Darp

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

Darp

Terug naar boven

Status

- Darp is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Havelte.

- Onder het dorp Darp vallen ook de buurtschappen Busselte en Het Schier. In de praktijk valt een deel - namelijk de kern - van de buurtschap Havelterberg ook onder dit dorp.

Terug naar boven

Ligging

Darp ligt W van het dorp Havelte, O van de A32, N van de stad Meppel, NO van het dorp Nijeveen, OZO van de stad Steenwijk, ZO van het dorp Kallenkote en Z van het dorp Wapserveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Darp heeft ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Impressie van het toen nog 'huttendorp' Darp in 1897.

- Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte heeft het initiatief genomen om de wederopbouw van het dorp, in 2018 70 jaar geleden, te herdenken en dit met een aantal bijzondere activiteiten te vieren. O.a. heeft een werkgroep de geschiedenis van de bewoning, de afbraak van het oude dorp - op last van de Duitsers - en de wederopbouw van het nieuwe dorp onderzocht en in boekvorm op papier gezet. De publicatie 'Trots op Darp', in kleur, is in juni 2018 aan alle inwoners verstrekt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Darp heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Volksfeest D.H.B. / Darperfeest (weekend in juni, in 2018 voor de 50e keer) is volgens de Facebookpagina van het evenement hét feest van het jaar in Darp, waar de inwoners het hele jaar voor sparen.

- Jaarlijks is er begin september een Fiets3daagse met start bij Echos Homes Het Baken in Darp. Je kunt kiezen uit de afstanden 40 en 60 km. Voor verdere details zie de link. Voorgeschiedenis van dit evenement: In verband met het 25-jarig bestaan van het Protestants Militair Tehuis (PMT) in Nunspeet, is in 1979 een fietstocht van 15 en 25 km georganiseerd. Dit was zo’n groot succes dat besloten werd vanuit diverse PMT's in Nederland Natuurdagtochten voor fietsers te organiseren. In 1992 is gestart met de Pro Rege Gooise Fiets3daagse. Dat succes leidde ertoe dat meerdere PMT's een Fiets3daagse wilden organiseren. In 1997 is Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege opgericht, met als doelstelling: het bevorderen van het recreatieve fietsen, primair vanuit of in de nabijheid van plaatsen waar PMT's, thans Echos Homes, zijn gevestigd. Vanwege de inkrimping van de krijgsmacht nu alleen nog vanuit de Echos Homes Ermelo, Havelte (Darp) en Oirschot. Voorts vanuit die plaatsen waar vroeger een PMT (Echos Home) was gevestigd: Apeldoorn en Assen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Darp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Darp, Havelterberg en Busselte.

- Nieuws: - Nieuws uit Darp op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Stobbe.

- Onderwijs: - "Basisschool De Veldwikke is een van de negen openbare scholen die onder Stichting Talent Westerveld ressorteren. Openbaar betekent voor ons “Niet apart maar samen”. Dit motto vindt zijn uitwerking in onze principes algemene toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en non-discriminatie. De school wordt bezocht door ongeveer 40 kinderen, die uit Darp, maar ook uit andere dorpen binnen Westerveld komen (Havelterberg, Havelte). Gezien het leerlingenaantal wordt er gewerkt met combinatiegroepen.

Wij hebben de beschikking over 3 groepslokalen, allemaal uitgerust met een digitaal schoolbord, een heel ruime middenruimte die ook door de leerlingen wordt gebruikt tijdens zelfstandig werken of het maken van groepsopdrachten, een lokaal voor creatieve vakken, zoals muziek, ateliers en techniek. Tijdens de laatste renovatie is veel aandacht besteed aan licht en ruimte. Dit maakt de school tot een zeer modern ingerichte school met een aangenaam werkklimaat voor zowel het kind als de leerkracht.

Het team beschikt over een groot zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse (dit alles aldus de Onderwijsinspectie). Ouders en leerlingen en personeel geven in de tevredenheidspeilingen aan zeer tevreden te zijn over de school. We willen ons de komende jaren ons kindgericht onderwijs nog verder uitbouwen. De afgelopen beleidsperiode hebben we ons gericht op opbrengstgericht werken, effectieve instructie, leer- en denkstrategieën, groepsplannen, werken met weektaken, het vergroten van de actieve zelfstandige rol van de leerlingen bij het leren, en het reflecteren op het eigen leerproces van de leerlingen.

De school staat aan de Veldweg in Darp. De school ligt aan de zuidelijke rand van het dorp, prachtig gelegen en grenzend aan bos, hei en akkers. De school valt op door haar typische bouw. Er is destijds gekozen voor het zogeheten “honingraatmodel”. Deze bouwvorm is niet alleen in de lokalen zichtbaar, maar ook in het gebouw en op het schoolplein. In 2009 en 2010 is de school geheel gerenoveerd. In maart 2010 is de school opnieuw geopend met een nieuwe naam: OBS De Veldwikke. Ons motto: Niet apart maar samen!"

- Sport: - De Badmintonclub van Darp is een klein recreatief clubje, waar de leden op vrijdagavond op een enthousiaste manier hun energie kwijtraken.

Reactie toevoegen