Sint Laurens

Plaats
Dorp
Middelburg
Walcheren
Zeeland

DK_20110718_2452_Plaatsnaambord_Sint_Laurens.jpg

Sint Laurens was een zelfstandige gemeente tot 1-7-1966 en valt sinds die datum onder de gemeente Middelburg

Sint Laurens was een zelfstandige gemeente tot 1-7-1966 en valt sinds die datum onder de gemeente Middelburg

DK_20110718_2454_Voormalig_gemeentehuis_Sint_Laurens.jpg

Sint Laurens, voormalig gemeentehuis

Sint Laurens, voormalig gemeentehuis

ZL gemeente St Laurens in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Sint Laurens in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Sint Laurens in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Sint Laurens

Terug naar boven

Status

- Sint Laurens is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Middelburg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Sint Laurens.

- Onder het dorp Sint Laurens valt ook de buurtschap Brigdamme en een deel van de buurtschap Schellach.

- Het dorp Sint Laurens heeft - in tegenstelling tot het soortgelijke Middelburgse dorp Nieuw- en Sint Joosland, dat eveneens per 1-7-1966 naar de gemeente Middelburg is overgegaan - in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Middelburg. Voor de (o.a. gemeentelijke) statistieken valt het dorp waarschijnlijk onder de 'wijk' Middelburg-Noord.

- De Middelburgse wijk Klarenbeek ligt op grondgebied van de voormalige gemeente Sint Laurens.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Sint Lauwers.

Oudere vermeldingen
1750 St. Laurens.

Naamsverklaring
Genoemd naar de H. Laurentius, die bij de kerkvervolgingen in de 3e eeuw de martelaarsdood vond.(1)

Terug naar boven

Ligging

Sint Laurens ligt N van Middelburg, ZO van Serooskerke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Sint Laurens 80 huizen met 503 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 37/203 (= huizen/inwoners) en buurtschap Brigdamme 43/300. Opvallend is dat de buurtschap Brigdamme in die tijd dus groter was dan het dorp Sint Laurens. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners, waarvan ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners in de onder het dorp vallende buurtschap Brigdamme.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Sint Laurens is ontstaan rond de kapel van kasteel Popkensburg. Dit kasteel, dat vermoedelijk in de 13e eeuw al bestond, is in 1863 gesloopt (op de Kuijper-kaart uit 1866 staat het nog aangegeven, zie elders op deze pagina). Tegenwoordig ligt op deze plek boerderij Popkensburg, de enige herinnering aan het kasteel.

Zie verder de Beschrijving van verleden en heden van Sint Laurens en Brigdamme in tekst en beeld, door journalist Willem Staat.

- Artikel over kerkelijke en bestuurlijke perikelen in Sint Laurens en Brigdamme in de 18e eeuw.

Terug naar boven

Recente onwikkelingen

- In Sint Laurens komen vanaf 2018 maximaal 10 zogeheten Tiny Houses, bij de Wilgenhoekweg en Noorddorpsweg. De 'Tiny House Movement' is ook in Nederland een opkomende trend. Op de Facebookpagina en website Tiny House Nederland vind je welke initiatieven er op dit gebied in ons land al gaande zijn en al gerealiseerd zijn. In deze kleine huisjes wonen mensen die een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk op de aarde willen achterlaten. Dat doen ze door duurzame technieken te gebruiken, diverse voorzieningen te delen, en zo veel mogelijk in harmonie te leven met de natuur en omgeving. "Er komen om te beginnen 4 huisjes voor in ieder geval 5 jaar. Na een evaluatie van de proef kijken we of de Tiny Houses nog eens 5 jaar kunnen blijven staan. Als dit niet het geval is, gaan we kijken of de huisjes naar een andere plek kunnen worden verplaatst", aldus de gemeente Middelburg.

- Dorpsplan Sint Laurens en Brigdamme 2012-2013.

- Het Bestemmingsplan Sint Laurens is in 2011 vastgesteld.

- Ondanks bezwaren van de dorpsvereniging (die de bouw over een veel langere termijn wil uitsmeren) steunde een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad de bouw van 150 woningen in Sint Laurens. De gemeente vindt dat het dorp moet groeien om voorzieningen zoals een basisschool veilig te stellen. Het aantal woningen is inmiddels wel significant naar beneden bijgesteld.

- Sinds 2012 wordt gedurende 10 jaar slib en grond opgeslagen in een depot nabij het dorp. Dat wordt vervolgens gebruikt voor een geluidswal langs de nieuwe N57. Aan de kant van het dorp wordt de wal uitgebreid tot een parkachtige strook van 800 meter lang en 50 meter breed met veel groen en glooiingen. Nadere informatie hierover vind je in het Bestemmingsplan Akoestisch Landschap Sint Laurens.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Laurens heeft 6 rijksmonumenten:

- Kerk uit 1644, met latere verbouwingen (Van Cittersstraat 69).

