Cranendonck

Gemeente
Buurtschap
Cranendonck
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

cranendonck_loopgroep.jpg

Loopgroep Cranendonck heeft ruim 60 leden. Je bent van harte welkom om een keer gratis mee te trainen om te kijken of het ook iets voor jou is. In de zomer trainen ze in de bossen van De Vloeten in Soerendonk, in de winter in de sporthal in Soerendonk.

Loopgroep Cranendonck heeft ruim 60 leden. Je bent van harte welkom om een keer gratis mee te trainen om te kijken of het ook iets voor jou is. In de zomer trainen ze in de bossen van De Vloeten in Soerendonk, in de winter in de sporthal in Soerendonk.

Cranendonck

Terug naar boven

Status

- Cranendonck is een gemeente en daarnaast een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente is in 1997 ontstaan uit samenvoeging van de gemeente Budel en het grootste deel van de gemeente Maarheeze (het dorp Sterksel is toen van de gemeente Maarheeze overgegaan naar de nieuwe gemeente Heeze-Leende).

- De gemeente omvat, naast het dorp en de hoofdplaats Budel, de dorpen Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk, en de buurtschappen Berg, Bosch, Broekkant, Cranendonck, Heikant, Het Laar, Hugten (grotendeels), Keunenhoek, Klein-Schoot, Locht, Meemortel, Midbuul, Schoordijk, Toom en Winkel. Bij elkaar zijn dit 6 dorpen en 15 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Cranendonck.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- De buurtschap Cranendonck valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Soerendonk. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De voorlopige werknaam van de gemeente was Budel (wettelijk is dat namelijk standaard de naam van de grootste fusiepartner, tenzij men tijdig in de voorbereidingen tot de herindeling een andere naam kiest). De definitieve naam Cranendonck is formeel van kracht geworden per 28-1-1998.

Terug naar boven

Ligging

- De gemeente Cranendonck grenst in het W aan België en de Belgische plaats Hamont, in het NW aan Leende, in het N aan Sterksel, in het NO aan Someren-Heide, in het O aan de provincie Limburg en Nederweert, Weert en Altweerterheide en in het Z ook aan de provincie Limburg en Altweerterheide, en ligt in het uiterste ZO van de provincie Noord-Brabant en verder ZO van Valkenswaard en Eindhoven. Door het NO van de gemeente loopt de A2, van N naar O. De hoofdplaats Budel ligt ZW in de gemeente.

- De buurtschap Cranendonck ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Van Sevenbornlaan, Armilla, Fibula, Molenheide (deze weg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Soerendonk), De Bult, Bospad en Van Hornelaan. De buurtschap ligt O van het dorp Soerendonk, ZW van het dorp Maarheeze en de A2, ZZW van het dorp Budel en NW van de stad Weert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Cranendonck omvat ca. 8.200 huizen met ca. 20.500 inwoners. De gelijknamige buurtschap heeft ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie, sites en literatuur:

- "Heemkundekring De Baronie van Cranendonck (HBC) is in 1957 opgericht als heemkundekring voor de toenmalige gemeente Budel en heeft na de herindeling haar werkterrein verbreed naar de huidige gemeente (en ook de naam van de vereniging dienovereenkomstig gewijzigd). De heemkundekring stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente te behouden, over te dragen en voor geïnteresseerden toegankelijk te maken. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal de heemkundekring zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving. Naast de algemene activiteiten voor de leden en voor buitenstaanders heeft zich in de loop der jaren binnen de heemkundekring een aantal werkgroepen gevormd. Groepen van mensen die zich bezighouden met een speciaal aspect van de cultuur en natuur van de gemeente. Het betreft de werkgroepen Aa-kroniek, Archeologie, Fotografie, Genealogie, Heemkamer en Bibliotheek, Kadaster, Monumenten, en Natuurvrienden.

