Zuidoost-Brabant

Streek
Zuidoost-Brabant
Noord-Brabant

zuidoost-brabant_kaart_kopie_kopie.jpg

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft een mooie kaart gemaakt waar je in tekst en beeld duidelijk ziet welke gemeenten deelnemen in het samenwerkingsverband Zuidoost-Brabant én waar ze liggen. (© www.odzob.nl)

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft een mooie kaart gemaakt waar je in tekst en beeld duidelijk ziet welke gemeenten deelnemen in het samenwerkingsverband Zuidoost-Brabant én waar ze liggen. (© www.odzob.nl)

Zuidoost-Brabant

Terug naar boven

Status en ligging

- Zuidoost-Brabant is een regio in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. De regio omvat de streken Peelland in het O en Kempen in het W.

- De regio Zuidoost-Brabant omvat de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Dit zijn in totaal 21 gemeenten, waarvan 15 gemeenten in de Kempen en 6 gemeenten in Peelland.

- Als bestuurlijk samenwerkingsverband zet de regio Zuidoost-Brabant zich op de kaart onder de naam Metropoolregio Eindhoven. En specifiek op het gebied van innovatief ondernemen profileert de regio zich als Brainport Eindhoven, die je eveneens onder de link in deze alinea beschreven vindt.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is er natuurlijk voor de gelijknamige stad en gemeente maar ook voor de regio's Kempen en Peel(land), oftewel heel Zuidoost-Brabant. De gemeente Gemert-Bakel is de enige gemeente in deze regio's met een eigen gemeentearchief.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De 'Ruit om Eindhoven' gaat over de autowegen rond Eindhoven. Al in 1966 komen de eerste voorstellen om een weg aan de oostkant van Eindhoven aan te leggen, om daarmee een wegenruit rond Eindhoven te creëren, en daarmee de verkeersdoorstroming in Zuidoost-Brabant te bevorderen. Dit stuit op veel bezwaren. In latere jaren komen er aangepaste versies van dit voorstel, waaronder het project Noordoostcorridor van de Provincie Noord-Brabant. De Brabantse Milieufederatie praat al lange tijd met besluitvormers en met beleidsontwikkelaars, in formeel en informeel overleg, over alternatieven voor de Ruit, omdat zij vinden dat er voldoende alternatieven zijn om de grootschalige aantasting van natuur en landschap in het Dommeldal en langs het Wilhelminakanaal te voorkomen.

In november 2014 besluit het Rijk om niet bij te dragen aan de Ruit, waardoor de Provincie zich sindsdien beraadt op een alternatief. De meest betrokken gemeenten (Eindhoven, Helmond, Nuenen en Laarbeek) en de natuur- en milieuorganisaties in Zuidoost-Brabant willen het liefst inzetten op innovatieve en duurzame oplossingen, om aanleg van extra asfalt te voorkomen. Voorbeelden zijn ‘Smart Mobility’ en meer en betere mogelijkheden voor fietsers, zoals snelfietspaden, dit laatste in samenwerking met de Fietsersbond.

De plannen voor de wegen maakten deel uit van Brainport-Oost, een begrip dat de totale gebiedsontwikkeling in de regio tussen Eindhoven en Helmond omvatte. De Brabantse Milieufederatie ontwikkelt nu samen met allerlei partijen en organisaties in de regio opnieuw plannen voor dit gebied: ‘Gebiedsontwikkeling Middengebied’. Het gebied zou dan niet alleen een voorbeeld kunnen worden op het gebied van slimme mobiliteit, maar ook op het gebied van duurzame landbouw en energievoorziening." Aldus de Brabantse Milieufederatie.

In oktober 2015 lezen wij dat het de Provincie alsnog zou zijn gelukt een plan te maken voor de Ruit waar alle betrokken gemeenten zich in kunnen vinden. Vervolgens lezen wij echter in een later bericht: "Het plan voor een nieuwe weg ten noordoosten van Eindhoven verdween in 2015 in de prullenbak, omdat de regiogemeenten het er niet over eens werden. Het draagvlak in diverse gemeenten was verdwenen. En met partijen als SP, D66, PvdA en GroenLinks in coalities die werden gesmeed in 2015 en 2019 was er ook in de provincie geen steun meer voor extra asfalt." In maart 2018 hebben de VVD's van Eindhoven en Nuenen pogingen gedaan het thema 'Ruit om Eindhoven' weer 'op de agenda te krijgen', in het kader van de gemeenteraadsveriezingen die in die maand hebben plaatsgevonden. En Belangenvereniging Nuenen Groen vraagt in maart 2020 aandacht voor de 'Ruit om Eindhoven' t.g.v. de vorming van een nieuwe provinciale coalitie. Overigens zijn er drie verschillende wegenstelsels die qua naam erg op elkaar lijken en die je dus niet door elkaar moet halen; de Ring Eindhoven, de Randweg Eindhoven en de - beoogde - Ruit om Eindhoven. Onder de link worden ze allemaal toegelicht.

