DAL-gemeente

Gemeente
DAL-gemeente
Groningen

DAL-gemeente

Terug naar boven

Status

- In veel gemeenten in de provincie Groningen zijn herindelingsprocessen gaande en deels inmiddels reeds afgerond. In Noord-Groningen was het een tijdlang de intentie om te komen tot één gemeente die de 7 bestaande gemeenten in de regio zou omvatten. De zogeheten G7-variant. Uiteindelijk besluiten de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond als ongedeeld geheel per 2019 samen te gaan tot de gemeente Het Hogeland.

De overgebleven 3 'weeskinderen', de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, waren hier 'not amused' over, omdat het hen wenselijk leek in ieder geval de Eemshaven en de havens van Delfzijl, als logisch samenhangend cluster, gezamenlijk in één nieuwe gemeente onder te brengen, welke dat ook zou zijn. Verder vinden zij dat ze gezamenlijk eigenlijk net te klein zijn om robuust genoeg de toekomst in te kunnen (en dat ook daarvoor het toewijzen van de Eemshaven aan hun gemeentecluster logisch zou zijn geweest). Overigens vinden zij dat ook voor de BMWE-gemeenten gelden. Uiteindelijk hebben de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum in november 2017 besloten te fuseren tot één gemeente, met als streef-ingangsjaar 2021. Zie ook het Herindelingsontwerp.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Zolang de naam voor de nieuwe gemeente nog niet bekend is, is sprake van de werknaam 'DAL-gemeente' (welke naam is samengesteld uit de beginletter van de respectievelijke gemeenten). Het samenwerkingsverband van de huidige gemeenten staat bekend als 'DAL-gemeenten'.

Gemeente Eemsdelta, gemeente Fivelgo en gemeente Marenland is de top drie van gemeentenamen op alfabetische volgorde die de onafhankelijke naamgevingscommissie op basis van vooraf gestelde criteria heeft geselecteerd uit de ingezonden namen. De namen werden geselecteerd uit bijna 800 inzendingen. De commissie heeft onder meer beoordeeld of de drie namen topografische en/of historische verwantschap hebben met het gebied, ze passen bij de identiteit van de nieuwe gemeente en vooral herkenbaarheid en aantrekkingskracht uitstralen. Voorzitter Rinus Michels van de naamgevingscommissie en de raadsklankbordgroep over de keuze van de namen: "We zijn blij dat zoveel mensen actief hebben meegedacht en suggesties voor een naam hebben ingediend. De commissie heeft zorgvuldig alle inzendingen bekeken en is wat mij betreft tot een mooie top drie gekomen. De drie namen passen uitstekend bij de identiteit van het gebied. Het woord is nu aan de inwoners." Inwoners kunnen tot 26 februari 2019 hun stem uitbrengen. De gekozen naam wordt op 6 maart bekendgemaakt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De DAL-gemeente krijgt een flinke ontwikkelagenda. De uitdagingen die de gemeente met voorrang oppakt, zijn: 1. Aardbevingen de baas. 2. Meer mensen aan het werk. 3. Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren. 4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning. 5. Verduurzamen van de energiebehoefte.

Om hier op een goede manier invulling aan te geven, zal de nieuwe organisatie het volgende borgen: Concrete ontwikkelagenda en handelingsperspectief voor DAL-gemeente: de combinatie van de vijf urgente maatschappelijke uitdagingen biedt de basis voor een concrete ontwikkelagenda voor de te vormen gemeente. Kracht van bestuur: de nieuwe gemeente zorgt voor een betere strategische positionering. Meer invloed en slagkracht in grotere samenwerkingsverbanden: een nieuwe gemeente van ca. 50.000 inwoners zal in staat zijn meer operationele en beleidsmatige taken zelfstandig uit te voeren. In de samenwerking zorgt de nieuwe gemeente ervoor dat invloed en slagkracht toenemen. Kwaliteit van dienstverlening: een nieuwe gemeente zoekt en creëert mogelijkheden voor een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en goed functionerende (digitale) dienstverlening. Minder kwetsbare ambtelijke organisatie: de heringedeelde gemeente biedt meer kwaliteit en meer specialisatie. Tegelijkertijd zal het aantal eenmansposten afnemen. (bron: Plan van Aanpak herindeling DAL-gemeenten)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "De naam van festival 'Terug naar het begin' (eind mei, in 2019 voor de 11e keer) verwijst naar de vroegste geschiedenis van Nederland, die het beste te zien is in de historische binnenstad van Appingedam en haar omgeving. In het Groninger landschap van de DAL-gemeenten vind je 12e- en 13e-eeuwse kerkjes, die je nergens anders in Nederland vindt. Tijdens het festival zijn juist deze oude kerken het podium en decor voor intieme optredens. 'Terug naar het begin' laat een mix van muziek, theater, poëzie, literatuur, dans en beeldende kunst zien. We zoeken altijd naar kunstvormen die het publiek verrassen, overrompelen, ontroeren en/of betoveren. Ook geven we een podium aan nieuwe producties en jonge talenten. 'Terug naar het begin' wordt jaarlijks mogelijk gemaakt door de fantastische medewerking van plaatselijke kerk- en dorpscommissies en andere vrijwilligers."

Reactie toevoegen