De vereniging heeft een Heemkamer op de zolder van het Schepenhuis, Markt 28 in Budel. De werkgroep Heemkamer en Bibliotheek streeft ernaar zo mogelijk alle literatuur te verzamelen die over het heemgebied Cranendonck wordt gepubliceerd. Boeken die betrekking hebben op ons heemgebied worden aangekocht. Naast de algemene boeken worden ook naslagwerken, genealogische boeken en boekwerken over historische onderzoeken aan de bibliotheek toegevoegd. In de bibliotheek staan ook de ingebonden jaargangen van het eigen heemperiodiek ‘de Aa-kroniek’ vanaf 1983-heden, evenals het plaatselijke weekblad ‘de Grenskoerier’ van 1976-heden. Diverse tijdschriften en heemperiodieken van ruilabonnementen met omringende heemkundekringen liggen op de leesplank. Een bezoek aan de heembibliotheek is zeker de moeite waard. De openingsdagen en -tijden vind je onder de link. Je bent van harte welkom, de koffie (of thee) staat klaar!

De Aa-kroniek is het tijdschrift van Heemkundekring De Baronie van Cranendonck. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en bevat talloze ruim geïllustreerde artikelen over de (cultuur)historie van Budel, Dorplein, Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. De artikelen zijn vaak gebaseerd op interviews met oudere dorpsgenoten, op archiefonderzoek en literatuurstudie en bieden daarom veel nieuwe informatie over vroeger. Een jaargang omvat ca. 200-300 bladzijden met naast de teksten enkele honderden afbeeldingen, meest nooit eerder gepubliceerde foto’s uit particulier bezit.

Ben je op zoek naar een artikel of auteur in de Aa-kroniek, dan kun je zoeken in de database van de bibliotheek van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Eindhoven, waarin ook ons tijdschrift is verwerkt. De inhoud van alle nummers vanaf 1982 vind je hier. Tot en met 2013 kun je de nummers via de link online lezen of downloaden (scroll naar beneden in de lijst, vanaf 2013 verschijnen er links. Zoeken in het document kan met CTRL+F). De Aa-kroniek kost € 3,50 per nummer. Ze zijn zolang de voorraad strekt te koop bij het VVV-kantoor aan de Markt, op het redactieadres en bij de boekhandels te Budel en Maarheeze. Goedkoper en makkelijker is het om een abonnement te nemen. De kosten voor een jaargang zijn bij betaling voor 1 maart € 8,- voor inwoners van de gemeente Cranendonck, € 9,- voor inwoners van Hamont en € 20,- voor post-abonnees."

- Verhalen over de geschiedenis van Cranendonck op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- De 'Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart gemeente Cranendonck' is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekvereniging Soulex zet zich al sinds 1986 in voor de popmuziek (zowel bands als muzikanten) in de regio Cranendonck. Muziekvereniging Soulex vindt popmuziek een belangrijke uiting van jongerencultuur en wil dat met alle mogelijke middelen ondersteunen. Dit doen zij o.a. door het organiseren van jaarlijkse evenementen zoals een Open Podium, een Kampvuursessie en het evenement Soulex Presents.

- Loopgroep Cranendonck organiseert jaarlijks op de 3e zondag van september (in 2018 voor de 11e keer) een halve en kwart marathon vanaf sportpark De Braken in Soerendonk. Tevens is er dan een 5 km en een gratis scholierenloop. Het is een van de mooiste marathons uit de hele omgeving en loopt bijna helemaal door schitterende natuurgebieden (o.a. De Vloeten, De Putberg, Het Goor, Natuurreservaat De Groote Heide en De Buulderbergse Heide), over fietspaden en asfaltwegen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Cranendonck is een bruisende culturele gemeente met exposities, festivals, en diverse podia waar kunstenaars hun publiek verrassen. Of ze zich nu professioneel of als amateur met cultuur bezighouden, of ze nu cultuur aanbieden of juist aannemen: iedereen die cultuur actief liefheeft, is een culturist. Er wordt gerepeteerd, lesgegeven en opgetreden. Er gebeurt zoveel dat het soms lastig zoeken is, tussen al dat aanbod. Hiervoor is Cultuurcraan.nl ontwikkeld. Cultuurcraan als het podium voor culturisten in onze gemeente, met een website waarop een totaal overzicht van alle activiteiten te vinden is, zoals workshops, cursussen, exposities en optredens. Van culturisten, voor culturisten. Zowel online als offline.