- Er wordt ook al jaren gepraat over mogelijke gemeentelijke herindelingen in Zuidoost-Brabant. Een gevoelig onderwerp - in het hele land - omdat niemand graag zijn - vermeende - zelfstandigheid als gemeente opgeeft. In eerste instantie opteert men vaak voor 'samenwerken', omdat men dan denkt zelfstandig(er) te kunnen blijven. Maar vervolgens komen er in een regio soms wel tientallen samenwerkingsverbanden, waar gemeenten toch taken aan delegeren. En die leiden tot stroperigheid en extra 'bestuurlijke drukte'. Dus vanuit de emotie zijn de weerstanden begrijpelijk, daar waar de ratio overwint ontstaan in het hele land nu toch grotere, robuustere gemeenten die een regionaal logisch samenhangend geheel vormen, en als grotere zelfstandige gemeenten zijn toegerust voor de toenemende en complextere taken die ze de er de afgelopen jaren bij hebben gekregen. Ook de in 2016 aangetreden burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, pleit ervoor de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant te laten opgaan in 3, hooguit 4 grotere, robuuste, logisch samenhangende gemeenten (Peelland, Eindhoven met de randgemeenten, en Kempen, die laatste eventueel als 2 gemeenten voor de W en de O helft).

"De huidige maatschappelijke, economische en sociale problemen vragen om gemeenten met een grote mate van bestuurlijke efficiency. De maatschappij is volop veranderd, de afgelopen jaren. Maar als overheid zijn we onvoldoende mee veranderd. Maar nu is de tijd daar echt rijp voor." "Het is tijd voor Zuidoost-Brabant / Brainport Eindhoven om aan de regeringstafel de nog lege stoel van de 5e stad van Nederland op te eisen. Maar dat kan alleen als Eindhoven groot genoeg is." Bij het binnenhalen van toptalenten voor het bedrijfsleven moet Eindhoven concurreren met regio's als Milaan, München, Stockholm, Singapore en Taiwan. "Willen we die concurrentieslag met succes aangaan, dan moet er hier een beter vestigingsklimaat komen. Dat krijgen we niet voor elkaar met onze huidige 21 gemeenten met meer dan 40 samenwerkingsverbanden. Dat lukt alleen als we door herindeling slagkracht en daadkracht creëren."

"Veel bestuurders in de regio Zuidoost-Brabant vinden ook wat ik vind. Tijdens de vele kennismakingsgesprekken die ik de afgelopen drie maanden gevoerd heb, hebben veel burgemeesters, wethouders en ook raadsleden gezegd dat ze het met mee eens zijn, en dat er een flinke schaalsprong nodig is in deze regio. Maar dat was binnenskamers. Dat hardop in de openbaarheid zeggen, dat is iets anders. Ik doe dat wél, omdat ik er oprecht van overtuigd ben dat het nodig is voor deze regio om een grote volgende stap voorwaarts te zetten. We hebben deze stip aan de horizon hard nodig. Ik zeg dit echt niet omdat ik zo nodig een standbeeld hoef", aldus Jorritsma. (bron: Eindhovens Dagblad, 9-1-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Provincie Noord-Brabant heeft samen met de Gemeente Gemert-Bakel de Erfgoedgeowiki opgezet. Inmiddels heeft dit zich ontwikkeld tot een portaal voor cultureel erfgoed voor heel Zuidoost-Brabant (= Peelland en Kempen), voor inwoners en toeristen. Het openbaar beschikbaar maken van informatie over het erfgoed van een gemeente beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het draagvlak bij bewoners om het erfgoed te koesteren.

Erfgoedgeowiki heeft ook een component die het erfgoed op een smartphone zichtbaar maakt (Layar). Waarmee toeristen in en inwoners van Zuidoost-Brabant op een praktische manier meer te weten komen over bijzondere locaties binnen de gemeentegrens. De toegevoegde waarde van Layar is dat (in dit geval) de objectinformatie op straat op de plek waar je staat, op te vragen is: klik op het icoon en je ontdekt de geschiedenis achter het gebouw, de bolle akker, het grenspaaltje etc. Je weet tegelijkertijd waar je bent, want Layar toont je Google Maps en een mogelijkheid om de route naar een verderop gelegen object te zien.

