planten gebeurde onder toezicht van de Heidemij. Kinderen mochten thuis uit school blijven om te helpen planten en een centje mee te verdienen. Vaak heb ik de mannen die deze dennen later gekapt hebben horen zeggen: "het zijn dezelfde dennen die wij als kleine jongens geplant hebben." De Heidemij was streng. Oh wee als je een minuut te lang schaftte, en oh wee als ter controle aan het pas geplante dennetje getrokken werd en het vloog eruit, dan kreeg je een draai om je oren; werd daarentegen de kop er af getrokken, dan was het goed.

Deze bossen groeiden op tot de bekende eentonige dennebossen met het onvruchtbare naaldendek op de bodem. Mijn vader, die dit niet leek, liet sommige stukken omspitten met het gevolg dat onder de dennen een golvend veld van wilgenroosjes ontstond. Na verloop van enige jaren verdwenen ze vanzelf weer en in de plaats daarvan kwam geleidelijk opslag van eik, berk en lijsterbes, de oorspronkelijke bosvegetatie die hier in de middeleeuwen moet hebben gestaan. Na het kappen van de dennen nam deze spontane groei zeer toe en wij besloten van deze opslag (gedeeltelijk althans) bos te maken en dit bos te verplegen zoals het geplante bos. Wij hebben dit natuurlijke bos afgewisseld met kleine percelen Tsuga heterophylla, lariks, douglas en Abies grandis."

Reacties

(1)

Voor veel info over de families die uit Boeschoten komen zie: http://www.vanboeschoten.nl/

Red.:
Dank voor uw aanvulling! Wij hebben e.e.a. hierboven verwerkt.

Reactie toevoegen