On line: de website. De website Cultuurcraan.nl is voor iedereen toegankelijk. Ben je op zoek naar een pianojuf in de buurt of wil je zelf danslessen aanbieden dan meld je je aan als culturist. Op Cultuurcraan.nl kun je een prikbord- of agendabericht plaatsen, een filmpje van de laatste uitvoering laten zien of je nieuwe plan presenteren waarvoor je nog op zoek bent naar nieuwe partners. Alles overzichtelijk en professioneel gepresenteerd op een website die uiteraard toegankelijk is voor een breed publiek. Er is ook een Facebookpagina die je leuk kunt vinden. Dan blijf je dagelijks op de hoogte en kun je zelf ook berichten achterlaten.

Off line: Cultuurcraan evenementen. Het platform Cultuurcraan.nl nodigt uit om nieuwe initiatieven op te zetten en dat vraagt meer dan alleen een online ontmoetingsplaats. Cultuurcraan organiseert daarom aanvullend op verschillende locaties in gemeente Cranendonck evenementen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ervaringen worden uitgewisseld en samen plannen worden gesmeed. Deze combinatie van online en offline stimuleert culturisten om samen een verrassend aanbod te ontwikkelen.

Redactie. De redactie bestaat uit culturisten uit verschillende disciplines. Zij speuren naar de meest bijzondere onderwerpen die door de andere culturisten worden voorgedragen voor het blok ‘Uitgelicht’ op de thuispagina van Cultuurcraan.nl. Het laatste nieuws, foto's, filmimpressies en blogberichten komen dan prominent in het spotlicht staan. Wil je meewerken aan Cultuurcraan, ben je schrijver, filmer of fotograaf dan is ‘Uitgelicht’ voor jou de plek. Neem dan contact op met de webredactie."

- IVN afd. Cranendonck is opgericht in 1985 (destijds als IVN afd. Maarheeze / Budel). Op allerlei manieren beoogt de vereniging mensen (jong en ouder) bij de lokale natuur te betrekken door het organiseren van excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Binnen de gemeente bevinden zich o.a. de Hugterheide, het Cranendonckse Bos en Buulderbroek, de Pan, de Vloeten, 't Goor, het Kranenveld, het kasteeltje Cranendonck, de Hoort en het Ringselven. De vereniging telt ca. 130 leden. Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging is georganiseerd in werkgroepen. Sommige groepen tellen slechts enkele leden, andere hebben er tientallen.

Door de laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de natuur. De belangrijkste en jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de Nieuwjaarswandeling in januari, de Boomfeestdag in maart, de 4 Bloemenwandelingen in mei, de scholenprojecten in voorjaar en najaar, de vogelwandelingen, de wandelingen op verzoek voor buurtverenigingen / vriendengroepen etc., het voeren van uilen in de winter, cursusavonden / lezingen en deelname aan natuurprojecten. IVN afd. Cranendonck beschikt over een eigen ruimte, de Kroenekraan, aan de Hogeweg 1a te Maarheeze. Alle werkgroepen verwelkomen graag nieuwe mensen in hun gelederen. Spreekt het werk van een groep je aan, aarzel dan niet en maak vrijblijvend kennis. Degenen die de IVN-gedachte een warm hart toedragen zijn welkom als lid of donateur.

- "Vanuit de ZLTO afdeling is interesse ontstaan om de mogelijkheden voor individuele agrariërs c.q. als groep van agrariërs de ontwikkelingen van de zogeheten ‘groene diensten’ als uitdaging op te pakken. Dit echter niet als enkel agrariërs onderling, maar steeds in overleg met of in samenwerking met grondeigenaren, burgers en (natuur-)verenigingen uit de omgeving. Om dit verder gestalte te geven is een sterke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een vereniging nodig, die initiatieven kan vertalen in concrete projectvoorstellen, de verschillende projecten op elkaar afstemt en (gebiedsgericht en integraal) één aanspreekpunt vormt. Het belang voor de landbouw is dat de agrarische bedrijven op deze manier aan de maatschappij kunnen laten zien dat ze op een verantwoorde én duurzame wijze bezig zijn met het produceren van landbouwproducten in combinatie met het beheer van het landelijke gebied. De kracht van Agrarische Natuurvereniging Land van Cranendonck bestaat uit het gestructureerd en gecoördineerd inventariseren en uitvoeren van projectideeën, zowel binnen alsmede buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Door het creëren van kansen én het bundelen van krachten van verschillende belanghebbende organisaties kunnen projecten gerealiseerd worden. Uitgangspunt voor de vereniging is een marktconforme benadering van (agrarisch) natuurbeheer.

