De Bûnte Hûn

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

De Bûnte Hûn

Terug naar boven

Status

- De Bûnte Hûn is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Buurtschap De Bûnte Hûn valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Westergeest, deels onder het dorp Triemen.

- Buurtschap De Bûnte Hûn heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom. Bovendien heeft de buurtschap ook bruine plaatsnaamborden, die evenwel het lidwoord "de" weglaten: Bûnte Hûn dus.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Bonte Hond.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Bûnte Hûn ligt rond het westelijkste gedeelte van de Simmerwei, de Eelke Meinertswei, voor het gedeelte rond het kruispunt met de Simmerwei en Z daarvan, en rond het kruispunt van de Eelke Meinertswei, Trekwei (de N910) en de weg De Triemen. De buurtschap ligt aan het water de Strobosser Trekfeart (Stroobosser Trekvaart) rond de brug in de Eelke Meinertswei, en direct N van het dorp Triemen, ZO van de dorpen Westergeest en Driezum en W van de dorpen Oudwoude en Kollum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Bûnte Hûn omvat een handvol huizen en ca. 10 bedrijfsgebouwen, met ca. 20 inwoners.

Reactie toevoegen