Daarle

Plaats
Dorp
Hellendoorn
Salland
Overijssel

Daarle

Terug naar boven

Status

- Daarle is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- Onder het dorp Daarle vallen ook de buurtschappen De Haar, Kruimers en Piksen.

Terug naar boven

Ligging

Daarle ligt NO van Hellendoorn, ZW van Vroomshoop, NW van Vriezenveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Daarle 58 huizen met 386 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Daarle.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Overzicht van gerealiseerde en nog te realiseren projecten in het kader van het Dorpsplan Daarle.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Daarle heeft 1 rijksmonument, zijnde het orgel van de Hervormde kerk.

- Daarle heeft 10 gemeentelijke monumenten, zijnde de Hervormde kerk, het woonhuis op Groeneweg 1, de watertoren, en 7 grenspalen.

- Vanaf 1837 pogen de inwoners van Daarle een zelfstandige kerkelijke gemeente te vormen. Op 8 januari 1855 is het zover, als men bericht ontvangt van koning Willem III, dat men heeft besloten tot de "vestiging der Hervormde Gemeente te Daerle, bij afscheiding van Hellendoorn, als eene zelfstandige gemeente", met een eigen predikant. De kerk aan de Schoolbrink (Groeneweg) was toen al gereed, want de eerste steen is op 24 maart 1854 gelegd. In de jaren dertig wordt de kerk te klein. Uitbreiding is moeilijk, daarom wordt in 1954 tot nieuwbouw besloten en wordt de oude kerk in 1956 afgebroken.

Architect van de huidige Hervormde (PKN) kerk is Jan Jans uit Almelo, een kenner van de Twents/Sallandse geschiedenis en cultuur, die de regionale bouwkunst uitvoerig heeft bestudeerd. Daarom heeft hij een robuust kerkgebouw ontworpen in een landelijke klassieke stijl, waarin romaanse en renaissance stijlkenmerken zijn vertegenwoordigd, volgens een grondplan dat voor de Reformatie algemeen was. Het resultaat is een fraaie dorpskerk gelegen aan de Brink en passend tussen de destijds nog vele boerenhoeven van de oude esnederzetting. De kerk heeft ca. 500 zitplaatsen.

In de toren hangt een luidklok met een middellijn van 85 cm gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda, terwijl in het torenportaal de luidklok uit de oude kerk van 45 cm doorsnede nog aanwezig is. Het torenuurwerk is geplaatst in 1954 en is een der laatste op klassieke wijze gemaakte mechanische uurwerken, met gewicht en slinger. Het tinnen avondmaalsstel en de doopschaal in de smeedijzeren doopvont dateren uit 1855. De kanselbijbel is gedrukt in 1864 en vervangt de oude statenbijbel die rond 1900 verkocht is. Het meubilair dateert uit de bouwtijd.

Enkele elementen uit de oude kerk zijn nog aanwezig, zoals de eerste steen in het torenportaal en de tekststeen boven de toegangsdeur. Deze zijn vervaardigd uit resp. Bentheimer en Franse kalksteen. De smeedijzeren kronen zijn in 1955 gemaakt door de plaatselijke smid in opdracht van een gemeentelid. De koperen kroonluchters zijn aangeschaft in 2004 in verband met het 150 jarig bestaan van de gemeente en op ambachtelijke wijze vervaardigd in een kopergieterij te Haarlem. Het tweeklaviers orgel telt 20 registers en is in 1872 gebouwd door Lambertus van Dam te Leeuwarden. Het laat barokke van rijk snijwerk voorziene instrument is een rijksmonument. In 1992 is ter vervanging van de consistorie, die dwars aan de zuidzijde van het gebouw staat, een grotere gebouwd aan de oostzijde in het verlengde van de kerk. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Daarle.

- Reeds in 1894 proberen verschillende leden uit de 'wijk' Daarle te komen tot de vorming van een zelfstandige Gereformeerde gemeente. Men slaagt daar vooralsnog niet in, omdat de moederkerk geen medewerking wil verlenen. Pas op 5 april 1933 draagt de Classis de kerken van Den Ham en Vroomshoop op "onverwijld tot het instellen van de ambten in Daarle over te gaan". Met als achtergrond de glooiende eschhelling verrijst op Dalvoordeweg 12 aan de zuidkant van het oude verenigingsgebouw of “Lokaal” uit 1895 de Gereformeerde (thans PKN) kerk.

De georiënteerde kerk is gebouwd onder leiding van architectenbureau gebr. Boxman te Nijverdal. Het is een gebouw kenmerkend voor de jaren dertig qua stijl en uitvoering en passend in een landelijk dorp als Daarle. Een eenvoudige, knusse zaalkerk, opgetrokken uit geel genuanceerde baksteen en met een blauw pannendak. Tussen de steunberen bevinden zich spitsboogvensters met getinte ruiten in een ijzeren profiel. Naaldfijn is het torentje, bekleed met lood, in dezelfde kleur als het pannendak. Achter de kerk bevindt zich de kerkenraadkamer, waar ook catechisaties worden gehouden. De kerk bevat 250 zitplaatsen en op de galerij zijn nog eens ruim 80 zitplaatsen. In de jaren zeventig is het gebouw “Ruimte” aan de noordzijde van de kerk toegevoegd en in 2004 uitgebreid en gerenoveerd. Interieur en meubilair dateren nog geheel uit de bouwtijd. Het verzilverde avondmaalstel is in 1933 aangeschaft evenals de doopschaal en deksel van het houten doopvont. Het huidige tweeklaviers orgel is gebouwd in 1994 door A.H. de Graaf uit Leusden. Het instrument is gebouwd in neorenaissance stijl, zoals dit begin 20e eeuw gebruikelijk was.

- De watertoren in Daarle (Watertorenweg 17) is ontworpen door de firma Duecker & Co te Duisburg en gebouwd in 1934. De watertoren heeft een hoogte van 33,7 meter en heeft een waterreservoir van 145 m3. In 2004 heeft watermaatschappij Vitens de watertoren verkocht. (weet iemand wat de huidige bestemming is?, red.)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Spoorfuif (op een zaterdag begin juni).

- Trekkerslep Daarle (weekend eind juni, met 's avonds 2x feest).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Daarle (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Daarle komt op voor het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Ze beogen de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren, zodat het dorp een prima plek blijft om te wonen, te werken en te leven. Ze doen dit aan de hand van een Dorpsplan. Met een gerichte visie en concreet plan zijn ze beter in staat om belangrijke zaken die de leefbaarheid vergroten, aan te pakken. Ze doen dit in nauwe verbondenheid en overleg met inwoners, verenigingen, bedrijven, gemeente en andere betrokkenen.

Het eerste Dorpsplan dateert van 2004 en heeft Daarle veel gebracht. De resultaten zijn zichtbaar in en om het dorp: een multifunctioneel centrum, een evenementenweide, aankleding van de Brink, restauratie van een authentieke waterput en nog veel meer. In 2012 is een geactualiseerde editie verschenen. Verder zorgt Plaatselijk Belang met dorpsblad ‘Doarle oons Dorpie’ en zijn website voor een goede informatievoorziening en hebben zij een eigen feestcommissie die zorgt voor een knallende feestweek rondom Koningsdag.

- Sport: - Voetbalvereniging Sportclub Daarle is opgericht in 1964.

- Zorg: - Zorgboerderij Tjoeke Tjoek. - Training en leerboerderij Crumelhaeve.

Reactie toevoegen