Missie en visie Agrarische Natuurvereniging Land van Cranendonck. Door samenwerking ontstaat samenhang tussen de mens, de bedrijfsvoering op een agrarisch bedrijf en natuur. In het buitengebied van onze gemeente moeten mensen met wederzijds respect kunnen wonen, werken en recreëren. De samenwerking in het buitengebied wordt gerealiseerd in een vereniging, waarbij iedereen die een binding voelt met het gebied, welkom is als lid. Door de samenwerking ontstaan nieuwe ideeën, innovaties en oplossingen om het gebied voor eenieder interessanter te maken. Doel van de vereniging. De vereniging richt zich op het verder ontwikkelen en professionaliseren van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer alsmede op het ontwikkelen en vermarkten van zogeheten groene, grijze en blauwe diensten in relatie tot het buitengebied van onze gemeente.

Strategie / beleid: Door overleg met de verschillende organisaties en overheden komen we tot het opstellen van een pakket van eisen en wensen. Daarna wordt een prioriteitenlijst gemaakt. Het einddoel levert uitgewerkte projecten en onderhoudsplannen met jaarplannen op, m.b.t. aanleg en onderhoud van bestaande en nieuwe natuur- en landschapselementen in het buitengebied van de gemeente Cranendonck. Elk project moet met een tijdspad tot uitvoer worden gebracht. Er ontstaan verschillende werkgroepen voor de verschillende projecten. Via verschillende lijnen zal er geld gegenereerd moeten worden om de werkzaamheden tot uitvoer te kunnen brengen. Het aansluiten bij bestaande landelijke of regionale projecten behoort ook tot de mogelijkheden. Voorbeelden van projecten kunnen zijn: inscharen van vee in natuurgebieden; kennisontwikkeling m.b.t. beheer van natuur en landschap; agrarische structuurverbetering; onderhouden van natuurgebieden; begeleiding bij beheersubsidies; aanleg en beheer van landschapselementen zoals hagen, poelen, paden of zandwegen; (re)organiseren van informatieborden; sloten en bermbeheer; creëren van naamsbekendheid; organiseren van toeristische activiteiten zoals excursies."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Cranendonck, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Foto's en filmpjes van evenementen in de kernen van de gemeente Cranendonck op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Cranendonck. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - HAC Weeklblad is de wekelijkse huis-aan-huiskrant voor de kernen van de gemeente Cranendonck, plus Hamont-Achel en Pelt aan de Belgische zijde van de grens. Via deze link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Nieuwssite Cranendonck24.

- RTV Horizon is de streekomroep voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre.

- Sport: - Loopgroep Cranendonck is opgericht in 1998. Het aantal deelnemers is inmiddels gestegen van 15 personen in de beginperiode tot ruim 60 personen vandaag de dag. Er zijn 3 gediplomeerde trainers die de lopers coachen. Op de trainingsplanning kan je zien wat de inhoud van de trainingen is en wie de training verzorgt. Een deel van de loopgroep, ongeveer 40 lopers, doet regelmatig mee aan diverse wedstrijden, halve en hele marathons. "De Loopgroep is een groep enthousiaste hardlopers. De sfeer is belangrijk voor ons. Gezellig samen sporten, soms wat fanatieker en soms wat minder fanatiek. Veel variatie in de trainingen, zodat iedereen het plezier in hardlopen blijft houden. Loop met ons mee! Ben je benieuwd hoe het is om met ons mee te trainen? Je bent van harte welkom om dat gratis uit te proberen. In de zomertijd zijn alle trainingen in de bossen van De Vloeten in Soerendonk. In de wintertijd zijn de avondtrainingen op sportpark De Braken, eveneens in Soerendonk."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Vereniging Vrienden van het Schepenhuis heeft primair als doel het versterken van de exploitatie van Stichting het Schepenhuis (waarvoor zie bij Budel > Links). Daarnaast is het een ondernemersvereniging met als doel het ontwikkelen en aanbieden van vernieuwende activiteiten voor ondernemers in Cranendonck en daarbuiten. In enkele jaren tijd is de vereniging uitgegroeid tot een van de grootste ondernemersverenigingen van Zuidoost- Brabant.

Reactie toevoegen