- Voormalig gemeentehuis uit 1931 (Noordweg 493) en het buurpand op nr. 491 dat bij hetzelfde complex hoort.

- Voormalige burgemeesterswoning Groenoord uit 1931 (Noordweg 497).

- Hof Welgelegen (Noordweg 402).

- Van Molen De Hoop is alleen nog de romp over. Deze voormalige stellingmolen uit 1721 is na een brand in 1943 voorzien van een maalinstallatie en in de jaren zestig uitgebreid met een aangebouwd dienstgebouw/pakhuis. Sinds de jaren tachtig is de molen niet meer in gebruik. - Een burgerinitiatief uit het dorp in 2014 om de molen te restaureren is door de gemeente positief ontvangen, dus dat gaat er kennelijk wel van komen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Laurens (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sint Laurens.

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Laurens op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Van Cittershoff.

- Onderwijs: - Basisschool Palmenhof.

- Sport: - Korfbalvereniging ONDO is opgericht in 1955. Omdat dit de eerste sportvereniging was in Sint Laurens, wilde men een vereniging oprichten waar zowel jongens als meisjes lid van konden worden. Dat werd dus een korfbalvereniging, met de naam ONDO, wat staat voor 'Op Naar De Overwinning'. Na een gestage groei, sportief en organisatorisch, lukt het ONDO om in 1965 Zeeuws Kampioen te worden en voor het eerst in haar geschiedenis te promoveren naar het landelijke (districts)niveau. Na diverse eerdere, eenvoudige onderkomens, is in de periode 1988-1993 een nieuwe accommodatie gerealiseerd met kantine, kleedaccommodatie, voorraadhok en materiaalhok. Dit is vrijwel geheel door mensen van de vereniging gebouwd. Deze zelfwerkzaamheid staat symbool voor de vereniging en daar zijn de huidige leden nog altijd erg trots op.

In 1993 is de accommodatie verder uitgebreid met nieuwe kleedkamers en mooie douchevoorzieningen. ONDO is in die periode haar tijd ver vooruit en wordt binnen de gemeente Middelburg de eerste verzelfstandigde vereniging, die de accommodatie volkomen in eigendom heeft en hierover het beheer voert. Met gepaste trots kan de vereniging Sportpark De Brigge openen. In de jaren na de eeuwwisseling heeft ONDO haar ledenbestand zien uitbreiden richting 300 leden. ONDO heeft inmiddels ook vele leden getrokken vanuit de omtrek van Sint Laurens, zoals Grijpskerke, Serooskerke, Veere en diverse wijken van Middelburg.

Na een intensieve periode van voorbereidingen en in nauw overleg met de gemeente Middelburg, is in 2009 het tussen Sint Laurens en Brigdamme gelegen Sportpark De Brigge drastisch gerenoveerd. Conform de landelijke trend in de korfbalsport beschikt ONDO sinds 2009 over 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld. In seizoen 2015-2016 is het ONDO voor het eerst in haar geschiedenis gelukt om te promoveren naar de 1e klasse van Zuid-West. In de aanloop hier naartoe zijn de eerste teams van de A-, B- en C-leeftijd mee gaan strijden op districtsniveau in het wedstrijdkorfbal, met als hoogtepunt dat A1 de overgangsklasse heeft gehaald in seizoen 2013-2014.

ONDO wil en moet zich richten op verdere groei en positioneert zich nadrukkelijker in de regio noord-Walcheren. ONDO erkent tevens haar maatschappelijke rol in het dorp Sint Laurens en omgeving, waarbij zaken voorop staan als: een veilig sportklimaat, introductie van G-korfbal voor jongeren met een verstandelijke beperking, samenwerking met de diverse relevante instanties en verenigingen en duurzaamheid van haar accommodatie. ONDO is klaar voor de toekomst!

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Laurens, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(1)

Wat een prima stukje over Sint Laurens. Hulde aan de samensteller.
Alleen het aantal woningen is, als Brigdamme er wordt bijgeteld, hoger:
ongeveer 650 en we hebben dan een 1600 inwoners.
Het plan van de gemeente om 150 huizen te bouwen is door de Dorpsvereniging, terecht, bekritiseerd en is intussen een heel eind ingekrompen.
Ook van dit veel kleinere oppervlak (grenst aan Nationaal Landschap) is nog niets bebouwd. (crisis?)
Met vriendelijke groet
Anneke de Pagter

Red.:
Dank voor uw complimenten. Dank ook voor uw opmerkingen over de aantallen inwoners en de beoogde nieuwbouw. Wij hebben e.e.a. aangepast.

Reactie toevoegen