De wiki geeft tevens aan geïnteresseerden de kans informatie toe te voegen. Dit verhoogt de betrokkenheid van burgers bij het erfgoed en verrijkt de kennis van de erfgoedkaart. De erfgoedgeowiki geeft ook instellingen en personen op het gebied van erfgoed de mogelijkheid de krachten te bundelen door hun kennis in de wiki met elkaar te verbinden. Vele gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben al een erfgoedkaart / cultuurhistorische waardenkaart (CHW) laten ontwikkelen. In de praktijk wordt deze kaart voornamelijk nog gebruikt door de gemeente zelf voor beleidsdoeleinden. Deze informatie kan echter veel breder ingezet worden. Wanneer de kaart openbaar is, en burgers de kaarten kunnen bekijken, wanneer inwoners weten wat er zich in hun omgeving bevindt, ontstaat er een trots gevoel en draagvlak voor erfgoed. De kaart put tevens uit een aantal andere databronnen, zoals rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, historische bomen, bolle akkers, wandel- en fietsroutes e.d.

- In oktober 2017 is de grondig vernieuwde N272 Beek en Donk - Boxmeer gereed gekomen. De weg is van nieuw asfalt voorzien, de bushalte in Elsendorp geschikt gemaakt voor mindervaliden en het fietspad is vernieuwd. Bijzonder is dat bij deze verbouwing op grote schaal biobased materialen zijn gebruikt. Het asfalt, de geleiderails, hectometerbordjes, verkeersborden en het bankje bij de bushalte bestaan grotendeels uit groenafval van bijvoorbeeld paprika- of tomatenplanten of afval uit de papierindustrie. Het beton voor het nieuwe fietspad bestaat voor 80% uit hergebruikte grondstoffen. Niet eerder werden er zoveel hergebruikte materialen toegepast bij de verbouwing van een weg.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "We willen minder grondstoffen gebruiken en zo energiezuinig mogelijk bouwen. Daarom dagen we de aannemer uit om écht aandacht te besteden aan het hergebruiken van materialen en op een nieuwe manier te bouwen aan onze projecten. Er zijn volop technieken en biobased materialen beschikbaar, maar als opdrachtgever geven wij de mogelijkheid om ze ook daadwerkelijk in een infraproject toe te passen. Zo kunnen aannemers nieuwe innovatieve producten ontwikkelen met een zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en een beperkt energiegebruik." De aanleg is weliswaar nog iets duurder omdat er nog geen sprake is van massaproductie, maar je moet hier de hele levenscyclus in ogenscbouw nemen: "Deze hergebruikte en plantaardige materialen veroorzaken geen verontreinigingen zoals bijvoorbeeld verzinkte vangrails, waarbij het zink in de bodem terecht komt en er uiteindelijk een dure bodemsanering nodig is,” aldus Van der Maat. (bron: Provincie Noord-Brabant, 3-10-2017)

Terug naar boven

Evenementen

- Door het jaar heen zijn er diverse Vaardigheidstoetsen van de Brandweer Zuidoost-Brabant. Publiek is daarbij doorgaans van harte welkom. De eerstvolgende toetsen worden aangekondigd op de Facebookpagina onder de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Waterschap Aa en Maas herstelt beken en legt natuurvriendelijke oevers in sloten en kanalen aan om de biodiversiteit te stimuleren en zo de gewenste waterkwaliteitsdoelen (gezond water) in 2027 te halen. Een analyse van eerder uitgevoerde maatregelen toont de geboekte vooruitgang met meer karakteristieke soorten in herstelde beken en een grotere soortenrijkdom in natuurvriendelijke oevers. Waterschap Aa en Maas voert het beheer over het oppervlaktewater in het overwegend agrarisch beheergebied in Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Om de ecologische kwaliteit te herstellen, heeft het waterschap in de afgelopen tien jaar zo’n zeventig kilometer rechtgetrokken beken hersteld. De beek krijgt daarmee weer een natuurlijker profiel met gevarieerde oevers en meer dynamiek in de waterafvoer.

Ook is op een aantal plaatsen dood hout in beken aangebracht, het maaibeheer minder intensief geworden en de beschaduwing van beken vergroot. Daarnaast is in de afgelopen tien jaar ruim 160 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, waar het standaard oeverprofiel bij sloten en kanalen is vervangen door oevers met een gevarieerder en flauwer talud. Analyses van de meetgegevens door Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en het waterschap laten zien dat de maatregelen werken. Beekherstel zorgt voor meer typische beeksoorten en daarmee voor een betere biologische waterkwaliteit. Aanleg van de natuurvriendelijke oevers in sloten en kanalen geeft een grotere diversiteit aan soorten." (bron en voor nadere informatie zie Waterschap Aa en Maas, januari 2021)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidoost-Brabant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Regionale instanties t.b.v. gemeenten: - "De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is een van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. De Omgevingsdiensten zijn opgericht in 2013 o.a. naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de brand in het Hemeltje in Volendam en de ramp in Moerdijk. Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van omgevingsrecht moest slimmer. Onze opgave is dan ook het zorgen voor een veilige en gezonde, fysieke leefomgeving. Dit doen we dagelijks door in balans, samen met onze ketenpartners, 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant hier aan te werken. Taken. We voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (onderverdeeld in 15 expertises) voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken. Kijk in dit filmpje mee over de schouders van onze collega's en je krijgt een goed beeld van het werkveld." De ODZOB is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Provincie en de gemeenten in de regio.

