Coudorpe

Plaats
Buurtschap
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

Coudorpe

Terug naar boven

Status

- Coudorpe is een polder en voormalig dorp, thans buurtschap, in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Driewegen.

- De buurtschap Coudorpe valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Driewegen.

- De buurtschap wordt in de provincie-atlas van Topografische Dienst / ANWB (editie 2004) niet meer vermeld, in Google Maps staat zij nog wel aangegeven.

- De buurtschap Coudorpe heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Coudorpe ligt ZW van het dorp Driewegen en ZO van het dorp Borssele, rond het kruispunt van de Coudorpseweg en de Trenteweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Coudorpe 5 huizen met 29 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd, of wederom een handvol huizen, en een enkel bedrijfsgebouw, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Coudorpe was een parochie, dorp en ambachtsheerlijkheid. "De parochie bestond waarschijnlijk reeds in 1267. De aan Sint Maarten gewijde kerk was een dochter van die van Ellewoutsdijk. Ze behoorde tot het dekanaat Walcheren en was een bezit van het kapittel van Sint Pieter in Utrecht. Na de Reformatie is Coudorpe / Driewegen gecombineerd met Ovezande. Het bleef echter een zekere zelfstandigheid behouden. Door herhaalde overstromingen van de Coudorpepolder en door de opkomst van Driewegen als woonkern, raakte Coudorpe op den duur geheel ontvolkt. Nadat Driewegen een eigen kerk kreeg, heeft men die van Coudorpe laten vervallen. In 1572 is wat er nog van stond afgebroken en gebruikt als zinksteen voor de zeewering.

In 1955 zijn tijdens de herkavelingen in het gebied van Coudorpe, de funderingen van de voormalige kerk en de oude begraafplaats teruggevonden en oudheidkundig onderzocht’ (ZL2). (zijn die funderingen ter plekke nog zichtbaar?, red.)

De vluchtberg (‘werf’) van Coudorpe, de Coudorpsche Berg, bestaat nog. De ‘berg’ dateert uit de 12e/13e eeuw. Gelegen nabij de driesprong van de nieuwe Coudorpseweg en de Trenteweg.

Reactie toevoegen