- Jeugd: - Op de site van Scouting regio Zuidoost-Brabant vind je o.a. welke Scoutinggroepen er in de regio zijn. Verder faciliteert de regio de lokale groepen o.a. middels trainingen en uitleen van materialen.

- Werk: - Werken In Zuidoost-Brabant is hét arbeidsmarktplatform waar je alle actuele vacatures vindt van de aangesloten overheden. Door een registratie aan te maken op de website word je automatisch op de hoogte gehouden van de nieuwste vacatures. Hiervoor stel je een e-mailservice in met je persoonlijke voorkeur voor het type baan waarnaar jij op zoek bent. Binnen je account kan je tevens een eigen ePortfolio opbouwen. Hiermee kan je vervolgens solliciteren of jezelf presenteren in de kandidatenbank. Je bepaalt zelf wanneer, met wie en welke informatie je wilt delen.

- Muziek: - Blaaskapel Krajovjanka is opgericht in 2001. De naam betekent 'streek/regiokapel'. De muzikanten hebben een voorliefde voor de Moravische, Mährische en Böhmische muziek. Zij brengen hun muziek ten gehore op evenementen in de regio's Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

- Gezondheid: - "Als je ziek bent of iets mankeert, dan ga je naar de dokter of het ziekenhuis. Maar als je gezond wilt blijven, dan kan de GGD veel voor je betekenen. Bij de GGD gaat het namelijk niet over ziekte, maar over gezondheid. De GGD heeft als taak om mensen gezond te houden en de gezondheid van alle inwoners te verbeteren. Preventie. GGD Zuidoost-Brabant voert preventieve acties uit om te voorkomen dat mensen ziek worden en helpt hen zo om gezond te leven. Natuurlijk is dat ieders eigen verantwoordelijkheid, maar de GGD ondersteunt daarbij. En niet alleen de individuele burger maar ook de gemeenten, die wettelijk de gezondheid van hun inwoners moeten beschermen en bevorderen. Interventie. De GGD is er ook als er plotseling iets gebeurt. We noemen dat snelle interventies. Dat zie je heel duidelijk bij de ambulancezorg en bij rampen. Maar ook bij het optreden van infectieziekten, zoals tbc, de Q-koorts of hersenvliesontsteking. Dan is de GGD er onmiddellijk bij om de nodige maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding."

- Veiligheid: - "Veiligheidsrisico’s houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. Vandaar dat in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). VRBZO is verantwoordelijk voor: het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie; het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie; het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer; het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises; het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio; het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens." Bekijk hier een filmpje waarin het reilen en zeilen van VRBZO wordt toegelicht.

Reacties

(4)

Ik heb zojuist ook kennis genomen van de geurkaart, GGD ZOB, daar ben ik nogal van geschrokken. Ik weet niet of dat terecht is, maar wel relevant om mee te nemen toch in je informatieverstrekking? Of valt het allemaal wel mee?

Het is mij niet duidelijk wie u beoogt aan te spreken met uw reactie. Als dat de GGD ZOB is, kunt u hen beter rechtstreeks via hun site mailen, want de kans dat zij dit hier lezen lijkt me niet groot. Als u mij hier, als opsteller van deze pagina op beoogt aan te spreken; in de hoofdstukken Links beschrijf ik per instantie in een alinea wie zij zijn en wat zij doen. De materie die u aansnijdt voert voor de pagina hierboven dan wat te ver in detail (omdat het immers 1 van de 15 expertises - nu hierboven gelinkt - is van de ODZOB, en waarom zou ik deze ene er dan speciaal uitlichten). Ik licht geurkwesties uiteraard wel toe op de pagina's waar deze kwesties spelen, zoals in deze regio bijvoorbeeld bij https://www.plaatsengids.nl/bergeijk (laatste alinea van de pagina), https://www.plaatsengids.nl/brouwhuis (> Links > Belangenorganisaties) en https://www.plaatsengids.nl/diesdonk (hoofdstuk Recente ontwikkelingen).
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Wij zijn verhuisd naar:
Noorderklamp 42
5673 BH Nuenen

Oude adres is:
Tweerijten 45
5673 TT Nuenen

Willen jullie a.u.b. de adreswijziging in jullie systeem doorvoeren ?
Alvast bedankt.

SMD vof.
Nico Gaman 0651897922

Dit is een informatieve pagina over Zuidoost-Brabant, dus wie u met uw bericht beoogt te bereiken: geen idee, maar u moet hen dus mailen en niet ons.

Reactie toevoegen